8.02.21

Keila linna hankekord on kättesaadav Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/420092017009

Hankeplaan 2021

Hankeplaan 2020

Hankeplaan 2019

Hankeplaan 2018

Riigihangete kava 2017

Riigihangete kava 2016

Riigihangete kava 2015

Riigihangete kava 2014

Riigihangete kava 2013

Keila linna teostatavate ja teostatud riigihangete kohta saate informatsiooni Riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/ , sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Hankija" sõna "Keila linn" ja Keila Linnavalitsuse dokumendiregistrist.

* * *

Keila Linnavalitsus viib läbi elektroonilise menetlusega avatud hanke „Laua- ja sülearvutite kasutusrent" hanke viitenumber 231669

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt riigihangete registri e-keskkonnas hiljemalt 22.02.2021 kell 10.00

* * *

Keila Linnavalitsus viib läbi elektroonilise menetlusega sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse hanke „Toitlustusteenuse tellimine Keila Koolile 2021/2022 kuni 2025/2026 õppeaastateks" hanke viitenumber 232169

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt riigihangete registri e-keskkonnas hiljemalt 03.03.2021 kell 10.00