« Tagasi

37.nädal 2020

 

Esmaspäev, 7.september:

Raadamisega  algas tegevus Pargi 2 rajatava koolimaja juurdeehituse platsil.

Linnavalitsuses oli ettevõtjate ümarlaud. Jutuks oli HEAK (Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus) ning Keila linna areng.

Fotojaht V Keila linnavaated augustis tehtud pilte. Pange like piltidele, mis Teile meeldivad. FB lemmik on Olimar Hinni pilt ."Linna värvides". Pea sama palju toetust sai Andres Matteuse "Kui peremeest enam kodus ei ole...". Nende vahel jagunes ka Augustipildi tiitel.  Nüüd teeme septembripilte. Ootame pilte kuni 5.oktoobrini aadressil foto@keila.ee

Harjumaa Muuseum avaldas taustainfo just suletud näitusele „Kirst".  Kes ei jõudnud tulla vaatama näitust "Kirst", siis see saab nüüd teada, mis seal kirstus ikkagi peidus oli. Näitusel „Kirst" võis näha kirst-kohvrit, mis reisis Olga Amanda Leinemanni teekaaslasena rongiga Peterburist Eestisse 1914. aastal. Jõudes Keila raudteejaama jätkus kohvri ja tema omaniku teekond juba hobuvankris, mis viis nad Harju-Risti Kirikküla Olga peretallu. Puidust ja metallist ning seest polsterdatud kohvris oli lugematu hulk käsitööna valminud esemeid: särgid ja püksid, lipsud ja kraed, pluusid ja aluspesu – kõik need ajad on Olga Leinemanni usina töö tulemus. Eriti tähelepanuväärsed on peenelt tikitud pluusid ja aluspesu. Olga Amanda Leinemann sündis 1894. a. Harjumaal, Padise vallas Harju-Ristil. Aastail 1910-1914 elas ta Peterburis Vassili saarel, õppides käsitööd ja töötades arsti perekonnas lapsehoidjana, Tema tütar Maimu meenutab, et ema tegeles käsitööga teenimaks raha jalgratta soetamiseks, mis tollal oli väga kallis. 33-aastaselt abiellus Olga rätsep Kristjan Blumbergiga. koos mehega kolisid nad Rummule, mis sellel ajal oli väga kena ja sõbralik alev. Rummul pidasid kauplust ning hiljem ka väikeleivatööstust. 1955. aasta juulikuus tabas perekonda õnnetus: nende maja ja pagarikoda põlesid maha. Tules hävis suurem osa varandusest, dokumentidest, fotodest ning ka Olga jalgratas, mille ta ostis käsitööga teenitud raha eest. Kuid kirst ja paljud Peterburis valminud asjad jäid alles. Kirstu koos ema käsitöödega andis 2003.aastal Harjumaa Muuseumile üle Olga tütar Maimu Viil, kes elab Keilas.

Täna oli 150.sünniaastapäev EELK esimesel piiskopil Jakob Kukel. 15 aastat teenis ta Keilas. Teda meenutas oma postituses peapiiskop Urmas Viilma,

5.septembrist algas Turu detailplaneeringu avalik väljapanek.

Muusikakooli hoolekogu koosolek.

Hilisõhtul, umbes 21.30 ajal panid kaamerast hästi nähtavad mehed nõudepesuvahendit purskkaevu. See on esimene kord, kui Keila purskkaevus „vahupidu" korraldati.  Pargis lülitatakse jätkuvalt välja robotniidukeid, elektrikappi oli ka muugitud. Linnavalitsus saatis vastavad märgukirjad politseile ja G4Sile.

 

Teisipäev, 8.september:

Toimus Jõe 57b detailplaneeringu eskiisi arutelu.

Toimus selle õppeaasta esimene lasteaedade direktorite nõupidamine.

Noortekeskuses oli Loodus- ja teadusringi avatud tund. Loodus- ja teadusringis kohtuvad uudishimulikud noored, kes tahavad teada, kuidas looduses asjad toimivad. Teeme lihtsamaid keemiakatseid, uurime veidi füüsikat, meisterdame, mängime ja nokitseme erinevate loominguliste ülesannete kallal ja seda nii iseseisvalt kui ka paaris- ja grupitööd tehes. Õpime nii õues kui ka siseruumides ja saame selle käigus tuttavaks ka meie tavalisemate imetajate, lindude, taimede ja putukatega. Korraldab Lohe looduskool.

Keila Lapiselts avas täna Keila Kultuurikeskuses oma näituse "Lapitöö sügis". Näitus on avatud kuni 9.oktoobrini. Pildid.

Enne, kui tulevasest Jõe tänava sadeveetrassist vesi jõkke hakkab voolama, läbib see õlipüüduri. Nüüdseks on õlipüüdur paika andud.

 

Kolmapäev, 9.september:

Abilinnapea Eike Käsi viibis 9.-10.septembril lähetuses Nelijärvel, kus toimus Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni sügiskool ja volikogu koosolek.

Toimus kohtumine Elle OÜ-ga , kes hakkab uurima Lõuna-Keila piirkonna üleujutuste vältimise võimalusi.

Harju Maakonnaraamatukogu Oranžil seinal on avatud näitus "Lapiline Balti kett". Näituse valmistasid ette Eesti, Läti ja Leedu käsitööhuvilised, tähistamaks koos Balti keti 30. aastapäeva. Valmis ligi 300 tekstiilpildikest, mis moodustavad omamoodi lapilise Balti keti. Mõttele tähistada Balti keti aastapäeva lapitööga, tulid Meremäel tegutseva Meieselts Meroosi vedaja Sirje Pakler ja Vastseliina käsitööühingu juht Ilme Aim. Üleskutse tähistada "lapilise Balti ketiga" suursündmuse aastapäeva leidis elavat vastukaja. Baltimaades koguneti paljudes kohtades käsitöö õpitubadesse, et meisterdada lapipilte endast, oma perest ja sõpradest. Ka Keila lapiselts lõi kaasa. 2019. aasta maikuuks oli ritta seatud 281 lapipilti, millest 170 oli valminud Eestis, 66 Leedus ja 45 Lätis. Rändnäitust, mis alustas oma teekonda Võru roosipäevalt, on eksponeeritud paljudes paikades Eestis, Lätis ja Leedus. Meie raamatukogus on „Lapiline Balti kett" septembrikuu lõpuni.

Tervise Arengu Instituudi korraldatud koolitusel "Hea elukeskkond – kelle valikute küsimus?" (09.09, kl 9.30- 17.00, Htl Euroopas) osalevad Maret Lepiksaar ja Jaanus Väljamäe. Räägitakse ka tervise- ja heaoluprofiili koostamisest/uuendamisest.  Keila osalev pilootprojektis, kus kasutatakse uuendatud andmesüsteeme.

Kultuurikeskuses oli Comedy Sander Õigus etendus „Hinge turule viies".

 

Neljapäev, 10.september:

Tänasest on avatud Keila linna kaasava eelarve ideekorje. Ideid saab esitada kuni 5. oktoobrini (k.a.). Varasemalt on kaasava eelarve kaudu linna rajatud välijõusaal Keila Terviseradadel, looduslik mänguväljak Keila algkooli maja juures, avalikud joogiveekraanid Harjumaa Muuseumi juures ja turu platsil ja kiiged Harjumaa Muuseumi juures. Loe lähemalt idee esitamisest: http://www.keila.ee/kaasav-eelarve

Keila Linnavalitsuse 140.istung 10.septembril 2020.

Linnavalitsus tegi otsuse seada isikule hoolduse, määras talle hooldaja ning hooldajatoetuse. Sotsiaaltoetusi maksti summas 170 eurot.

Linnavalitsus kinnitas lapsehoiuteenuse toetuse kasutamise lepingu vormi.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa sõidutee ning vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks Keila linnas Mooni ja Tulbi tänavale. Projekti eesmärk on ehitada välja juurdepääsuteed Nurmenuku tänavalt Mooni ja  Tulbi tänav katastriüksustele. Tegemist on täiesti uute tänavatega Mudaaugu piirkonnas. Juurdepääsuteed on asfaltkattega, mille laius on 4,00 m ja tugipeenrad on 0,75 m laiad. Linnavalitsus väljastas ehitusloa gaasitorustiku ja vedelgaasimahuti ehitamiseks Ülase tn 9 katastriüksusele.

Linnavalitsus algatas Harju KEKi äripiirkonna detailplaneeringu ning kinnitas selleks lähteseisukohad. AS Harju KEKi taotluse põhjal algatatud detailplaneeringuga soovitakse senine suletud tootmisala avada linnale ja selle elanikele ning külalistele. Tööga käsitletakse Paldiski mnt 19, 21, 23, Ehitajate tee 6 ning Ehitajate tee lõik 1 katastriüksust, kokku ca 9 ha. Planeeritav maa-ala asub riigi põhimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski maantee lähedal, Keila linna keskusest ca 1 km kaugusel, Paldiski mnt ja Ehitajate tee vahel Harju KEKi äri- ja tootmispiirkonnas. Planeeringuala on hea ligipääsetavusega, piirnedes kirdest Paldiski maanteega ning lõunast Ehitajate teega. Planeeringualast põhjasuunas on üksikelamud ja 2-korruseliste ridaelamute piirkond. Planeeringualast idas teisel pool Paldiski maanteed asuvad 7-korruselised korterelamud. Planeeringuala vahetus naabruses lõunasuunas asub Keila Tervisekeskus ning teisel pool Ehitajate teed – Keila Kool. Samuti teisel pool Ehitajate teed planeeringualast edelas asub endise Keila Haigla kompleks, mille maa-alale kavandatakse lisaks olemasolevate hooldusravi teenuste pakkumisele ka korterelamute rajamist tänavate äärde. Planeeringualast läänes on AS-i Harju KEK ja AS Harju Elekter tootmishoonetega tootmismaad. Detailplaneeringuga kavandatakse moodustada planeeringualale 10 krunti, millest 1 ärimaa sihtotstarbega, 5 äri- ja tootmismaa sihtotstarbega, 1 tootmismaa sihtotstarbega ja kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti. Ärimaa sihtotstarbega krundile kavandatakse põhimahus kuni 3-korruseline (kõrgus kuni 16 m) elamuskeskus, millele lisandub kuni 8-korruseline linnaehituslik aktsent / maamärk / torn (kõrgusega kuni 45 m). Tornis võiks leida koha hoonesisese sportliku mägironimise keskus. Elamuskeskus astub dialoogi olemasoleva Keila Tervisekeskusega moodustades mitmekülgsete võimalustega vaba aja veetmise piirkonna. Äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntidele kavandatakse valdavalt kuni 2-korruselised kuni 12 m  kõrgused äri- ja tootmishooned. Ühele Paldiski mnt äärsele krundile on lubatud ka kuni 3-korruselised kuni 16 m kõrgused äri- ja tootmishooned. Äri- ja tootmishoonetena nähakse eelkõige stock-office tüüpi lahendusi, kus lisaks väiketootmisele ja/või laole asuks nii büroo-osa kui tänavate poole avatud müügisaalid / toodete esitlussaalid. Olemasolevad hooned on planeeringualal ette nähtud lammutada. Tootmismaa krundil säilitatakse olemasolev 1-korruseline alajaam. Säilitatakse ka olemasolev katlamaja.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa ehitise lammutamiseks kinnistutel Keki tn 1 ja Keki tn 2b // Keki tänav. Tegemist on Paldiski maantee äärse Harju KEKi territooriumile viiva peavärava varikatusega ning pääsla- ja valvehoonega.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamu püstitamisel Raba tn 62 kinnistule.

Linnavalitsus nõustus Tamme tn 6 kinnisasja (pindala 1934 m², sihtotstarve elamumaa 100 %) jagamise tulemusel Vaikne tn 27a kinnisasja (598 m², elamumaa 100 %) ja Tamme tn 4a kinnisasja (1626 m², elamumaa 100 %) piiride muutmisega. Linnavalitsus määras nimetatud kinnisasjade piiride muutmisel uutele moodustatavatele reaalosadele koha-aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed.

Linnavalitsus otsustas maksta Keila linna eelarvest 2020. aastal vabaühenduste ühekordset projektitoetust seltsingule Keila Raamatuklubi projekti „Keila Raamat 2020" korralduskulude osaliseks katteks 1600,- eurot.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud hankemenetluse Keila Kooli (Pargi 2) koolimööbli ostmine e-menetlusena. Riigihanke eest vastutavaks isikuks määrati abilinnapea Eike Käsi, kes juhib ka riigihanke avatud hankemenetlusega seotud toimingute läbiviimiseks moodustatud komisjoni.

Protten võttis oma hoone seinalt maha reklaamid. Täna andis ettevõte teada, et novembris avatakse esinduspood ESPAKi poe II korrusel.

Kultuurikeskuses oli Kaunimate Aastate Vennaskonna kontsert „Kaunimad lemmiklaulud su elus".

 

Reede, 11.september:

Keila Lehe 600.numbris: esilehel annab Keila Leht teada, et Fotojaht V Augustipildi konkursi võitsid kaks pilti. Neist üks on allolev Andres Matteuse pilt "Kui peremees enam kodus ei ole..:", teine Olimar Hinni pilt Keskpargi alleest. Tähistades juubelinumbrit küsis toimetus mitmelt inimeselt, kuidas nad Keila Lehte loevad. Uudistes kihelkonnapäevadest, Porikuu festivalist, toetusest kohalikele kogukondadele, Keila koolimaja 90.sünnipäevast, ajaloopäevast 19.septembril, AX-teatri "sesongist" villa Pungerlas, Rakvere teatri kontsertetendusest. Kuulutus kutsub tegema ettepanekuid kaasava eelarve ideekorjele. Palamets pajatab invektiivsest kõneviisist. Tegija on Julia Karasevits.

Lehest jäi välja MEMENTo teade: Memento korraldatud Haapsalu – Puise väljasõit toimub laupäeval, 19. septembril kell 13.00 Jaama platsilt. Kohtume kella all! Öelge oma Memento sõpradest tuttavatele edasi!

Linnapea Enno Fels võttis vastu aastavahetuse elanikekampaania loosi võitjad Marianne Metsanurme ja Anne Laipaiga, et neile üle anda peaauhind kolmepäevane SPA kinkekaart. Võitjad saavad veeta nädalalõpu kas Narva-Jõesuu, Viimsi või Kuressaare spas. Algselt planeeritud nädalalõpp Keila sõpruslinnas Birštonases pidi ülemaailmse pandeemia tekitatud ebamugavuste tõttu ära jääma.