« Tagasi

35.nädal 2020.a.

 

Esmaspäev, 24.august:

Keila Koolipere on saanud juurde mitmed uued töötajad, täna tutvustati uusi õpetajaid kooli õpetajate kooliaasta avakogunemisel. Meeskonnaga liitusid psühholoog, inglise keele- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, geograafia- , füüsika – ja loodusõpetuse õpetaja, haridustehnoloog/informaatikaõpetaja, õppealajuhataja. Pargimajas asus tööle uus huvijuht, põhjamajas juhiabi. Samuti on alates 1.septembrist Keila Kooli õpetajad senised Keila Põhikooli õpetajad. Esimesel tööpäeval tuli aga uutel õpetajatel koolipinki istuda ning ennast kooli infosüsteemide kasutamisega kurssi viia.

Algas Jõe tänava rekonstrueerimine. Jõe tänaval (Ülesõidu ja Tuula tee vahelisel lõigul) on tehtud märgistused algava rekonstrueerimise tarbeks.

Linnavalitsuse saalis oli elanikkonnakaitse ja elanike hädaolukordadeks valmisoleku koolitus.  Hädaolukorrad ning nendega toimetulek on paraku järjest aktuaalsem valdkond - tehtud uuringud ja elu on kahjuks näidanud, et enamus inimesi ei võta võimalikeks hädaolukordadeks valmistumist veel piisava tõsidusega. Meie eesmärk on jõuda oma koolitustega võimalikult suure hulga inimesteni ja panna neid mõtlema, kuidas erinevates hädaolukordades ise hakkama saada ning seeläbi oma igapäevast turvatunnet suurendada. Koolitus oli tasuta ja selle viis läbi Päästeameti Põhja päästekeskus Ennetusbüroo peaspetsialist Marje Verbo.

Saabus teade, et nüüd on ka Keila kandis oma Guinnessi rekord. Suurima himmeli valmistamise eestvedaja on Keila taustaga Urmas Veersalu.

Tänasest Hiirekeses jälle tasuta mängimine igal E, K ja R kl 10-14.

 
Teisipäev, 25.august:

Keila Linnavolikogu 34. istung toimus teisipäeval, 25. augustil 2020.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Kuna sihtasutus on tema loomise eesmärgi täitnud otsustas Keila Linnavolikogu lõpetada Keila Hariduse Sihtasutuse tegevuse ja algatas sihtasutuse likvideerimismenetluse alates 01.09.2020. Sihtasutuse likvideerija on Keila Hariduse Sihtasutuse juhatuse liige Mait Tõitoja. Keila  Linnavolikogu asutas Keila Hariduse Sihtasutuse 30.jaanuaril 2007 eesmärgiga tema halduses olevate territooriumite ja hoonete haldamine ja majandamine ning osalemine Keila haridusasutuste pikaajalise arengukava elluviimisel. Sihtasutus kanti 01.03.2007 Harju Maakohtu registriosakonnas sihtasutuste registrisse. Sihtasutuse omandis olnud Ehitajate tee 1 asuv kinnistu on tänaseks Keila linna omandis ning selle haldamise ja korrashoiuga tegeleb aktsiaselts Keila Vesi, kes korraldab ka teiste Keila linna objektide haldamist ja korrashoidu. Keila Hariduse Sihtasutusele on jäänud kinnisvarana ainult aadressil Keila linn, Ehitajate tee 1b asuv 127 m2 suurune kinnistu, mis realiseeritakse likvideerimismenetluse käigus.

Linnavolikogu muutis oma 25. oktoobri 2011 määrust „Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord" üheksas detailis. Noorte huvitegevus on määruse sõnastuses nüüd reeglina aastaringselt toimuv noorte süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised, oskused ja võimed valitud huvialal.

Linnavolikogu seadis Keila linna omandis olevale Keskväljak 12 kinnisasjale ja Keila Tarbijate Ühistu omandis oleva Keskväljak 14 kinnisasjale Keila Perearstikeskuse OÜ omandis oleva Keskväljak 12a kinnisasja kasuks teeservituudi pääsemaks teeniva kinnisasja kaudu valitsevatele kinnisasjadele. Samuti seati prügimaja hoidmiseks servituut Keila linna omandis olevale Paldiski mnt 2b asuvale kinnisasjale Keskväljak 12a kinnisasja igakordse omaniku kasuks. Servituudi seadmine on kompromiss Keila tarbijate Ühistu., Keila Perearstikeskuse ja Keila linna vahelise kohtuasja lahendamiseks.

Linnavolikogu andis MTÜ-le Keila Laskepaik kirjaliku nõusoleku rajada Keila linnas Tööstuse 2 asuval kinnistul paiknevasse hoonesse ajutine laskepaik. Ajutises laskepaigas viiakse laskeüritusi läbi kuni 25.08.2025. Laskepaika soovitakse kasutada laskespordi treeninglaskmisteks praktilises ja taktikalises laskmises. Laskepaigas on kavas kasutada kõiki püstoli/revolvritüüpi käsitulirelvi. Keelatud on kasutada erilaskemoona (trasseerivaid, lõhkekuule, soomust läbistavat jne laskemoona).   Laskepaiga asukohaks on valitud hoones asuv ülejäänud alast kiviseina, rehvitornide ja kummimattidega eraldatud ruum. Kõrvalistel isikutel puudub võimalus juhuslikult laskepaika sattuda.  

Keila Linnavolikogu tunnistas kehtetuks oma 28. septembri 2004 määruse „Keila linna teeregistri asutamine"  ning 31. mai 2011 määruse „Aadressitoimingutega seotud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele", kuna nad pole enam kooskõlas kehtiva õigusega.

Linnavolikogu kinnitas korrakaitsekomisjon uue koosseisu. Komisjoni esimees on Tarmo Tamkivi, aseesimees: Tanel Suslov, liikmed Meelis Aab, Andrus Loog, Toivo Lumiste, Märt Jamnes, Priit Orusalu, Jaak Sirp, Evely Sagor ning uue liikmena piirkonnapolitseinik Edgard Vattel.

Täna avatud portaali Minuomavalitsus andmetel on Keila üle keskmise hea elamiskoht. Uurides veidi andmeid, on mitmel pool parameetrites Keila andmeid olemasolevast kehvematena kajastatud. Näiteks veemajanduse ja reovee teemadel. Samuti on tänaseks oluliselt paranenud tervise- ja turvalisuse madal hinne, eriti  kriisireguleerimise teemal. Rahvatervise tegevus on seni olnud Keilas üle riigi tugeval tasemel. Ka veeohutus omavalitsuses asuvas tervisekeskus on vastanud pidevalt kehtivatele nõuetele. Ilmseid alahindamisi paistab veelgi välja, näiteks on kirja läinud, et KOVist osaleb vähemalt üks kollektiiv osaleb laulu-tantsupeo ettevalmistuses, ja osalejate kohta on märgitud 0, kuigi tegelikult osales 2019.aasta laulu- ja tantsupeol Keilast 17 kollektiivi kokku 443 laulja-tantsijaga... https://minuomavalitsus.fin.ee/et/kov/keila-linn

Kultuurikeskuses oli Draamateatri etenduse „Isamaa pääsukesed" viimane etendus Keilas. Samaga tegi ETV etendusest salvestuse.

Keila linna noorsoopolitseinik on Jevgenia Arm. Tema kontaktandmed on: telefon 612 4522 ,  e-post Jevgenia.arm@politsei.ee, vastuvõtt esmaspäeviti 14.00 - 16.00 Keila linn Keskväljak 8A Lääne-Harju konstaablijaoskonnas.

 

Neljapäev, 27.august:

Linnavalitsus maksis sotsiaaltoetusi summas  1279,85 eurot.

Linnavalitsus otsustas rahastada kolme lapse lapsehoiuteenust – Lee ja Lustila lastehoius.

Linnavalitsus kiitis heaks Tartu Ülikooliga sõlmitava koostöölepingu Euroopa Liidu vesinikustrateegia elluviimisele kaasa aitamiseks , mille kohaselt aastatel 2020-2024 toetatakse vähemalt 6GW elektrolüüsiseadmete paigaldamist ning kuni 1 Mt saastevaba vesiniku tootmist taastuvallikatest. TÜ avaldab, et on valmis osalema sellega seotud tegevustes ning pakkuma vastavalt sellekohastele sõlmitavatele kokkulepetele teadusalast abi. Linn avaldab, et soovib panustada  riiklike keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkide täitmisesse ning selle kaudu kohaliku majandusarengu elavdamisse Keila linnas.

Linnavalitsuse esindus osales Merikülas Harjumaa Omavalitsuste Liidu suvemängudel. Summas olid keskmike seas, tuli üks alavõit teatevõistluses. Jalgpallis võideti III koht. Sündmuse korraldas mullune võitja Saue vallavalitsus.

 

Reede, 28.august:

Keila Lehe esiküljel tänusündmusest - Keila teenetemärkide ja teenistusmärkide üleandmisest 20.augustil. Ohtralt on ruumi pühendatud uue õppeaasta algusele. Kokkuvõtte on koostanud abilinnapea Eike Käsi, uudisest saame teada, et Keila Koolis on viis uut õpetajat. Uue koolihooneehitustöödest ja koolialguse stressi leevendamisest. Juttu on veel Guinessi rekordist ja lauatennisest. Palamets pajatab Johannes Aavikust. Tegija on Liina Kesamaa. Keila Lehe vahel on Noorteleht.

AX-teater annab nädalavahetusel etendusi. Reedel, laupäeval ja pühapäeval kell 17 Eha 59 hoovil mängitakse ette Raivo Adlase lavastatud Hugo Raudsepa komöödia „Roosad prillid".

Alates 1.septembrist 2020 alustab Keila Haigla hoones (Pargi 30) tööd Pargi Perearstikeskus OÜ.Senise Sinilille Perearstikeskus OÜ asemel on1.09.2020 nimistu N0292 kinnitatud Pargi perearstikeskuse dr Gristel Võsale.

 

Laupäev, 29.august:

Ka Harjumaa Muuseum osaleb Muuseumiöö ürituste alapealkirja „Öös on aega": kavas on jooga, maastikmäng, muuseumimäng ja meditatsiooniaeg.

 Laupäeval, 29. augustil "Muuseumiöö" raames genealoogiline jalutuskäik Keila kirikuaias. Kogunemine kell 18.00 kiriku peaväravas. Jalutuskäik juhib pr. Evelin Povel. Jalutuskäigu järel toimub kirikus õhtupalvus, teenib õp. Matthias Burghardt.

 

Pühapäev, 30.august: