Projekti nimi: Kogukonnas elamise teenuskohtade loomine Keila linnas (Pargi 37, Keila)
Projekti number: 2014-2020.2.05.18-0058
Taotleja: Keila Linnavalitsus
Projekti algus ja lõpp: 07.05. 2018-31.05.2020
Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, Keila Linnavalitsus
Meede: 2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks
Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine
Projekti abikõlblik eelarve: 392 500  eurot, sh ERF toetus 333 625 eurot 
 
Projekti lühikokkuvõte: 
Projekti raames loob Keila linn kogukonnas elamise teenuseüksuse, eesmärgiga pakkuda kahes grupikodus 10 psüühilise erivajadusega isikule perepõhise elukorraldusega teenust oma linnas. Projekti raames viiakse läbi ehitushange, projekteeritakse ja ehitatakse väikeelamute piirkonda paarismaja. Loodav teenusüksus katab tänase vajaduse Keila linnas elavate puudega inimeste osas, kes soovivad teenusele asuda või tagasi pöörduda teenuskohtadelt, mis asuvad väljaspool Keilat. 
 
Kontakt:
Riina Sippol
Keila Sotsiaalkeskuse juhataja
6791571
 
 
Artiklid:
***
Kogukonnas elamise teenuskohtade loomine Keila linnas infopäev toimus Keila Sotsiaalkeskuses 1. oktoobril 2018