Komisjoni esimees - Enno Fels, Keila linnapea
Komisjoni aseesimees- Timo Suslov, Keila abilinnapea
Komisjoni liikmed – Harri Kõo, Keila Linnavalitsuse liige
Elmet Puhm, Keila Linnavalitsuse liige
Priit Orusalu, Keila Linnavalitsuse liige
Margus Välja, Keila Linnavalitsuse liige
Maris Mäger, Keila linnasekretär
Valdur Vacht, Keila Linnavalitsuse pressiesindaja
Rein Siim, Keila Linnavalitsuse ehitusnõunik
Harri Keba, AS Keila Vesi juhataja
Algis Viin, OÜ Varahooldus juhataja
Kristi Ruusmaa, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri Lääne-Harju Politseijaoskond Keila konstaablijaoskonna juht, piirkonnavanem
Jaan Sei, Entek AS juhataja
Peeter Randoja, Päästeameti Põhja päästekeskuse Keila päästekomando pealik
Märt Põlma, Kaitseliidu Harju Malevkonna esindaja
Dmitri Opmann, AS Eraküte Keila osakonna juhataja