« Tagasi

Kutse Keila Linnavolikogu istungile

 

Keila Linnavolikogu 17. istung toimub teisipäeval, 29. jaanuaril 2019.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine
  3. Keila linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine
  4. Keila linn, Aukamäe kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
  5. Kinnistute tasuta omandamine Kalda KV OÜ-lt
  6. Keila Linnavolikogu 26. juuni 2018 otsuse nr 20 „Nõusoleku ja volituse andmine" muutmine
  7. Maade munitsipaalomandisse taotlemine
  8. Keila linna valimiskomisjoni liikme volituste lõpetamine
  9. Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine

 

Tanel Mõistus

Keila Linnavolikogu esimees