2.06.20

Keila linna hankekord on kättesaadav Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/420092017009


Hankeplaan 2020

Hankeplaan 2019

Hankeplaan 2018

Riigihangete kava 2017

Riigihangete kava 2016

Riigihangete kava 2015

Riigihangete kava 2014

Riigihangete kava 2013

Keila linna teostatavate ja teostatud riigihangete kohta saate informatsiooni Riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/ , sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Hankija" sõna "Keila linn" ja Keila Linnavalitsuse dokumendiregistrist.
 

Keila Linnavalitsus viib läbi koostöös Eesti Maastikuarhitektide Liiduga ideekonkursi „Keila lauluväljaku ja selle lähiümbruse välisruumi kujunduse ideekonkurss" hanke viitenumber 221827.

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt riigihangete registri e-keskkonnas hiljemalt 05.06.2020 kell 10.00

* * *

Keila Linnavalitsus viib läbi elektroonilise menetlusega avatud hanke „Keila linnas parkide ja haljasalade aastaringne hooldamine 2020-2023" hanke viitenumber 222784.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt riigihangete registri e-keskkonnas hiljemalt 08.06.2020 kell 10.00

* * *

Keila Linnavalitsus viib läbi elektroonilise menetlusega avatud hanke „Keila linnas Jõe tänav (Tuula tee – Ülesõidu tänav) rekonstrueerimine" hanke viitenumber 221698.

 

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt riigihangete registri e-keskkonnas hiljemalt 25.06.2020 kell 10.00