Tähtajaks, 7.oktoobriks laekus 19 ideed. Nüüd asub komisjon neid üle vaatama.

 

Keila linnavalitsus ootab 7. oktoobrini (k.a.) 2019 ettepanekuid 15000 euro kasutamiseks 2020. aastal kaasava eelarve menetluse kaudu

Keila Linnavolikogu on  vastu võtnud määruse, millega on loodud võimalus linna eelarves selleks määratud summa, s.o.15000 euro osas kaasa rääkida. Igaüks saab  teha ettepanekuid linna elu edendamiseks ning rahvastikuregistrijärgsed linnaelanikud võivad osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

Keila Linnavalitsus ootab vormikohaseid  (vorm kättesaadav linnavalitsusest ja leitav Keila linna kodulehelt www.keila.ee)  ettepanekuid 7. oktoobrini 2019 (k.a.) meiliaadressil klv[@]keila.ee või paberkandjal aadressil Keskväljak 11, Keila linn, kontaktisik Timo Suslov, tel 6790700.

Kaasava eelarve ettepaneku tegemisel tuleb arvestada järgmiste tingimustega:

Kaasava eelarve koostamise käigus esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt peab:
1) olema teostatav/valmima eelarveaasta jooksul;
 2) olema Keila linnaga seotud üritus või muu linnaga seotud idee;
 3) asuma Keila linnas; 
 4) olema pärast valmimist Keila linna omandis;
 5) pakkuma avalikku hüve;
 6) olema avalikult kasutatav;
 7) mitte põhjustama ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.

Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud: 

  1. esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress, postiaadress;
  2. objekti nimetus;
  3. eesmärk ja olulisus;
  4. elluviimise kirjeldus;
  5. sihtrühm;
  6. eelarve;
  7. muu oluline info.