« Tagasi

Keila Linnavolikogu 35. istung

Keila Linnavolikogu 35. istung toimus teisipäeval, 29. septembril 2020.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Vastavalt Elmet Puhmi avaldusele taastas Keila linna valimiskomisjon tema volituse Keila Linnavolikogu liikmena ja lõpetati tema asendusliikme Oksana Jõe volitused.

 

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Energiamajanduse arengud Keila linnas

Professor Enn Lust kõneles vesinikustrateegiast ja vesinikutehnoloogia kasutuselevõtu võimalustest Keilas.

3.            Investeeringutoetuse taotlemine ja rahalise kohustuse võtmine -linnavalitsus võttis eelnõu tagasi

4.            Rahaliste vahendite suunamine aktsiaseltsi Keila Vesi aktsiakapitali suurendamiseks

Keila Linnavolikogu otsustas suunata täiendavalt 874 700 eurot aktsiaseltsi Keila Vesi aktsiakapitali suurendamiseks.Keila linna 2020. aasta eelarves on juba planeeritud 300 000 eurot suunata Aktsiaseltsi Keila Vesi aktsiakapitali investeeringute, sh Pargi tn 2 koolihoone juurdeehituse, toetuseks. Otstarbekas oleks aktsiakapitali suurendada, st omandada aktsiate näol linnavara 1 174 700  euro ulatuses, nimetatud summa on seotud krediidiasutuse tingimusega laenulepingu sõlmimiseks. Pärast aktsiakapitali suurendamist on AS Keila Vesi aktsiakapitaliks 6 600 000 eurot. 

 

5.            Kinnistute tasuta omandamine Keila linnale

Linnavolikogu otsustas City Capital OÜ-lt tasuta Keila linnale omandada kolm, 521, 691 ja 532 ruutmneetri suurused  Nurmenuku tänava transpordimaa sihtotstarbega kinnistud. City Capital OÜ soovib Keila linnale tasuta üle anda Nurmenuku tänava tupiktänavad. Antud tupiktänavad tagavad juurdepääsu 16 kinnistule ehitatud elamuteni. Tänasel päeval on mõistlikum, kui avalikult kasutatavad teed ja tänavad on kohaliku omavalitsuse omandis, sest kinnistute kuulumine linnale tagab kinnistutele rajatud tänavate avaliku kasutuse.

 

6.            Nõusoleku andmine lasketiiru rajamiseks

Keila Linnavolikogu andis MTÜ Keila Laskepaik kirjaliku nõusoleku rajada Keila linnas Tööstuse 2 asuval Aivar Antonile kuuluval kinnistul paiknevasse hoonesse lasketiir. Lasketiiru rajamisel ja kasutamisel tuleb täita relvaseadusega kehtestatud nõudeid ja jälgida laskeürituste läbiviimisel siseministri 25.03.2002 määrusega „Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded" kehtestatud nõudeid. Kõik laskeüritustega seoses tekkivad jäätmed korjab kokku ja likvideerib laskeürituste korraldaja. Lasketiiru ei või rajada enne Politsei- ja Piirivalveameti vastava kirjaliku nõusoleku saamist.

 

7.            Keila Linnavalitsuse liikme vabastamine liikme kohustustest ja uue liikme kinnitamine

Keila Linnavolikogu vabastas 25. septembrist 2020 Elmet Puhmi Keila Linnavalitsuse liikme kohustustest ja kinnitas Keila Linnavalitsuse liikmeks alates 1. oktoobrist 2020 Keiu Valge.

 

EELNÕUD