Hääletusel võivad osaleda kõik hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga vähemalt 16-aastased rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud. Iga hääletusel osalev linnaelanik saab hääletada ühe ettepaneku poolt.

Hääletamine toimub elektrooniliselt 23.10-15.11.2020 volis.ee lehe kaudu, selleks on vaja ID-kaardi või Mobiil ID kaudu süsteemi sisse logida. Hääletada on võimalik lisaks sellele kolmel ajal järgmistes kohtades:

Keila Rõõmu Kaubamaja, 29.10.2020, kell 15.00-17.00

Keila Kool, 05.11.2020, kell 9:55-12:25

Keila Kultuurikeskus, 14.11.2020 kell 14.00-16.00

Viimast võimalust soovitame eeskätt neile, kes vajavad hääletamise juures abi. Näiteks on unustanud ID-kaardi PIN koodid. Ametniku abiga saab sel juhul süsteemi sisse logida ka isikukoodi kaudu. Kaasa kindlasti isikut tõendav dokument!

Hääletamisel osalevad ettepanekud koos põhjendusega:

 1. Kooli jalgrattaparkla
  Korralikud jalgrataste hoidjad Keila Kooli Põhja maja juurde. Lisarattakohtade tekkimisel tuleb ka rohkem lapsi rattaga kooli ning autoliiklust kooli ümber oleks vähem ning seega oleks ka jalakäijatele teede ületamine ohutum.
 2. KeilaTV dokumentaalprojekt "Keilakas"
  Eesmärk on luua dokumentaalvideod erinevatest Keila inimestest, kes on vähemal või rohkemal määral linna elus rolli mänginud. Igas osas tutvustatakse läbi intervjuu ja lugu rikastavate kaadrite ühte persooni.
  Lisaks KeilaTV facebook'i laadimisele, antakse videod üle Keila linna ja Harjumaa muuseumi arhiivi, et nendest saaks kultuuripärand, mida vaadata ka aastakümnete pärast.
  Projekti laiem ja aktuaalsem eesmärk on läbi Keila linna elanike tutvustamise kasvatada kogukonnatunnet. Kokku lubatakse projekti käigus luua 24 dokumentaalvideod.
 3. Koerte jalutusplats
  Koht koertele, kus saab vabalt liikuda ja joosta, koertega sotsiaalne aja veetmine. Takistus- ja jooksurajad treeninguks. Koer peaks saama seal ilma rihmata mängida. 
 4. Mini skatepargi rajamine Mudaaugu piirkonda
  Mini skatepark on mõeldud rajamiseks Mudaaugu piirkonda Kullerkupu 17 (katastritunnus 29601:001:0284) kinnistul paikneva palliplatsile või selle kõrvale haljasalale.
  Rambi olemasolu Mudaaugu piirkonnas annab lastele lisavõimaluse meelepärase füüsilise harrastusega tegelemiseks. Toetades tervislikke eluviise - anname neile alati põhjuse veeta vaba aega värskes õhus, liikuda ning arendada osavust, keskendumist ja tähelepanu. Ühtlasi väheneks laste tänavatel trikitamine ning seetõttu toetame ka paremat liikluskultuuri, kui selleks luua neile spetsiaalne koht. Kaunimaks muutub ka linnapilt - praegune amortiseerunud palliplats väga hea nähtavusega asukohas ei paku just ülemäära silmailu.

Vaata: ettepaneku lisa

 1. Nutikas tõukerattaparkla
  Tuua Keila linna innovaatilised elektrisõidukite laadimise võimalusega parklad ning luua kaasaegsed ja turvalised parkimise ja laadimise tingimused isiklikele tõukeratastele.
  Parkimis- ja laadimisjaamad võiks paigaldada Keila tööstuspargi, kooli ning jaama  piirkonda, et tagada liiklemine kooli, töö ja kodu vahel. See loob võimaluse eelistada liiklemist keskonnasõbralikemate vahenditega.
  Parkimis- ja laadimisjaamade olemasolu saab kaasa aidata ning edasi viia kergliiklusteede võrgustiku toimimise ideed kõrvallinnade ja -asulatega. See ei tõsta ainult Keila linna elanike heaolu, vaid annab võimaluse ka mitteelanikel tulla Keilat avastama ja kasvõi seeläbi leida endale ideaalne elukeskkond. Laadimispunkide olemasolu omakorda soodustab elektriliste tõukerataste renti pakkuvate ettevõtete laienemist või uute firmade tekkimist Keila piirkonda.

Vaata ettepaneku:

lisa 1

lisa 2

lisa 3

lisa 4

 1. Kumerad liikluspeeglid kehva nähtavusega ristmikele
  Kaasava eelarve kaudu kaardistada kõik kehva nähtavusega ristmikud Keila linnas. Kumerad peeglid ristmikel aitavad tagada sujuvamat ja vähem närvilist liiklemist kehva nähtavusega ristmikel.
 2. Mudaaugu loodusõpperada
  Eesmärk on mudaaugu loodusõpperaja korrastamine - sildid ja viidad, paigaldada rajale puhkekohti ja prügikaste. Loodusõpperada on suurepärane võimalus koolidele, lasteaedadele ja peredele õuesõppeks, matkamiseks ja liikumiseks looduses, võimalus avastada huvitavaid  kooslusi ja loodusobjekte, õppida tundma kohalikku ajalugu, pakkuda terviseliikujatele veidi teistmoodi elamust, kui terviserajad. Hetkel on rada halvasti leitav, pooled viidad ja infotahvlid on puudu, ka paljud kohalikud elanikud ei tea sellisest suurepärasest võimalusest looduses liikuda. Teha rada ka noortele iseseisvalt läbitavaks siltide ja viitade abil.
 3. Kontaktivaba teenindust võimaldavad laenutusautomaadid raamatukogu juurde
  Raamatukapp võimaldab teenuse kättesaadavuse parandamist väljaspool raamatukogu lahtiolekuaegu. Teavikuid saab vastu võtta ja tagastada 24h.
  Oluline on raamatukapp lisaks koroonapandeemia ajal terviseriskide maandamisel

Vaata: ettepaneku lisa

 1. Madalseiklusrada terviseradadele
  Peamiseks eesmärgiks on rajada Keila linna elanikele sh lastele aktiivne ja tervislik ajaveetmise koht. Hiljutised uuringud  on näidanud, et seiklusrajad on nii laste kui täiskasvanute seas väga populaarsed. Seiklusraja läbimine annab igaühele piisava füüsilise koormuse, olenemata inimese füüsilistest eripäradest. Näiteks raja tasakaalu elemendid arendavad inimesel väga vajalikke sisemisi lihaseid, mis tagab sirge rühi ja terve kehahoiaku. Raja läbimine õpetab ületama erinevaid raskusi sh  nii füüsilisi kui ka psühholoogilisi. 
  Käesoleval hetkel püüab Keila Kool võimalikult palju liikumistunde võimaluse korral läbi viia õues staadionil ja terviseradadel. Madalseiklusrada võimaldaks liikumistunde muuta laste jaoks mitmekesisemaks ja atraktiivsemaks. 
  Kaasava eelarve ideekorje on selleks korraks lõppenud. Kokku laekus 22 ettepanekut. Nende teostamisvõimalusi kaalub läbi komisjon ning tulemused avalikustatakse 22. oktoobril. Rahvahääletus hääletamisele suunatud ideede osas toimub 23.10-15.11.2020.

Vaata ettepaneku:

lisa 1

lisa 2

lisa 3

lisa 4

***

Keila linnavalitsus ootab 5. oktoobrini (k.a.) 2020 ettepanekuid 15000 euro kasutamiseks 2021. aastal kaasava eelarve menetluse kaudu

Keila Linnavolikogu on  vastu võtnud määruse, millega on loodud võimalus linna eelarves selleks määratud summa, s.o.15000 euro osas kaasa rääkida. Igaüks saab  teha ettepanekuid linna elu edendamiseks ning rahvastikuregistrijärgsed linnaelanikud võivad osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

Keila Linnavalitsus ootab vormikohaseid  (vorm kättesaadav linnavalitsusest ja leitav Keila linna kodulehelt www.keila.ee)  ettepanekuid 5. oktoobrini 2020 (k.a.) meiliaadressil klv[@]keila.ee või paberkandjal aadressil Keskväljak 11, Keila linn, kontaktisik Maret Lepiksaar, tel 6790700.

Kaasava eelarve ettepaneku tegemisel tuleb arvestada järgmiste tingimustega:

Kaasava eelarve koostamise käigus esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt peab:

 1. olema teostatav/valmima eelarveaasta jooksul;
 2. olema Keila linnaga seotud üritus või muu linnaga seotud idee;
 3. asuma Keila linnas;
 4. olema pärast valmimist Keila linna omandis;
 5. pakkuma avalikku hüve;
 6. olema avalikult kasutatav;
 7. mitte põhjustama ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.

Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud: 

 1. esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress, postiaadress;
 2. objekti nimetus;
 3. eesmärk ja olulisus;
 4. elluviimise kirjeldus;
 5. sihtrühm;
 6. eelarve;
 7. muu oluline info.

Teostatud ideed:

 • Välijõusaal Keila Terviseradadel (2018)
 • Looduslik mänguväljak Keila algkooli maja juures (2019)
 • Avalikud joogiveekraanid Harjumaa Muuseumi juures ja turu platsil (2020)
 • Kiiged Harjumaa Muuseumi juures (idee 2018, teostus 2020)