Vastavalt Keila Linnavolikogu 30.09.2014.a. määrusele nr.8" Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine" on alates 1.sept. osalustasu sõime- ja lasteaiarühmas täisajalise koha puhul 20 % jooksva eelarveaastal kehtestatud töötasu alammäärast- 86,00 EUR

Kui lapse mõlema vanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1.jaan. seisuga Keila linn, on osalustasu 15 % jooksval eelarveaastal kehtivast töötasu alammäärast – 64,50 EUR

Lasteaia toidupäeva maksmus on 1,60 EUR