Komisjoni esimees - Enno Fels, Keila linnapea
Komisjoni aseesimees- Timo Suslov, Keila abilinnapea
Elmet Puhm, Keila Linnavalitsuse liige
Maris Mäger, Keila linnasekretär
Valdur Vacht, Keila Linnavalitsuse pressiesindaja
Uno Paas, Keila Linnavalitsuse järelvalvespetsialist
Janno Jazõkov, AS Keila Vesi juhataja
Mart Meriküll, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri Lääne-Harju Politseijaoskond Keila konstaablijaoskonna juht, piirkonnavanem
Peeter Salu, Entek AS juhataja asetäitja
Ragnar Neudorf, Päästeameti Põhja päästekeskuse Keila päästekomando pealik
Priit Luure, Kaitseliidu Harju Malevkonna esindaja
Dmitri Opmann, AS Eraküte Keila osakonna juhataja