« Tagasi

21.nädal 2020

 

Esmaspäev, 18.mai:

Lõppes seoses CORONA-19 viiruse leviku takistamiseks kehtestatud eriolukord, mitmed piirangud leevenevad. Kehtima jääb epideemiline hädaolukord.

Linnavalitsuse teenistujad töötavad valdavas enamuses taas oma töökohal. Põhjendatud juhtudel, kui töö iseloom seda võimaldab, tagatakse linna asutuste teenistujale otsese juhi nõusolekul kokkulepitud tingimustel ja kooskõlas linnavalitsuse töökorralduse reeglites sätestatud nõuetega võimalus teha kaugtööd. Linnaelanike vastuvõtud toimuvad reeglina vaid vastuvõtuaegadel ning töökoosolekud linnavalitsuse II korruse saalis. 1. juunini on linnavalitsuse hoone välisuks avatud ainult vastuvõtuaegadel (teisipäeviti kell 14-18 ja kolmapäeviti kell 9-12).

Harju Maakonnaraamatukogust saab jätkuvalt kontaktivabalt laenutada ainult ettetellitud raamatuid. Raamatukogu töötab E-R 10-18. Avatud kasutamiseks piiratud mahus üks internetiarvuti, võimalik on end lugejaks registreerida. Harjumaa Muuseum ootab taas külastajaid. Lisaks püsinäitusele saab muuseumis näha näitust „Kirst". Keila Noortekeskus jääb esialgu suletuks. Noorsootöötajad keskenduvad õuetegevustele noortega. Jätkuvad ka  veebikontaktid. Keila Muusikakool jätkab distantsõpet, vajadusel toimuvad kohtumised õpilaste ja õpetajatega. Uute õpilaste vastuvõttu korraldatakse juuni alguses 2+2 reeglit järgides. Keila Kultuurikeskuse kantselei on avatud tavapärastel aegadel. Tervisekeskuse ujula on avalikkusele suletud, ujulat saavad kasutada ainult treeningrühmad. Külastajad saavad tervisekeskuses kasutada vaid jõusaali, kus tohib treenida korraga kuni 10 inimest. Jõusaali jaoks käivitatakse broneerimissüsteem. Spordiklubid saavad tervisekeskuses käia vastavalt tunniplaanidele. Kooli spordisaalid jäävad kinni, sest need on koolimajaga seotud.

Harju Maakonnaraamatukogu kuulutas välja lastetoa maskottideks saanud Jänkude nimekonkursi.  Nimede konkursil osalemiseks ei pea olema Harju Maakonnaraamatukogu lugeja. Kõik on lahkesti oodatud pakkuma!  Nimekonkursi tulemused ja auhinna saaja(d) kuulutab raamatukogu välja lastekaitsepäeval - 1.juunil.2020.  Jänkude raamatukogu lastetuppa jõudmisest ning nende osavnäpust valmistajast Liivika Asumaast lähemalt konkursitulemuste väljakuulutamise päeval! Seniks head nimede väljamõtlemist!
Algas raudteesilla rekonstrueerimine.

Selgus, et nädalavahetusel oli keegi pahatahtlik inimene lõiganud Põhja tänava mänguväljakul läbi Tarzaniraja istme kõie.

 

Teisipäev, 19.mai:

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusest anti teada, et alates 1.juunist 2020 on korrigeeritud mitmete Lääne suuna liinide sõiduplaanid. Muudatused on liinidel 108, 109, 111, 111A, 122, 123, 126, 127, 127A, 128, 129, 137 ja 146. Suveperioodil on peatatud teenindamine liinil 137 ja liinil 122 6:10 väljumine Tallinnast. Liinil 146 12:35 väljumisele Vihterpalust on lisatud Harju Elekter peatusse sissesõit. Sõiduplaanid on nähtavad www.peatus.ee

Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosoleku päevakorras oli Keila linna 2020. aasta eelarve I lisaeelarve, Keila linna põhimääruse muutmine, volituse andmine koolieelse eralapsehoiu kohatasu omaosaluse hüvitamiseks, Määruse kehtetuse tuvastamine ning Lääne-Harju koostöökogu liikmeks astumine. Sotsiaalkomisjoni teemad olid lisaeelarve ja põhimääruse muutmine.

 

Kolmapäev, 20.mai:

Uusi Keila linna turismikaarte saab Harju Maakonnaraamatukogust, Harjumaa Muuseumist ja Keila Kultuurikeskusest ning juunist ka linnavalitsuse infoletist.

Põhja tänava mänguväljakule pandi  Tarzani rajale uus iste, mille olid vandaalid ära lõiganud. Ja kui näete mänguväljaku lõhkumist, siis ärge kõhelge kutsumast G4Si patrulli, kui ise ei taha sekkuda. G4S-i patrullteenistuse telefoninumber on 1911.

Aktuaalne Kaamera andis teada, et 2022 lõpuks peaks rekonstrueeritama  Tallinna ringtee Saue-Valingu lõik, 2024-2026 on planeeritud Valingu -Keila lõigu ehitus. Vaata uudist.

Politsei andis teada, et tähelepanelikud linnakodanikud on politseile teada andnud suurtest veoautodest, mis ei tohiks keset Keila linna ringi sõita. Kontrolli tulemusena on ainuüksi sel kevadel peetud kinni 14 veokite sõidukeelu märgi nõudeid eiranud autojuhti, kuna neil polnud esitada Keila linnavalitsuse vastavat luba. Kontrolli tulemusena tuvastati ka teisi rikkumisi: nt töö- ja puhkeaja nõuete rikkumine, tehniliselt mittekorras ja tehnoülevaatust mitteläbinud sõiduk jne. Politsei jätkab oma tegevusi sellel suunal ning paneb sõidukijuhtidele südamele, et liiklusreeglid on täitmiseks ning kui on vajadus Keilas teostada raskevedusid, siis tuleb taotleda linnavalitsuselt vastav luba ning see peab sõidukijuhil kaasas olema.

Linnavalitsus esitas politseile kuriteoteate avastatud 3 võltsitud üürilepingu kohta, mille alusel üürnikud sisse registreeriti.

Täna hommikul oli Keila kesklinnas kuulda kaunist muusikat. Keelpillikvartett Bellezza tervitas sünnipäevalast. Palju õnne sünnipäevaks, Gerrit!

Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosolek päevakorras oli Eesti Keskkonnateenused AS-i taotlus teenustasude suurendamiseks, Keila linna 2020. aasta eelarve I lisaeelarve ning Keila linna põhimääruse muutmine. Korrakaitsekomisjoni päevakorras oli lisaeelarve ja põhimääruse muutmise eelnõu.

 

Neljapäev, 21.mai:

Keila Linnavalitsuse 126.istung.

Linnavalitsus kinnitas osaühing Keila Tervisekeskus 01.01.2019 – 31.12.2019.a majandusaasta aruande.

Linnavalitsus volitas Keila Linnavalitsust ametiasutusena täitma Keila linna eestkostel oleva kodaniku eestkostja ülesandeid kohtu poolt määratud ulatuses.

Linnavalitsus otsustas isikule hoolduse jätkamise ja selle eest hooldajatoetuse määramise üle. Sotsiaaltoetusi maksti summas 475 eurot.

Linnavalitsus kinnitas Keila Kooli struktuuri ja töötajate koosseisu alates 1.septembrist 2020. Kokku on Keila Koolis uue õppeaasta alguses kokku 207,75 ametikohta 25 ametinimetusega, õpetajaid saab koolis olema 150 ametikohta.

Linnavalitsus tegi otsuse Lee OÜ-s teenusel oleva lapse hoiuteenust.

Linnavalitsus väljastas ehitusload koolihoone laiendamiseks Pargi tn 2 kinnistul ning Keskväljak 11 kinnistul. Keila Põhikooli ja algkoolina tuntud Keila Kooli Pargimaja vahetusse naabrusesse ehitatakse juurde spordikompleks ning 3-korruseline õppekorpus. Linnavalitsuse hoonel on plaanis ehitada täis I korrusel asuv katusealune.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa korstna püstitamiseks Paldiski mnt 23 kinnistul. Harju KEKi tööstusküla haldamisega tegelev AS Emtel soovib olemasoleva 45-meetrise tellistest korstna kõrvale rajada uus 25 m kõrgune korsten, kuhu ühendatakse suitsutorud kahest olemasolevast gaasikatlast. Reservis olev kütteõli katel jääb ühendatuks telliskorstnaga, kuna seda kasutatakse vaid juhul, kui maagaasi tarnes on probleeme või mõni gaasikatel on remondis ja tipukoormus on vaja katta.

Linnavalitsus otsustas algatada Põhjakaare tn 2, 4, 6 ning Posti tn 14 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu ning ning kinnitas selleks lähteseisukohad eesmärgiga rajada kaasaegne ärihoonete grupp, mis sobitub loogiliselt korruselamute ja maanteeäärse äripiirkonna üleminekualale.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud hankemenetluse Keila linna parkide ja haljasalade hooldamine aastatel 2020-2023 e-menetlusena ning kinnitas menetluste läbiviimiseks loodud komisjoni koosseisu.

Algas linnaelanike küsitlus biojäätmete kogumisest.

Keila Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosoleku päevakorras oli Eesti Keskkonnateenused AS-i taotlus teenustasude suurendamiseks, Keila linna konsolideerimisgrupi 2019.aasta majandusaasta aruande kinnitamine, Keila linna 2020. aasta eelarve I lisaeelarve (I lugemine), Volituse andmine koolieelse eralapsehoiu kohatasu omaosaluse hüvitamiseks, Laenu võtmine, Kinnistu ostmine Keila Hariduse Sihtasutuselt, Keila linna arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord ning Keila linna põhimääruse muutmine. Revisjonikomisjon arutas Keila linna konsolideerimisgrupi 2019.aasta majandusaasta aruande kinnitamise eelnõud.

 

Reede, 22.mai:

Keila Leht on Keskkonnakuu erinumber. Esiküljel niitude kaunitarist kullerkupust. Erinumbri kaassõna on kirjutanud abilinnapea Timo Suslov. Juttu on Keila - Niitvälja kaitsealuste taimeliikide püsielupaigast, biojäätmete kogumisest, uuest jäätmejaamast, Keskpargi näitusealast, lauluväljaku kujunduse ideevõistlusest ning mänguväljakute ja puhkealade arendamisest. Leht avaldab visioonipilte tuleviku Keilast. Palamets pajatab õitsel käimisest. Tegija on Inge Angerjas.

AS Harju Elekter pani nurgakivi Allika tööstusparki rajatavale Laohotell 2 hoonele.

Harjumaa Muuseumi õuele on valatud vundamendid kahe kiikistme paigaldamiseks.

 

Laupäev, 23.mai:

Augustis toimuva kestvusjooksu võistluse Heavy Metal Ultra korraldajad viivad terviseradadel läbi HMU ühistreeningu käigus rajatutvustuse. Kell 12 algavad treeningul joostakse ühiselt võistlusformaadis 4 ringi (iga ring hakkab uuel täistunnil) Kõigepealt 2 ringi päevarajal, kus kõik saavad tutvuda uue esmakordselt kasutuses oleva rajalõiguga ja siis 2 ringi täiesti uuel öörajal. Oma kohalolekuga on lubanud kohalolijaid austada 2019 aasta HMU võitja Hannes Veide.