« Tagasi

Teade Keila Linnavolikogu istungist

 

Keila Linnavolikogu 21. istung toimub teisipäeval, 18. juunil 2019.a kell 18.00 Laulasmaa Spa konverentsisaalis Stratus.

 

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Informatsioon Läte Kooli tegevusest ja ülevaade uue asukoha alternatiividest
  3. Keila linna arengukava aastateks 2013-2025  tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine
  4. Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord
  5. Harju Maakonnaraamatukogu põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine
  6. Harju Maakonnaraamatukogu kasutamise eeskirja muutmine

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Tanel Mõistus

Keila Linnavolikogu esimees