« Tagasi

Keila Linnavolikogu 31. Istung

Keila Linnavolikogu 31. istung toimus teisipäeval, 21. aprillil 2020.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis ja kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi kaudu.

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Keila linna põhimääruse muutmine

Linnavolikogu viis läbi Keila linna põhimääruse muutmise eelnõu I lugemise ja suunas selle teisele lugemisele.  Olulisemad kavandatavad muudatused on ajendanud riigis valitsev eriolukord- Keila linna põhimäärusesse viiakse sisse võimalused elektrooniliste reaalajas koosolekute ja istungite läbiviimiseks virtuaalkeskkondades.  Teise muudatusega kaotatakse vastuolu kehtiva Keila linna tunnustusavalduste andmise korraga – kultuuripreemia määrab kultuuripreemia komisjoni otsuse alusel linnavolikogu. Kolmanda muudatusega täpsustatakse linna arengukava koostamise protseduure.

 

3.            Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu tunnistamine osaliselt kehtetuks (Uus-Paldiski tee 5 kinnistu osas)

Linnavolikogu  tunnistas Uus-Paldiski tee 5 osas kehtetuks Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu . Paldiski tee 5 kinnistu omanik soovib muuta ehitusala kuju, et hoone ette tekiks piisava suurusega plats, kus saaks teenindav transport (ka veoautod) juurdepääsuks manööverdada.

 

4.            Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

Linnavolikogu kinnitas Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisus esimees Erki Fels, aseesimees: Ivar Krustok ning liikmed: Margus Välja, Karl Olaf Loog, Kertu Lepiksaar, Katrin Sassi, Henry Heinleht, Keiu Valge, Urve Paltser ja Anneli Pärlin.

 

Istungi salvestus on SIIN