14.10.17

Riigihangete kava 2017

Riigihangete kava 2016

Riigihangete kava 2015

Riigihangete kava 2014

Riigihangete kava 2013

Keila linna korraldatud riigihangete kohta saate informatsiooni Riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing.html, sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Hankija" sõna "Keila linn"

 

Keila Linnavalitsus viib läbi elektroonilise menetlusega avatud hanke „Elektrienergia ostmine 2018-2020. aastaks" hanke viitenumber 191303.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt riigihangete registri e-keskkonnas hiljemalt 25.10.2017 kell 10:00

 

Keila Linnavalitsus viib läbi elektroonilise menetlusega lihthanke "Keila linna jäätmejaama platsi rajamine" hanke viitenumber 191580.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt riigihangete registri e-keskkonnas hiljemalt 30.10.2017 kell 10:00