Keila Lasteaed Vikerkaar sai 10.12.2015 Tartus TÜ eetikakeskuse poolt tunnustuse

- Hea lasteaia rajaleidja 2015 - omanäolise lasteaia kujundamise, kaasava hariduse rakendamise, teadliku väärtuskasvatuse ja mitmetes projektides osalemise eest.

http://www.ut.ee/et/uudised/tu-eetikakeskus-tunnustas-parimaid-vaartuskasvatuse-koole-lasteaedu-2

„Rajaleidja" tiitliga tunnustab TÜ eetikakeskus õppeasutusi, mis teevad oma organisatsiooni arendamisel head tööd, pöörates tähelepanu iga lapse individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega.

Konkursitöö koostamise meeskonda kuulusid: Jana Põlluvee, Ringa Kedelauk, Monika Kalmus, Merike Oldekop, Mare Sooans, Malle Alter, Juunika Teesalu, Kaire Källo, Svetlana Balta, Sirje Aija, Heli Iljašenko, Pärje Ülavere ja Silja Laanemaa