Keila linna rahvastikuregistrijärgseks elanikuks registreerimise kampaania
juhend
 

1. Kampaania kestab 16. novembrist 2020 kuni 31.detsembrini 2020 (k.a.).

2. Kampaanias osalevad kõik täisealised isikud, kes seisuga 1. jaanuar 2021 on rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud.

3. Kõigile täisealistele isikutele, kes kampaania jooksul registreerivad end väljastpoolt Keila linna omavalitsusüksust Keila linna rahvastikuregistrijärgseks elanikuks ning kes on samas rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud seisuga 1. jaanuar 2021,  ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht 1 kuu jooksul enne kampaania algust ei ole olnud Keila linn, makstakse nende poolt elukohateatele lisatud kontole 100 eurot.

4. Kõigi täisealiste isikute vahel, kes seisuga 1. jaanuar 2021 on rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud, loositakse välja 15 auhinda, milleks on auhinnaraha a´300 eurot.

5. Igale täisealisele isikule, kes seisuga 1. jaanuar 2021 on rahvastikuregistrijärgne Keila linna elanik, antakse unikaalne number, mille alusel punktis 4 nimetatud auhindade loosimine toimub. Loosimisel tagatakse erapooletus.

6. Väljaloositud auhinnad võitnud isikutega võtab Keila Linnavalitsus personaalselt ühendust.

 

Täida elukohateade kodanikuportaalis

Kõige kiirem ja lihtsam viis elukohateate esitamiseks on läbi kodanikuportaali eesti.ee. Midagi keerulist peale nime, isikukoodi ja aadressi seal ei küsita. Otse elukohateate esitamise avalduse juurde pääseb SIIT . Peale lingil klõpsamist logi sisse ID-kaardiga ja pääsed otse elukohateate esitamise lehele.

 Saada elukohateate postiga

Veebist leiad "elukohateade blanketi" ning saad selle siseministeeriumi kodulehelt alla laadida  siit. Täida blankett, lisa koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ning saada mõlemad Keila linnavalitsusse.

 Täida elukohateate linnavalitsuses

Tulge linnavalitsusse, täitke elukohateate blankett või võtke kodust juba eeltäidetu kaasa. Kaasa tuleb võtta ka isikut tõendav dokument ja eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument, kui te pole ise eluruumi (kaas)omanik.
 

KUI SA EI OLE ELURUUMI OMANIK

Juhul kui Sa ise ei ole eluruumi omanik, siis on vajalik lisada elukohateatele ka eluruumi omaniku nõusolek. Nõusoleku küsimine käib elektroonilise avalduse puhul elektrooniliselt. Kirjutage avalduses vastavasse lahtritesse omaniku kontaktandmed ning pange linnuke allkirjastamist nõudvasse kasti. Eluruumi omanik saab siis portaali logides omalt poolt digiallkirja panna. Kui te aga lisate avaldusele koopia üürilepingust, siis pole omaniku nõusolekut enam uuesti vaja küsida.

Kontrollige üle avaldusel olevad andmed ja vajutage nupule "Salvesta".  Kui esitatud andmed olid korras, siis peate avalduse allkirjastama, selleks vajutage nupule "Allkirjasta".
 

MIKS ON LINNAELANIKUKS REGISTREERUMINE OLULINE?

Linna kõige olulisemaks tuluallikaks on üksikisiku tulumaks ja eraldised riigieelarve tasandusfondist. Mõlema laekumine sõltub otseselt registreeritud elanike arvust.

Omavalitsuse pakutav teenuste ampluaa on väga lai. Näiteks on Keilas noortele ca 90 erinevat huviringi, neist võtab osa ligi 1500 noort. Ligi 30 ringi neist on kõigile tasuta. Lisaks on olemas välised spordirajatised, staadion, terviserajad, muusikakool kõigi oma erinevate pillidega. Kui linna eelarvest jalutab minema linnaelaniku tulumaks, siis kannatavad ka muud linna elualad.

Mullune kampaania tõi rahvastikuregistri mõttes Keilasse tagasi ligi 200 elanikku, mis tähendab linnale suurusjärgus 300 000 eurot täiendavat maksutulu aastas. Keila linna eelarve juures on see summa võrreldav näiteks aastase kuluga keskkonnakaitsele, noorsootööle või ka poole aasta kuluga teede- ja tänavate korrashoiuks.

Kogu linna areng sõltub linnakodanike arvust. Mida rohkem meid on, seda jõulisemalt areneb meie kodulinn.