« Tagasi

Kutse Keila Linnavolikogu istungile

Keila Linnavolikogu 33. istung toimub teisipäeval, 16. juunil 2020.a kell 18.00 Tuula Seltsimajas, Vana-Tuula tee 2.

 

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Keila linna 2020. aasta eelarve I lisaeelarve (II lugemine)
  3. Koolilõuna toetuse ja kasutamise tingimused ja kord
  4. Keila linna eelarvest huvitegevuse toetamise korra muutmine (I lugemine)
  5. Omafinantseeringu tagamine ja volituse andmine lepingute sõlmimiseks
  6. Keila linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
  7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine