« Tagasi

Kutse Keila Linnavolikogu istungile

Keila Linnavolikogu 16. istung toimub teisipäeval, 18. detsembril 2018.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Keila linna 2019. aasta eelarve (I lugemine)
  3. Kinnistute ostmine Aktsiaseltsilt Keila Vesi
  4. Lepingu muutmine ja Põhjakaare tänava kinnistu omandamine
  5. Keila Linnavolikogu 28. juuni 2016 määruse nr 15 „Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasumäärade kinnitamise delegeerimine" ja Keila Linnavolikogu 26. veebruari  2013 määruse nr 5„Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuuri ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend" muutmine
  6. Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmine
  7. Linnavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine
  8. Linnapeale töötasu määramine
  9. Tänavate omandamine
  10. Keila linna ametlike teadete avaldamise kohana maakonnalehe määramine

 

Tanel Mõistus

Keila Linnavolikogu esimees