2.05.17

Riigihangete kava 2017

Riigihangete kava 2016

Riigihangete kava 2015

Riigihangete kava 2014

Riigihangete kava 2013

Keila linna korraldatud riigihangete kohta saate informatsiooni Riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing.html, sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Hankija" sõna "Keila linn"

 

Keila Linnavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust lihtsustatud korras tellitava toitlustusteenuse osutamiseks Keila Koolile ja Keila Ühisgümnaasiumile aadressidel Keilas Ehitajate tee 1 ja Pargi 2 läbi elektroonilise menetluse, hanke viitenumber 185478.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt riigihangete registri e-keskkonnas hiljemalt 13.06.2017 kell 10.00