« Tagasi

13.nädal 2020

 

Esmaspäev, 23.märts:

Keila linnavalitsuse juhtkonna koosolekul 23.märtsil 2020:  uusi andmeid Keilas koroonaviirusega nakatunute kohta pole tulnud, Terviseamet ei tee arvestus kohalike omavalitsuste kaupa. Eestis on 22.märtsi kella 9.00 seisuga diagnoositud koroonaviiruse positiivset 352 tulemust , kellest 128 on Harjumaa. Tõenäoline nakatunute ja haigestunute arv on ilmselt suurem. Prognoositakse nakkusekandjate arvu suurenemist.

Politsei on teinud järelvalvet mänguväljakute üle, palunud suurematel noorterühmadel laiali minna. Väljas liikumine on parem, kui umbses ruumis viibimine, kuid gruppides kogunemine võib osutuda viirusekoldeks.

Linnavalitsus vaatas üle mõned Keilas asuvad pinnad, kuhu saaks vajadusel pakkuda karantiinis olevatele inimeste öömaja. Sobivad pinnad leiaks Keila Haigla majutuskorpusest ja Tervisekeskuse hostelist.

Sotsiaalkeskuses on hooldustöötajad kõik terved ja tegutsevad. Märkimisväärselt pole abivajajaid juurde tekkinud ka üksielavaid riskirühma kuuluvatele inimestele abi pakkudes. On oht, et nakatunute ja haigestunute arv võiv tõusta ja sotsiaalkeskuse töökoormus võib oluliselt suureneda. Praegu saab sotsiaalkeskus omade jõududega hakkama, kuid vajadusel kaasatakse abitööjõudu noortekeskusest ja linnavalitsusest. Ka lasteaiad on väljendanud valmisolekut tulla sotsiaaltöötajatele appi.

Isikukaitsevahendid on sotsiaalkeskusel praegu olemas, maske jätkub vähemalt nädalaks, kinnaste ja desinfitseerimisainete varu on väiksem. On olemas mõned kontaktid, kust kaudu on võimalik varusid täiendada, sellega tegeletakse juba täna.

Eesti Kaupmeeste Liit kutsus eestimaalasi tegema oma oste pärast kella 11 ja jätma hommikused tunnid eakatele ning riskirühmadele ostlemiseks. Hoiame oma lähedasi.

Linnavalitsusse jõudis Projektibüroos valminud Pargi 2 koolimaja juurdeehituse eelprojekt ja ehitusloa taotlus.

Indrek Sei ujumiskool jagab oma noortele sportlastele harjutusi interneti teel. Samuti teevad ka mitmed teised spordiklubid. Üleskutse lapsevanematele - jätkake klubi toetamist ka praegustel rasketel aegadel, kui aktiivselt trennis käia ei saa. Kui te praegu, rasketel aegadel klubi ei toeta, ei pruugi pärast eriolukorra lõppu Teie lapsel enam klubi ollagi.

Tähtajaks, 23.märtsiks saabus linnavalitsuse neli avaldust Keila linna teenetemärgi andmiseks.

 

Teisipäev, 24.märts:

Keila Linnavalitsus kehtestas Keila linna koolieelses lasteasutuses osalustasu määra 0 eurot alates 16. märtsist 2020 kuni 31. märtsini 2020. Sama määra kohaldatakse ka eralasteaias Rukkilill. Linnavalitsuse hinnangul on riigi poolt kehtestatud eriolukorras põhjendatud lapsevanemate lasteaedade osalustasu maksmisest. Selle tulemusel jääb märtsikuu eest linnaeelarvesse laekumata ligikaudu 29 700 eurot. Eriolukorra jätkudes tehakse osalustasu muutmise otsuseid enne järgmiste arvete väljastamist.

Vabariigi Valitsus kehtestas alates 25.märtsist avalikus kohas liikumisele uued piirangud. Alates 27.märtsist kehtivad kaubanduskeskustele, meelelahutus ja söögikohtadele uued piirangud. Alates 25. märtsist tuleb avalikus kohas (näiteks välised mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad) ja siseruumis (välja arvatud kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. Piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele peredele ning avalike ülesannete täitmisel. Alates 27. märtsist on kaubanduskeskused suletud. Avatuks jäävad toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel. Söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük. Sisse- ja väljapääsude juures tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu. Alates 27. märtsist tuleb õhtul kella 22st sulgeda söögikohad, baarid ja teised lõbustusasutused, välja arvatud toidu kaasamüük ja toidu kojuvedu. Alates 27. märtsist on suletud meelelahutuskohad (näiteks keegel, piljard, vesipiibukohvikud, bowling, täiskasvanute klubid). Piirangud vaadatakse üle kahe nädala möödumisel.

Haridus- ja Teadusministeerium teatas, et Eriolukorras eksameid ei toimu, ei toimu ka keeletaseme eksameid, terte ja tasemetöid. Distantsõppe periood pikeneb veel vähemalt kahe nädala võrra.

 

Kolmpäev, 25.märts:

Tänasel märtsiküüditamise aastapäeval tavapärast Memento korraldatud kogunemist Keila jaama mälestuskivi juures ei ole. Hommikul sattusid samale ajale pärga panema nii Keila koguduse nimel õpetaja Matthias Burghardt kui Keila linna esindajana abilinnapea Eike Käsi. Tunnistajaks mõned juhuslikud möödakäijad. Burghardt luges ka Meie Isa palve.

 Vatikan ja EKK (Euroopa Kirikute Konverents) oli teinud kogu maailma kristlastele üleskutse palvetada 25.märtsil, Issanda kuulutamise suurpühal, kell 12.00 Meie Isa palvet pandeemia leviku peatamise eest maailmas.

Otsustati Keila discgolfipark alates 26. märtsist sulgeda. Korvid eemaldatakse.

Äripäeva esilehel oli pilt keilalasest Aare Lepiksaarest lugemas harju maakonnaraamatukogu saidil muinasjuttu.  Pilt illustreeris artiklit „Raamatukoguhoidjad lapsevanematel abiks".

 

Neljapäev, 26.märts:

Keila linna kriisikomisjoni koosolek:

Politseilt saadud informatsiooni kohaselt on endiselt probleemsed kohad spordiväljakud ja laste mänguväljakud. Spordiplatsidel ei järgita 2+2 (kuni kahekesi  ja 2-meetrisel distantsil) reeglit. Aktiivsel liikumisel lendlevad hingeldamisel süljepritsmeid rohkem, kui rahulikus olekus. Kontaktpindu harjutusriistadel reeglina peale kasutamist ei puhastata.  Kui laste mänguväljakutel lapsevanemad isegi hoiavad distantsi, siis lapsed on sageli teineteisele väga kähedal ja võivad osutuda viirusekandjateks.  Politsei ettepanek on sulgeda kasutajatele kõik Keila spordi- ja laste mänguväljakud. Kriisikomisjon nõustus politsei ettepanekuga. Esimesed platsi sulgemisest teavitavad sildid pandid välja juba täna, 26.märtsil.

Politsei tähelepanekul ei hoolita 2+2 nõuetest ka kauplustes, eriti kassa järjekorras.

Politsei jätkab avaliku ruumi monitoorimist, Lääne-Harjumaal liigub pidevalt ringi vähemalt 2 patrullautot. Vajadusel tehakse eriolukorra nõuete eirajatele märkus, vajadusel saab politsei määrata ka 2000 euro suuruse sunniraha. Keilas sunniraha pole seni määrata tulnud.

Spordi- ja mänguväljakute seiret teostavad ka Keila noorsootöötajad ja linnavalitsuse ametnikud.

Politsei tegeleb aktiivselt karantiinis olevate inimeste asukoha kontrollimisega.  Kui karantiinis olevad inimesedvajavad abi, antakse sellest teada vastavale linnavalitsuse ametnikule. 

Kaitsevahendite olukorrast: Keilas on vahetult avalikus ruumis inimestega suhtlevate ametnike jaoks praegu olemas maskid, puudus on kinnastest. Täiesti puuduvad spetsiaalsed kaitseülikonnad. Eile (25.03) saabus ka täiendav kogus desovahendit. Ajutiselt suletud asutustest viikase kasutuseta kätepuhastusjaamad asutustesse, kus on nende tarbijaskond suurem, näiteks kauplustesse.

Sotsiaalkeskuse töötajad saavad abivajajatega toetamisega hakkama, märkimisväärset lisakoormust pole veel tulnud. Palve märgata oma naabreid ja pakkuda eriti eakatele abi toidukraami toomisega!

Jäätmejaam jätkab töötamist. On palve suuremate jäätmete toojatele: tulge platsile kahekesi, et suudaksite ise oma jäätmed maha laadida, et vältida jaama töötaja lähikontakti külastajatega.

Harju Maakonnaraamatukogu on töötanud kontaktivabal režiimil. Raamatuid tuli tellida telefonil või e-kirjaga. Valitud raamatud pakiti ja pandid lugejat ootama raamatukogu tuulekotta. Lugejatelt tagasi tulnud raamatud desinfitseeriti ja pandi vähemalt 48 tunniks eraldi seisma. Kriisikomisjon võttis kuulda raamatukogu töötajate palvet ja otsustas raamatukogu töötajate palvet ja oli nõus raamatukogu sulgemisega esilagu üheks nädalaks alates 30.märtsist. Otsus raamatukogu edasise töö kohta tehakse järgmisel nädalal.

 

Linnapea Enno Felsi pöördumine: Lugupeetud kaaslinlased

Tänase kriisikomisjoni põhisõnum oli: vältige lähikontakte! Liikuge avalikus ruumis võimalikult vähe, järgides sellekohaseid nõudeid. Aidake lähedasi või andke abivajajatest teada! Linnavalitsuse infotelefon ööpäevaringselt on +372 679 0700, meil klv@keila.ee.

Viimastel päevadel sagenevad noorte kogunemised spordiplatsidel, mänguväljakutel, mis kujutab endast samuti suurt nakkusohtu. Ilmad lähevad soojemaks ning oleme väsinud kodusistumisest. Aga vastutustundetult käitudes halvendame olukorda veelgi.

Praegu on murranguline aeg: meist sõltub kui kiiresti endise elu juurde tagasi saame.

Oleme kaks nädalat vastu pidanud, ärgem andkem nüüdki alla!

Tugevat tervist soovides Enno Fels, linnapea.

 

Eriolukorra juht Jüri Ratas andis välja korralduse, millega kehtestatakse liikumisvabaduse piirang COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga inimestele ja nende inimestega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele. Kord muutub rangemaks alates laupäevast, 28. märtsist 2020.

Valitsus täiendas 27.märtsil kehtima hakkavat kaubanduskeskuste liikumispiirangute korraldust sellega, et kaubanduskeskustes tohivad avatuks jääda postkontorid, kui sama linna piires ei saa saadetist ümber suunata. Seega jääb Keila postkontor avatuks.

Keila Linnavalitsuse istung 26.märtsil 2020. Istung püüti läbi viia virtuaalselt VOLIS keskkonnas, kuid ei õnnestunud. Osa liikmeid osalesid läbi Skype.

Linnavalitsus tegi otsuse eralapse hoiuteenuse toetamise ning hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maksmise kohta, andis sotsiaaltöötajale volituse tuua isikuttõendav dokument kodanikule, kes ise selleks pole võimeline. Sotsiaaltoetusi maksti summas 816 eurot.

Linnavalitsus vaatas üle eelnõu Paldiski mnt 14 ja 16 kinnistutele korterelamule projekteerimistingimuste määramiseks, et see saata naaberkinnistute omanikele arvamuse küsimiseks.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused kaugküttetorustiku projekti koostamiseks Põhja tn 27 ja 31 kinnistutele ning Põhja tänavale.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa maasoojuspuuraukude rajamiseks Vaikne tänav 30 kinnistul.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Keila linnale kuuluva kolme kinnisasja ja Pargi 39 vahelise piiri muutmisega. Pargi 39 omanik on ehitanud oma kinnistu piirdeaia kinnistust väljapoole kokku 13 ruutmeetri ulatuses ning tasub selle eest linnale 109 eurot ruutmeetri eest. Ka kinnisasja piiride kindlakstegemise korraldab Pargi 39 omanik.

Linnavolikogu menetlusse läheb ka eelnõu linnale kuuluva Pargi 37 kinnisasjaga seonduvate  menetluskulude hüvitamise eelnõu summas 4000 eurot pärast Pargi 37 hoonele kasutusloa väljastamist. Mõlemad eelnõud on seotud Pargi 37 kinnistule kogukonnas elamise majaga seotud kohtuasjade lõpetamiseks kompromissina.

Linnavalitsus väljastas kasutusload Barsbütteli tn 46, Ülase 4 ja  Hommiku 11 rajatud eramule ning Põhja 7 elamu laiendamisele.

Linnavalitsus määras Keila linnas Ülase tn 11 kinnisasja (pindala 35400 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100 %) jagamisel uutele moodustatavatele reaalosadele koha-aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed alljärgnevalt: Ülase tn 9, Ülase tn 11, Ülase tn 13, Ülase tn 15, Ülase tn 8 (kõigi sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa) ning Ülase tänav T1 sihtotstarve 100% transpordimaa.

Linnavalitsus valis Keila Hariduse Sihtasutuse nõukogu liikmeteks Jaan Murdla, Eike Käsi, Merle Liivandi, Margus Välja ja Reet Linnase.

Linnavalitsus tunnistas riigihankel „Liisingfinantseerimise raamleping (IT vahendid, bürootehnika, mööbel" edukaks OÜ 3STteo IT pakkumus, kui ainuke pakkumus intressimääraga 5%.

Kaks teatriauhinda tulid otsapidi Keilasse, Keilaga seotud inimestele: esimene on Eesti Näitlejate Liidu auraha, mis antakse ühele Eesti Näitlejate Liidu liikmele kui tunnustusena kolleegidelt. Laureaadi valib liidu juhatus. Selle pälvis AX-Teatri lavastaja Raivo Adlas. Haldus- ja administratiivtöötaja auhinna sai Keilast pärit Karl Kena – Ugala teatri trupijuht, kelle peenekoeline ja oskuslik planeerimistöö on aidanud siduda teatri masinavärgi ühtseks logistiliseks tervikuks.

 

Reede, 27.märts:

Keila Lehes: esiküljel Harju Maakonnaraamatukogust. TÄHELEPANU: jälgige elektroonilisi kanaleid - võib juhtuda, et raamatukogu töökorralduses võib tulla muutusi võrreldes sellega, mis lehe trükkimineku ajal teada oli. Uudistes piirangutest koroonaviiruse põhjustatud eriolukorras. Same teada, et Keila apteegid jätkavad tööd ka aprillis ja lasteaedade osalustasu on vähemalt märtsis o eurot, lauatennisest, liivakarjääridest, koduõppest. Päevateema on seotud Keila LInnavolikogu - kuidas toimub märtsikuine istung. Teatripäeva usutlus on Mihkel Kohavaga.Reisikiri on Balist. Palamets pajatab M.J.Eisenist. Tegija on Olimar Hinn. Keila Lehe vahel on Noorteleht. Lehte saab lugeda ka SIIT

Harju Maakonnaraamatukogu teatas, et vastavalt Keila kriisikomisjoni otsusele on raamatukogu suletud 30. märts - 05. aprill 2020. Tähtaegu saab pikendada e-posti teel - laenutus@hcl.ee. Tagastamisele kuuluvad raamatud saate panna tagastuskastidesse, mis asuvad raamatukogu välisukse juures. Ligipääs tagastuskastidele 24/7. Kes soovib raamatuid koju laenutada, siis tuleb seda teha veel sellel nädalal!

 

Laupäev, 28.märts:
Linnavalitsuse ametnikud moodustasid graafiku, et kontrollida nädalavahetusel Keila spordi- ja mänguväljakutel nende sulgemiskeelust kinnipidamist.

Toimub kestvusjooksu võistlus Heavy Metal Ultra Virtual Edition. Koroonakarantiini tõttu on kõik spordiüritused ja rahvakogunemised keelustatud kuid õues on kevad ja hing ihkab sotsiaalse distantseerumise vajaduse kiuste väljundit. Sündmust korraldab keilalane Olle Rõuk. Algusega 9:00 on start ja iga osaleja jookseb enda poolt valitud kohas 6,7km (võib joosta ka jooksulindil). Peale lõpetamist postitab osaleja selleks spetsiaalselt loodud Messengeri gruppi oma tulemuse kohta mingi tõestuse. Selleks sobib kas Strava, Endomondo või muu taolise rakenduse screenshot või sobib ka foto kellast. Igaljuhul peab näha olema seal aeg ja distants. Igal järgneval täistunnil on uus start kus osaleja peab uuesti jooksma 6,7km. Võib teha erinevates kohtades, ei pea tingimata sama rada olema. Ja iga ringi lõpp tuleb jälle teha Messengeri gruppi postitus oma aja ja distantsiga. Distants võib olla rohkem kui 6,7km, aga mingil juhul ei tohi olla vähem. Iga ringi lõpus nullige oma kell, et näha oleks alati viimase ringi aeg ja distants. Võistlus kestab niikaua kuni järgi on viimane osaleja, kes võitmiseks peab üksinda veel 6,7km jooksma. Lisainformatsioon SIIT

 

Pühapäev, 29.märts:

Alates pühapäevast, 29. märtsist muutuvad rongide sõiduplaanid. Muudatused on tingitud nii suveajale üleminekust, raudtee remonttöödest kui ka eriolukorrast, mis on vähendanud reisijate arvu üle 80%. http://elron.ee/wp-content/uploads/2020/03/L%C3%A4%C3%A4nesuund-al-29.03-5.pdf