« Tagasi

4.nädal 2020

 

Esmaspäev, 20.jaanuar:

Jõepargis ja 100tamme pargis oli sel nädalal kuulda saagimise müra - linna tellimusel tehakse hooldustöid, koristatakse tormi- ja kopramurde.

Harju Maakonnaraamatukogu vitriinis on sarjas MINU KOGU vaatamiseks kaks tikutopside näitust - Varje näitus "Minu (kogemata) kogu" ja "Tikutopside ja etikettide kogu" (kogumist alustati 1960-ndatel aastatel). Näitused on raamatukogus 27. veebruarini.

Põhja tn mänguväljaku  ehituse III etapp sai lepingu allkirjad. Ehitajaks on TiptipTap OÜ ja valmis peab olema hiljemalt 7 juunil.

AS Keila Vesi veeosakonda asus veeosakonna juhataja ametikohal tööle Demis Jõgi. Demis on varasemal perioodil ettevõttes töötanud tootmisjuhi ametikohal ning näidanud ennast kompetentse ja kohusetundliku juhina.

Valmistades ette uut Keila linnaliinide bussiliini hanget viib linnavalitsus praktikandiga abil läbi sõitjate  loendusi bussides.

 

Teisipäev, 21.jaanuar:

Keila linna tunnustusavalduste andmise korra alusel otsustas Keila Linnavolikogu kultuurikomisjon teha Keila Linnavolikogule ettepanek määrata Keila linna kultuuripreemia 2020. aastal Kai Kulbokile, kes on noorte hääle võimendaja, mentor ja eeskuju; Kaja Hõimojale, kes on aktiivselt kogukonda kaasates rikastanud Harju Maakonnaraamatukogu tegevust ning Keila Sõpruslinnade Seltsile, kes on linna kultuurimälu hoidja ja sõprussidemete edasi kandja.

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega tunnustab igal aastal üleriigiliselt noorsootöö valdkonna parimaid tegijaid, inimesi, ettevõtteid ja organisatsioone, kes on panustanud noorsootöösse, valdkonda edendanud, algatanud uusi tegemisi ja mõjutanud valdkonna arengut kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil. Selgus, et aasta kohaliku omavalitsuse nominentide hulgas on kõrvuti Tallinna, Pärnu, Tartuga ka Keila linn. Laureaadid kuulutatakse välja pidulikul tunnustussündmusel Tallinnas 29. jaanuaril 2020. a. Noortevaldkonna tublimaid tegijaid tunnustab ja tänab haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Nelijärve Puhkekeskuses toimunud EELK Vaimulike Konverentsil teemal „Ristiinimene" kuulutati 2019.aasta vaimulikuks Keila ja Tallinna Saksa koguduse õpetaja Matthias Burghardt.

Keila Kooli 2d klassi õpilased ja õpetaja tutvusid täna Nukitsa konkursi raamatutega ning andsid oma panuse parimate raamatute väljaselgitamisel. Nukitsa konkurss toimub iga kahe aasta tagant ning tegime koos lastega rõõmsa avastuse, et nemad saavad veel kahel aastal sellel konkursil hääletajatena osaleda. Nukitsa konkurss on ju oluline ka selle poolest, et valiku parima raamatukirjaniku ning illustraatori kohta saavad teha ainult lapsed. Kui vanust 6-13.a, siis on praegu just õige aeg raamatukogust läbi tulla ning oma arvamust avaldada.

Keila Tervisekeskuses oli täna Harjumaa koolide pallimängude turniir. Korraldas Harjumaa Spordiliit. Vaata pilte.

Keila Koolis oli gümnaasiumile loeng pidulikust riietusest ning hiina keele algõppe näidistund.

Abilinnapea Eike Käsi, haridusnõunik Terje Rämmel ja spetsialist Kristel Kõrvits osalesid  Lääne-Harju vallas Paldiskis toimunud haridusvaldkonna juhtide kokkusaamisel kolleegilt-kolleegile.

Väärikate Ülikoolis oli teema Reisikiri: Urve Paltser  USAs-s.

 

Kolmapäev, 22.jaanuar:

Harju maakonnaraamatukogus pandi üles raamatunäitus "Kallid kaasteelised". 19. veebruaril möödub 100 aastat eesti proosakirjaniku, luuletaja, esseisti ja tõlkija Jaan Krossi sünnist.

Keila Kooli pargimajas oli KANNA-MIDAGI-PEAS-PÄEV. Põhjuseks kooliharjapäev - pool õppeaastast on käidud.

Saabus teade, et igavikku lahkus Keila linna hea sõber ja aktiivne ühiskonnategelane, Huittise Soome-Eesti sõprusseltsi kauaaegne esinaine, Keila linna teenetemärgi nr 16 kavaler Liisa Ruha.

Pilt 2006.aasta 19.maist, kui enne Kultuurikeskuses toimunud Keilale linnaõiguste andmise aastapäevale pühendatud aktust istutas Liisa Ruha Keila kirikuaeda Huittise ja Keila sõpruspuu – Soomest toodud leinakase. Kask on tänaseks kasvanud oluliselt suuremaks ja jääb meenutama Keila head sõpra. Liisa Ruha suhe Keilaga algas Eesti taasiseseisvumise perioodil humanitaarabiga vähekindlustatud inimestele läbi Keila kiriku.

Vikerkaare lasteaias oli koosolek keeleringis osalevate laste vanematele. Esimesed keeleringi tunnid, mida viis läbi õppealajuhataja Silja Murel, toimusid eelmisel nädalal. Keelering on mõeldud toetamaks eesti keelest erineva kodukeelega laste eesti keele õppimist ja aitamaks koolieelikutel valmistuda kooliminekuks.

Toimus Triathlon Estonia suusa(jooksu)sari 2020 I etapp.

Linnapea Enno Fels osales HOL volikogul Viimsis.

 

Neljapäev, 23.jaanuar:

Keila Linnavalitsuse 109. Istung.

Linnavalitsus moodustas 2020. aastal Keila Linnavalitsusepädevuses olevate küsimuste läbitöötamiseks haridusvaldkonnas ajutise Keila linna koolivõrgu ümberkujundamise nõuandva komisjoni, mille esimees on Keila abilinnapea Eike Käsi. Komisjoni kuuluvad Keila Linnavolikoguliikmed Andrus Loog ja Merle Liivand, linnavalitsuse haridusnõunik Terje Rämmel, Keila Põhikooli hoolekogu liige Meelis Aab, Keila Kooli hoolekogu liige Anneli Pärlin, Keila Kooli direktor Mait Tõitoja, Keila Põhikooli õpetaja Julia Guljajeva, Keila Põhikooli direktor Jelena Mihhejeva ning Keila linnasekretär Maris Mäger. Komisjon tegutseb kuni aasta lõpuni.

Linnavalitsus valis Aktsiaselts Keila Vesi nõukogu liikmeks alates 14. novembrist 2019 Toivo Lumiste, Osaühing Keila Tervisekeskus nõukogu liikmeks alates 31. oktoobrist 2019 Mati Kruseli ning Sihtasutus Keila Leht nõukogu liikmeks alates 15. novembrist 2019 Allar Adobergi.

Linnavalitsus otsustas jätta vaide Keila Linnavalitsuse järelevalvespetsialisti 15.11.2019 a. koostatud ettekirjutuse kehtetuks tunnistamiseks rahuldamata, kuna vaidlustatud ettekirjutus on põhjendatud ning vaides esitatud argumendid ei anna alust selle kehtetuks tunnistamiseks. Ettekirjutusega oli kohustatud kinnistu omanikku lõpetada koheselt ilma ehitusteatiseta, projektita ja piirinaabriga kokkuleppeta piirdeaia ja piirdemüüride ehitamine. Aed on ehitatud vähemalt osaliselt väljapoole kinnistu piire.

Linnavalitsus kooskõlastas kultuurikomisjoni ettepaneku Linnavolikogule kultuuripreemiate määramise kohta. Keila linna tunnustusavalduste andmise korra alusel otsustas kultuurikomisjon teha Keila Linnavolikogule ettepanek määrata 1000 euro suurune Keila linna kultuuripreemia 2020. aastal Kai Kulbokile, kes on noorte hääle võimendaja, mentor ja eeskuju; Kaja Hõimojale, kes on aktiivselt kogukonda kaasates rikastanud Harju Maakonnaraamatukogu tegevust ning Keila Sõpruslinnade Seltsile, kes on linna kultuurimälu hoidja ja sõprussidemete edasi kandja.

Keilasse jõudsid 21 vahetusõpilast Hollandis Neuwegeni Calls Collegist. See on 29.kord, kui Keila ja Neuwegeni koolid omavahel nädalaks õpilasi vahetavad.

Keila Kultuurikeskuses oli täna XXIX õpilasetlejate riigikonkursi Harjumaa eelvoor. Võistu loeb luuletusi ja proosapalu üle 30 noore kõneleja, nende hulgas ka Keila noored. Kriselda Kisel 7.-9.kl I koht, Tähte Paalaroos gümnaasium II koht. Mõlema õpetaja on Tiina Murdla. Kriselda läheb maakonda esindama üleriigilisele konkursile. Vaata pilte.

Harju Elektrit TalTechi külastasid ettevõtte stipendiaadid. Harju Elekter annab TalTechi tudengitele stipendiume alates 2001. aastast. Tänaseks on välja antud 69 stipendiumi. Lisaks on Harju Elekter osalenud M. Aitsami nimeliste stipendiumite välja andmises, mida antakse välja liikumispuudega tudengitele.

Hääletamine parima eesti lastekirjaniku ning illustraatori väljaselgitamiseks käib Harju Maakonna raamatukogus suure hooga. Waldorfkool Läte 2 klassi õpilased vaatasid ja valisid täna hoolega raamatuid ning hääletasid oma lemmiku poolt. Kõik õpilased said kuiva jalaga (loe:edukalt) ka üle "tähesilla". Milliseid teematunde Lugemisisu programmi raames algklassidele pakume, saab lähemalt lugeda meie raamatukogu lastelehelt.

Algkoolimajas oli  pereõhtu " Me oleme põhjamaa lapsed." Osaleda sai mitmes erinevas töötoas, mis kõik olid seotud põhjamaadega (Soome, Rootsi, Taani, Island, Norra). Mõned neist olid keskendunud ainult ühele riigile, teised kõikidele korraga. Soome töötoas sai tantsida, laulda ja mälumängus ennast proovile panna. Norra teemalises töötoas sündisid trollid (baamboozle), Islandil aga Sipsikud SKRIMSLID. Keeltekeskuses tuli tõlkida eestikeelne sõna põhjamaade keelde, ühes töötoas meisterdati aga põhjamaade hobuseid.

 

Reede, 24.jaanuar:

Keila Lehes: esiküljel kultuuripreemiast. Uudistes elanike kampaania loosimine võitjatest, aasta vaimulikust, elamise teenusmaja ehitusest, rongidega sõitmisest, eesti keele ringist, uuest koogipoest, Keilast noorsootöö maastikul ja ideaalkaalust. Ilmub intervjuu annab emakeele õpetaja Gristel Mänd. Ilmub järelhüüe Keila sõbrale Huittisest Liisa Ruhale. Saame teada, mis seos on Keilal ja admiral Bellinghauseni auks korraldatud Antarktika retkel. Tegija on Marge Randlepp.

Sotsiaalkeskuses toimunud sotsiaal- ja tervishoiupoliitika infotunnis andis informatsiooni Riigikogu  sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder.peamised teemad olid pensionid, tervishoid ja erivajadustega inimesed.

Linnavalitsusest läksid vanemate e-aadressil teele kutsed 6.veebruaril kell 18.00 Harju Maakonnaraamatukogus (Keila Kooli hoones) toimuvale Beebiballile. Kutse said 43 Keila linna beebit, kes sündisid 2019.aasta septembris, oktoobris, novembris ja detsembris. Tütarlapsi oli kutsutute seas 21 ja poisse 22.

Kultuurikeskuses on teatri RAAAM Juhan Smuuli teoste põhjal valminud etendus „Kapten Mihkel", nimiosas Argo Aadli.

Öösel on Keila Kooli ja Noortekeskuse koostöös raadioöö - Raadio Hugo ei saa und.

 

Laupäev, 25.jaanuar:

Heategevusklubi Kiwanis kutsub Kultuurikeskusse valmistama nukke lastehaigla patsientidele. 20 aastat vana traditsiooniga on Kiwanise ja Keila Sotsiaalkeskuse koostöös valmistatud ligi 18 000 pehmet nukku.

Harju Maakonnaraamatukogu Ettelugemishommikul loetakse Aino Havukaineni ja Sami Toivoneni raamatut "Teedu ja Peedu hämmastav muinasjuturaamat". Sel laupäeval loeme raamatut, mis on maailma esimene kasutusjuhendiga muinasjuturaamat. Õpime kuidas teha eelsoojendust kiirmuinasjutulugemiseks ning kauba peale veel käsna- ja konnanäovenitusi. Kõik ikka selleks, et muinasjuttude lugemine ja kuulamine lõbusam oleks!

Saalijalgpalli turniiril Kela CUP 2020 Keila Tervisekeskuses mängib U-13 vanuserühm.

Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum korraldab Paldiski Muula mägedes igaaastaseks traditsiooniks kujunenud tuleskulptuuri põletamine. "Püha Gertrudi tuli" sünnib vabatahtlikust tööst. Elluviimist toetavad: MTÜ Paldiski linna Toetusgrupp, PAKRI Teadus- ja Tehnopark, Bolefloor - Life is not a straight line, Kruunu OÜ,  Kalevi jalaväepataljon ja Lääne-Harju vald.

 

Pühapäev, 26.jaanuar:

Saalijalgpalliturniiri Keila CUP 2020 raames toimub Keila Tervisekeskuses koolidevaheline turniir I-IV klassidele.