« Tagasi

10.nädal 2020

 

Esmaspäev, 2.märts:

Kuni 23.märtsini ootab linnavalitsus ettepanekuid Keila linna teenetemärkide andmiseks. Ettepaneku võib teha igaüks. Linnavalitsusele esitatud avaldus peab sisaldama Keila linna teenetemärgi kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta ja teenete kirjeldust. Linnavalitsus esitab tähtajaks saabunud nõuetekohaselt vormistatud avaldused otsustamiseks linnavolikogule. Teenetemärgi andmise otsustab Keila Linnavolikogu salajasel hääletusel ja Keila linna teenetemärk antakse üle 1.mail Keila linnaks nimetamise aastapäeva pidulikul kontserdil. Keila linna teenetemärgi kandidaate ei avalikustata. Keila linna teenetemärgi võib anda ka postuumselt. Vaata Keila tunnustustest rohkem SIIT

Kõikidele koolidele ja lasteaedadele on välja saadetud Terviseameti soovitused seoses COVID-19 haiguse levimusega maailmas. Haridusministeeriumi pöördumises on rõhutatud, et mingiks paanikaks pole põhjust ja koolid saavad ise otsustada, kuidas toimida ja lapsevanematega koostööd teha juhul, kui käidi koolivaheajal ohustatud riikides välisreisil. Lapsevanemad peaksid ise kooli teavitama ja kui on soov ja vajadus lapse 14-ks päevaks koju jätta, siis saab õppetöö korraldamise kooliga kokku leppida. Kõige operatiivsemat infot saab Terviseameti kodulehelt

Saabus teade, et Keila Muusikakooli  õpetaja Ann Meeta Teppo valiti Euroopa Liidu Noorteorkestrisse. Euroopa Liidu Noorteorkestri (European Union Youth Orchestra) konkursil osalenud kahekümnest Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias õppivast noorest instrumentalistist valiti ainsana orkestri 2020/2021 põhikoosseisu viiuldaja Ann Meeta Teppo. EUYO konkursisõel on ülitihe -  üle terve Euroopa Liidu osales kokku 1186 instrumentalisti, kellest lõppkokkuvõttes pääses EUYO 2020/2021 hooaja koosseisu vaid 120.

Keila Kool alustas tänasest esimesse klassi astujate registreerimist. Registreerida saab Kooli Pargi maja büroos või digitaalse taotluse kaudu kodulehel. Loe juurde: http://www.keilakool.ee/vastuvott-1.klassi

Harju Maakonnaraamatukogu galeriis on Ulmus Glamura Prahiringi (Tiiu Jalakas) näitus „Põlatud mantlid".

Kultuurikeskuses oli Kinobuss Jaan Tootseni filmiga „Fred Jüssi olemise ilu".

Vikerkaare lasteaia Sipsiku maja rühmades tähistati Sipsiku maja sünnipäeva. Vaata pilte.

 

Teisipäev, 3.märts:

Kantar Emor ja SEI Eesti Küsitlused alustavad täna Keila linna elanike küsitlust jäätmete kogumisest. Plaan on küsitleda telefoni teel 100 ettevõtet ja läbi veebiküsitluse 400 elanikku. Lävepakuküsitluseks on kavas külastada 100 kodu. Lisaks toimuvad vähemalt kolm fookusgruppi elanike ja ühistute esindajatega. Tegemist on Keila linnavalitsuse ja OÜ NutriLoopi ühise projektiga, mille eesmärk on luua inoovaatiline ja keskkonnasõbralik mudel biojäätmete väärindamiseks.

Linnavalitsuses toimus kriisireguleerimisteemaline koosolek, vaadati üle valminud Keila linna hädaolukorra lahendamise plaan  (HOLP) ja ettevalmistused õppuse läbiviimiseks.

Keila Koolis oli projekti „Vahetund" lõpetamine. Vanemate ja toetajate abiga koguti kokku 1540. eurot, mille eest soetati kummikeksud ja footbagid, mis aitavad vähemalt vahetunnis nutitelefoni unustada. Suurim rahaline toetus tuli kohalikult ettevõttelt Harju Elekter AS. Tallinn Moon Rotary Klubi ja olümpiavõitja Erki Nool andsid lastele üle kingitused ja loomulikult head soovitused, kuidas vahetundides ennast füüsiliselt liigutada. Esimesed hüpped kummikeksuga tegid kooli direktor Mait Tõitoja ja spordimees Erki Nool. Siis oligi järg laste käes!

Keila Linnavalitsuse liige Anneli Pärlin kirjutas oma kontol Facebookis:  „Esitasin avalduse Keila linnavalitsuse liikme kohalt tagasi astumiseks. 2 aasta ja 4 kuu jooksul on antud koosseis pidanud 114 istungit. Olen kas reisi, haiguse või muude kohustuste tõttu puudunud 13-lt istungilt. Kokku on selle aja jooksul vastu võetud 973 linnavalitsuse korraldust ja 18 linnavalitsuse määrust ning menetletud 79 volikogu otsuse eelnõud ja 43 volikogu määruse eelnõud. Ma tänan Ennot usalduse eest ja teisi linnavalitsuse liikmeid mind välja kannatamast! Nüüdsest taastuvad minu volitused Keila Linnavolikogu liikmena, kus jätkan ikka endiselt eelkõige laste ja perede teemade eest seismist, aga mulle on südamelähedane ka kõik muu, mis reaalselt teeb inimeste elu paremaks kogu elukaare ulatuses. Kuna volikogu töö on linnavalitsuse omast vähemnõudlik, saan paremini panustada oma uuele tööle Lääne-Harju Kultuurikeskuses"

Tallinna Tehnikaülikoolis toimus 30. korda tudengitele suunatud karjäärimess Võti Tulevikku. Harju Elektri meeskond on kohal, et tutvustada noortele praktikavõimalusi nii Harju Elekter Teletehnikas kui Harju Elekter Elektrotehnikas.

Keila Muusikakoolis esines pianist Sten Lassmann.  Kavas Heino Elleri ja Eduard Tubina suurteosed klaverile.

Kultuurikeskuses oli Kinobuss animafilmiga „Sipsik".

Õhtul esitas Vana Baskini teater etenduse „Unerohi".

 

Kolmapäev, 4.märts:

Täna pandi linna kulul linnavalitsusse ja kõikidesse Keila koolidesse - lasteaedadesse (sh ka eralasteaeda Rukkilill ja Waldorfkool Läte) üles kätepuhastusjaamad. Lisaks tervisekeskusesse, noortekeskusesse, sotsiaalkeskusesse, kultuurikeskusesse ja teistesesse linnale kuuluvatesse asutustesse. Kokku on paigaldatud 20 jaama.

Keila Valimiskomisjon taastas alates 4. märtsist 2020 Anneli Pärlini volitused linnavolikogu liikmena ja lõpetas alates 4. märtsist 2020 asendusliikme Merle Liivandi volitused linnavolikogu liikmena. Annel Pärlin esitas linnavalitsuse liikmest tagasiastumisepalve eile.

Raamatukogu Oranžil seinal Üllas Tankleri reisifotonäitus "Elamus". Näitus on Keilas 25. märtsini.

Keila lastekaitsjad Liina Sukk ja Ene Ellik kolisid täna senisest kontorist sotsiaalkeskuses linnavalitsuse hoonesse. Kodanikke hakkavad nad uutes ruumides vastu võtma alates esmaspäevast, 9.märtsist. Lastekaitsjate telefonid ei muutunud: Liina telefon on 6 791 573, e-post: liina.sukk@keila.ee ja Enel 6 791 579 e-post ene.ellik@keila.ee .

Muusikakoolis oli EMTA pärimusmuusikute ringreis 2020 raames kontsert. Osales ka ansambel Peenid Sõrmed.

Linnavalitsuse pressiesindaja Valdur Vacht algatas küsitluse munitsipaalajalehtede ja Keila lehe  kohta. Linnade ja Valdade Päevad 2020 raames toimub 19.märtsil paneeliarutelu teemal " Linna- ja vallalehed – täna, homme, ülehomme?"  Arutelul osalemiseks on hea teada Keila elanike arvamust kohaliku ajalehe vajalikkusest ja Keila Lehest. Olede palutud osalema küsitluses !

Keila Kooli külastas Austria ajakirjanik Julia Pabst, kes töötab ajakirjas „Datum." Eesti tulemused praegustes PISA uuringutes on olnud silmapaistvad ning ajakirjaniku Eesti visiit oligi seotud just selle teemaga. Julian Pabst tutvus Keila Kooliga, ajas juttu gümnaasiumi õppealajuhataja Ahti Noore ja Keila Linnavalituse haridusnõuniku Terje Rämmeliga. Eelkõige huvitas ajakirjanikku Eesti haridussüsteem laiemalt sh õpetajate erinevad töövõtted. Pikalt räägiti Keila Kooli rõõmudest ja ka muredest, kooli õppesuundadest, traditsioonidest, huvialaringide töödest – tegemisest, lähituleviku plaanidest.

Kultuurikeskuses esitas  Kinobuss animafilmiga „Sipsik" .

Õhtul oli kultuurikeskuses laval  Comedy Estonia: Sander Õigus – Hinge Turule Viies.

Väärikate Ülikool tähistas naistepäeva.

film „Hoia mind kinni" - vanematele ja õpetajatele

Keila Koolis näidati lapsevanematele Taani režissööri Kaspar Munki noortefilm "Hoia mind kinni" ("Hold Me Tight"), mis  räägib noorte eludest, nende probleemidest kodus ja koolis ning omavahelistest suhetest. Filmile järgnes arutelu, mida juhtisid psühholoog Ingi Roos ja õiguskantsleri nõunik Andra Reinomägi aidates analüüsida ja lahti mõtestada filmis nähtud ning  selgitades koolikiusamise erinevaid tagamaid.  

 

Neljapäev, 5.märts:

Keila Linnavalitsuse 115. istung 4.märtsil 2020.

Linnavalitsus otsustas sõlmida raske puudega lapse hoiuteenuse osutamise lepingu MTÜ Diana Arenduskeskusega, lõpetas kodaniku hoolduse tema surma tõttu,  osutada kodanikule järelhooldusteenust ning suunata kaks abivajajat ööpäevaringsele üldhooldusteenusele koos selle eest tasumisega. Sotsiaaltoetusi maksti summas 1746 eurot. Linnavalitsus tegi otsuse rahastada kolmele Keila lapsele  hoiuteenust.

Linnavalitsus moodustas Keila linna laste, lastega perede ja noorte toimetuleku parandamiseks, ennetustegevuseks ja toetamiseks Keila Linnavalitsuse alalise komisjonina Keila linna laste,  noorte ja perede komisjoni, mille koosseisu kuuluvad ametikoha järgi esimehena  Keila Linnavalitsuse sotsiaaltööspetsialist, aseesimehena Keila Linnavalitsuse haridusnõunik, liikmetena Keila Linnavalitsuse lastekaitsetöötajad, Keila Noortekeskuse juhataja, Keila Kooli sotsiaalpedagoogid ning Keila linna noorsoopolitseinik. Samaga kinnitas linnavalitsus komisjoni põhimääruse.

Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetuseks eraldas linnavalitsus baasitoetust  23-le taotlejale ja summas 49 000 eurot meisterlikkuse toetust 13-le taotlejale. Suurimad summad meisterlikkuse toetust  väärisid MTÜ Keila Korvpallikool 14 100 eurot) ja jalgpalliga tegelev MTÜ Keila JK 10 400 eurot. Meisterlikkuse toetust eraldatakse vähemalt vabariiklikul tasemel tiitlivõistlustel või oma ala tippüritustel osalemise ja saavutuste eest. Kahe klubi esitatud taotlused ei vastanud komisjoni hinnangul nõutud tasemele.

Keila suurimad noorte huvitegevuse pakkujad on Keila Korvpallikool 315 õpilasega, spordiklubi Keila Swimclub 252 noore ujujaga ning MTÜ Keila JK 174 jalgpalluriga. Suurimad kulutuuri valdkonda kuuluvad huviringi on Diva tantsustuudio 75  ja MTÜ Urban Style 61 tantsijaga.

Linnavalitsus tegi otsuse linna eelarvest vabaühenduste tegevustoetuste ja projektitoetuste maksmiseks.

Vabaühenduste projektitoetusi maksti linna eelarvest kokku 15 300 eurot. Üle tuhande euro said MTÜ Keila Korvpallikool Euroopa Noorte Korvpalliliiga korralduseks, Seltsing "Ohvitseriprouad" Keila hoovilugude päevaks, Seltsing Segakoor Keila Sõpruslinnade kultuurivahetuseks, MTÜ Keila JK esiliiga kodumängude korralduse toetuseks, MTÜ Metamorfoos sündmuse Keila 16+ "tea oma naabrit"  heaks ning Spordisemu MTÜ    Keila Seeriajooks 2020 (8 etappi) korraldamiseks. Projektitoetuse taotlusi esitati 28. Komisjoni tegi ettepaneku toetada osaliselt või täielikult 17 projekti. Komisjon ei toeta klubide treeningprotsessi toetavaid, võistlusinventari soetamist ning organisatsiooni enda liikmetele suunatud tegevusi. Samuti ei toetanud komisjon projekte, mis võiks oma kulud katta osalustasudest.

Tegevustoetusi maksti kokku 13 300 eurot, millest suurimad summad said MTÜ Keila piirkonna väärikate ülikool ja MTÜ Keila Sõpruslinnade Selts. Tegevustoetuse taotlusi oli 13. Komisjoni otsusel ei toetatud kahe taotleja soove.

Linnavalitsus muutis oma 20. aprilli 2018 korraldust nr 127 „Harjumaa Muuseumi nõukogu moodustamine ja nõukogu koosseisu ja töökorra kinnitamine" , et kinnitada Harjumaa Muuseumi nõukogu uus koosseis. Nõukogu esimees on   Keila linna kultuurivaldkonna eest vastutav abilinnapea Maret Lepiksaar, nõukogu liikmed:  Keila linna sotsiaal- ja haridusvaldkonna eest vastutav abilinnapea Eike Käsi, Keila Miikaeli koguduse õpetaja Arnd Matthias Burghardt,  Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat ning  Eesti Ajaloomuuseumi teadur-kuraator  Mati Mandel.

Linnavalitsus otsustas anda otsustuskorras Oru KVH OÜ kasutusse Linnamäe tee 6 kinnistuga külgneva tänavarajatise 1093 m2 suuruse osa tähtajaga 01.04.2020 kuni 31.03.2025, üürihinnaga 50 (viiskümmend) eurot kuus parkla rajamiseks.

Linnavalitsus lubas Regio Kinnisvara OÜ-le jätkuvalt eksponeerida kinnisvaraga tegelevat ettevõtet tutvustavat reklaami Haapsalu mnt ääres, Uue tänava ristmikul, Keskpargi poolse osa teepeenral. Reklaam on nähtav Haapsalu maanteelt ning see ei ole eksitav ega piira sõidukijuhtide ja jalakäijate nähtavust.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud hankemenetluse Liisingfinantseerimise raamlepingu sõlmimiseks  (IT vahendid, bürootehnika, mööbel) e-menetlusena määrates selle eest vastutavaks isikuks finantsjuht Avo Reiska ja volitades hanketeadet riigihangete registrile esitama riigihanke eest riigihangete registris vastutava isikuna jurist Jaana Ojala. Samaga moodustas linnavalitsus riigihanke avatud hankemenetlusega seotud toimingute läbiviimiseks komisjoni.

Linnavalitsus kinnitas 2020.aasta hankeplaani.  Muu hulgas on hankeplaanis parkide-haljasalade aastaringne hooldamine, Jõe tänava rekonstrueerimine, viidasüsteemi uuendus ja teised.

Pargi tn 37 kinnistule rajatava kogukonnas elamise maja ehitusele pandi täna paika esimesed seinapaneelid. Sarikapärg võidakse paika panna juba järgmise nädala lõpuks.

Kodumäng: Keila Korvpallikool vs Terminal Oil. Keila võitis 86:77.

Fotojaht V Veebruaripildi konkursile laekusid 12 autori tööd. Vaata pilte.

Kultuurikeskuses esitas  Kinobuss animafilmiga „Sipsik" kaks  lisaseanssi.

 

Reede, 6.märts:

Keila Leht soovib lillederohket naistepäeva! Esiküljel "Pariisi moest" raamatukogu galeriis. Uudistes viiruseohuga võitlusest, Paldiski Nikolai kirikust postmargil, SOS Lastekülast, muutustest linnavalitsuse koosseisus, lindude-metsloomade loendusest, koolivaheaja linnalaagrist, toetustest kohalikele kogukondadele. Aare Lepiksaar kirjutab noortekeskuse plaanidest ühendada kogukonda. Palamets pajatab Jaan Poska surmast ja matustest. Repliik on Vabariigi sünnipäeva hommikul toimunud lipu heiskamisest, kuhu oleks rahvast rohkem mahtunud. Tegija on Toomas Hiie.

Keila tervisekeskuses on Doonoripäev.

Keila Õllesaal / SNCO Pruulis esineb Paul Neitsov.

Ringkäigud Keilas ehk Kadri Aller korraldab reedel ja laupäeval  „Täiskuuretke metsavennalugudega". Sellel retkel minnakse (peaaegu) täiskuu saatel avastama endise Kivisauna talu karjamaid, kus 1940. aastate suvedel varjas end metsavennana Keila mees Elmar Taimre (1916-2005). Otsime üles varjualuseks olnud küüni vundamendi, vanad kaevukohad ja võssa kasvanud karjatee. Metsavendadele omaselt murrame läbi tihnikute ja võpsikute ning sumpame ebatasasel maastikul. Elmar varjas ennast aastatel 1941 ja 1945-1956 Keila linnas; Harjumaal Ohtu ja Ruila rabades ning Pohla ja Hingu külades; samuti Põlvamaal Veriora lähistel. Vestame tema põgenemisest Pärnu Julgeoleku majast, osalemisest Sindi tekstiilivabriku rahaauto röövil koos kuulsate metsavendade Jaan Roots'i ja Paul Randmaa salkadega, eluga pääsemisest punkrile tehtud haarangust ja paljust muust. Retkejuht Kadri Aller on Elmari õetütre tütar.

Keila Koolis oli  9.klasside ball.

Sotsiaalkeskuses tähistati  saabuvat naistepäeva " ilupäevaga" mida omalt poolt rikastavad Tallinna Tööstushariduskeskuse juuksurieriala praktikandid.

 

Laupäev, 7.märts:

Harju maakonnaraamatukogu ootab lapsi oma vanematega ettelugemishommikule. Märtsikuus loevad laupäeviti lastele ette isad ja vanaisad!  Loo "Jussi naistepäev" loeb lastele Keila Kooli gümnaasiumi õppejuht ja 2 lapse isa Ahti Noor.

Teine „Täiskuuretk metsavennalugudega".

 

Pühapäev, 8.märts:

Kell 13.00 algab Keila JK esiliiga B liigahooaeg esimese kodumänguga liiga uustulnuka Läänemaa JK vastu. Peatreener Tiit Tikenbergi sõnul on selle hooaja eesmärk on ainult üks, tõusta esiliigasse! Selle saavutamiseks peame mängima nagu üks tõeline MEESKOND, olema ühtne ja omama meeskonnana ühtset eesmärki. Meil ei ole meeskonnas staare, kes mänge ise ära otsustavad, ainus võimalik tee on suurepärane meeskondlik mäng ja pingutus.

Keila Muusikakoolis annavad kontserdi Mari Poll - Novakovich ja Mihkel Poll. Kavas Mozart, L. van Beethoven ja O.Respighi.