« Tagasi

51. ja 52. nädal 2019

 

Linnavalitsus pühade ajal:

Esmaspäeval, 23.detsembril on linnavalitsus avatud kell 8.30 – 13.00.

24., 25. ja 26.detsembril on linnavalitsus suletud.

Reedel, 27.detsembril on täispikk tööpäev 8.30 – 14.00

Esmaspäeval, 30.detsembril on linnavalitsus avatud 8.30 – 16.30

Teisipäeval, 31.detsembril 8.30 – 13.00

30. ja 31.detsembril ametnike vastuvõttu ei toimu

 

Esmaspäev, 16.detsember:

Aktsiaselts Keila Vesi tunnistas riigihankel "Keila Pargi tn 2 koolihoone laienduse projekteerimistööd" edukaks P.P. Projekt OÜ pakkumuse hinnaga 198 399,00 (+km). G4S Esti AS jätkab Keilas turvateenuse osutamist. Leping kirjutati alla eelmine nädal.

Keila Kooli 9.-12. klasside jõulukontsert toimus 16.detsembril Keila kirikus. Sai kuulata, sai ise kaasa laulda. Publiku ette astusid Keila Kooli koorid, ansamblid ja solistid. Vaatamata õues valitsevale kehvale suusailmale, oli meeleolu kirikus pühade eelne. Kindlasti aitasid sellele kaasa laulud lumest, päkapikkudest ja jõuluvanast, ootusest ja ootamisest. Direktor Mait Tõitoja rääkis kuulajatele loo päkapikkudest, kes üksteist tänavad sõnadega: õrn, armas, õrn, õrn, armas, õrn. Ning kutsus jõuluajal olema õrnad ja armsad iseenda ja kaaslastega. Täna toimus Pargimajas suur jõululaat. Vaata pilte.

Keila Põhikoolis oli kooli muusikastuudio kontsert ja toimus küünalde valmistamise töötuba.

Keila Kultuurikeskuses  oli Kinoteatri etendus Vihanemees.com.

EELK Keila Miikaeli koguduse segakoori esitatud advendilaul Luterliku Maailmaliidu kodulehel. Suur tänu koorile laulmise, Pille Metssonile dirigeerimise ning Aivo Tammele ja Kaupo Uibole pildi ja heli eest. Õnnistatud advendiaega!

 

Teisipäev, 17.detsember:

Keila Linnavolikogu 27.istung

Keila Linnavolikogu ees oli I lugemisel  Keila linna 2020. aasta koondeelarve  ja Keila linna 2020. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad.

Keila linna 2020. aasta eelarves on planeeritud tulusid 18,8 miljonit eurot, mis on 3,07 protsenti rohkem kui 2019. aastal. Eelarve tulud sisaldavad endas ka kavandatavaid toetuseid summas 571 845 eurot ja 4 872 400 eurot toetusfondi vahendeid. Maksutulud moodustavad 62,4 protsenti põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 11 600 000 eurot, maamaks 150 000 eurot ja reklaamimaks 20 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2020. aastal on kavandatud 5,45 protsenti suurem 2019. aastal planeeritud laekumisest.

Kulusid koos investeeringutega on kavandatud 18,6 miljonit eurot sh. Vabaaja, kultuurile ja religioonile on planeeritud kokku 2,7 miljonit eurot, haridusele on kokku plaanitud üle 10,7 miljoni euro ja sotsiaalkaitsele ligi 1,6 miljonit eurot, valitsemiskulusid 2,3 miljonit eurot ja linnamajandusele 1,3 miljonit eurot.

2020. aastal on ette nähtud Jõe tänava rekonstrueerimine (lõigus Ülesõidu tn kuni Tuula tee) maksumusega 288 000 eurot, mille käigus uuendatakse sõidutee aluskonstruktsiooni koos uue asfaltkattega, ehitatakse kõnniteed ja sadeveekanalisatsioon koos õlipüüduriga, paigaldatakse uus liikluskorraldus. Koostöös Eesti Raudteega on eelarves 15 000 eurot Tuula teel jalakäijate tunneli projekteerimiseks. Kavas on 2020. aastal teostada Lauluväljaku ideekonkurss koostöös Maastikuarhitektide Liiduga. Konkursi korraldamiseks vajalik summa on 15 000 eurot. Planeeringutele eraldatakse 2020. aastal 95 000 eurot. Jäätmemajanduse korraldamiseks linnas on planeeritud 60 000 eurot. Avalike alade puhastamiseks ja korrashoiuks, mis hõlmab linna parkide, haljasalade, lilleklumpide, kõrghaljastuse, kergteede, linnamööbli jms. aastaringset hooldust ning väikeremonti, on 2020. aasta eelarves planeeritud 406 500 eurot. Algab projekt „Keila linna tänavavalgustuse renoveerimine" koostöös SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega. Projekt on jagatud etappideks (Kesklinn, Loode-Keila, Mudaaugu piirkond) ja lõpptähtaeg on 2021. aastal. Projekti kogumaksumus on 382 000 eurot, millest omafinantseering 187 000 eurot. Puhkepargid- ja baasid kuludeks on kavandatud 553 500 eurot. Keila linna arengukava tegevuskava aastateks 2020-2023 nähakse ette Keskpargi renoveerimise lõpetamiseks 2020. aastal vahendeid 495 000 eurot. Keila mõisa pargi hooldustöid plaanitakse summas 20 000 eurot ja pargis asuva linnuse parendustööd summas 30 000 eurot. Noorte huvitegevuse toetusteks 57 000 eurot, mis jaotatakse vastavalt kehtivale korrale meisterlikkuse toetusena.  Vaba aja tegevusteks läheb 321 000 eurot.

Keila linna 2020. aasta eelarvest makstavate toetuste kavandatavad määrad  on: sünnitoetus – 400 eurot lapse kohta; eestkostel oleva lapse toetus – 50 eurot lapse kohta kuus; erivajadusega lapse kooli- ja koolieelse lasteasutuse transpordi toetus – kuni 160 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö; suure pere toetus – 50 eurot lapse kohta aastas; lastega pere toetus – kuni 150 eurot lapse kohta aastas;  koolitranspordi toetus – kuni 40 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö; laste huviringi- ja laagritoetus – kuni 200 eurot aastas; toitlustustoetus – kuni 70 eurot kuus; ravimitoetus – kuni 50 eurot kvartalis; muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetus – kuni 300 eurot aastas tingimusel, et ühekordse väljamakse maksimumsuurus ei ületa 150 eurot;  juubelitoetus – 50 eurot juubilari kohta; esmakordselt kooli mineva lapse toetus – 100 eurot lapse kohta; matusetoetus – 230 eurot lahkunu kohta; puudega lapse hooldajatoetus – 50 eurot lapse kohta kuus; sügava puudega isiku hooldajale makstav hooldajatoetus – 70 eurot hooldatava kohta kuus; raske puudega isiku hooldajale makstav hooldajatoetus – 35 eurot hooldatava kohta kuus; koolieelse eralasteasutuse toetus – kuni 200 eurot ühe lapse kohta kuus ning eralastehoiu toetuse kehtestatav piirmäär – 360 eurot ühe lapse kohta kuus.

Linnavolikogu määras  1. jaanuarist 2020 Keila linnapea  Enno Felsi ametipalgaks 3550 eurot kuus. Lisaks määras volikogu linnapeale ühekordse tulemustasu 2500 eurot.

Linnavolikogu otsustas maksta alates 1. jaanuarist 2020 igale Keila Linnavalitsuse liikmele, v.a linnapeale, hüvitist 353eurot kuus. Linnavolikogu esimees saab tasu 1060 eurot kalendrikuus, linnavolikogu aseesimees: 530 eurot kalendrikuus ( kummalegi ei lisandu linnavolikogu liikme, komisjoni esimehe ega aseesimehe tasu). Linnavolikogu alatise komisjoni esimehe tasu on 177, linnavolikogu alatise komisjoni aseesimees 89 eurot kalendrikuus (komisjoni koosolekute toimumise kuudel lisaks linnavolikogu liikme tasule). Linnavolikogu liikme tasu on 353 eurot kalendrikuus linnavolikogu istungist osavõtu korral ja linnavolikogu alatise komisjoni liige, kes ei ole linnavolikogu liige: 35 eurot kalendrikuus komisjoni koosolekust osavõtu korral.

Linnavolikogu kinnitas Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisus esimees Erki Fels, aseesimees: Ivar Krustok ning liikmed: Margus Välja, Karl Olaf Loog, Merle Liivand, Kertu Lepiksaar, Katrin Sassi, Henry Heinleht, Keiu Valge ja Urve Paltser.

Linna korraldatud eakate jõulukontserdil esinesid Marko Matvere ja Peep Raun. Linna poolt tervitas linnapea Enno Fels. Pildid.

Täna toimus jõululõunasöök Harju Elektrist pensionile siirdunud endistele töötajatele. Pidulistele esinesid Keila Kooli noored muusikud Katariina Loog ja Kristopher Muraveiski.

Keila Põhikooli Jõululaadal koguti toetust fondi "Nähtamatud loomad" heaks. Kokku saadi 164 eurot. Pildid.

Rukkilille lasteaia lapsi ootas Jõuluvana Priit täna hoopiski terviseradadel. Teel jõuluvana juurde tuli kokku lugeda päkapikud, arvata ära mõistatusi ja tunda metsloomi. Telgis, sooja ahju kõrval kuulas Jõuluvana laste luuletusi ja andis kinke. Pärast said lapsed juua teed ja süüa piparkooke.

Keila Tervisekeskuses toimus Keila Swimclubi "Jõuluvõistlus" . 5.klasside saalijalgpall Tervisekeskuses

 

Kolmapäev, 18.detsember:

Keila Kooli Põhjamajas olid algklasside jõulupeod. Enne jõuluvana saabumist esines lasteteater Trumm etendusega „Linnupuu". Ja siis tuli jõulumees koos päkapikk Tähniga. Kõik klassid olid ettevalmistanud laulu, pilliloo või tantsunumbri. Jõuluvana ei väsinud plaksutamast ja kiidusõnadega polnud ta kitsi. Taat ja päkapikk Tähn proovisid samuti mõned tantsusammud ning poognad teha, aga jõuluvana kange selja tõttu jäi tants lühikeseks. Üks mis kindel, kõik klassid ja õpetajad olid lugude selgeks saamiseks palju tööd teinud ja tänu sellele tuli kõik imehästi välja ning lapsed tundsid end laval nagu kalad vees.

Keila Kooli 2b klassi ja 3b klassi ansamblid käisid esinemas Keila Hooldekodus. Kuulajaid rõõmustati jõululauludega ning mälestuseks kingiti enda kätega valmis meisterdatud kaardid. Noored lauljad jagasid lava Keila Kultuurikeskuse naisansambliga. Kõik koos lauldi tuntud jõulaule: „Aisakell", „Tiliseb, tiliseb aisakell", „Läbi lume sahiseva „ ja palju teisi.

Keila Adventkogudus, Keila Baptistikogudus ja EELK Keila Miikaeli kogudus ühendasid jõud ja laulsid õhtul  tormituult trotsides Keila jaamas jõululaule. Möödujatele pakutakse piparkooke ja teavet jõuluaja teenistuste kohta. Huvilised said ka laululehed ja võisid kaasa laulda. Sündmus jäi plaanitust lühemaks, sest tormituul oli langetanud Valingu jaamas puu raudteele ja halvas sellega paariks tunniks  rongiliikluse. Pildid.

Keila Lasteaed Vikerkaar Poku rühma õpetaja Aivi Tugedam´a eestvedamisel osales lasteaia personal koostöös heasüdamlike annetajatega onkoloogiliste diagnoosidega lastele Vaprusekastide komplekteerimisel. Mänguasjad pidid olema kindlasti uued. Tänaseks on mänguasjad edasi antud ning juba varsti toovad nad nende laste/noorte ellu natukenegi päikest ning naeratust näole. Lasteaed tänab südamest õpetaja Aivit ja kõiki osalejaid :)

Miki lasteaeda jõudsid Keila Kooli tööõpetuse õpetaja Dinibek Izbatõrovi juhendamisel valminud puidust mänguasjad.

Eesti Apteekide Ühenduse  korraldatud streigi ajal oli Keilas avatud vaid Keila Rõõmu Apteek.

Tervisekeskuse saalis toimus VK Graatsia jõulupidu.

 

Neljapäev, 19.detsember:

Keila Linnavalitsuse 106.istung – selle aasta viiekümnes, ühtlasi aasta viimane korraline istung.

Linnavalitsus volitas sotsiaaltöötajat esindama eestkostetavat tema korteri üürileandmise toimingutes .

Linnavalitsus otsustas sõlmida raske puudega lapse hoiuteenuse osutamise halduslepingu AARIKA OÜ-ga.

Linnavalitsus otsustas rahastada SA-s Haraka Kodu  intervallhoiuteenusel viibiva kodaniku ööpäevaringset hoiuteenust.

Linnavalitsus otsustas suunata ülalpidamiskohustuseta linnakodaniku Oru Hooldeööpäevaringsele üldhooldusteenusele alates 27.12.2019 kuni 31.05.2020 ja rahastada seda vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus maksis sotsiaaltoetusi summas 3552,98 eurot.

Linnavalitsus kinnitas lapsehoiuteenuse toetuse taotluse vormi.

Linnavalitsus otsustas täiendavalt eraldada noorte huvitegevuse toetust Keila Korvpallikoolile, Keila Võrkpallikoolile ja Spordiklubile Keila Swimclub kokku 8000 euro ulatuses.

Linnavalitsus väljastas ehitusload vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks  Kaare tänava, Linnamäe tee, Ühendustee ja Koidu tänav T1 kinnistutel Kaare tn 2 kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni tänavatorustikuga ning kaugküttetorustiku ehitamiseks Jaama tn 3 kinnistu liitumiseks olemasoleva eelisoleeritud maa-aluse kaksiksoojustorustikuga.

Linnavalitsus otsustas omandada tasuta Keila linnale Osaühingult AVANS MKI Uus-Paldiski tee kinnistu, mille pindala on 1226 m², sihtotstarve transpordimaa 100%.

Linnavalitsus otsustas omandada Keila linnale kaks Elektrilevi OÜ kinnistud koos nende oluliste osade ja päraldistega. Hinnaga 1 389 eurot 60 senti ostab linn Uus tn 15a asuv kinnistu ( pindala 176 m², sihtotstarve tootmismaa 100%) ja 271 eurot 20 sendi eest Ehitajate tee 1a asuv kinnistu ( pindala 69 m², sihtotstarve tootmismaa 100%). Mõlemal kinnistud olid varasemalt hoonestatud alajaamadega, kuid täna on need hoonestamata maatükid. Uus tn 15a kinnistut saab linn kasutada Uus tänava ja raudtee vahelise parkla laiendamiseks. Ehitajate tee 1a kinnistu asub Keila Kooli hoone ees Ehitajate tee ääres.

Harju Maakonnaraamatukogu näitusesaalis on vaadata Mardilaadal maailma suurima himmeli valmistamist juhtinud Urmas Veersalu rookroonide näitus "Kärbsekiigest jõululühtrini". Ja täna tegi Urmas samas näitusesaalis huvilistele rookroonide valmistamise töötoa. Vaata pilte.

Keila Kooli Põhjamajas toimus täna suur jõululaat. Kooli jõululaadal esines rahvatantsurühm „Säravad segased" (juhendaja Merike Kiil). Tantsijate hulgas oli ka Keila Kooli direktor Mait Tõitoja.

Keila Noortekeskuse kollektiiv ja arendusnõunik Maret Lepiksaar tutvusid täna hommikul Pärnu linna noorsootööga. Põhjaliku ülevaate huvitegevusest, noorsootööst, tunnustamisest ja noorte ettevõtlusest andis Pärnu Linnavalitsuse noorsoonõunik Reine Tapp. Edasi toimub noortekeskuse järgmise aasta tegevuskava arutelu. Reedel külastatakse kahte suuremat noortekeskust Pärnus.

Pärast seda, kui mõni aeg tagasi käis suur hulk Miki lasteaia lapsi Keila Mihkli kirikuga tutvumas, tuli täna Miki lasteaeda külla Miikaeli koguduse õpetaja Arnd Matthias Burghardt ja õnnistas lasteaia uut hoonet. Vaata pilte.

 

Reede, 20.detsember:

2019.aasta viimase Keila Lehe esiküljel Keila linna jõulukuusest. Head soovid ütleb aastavahetuseks Keila Linnavolikogu esimees Tanel Mõistus. Jõulujutluse on lehele kirjutanud Keila Baptistikoguduse pastor Gunnar Mägi. Uudistes, et Eva-Lotta Kiibus tuli iluuisutamise Eesti meistriks, Arvo Pärdi Keskus sai arhitektuuripreemia, ning noori tunnustas trummiorkester. Anu Saluäär-Kall annab intervjuu vanaisa Ado Köögardali päevikutest. Tegija on Mart Fischer. Keila Leht soovib rahulike jõule ja head uut aastat. Kohtumiseni 4.jaanuril 2020!

Keila Koolis toimusid aatriumis jõulukontserdina ühislaulmised. Vaata pilte.

Keskväljak 6 majas avab uksed seni vaid e-poega tegutsenud lasteriiete kauplus Nono.

Mihkli kirikus on Eeva ja Villu Talsi jõulukontsert ''Meie pere jõulud''.

Ivar Kannelmäe LIVEkontsert on õhtul Keila Õllesaal / SNCO Pruulis.

Tervisekeskuses on reedest pühapäevani Euroopa Noorte Korvpalliliiga U20 turniir. Keilasse tulevad võistkonnad: Valgevenest, Leedust, Venemaalt, Lätist, Soomest ja Eestist - Keila Korvpallikooli U20 noormehed.  Platsil on BC Helsinki Rocks/Sykki,  BC Tsmoki-Minsk , BA Tallinn Kalev, Klaipeda VKKM/Neptunas, SPB University, TalTech BS ning ValmieraBSS/ Glass/ViA. Vaata pilte.

 

Pühapäev, 22.detsember:

Muusikakoolis on Suur Jõulukontsert. Esinevad segakoor Keila, harju KEKi rahvamuusikaorkester, Peenid Sõrmed, saksofoniansamblid ja hulk teisi interpreete.

 

Esmaspäev, 23.detsember:

Pühade-eelselt on lühendatud tööpäev.

Muusikakoolis andsid kontserdi Lisanne Altroff (viiul) ja Eliza Agajeva (klaver). Kavas oli Franck, Schnittke ja Beethoven.

 

Teisipäev, 24.detsember:

Jõuluteenistusel Keila Mihkli kirikus oli rahvast palju, istekohti ei olnud, ka vahekäigud olid rahvast täis.

 

Reede, 27.detsember:

Keila Tervisekeskuses oli doonoripäev.

 

Pühapäev, 29.detsember:

Teenistusel Keila Mihkli kirikus ja peale seda kohvilaua ja ajalooseminariga Kumna mõisas mälestati Martin Luhterile Keila kirikumõisa juurde ausamba rajanud Georg von Meyendorffi sünniaastapäeva. Teadaolevalt sündis Georg von Meyendoff 26.12.1774, kuid Kumna mõisahärra Raivo Kalve värskete uurimuste kohaselt ei pruugi vähemalt see sünnikuupäev siiski tõele vastata

Keila Hoovilugude üleskutsele tuua sotsiaalkeskusesse kooki paljulapselistele peredele ja üksikutele eakatele vastas hulgaliselt koogiküpsetajaid. Vabatahtlike abil pandi koogid täna karpidesse ja viiakse homme sotsiaaltöötajate abil kuuele paljulapselisele perele ja 52-le üksikule eakale. Lisaks kingitused paljulapseliste perede lastele. Aitäh koogitegijatele! Suur aitähh korraldajatele Hoovilugudest. Vaata pilte.

Keila Hoovilood on Keilat armastavate inimeste kogukond, kes tahavad midagi ise ära teha, et meil siin veel parem elada oleks! Ja nad teevad õhina põhiselt!

 

Esmaspäev, 30.detsember:

Kultuurikeskuses andis aastalõpukontserdi ansambel Naised Köögis.

Estonia kontserdisaalis toimunud Harjumaa ballil sai abilinnapea Timo Suslov kätte maakonna teenetemärgi  aktiivse tegevuse eest Lääne-Harjumaal, mis aitab edasi arendada piirkonna tootmis- ja tööstusalade populariseerimist ja atraktiivsuse suurendamist investorite silmis.