10.07.18

Keila linna hankekord on kättesaadav Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/420092017009

 

Hankeplaan 2018

Riigihangete kava 2017

Riigihangete kava 2016

Riigihangete kava 2015

Riigihangete kava 2014

Riigihangete kava 2013

Keila linna teostatavate ja teostatud riigihangete kohta saate informatsiooni Riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing.html, sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Hankija" sõna "Keila linn" ja Keila Linnavalitsuse dokumendiregistrist.
 

Keila Linnavalitsus otsib Keila linna tänava –  Haapsalu maantee –teetööde teostajat, kes on esitanud majandustegevuse registrisse (MTR) majandustegevusteate tee ehitamise tegevusalal.

Hanke eest vastutav isik on abilinnapea Timo Suslov, tel 6790 700, e-post: timo.suslov@keila.ee

Pakkumus tuleb esitada Keila Linnavalitsusele e-postiga aadressil klv@keila.ee  hiljemalt 17. juuli 2018 kell 10.00.

Teetööde teostamise aeg – kuni 2 september 2018. a.

Tellija pöörab tähelepanu, et tegemist on Keila linna peatänavaga, kus liikluskoormus suur päevasel ajal. Tööde teostamise ajal sellega arvestada (võimalusel teha töid peale tööpäeva lõppu)

Küsimuste korral pöörduda Olar Barndõk, olar.barndok@keila.ee

Vajadusel peab hankija pakkujatega läbirääkimisi, teatades pakkujatele läbirääkimiste aja ja läbiviimise korra. Läbirääkimisi võib pidada nii enne kui pärast pakkumuste esitamist. Hankija jätab endale õiguse läbi rääkida töödele esitatud nõuete, pakkumuses esitatud maksumuse ning riigihanke tähtaegade jms osas.

Hankija ei sõlmi hankelepingut pakkujaga, kellel on riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt.

Lisatud tehniline kirjeldus.

* * *

Keila Linnavalitsus otsib Keila linna tänavate –  Geoloogide tänav ja Posti tänav ning Rõõmu Kaubamaja juures olev kõnnitee – teetööde teostajat, kes on esitanud majandustegevuse registrisse (MTR) majandustegevusteate tee ehitamise tegevusalal.

Hanke eest vastutav isik on abilinnapea Timo Suslov, tel 6790 700, e-post: timo.suslov@keila.ee

 

Pakkumus tuleb esitada Keila Linnavalitsusele e-postiga aadressil klv@keila.ee  hiljemalt 17. juuli 2018 kell 11.00.

 

Teetööde teostamise aeg – august 2018. a, töö lõpp hiljemalt 2.september 2018.

 

Küsimuste korral pöörduda Olar Barndõk, olar.barndok@keila.ee

 

Vajadusel peab hankija pakkujatega läbirääkimisi, teatades pakkujatele läbirääkimiste aja ja läbiviimise korra. Läbirääkimisi võib pidada nii enne kui pärast pakkumuste esitamist. Hankija jätab endale õiguse läbi rääkida töödele esitatud nõuete, pakkumuses esitatud maksumuse ning riigihanke tähtaegade jms osas.

Hankija ei sõlmi hankelepingut pakkujaga, kellel on riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt.

 

Lisatud tehniline kirjeldus.

* * *

 

Keila Linnavalitsus viib läbi elektroonilise menetlusega avatud hanke „Keila Keskpargi rekonstrueerimine" hanke viitenumber 197831.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt riigihangete registri e-keskkonnas hiljemalt 01.08.2018 kell 10.00