Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus esitatakse, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Keila Linnavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks.

Kestvus:

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 päeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Inge Angerjas, inge.angerjas[@]keila.ee, tel. 6 790 750

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Keila linna teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Keila linnavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Keila linnavalitsusest.  Vastuvõtuajad: T 14.00-18.00, K 9.00-12.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide:

  •