« Tagasi

Kutse Keila Linnavolikogu istungile

 

Keila Linnavolikogu 18. istung toimub teisipäeval, 26. veebruaril 2019.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Ülevaade Päästeameti tegevusest
  3. Ülevaade üldplaneeringuga seotud töödest
  4. Ettepanekud Saue valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse kohta ning info edastamine kaardimaterjali koostamiseks
  5. Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord
  6. Keila Ühisgümnaasiumi ümberkorraldamine
  7. Keila linna tunnustusavalduste andmise korra muutmine
  8. Rahvakohtunikukandidaatide valimine
     

Tanel Mõistus

Keila Linnavolikogu esimees