« Tagasi

21.nädal 2019

 

Esmaspäev, 20.mai:

2019. aasta kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil didaktilis - rakenduslike tööde/õpikute kategoorias, pälvis II preemia Keila Kooli muusika õppetooli juht ja muusikaõpetaja Kadi Härma. Preemia tõi töö „Muusikamaa Lood – muusikaõpetuse komplekt 6.klassile."

Õhtul toimus Miikaeli kogudusemaja saalis lõkkeõhtu "Lugusid Aafrikast". Koguduse juhatuse liige Erki Fels jagab oma reisimuljeid, näitab pilte hõimudest ja räägib lugusid Aafrika rahvaste uskumustest, müütidest, maagiast ja vaimuelust.

Võiduga 1:2 Pakri JK üle tõusid Keila JK duubelvõistkond III liiga lääne piirkonnas II tabelikohale.

Keila Kultuurikeskuse II korrusel on avatud Annela Samueli fotonäitus „Salajase linna lood". Näitusel on väljas valik 2017-2018 tehtud fotodest. Kuna inimeste pildistamisega kaasneb pea alati lugude jagamise moment, siis saab näitusel kuulata salvestatud jutuajamisi Paldiski elanikega, nende mõtteid linna minevikust ja tänapäevast. Dokumentaalfotograafia kui aeglane töömeetod paelub Annelat jätkuvalt ning tal on kavas projektiga jätkata. Hetkel töötab Annela Sillamäel enda uue dokumentaalfoto projektiga.  Annela Samuel (s. 1974) on vabakutseline fotograaf, kes elab ja töötab Tallinnas. Ta on lõpetanud fotograafia täiendõppekursuse Eesti Kunstiakadeemias ning osalenud arvukates fotoalastes meistriklassides nii Eestis kui väljaspool Eestit. Hetkel töötab Annela Sillamäel enda uue dokumentaalfoto projektiga.

 

Teisipäev, 21.mai:

Algasid rekonstrueerimistööd Piiri tänavalt Noortekeskuse juurde viiva soojatrassi maa alla viimiseks. Tööde tähtaeg on oktoober.

Keila Sotsiaalkeskuses on avatud keskuse ringide näitus Vahva. Vahva näitus! Pildid.

Pargimaja 3.f klassi ja 3.e klassi õpilased panevad ennast proovile näitlejatena. Õpetaja Helen Tuga eestvedamisel on saanud lavaküpseks muusikali sugemetega lavastus „Pipi Pikksukk". Täna andis esimese etenduse 3 f klass. Kolmapäeval astuvad koolikaaslaste ette 3.e klass noored näitlejad. Ees on ootamas esinemised pereõhtutel, kus publikuks emad-isad, õed-vennad, vanaemad-vanaisad. Lavastuse õnnestumisele aitasid nõu ja jõuga kaasa klassiõpetajad Marge Kannel ja Ulvi Talvar.

Keila Kultuurikeskuse katusesse tehtud suure augu kaudu tõstetakse sisse ventilatsiooniagregaate. Pildid.

Keila muusikakooli saalis esinesid  Pille Metssoni oreli-, klaveri- ja akordioniõpilased.

 

Kolmapäev, 22.mai:

Täna käis Keila korvpallikooli 1. klassi õpilastel külas Eesti rahvuskoondise mängija ja Keilast korvpalluri teed alustanud Rauno Nurger. Rauno vestles lastega treeningute olulisusest ja enda profikorvpalluri karjäärist. Tänavusel hooajal mängis Rauno Hispaania esiliigas Levitec Huesca võistkonna koosseisus. Kohtumise lõpus jagas lastele autogramme ja näitas kuidas pall korvi pannakse. Soovime Raunole edukat karjääri jätkumist!

Kolmapäeva 22. mai õhtupoolikul oli Vikerkaare lasteaia õueala täis spordihuviliste perede ja töötajate rõõmsat siginat ning saginat. Toimus traditsiooniline perespordipäev „Mudilase Olümpia 2019". Sisehoovis oli 5 spordiala noorematele lastele ja õuealal samuti 5 spordiala suurematele lastele, mida lapsed koos vanematega läbisid. Perespordipäevast võttis osa 150 last ja 186 saatjat. Kokku oli osalejaid 336. Vahvalt aktiivseid spordielamusi pakkuv õhtupoolik rõõmustas kõiki! Tunti rõõmu päikesesoojusest ja eelkõige elamusterohkest kvaliteetajast koos peredega. Tänusõnad kõigile osalejatele ja korraldajatele! Vaata pilte.

Sel õppeaastal toimunud KIK-i poolt rahastatud projektis „Keila Lasteaed Vikerkaar 3-7 aastaste laste keskkonnateadlikkuse tõstmine vahetute kogemushetkede läbi" said 10 Vikerkaare lasteaia rühma osaleda erinevates õppeprogrammides. Täna toimus kolmas ehk viimane etapp, mille raames külastas kaks 5-6-aastaste laste rühma Nõva Looduskeskuse programmi "Kasetohtlane ja Männikorplane". Tänase õppepäeva peamiseks eesmärgiks oli tundma õppida metsataimi ning teadvustada loodust hoidvat käitumist ja loodussõbralikku metsas liikumist. Sõbralikud retkejuhid ja suviselt soe matkailm olid teadmiste hankimiseks ideaalselt soodsad. Nõva Looduskeskus jääb paraja väljasõidu kaugusele, et ka tulevikus sealt täna ammutamata teadmisi hankima minna, sest looduse mitmekesisus ja vahendite rohkus loodusmajas on väga köitvad ja tagasi kutsuvad. Uueks õppeaastaks on uus projekt esitatud ja loodame positiivset otsust ka sellele. Pildid.

 

Neljapäev, 23.mai:

Keila Linnavalitsuse 75.istung 23.mail 2019.

Linnavalitsus andis välja kinnitusi inimese võimetuse kohta minna ise oma isikut tõendavale dokumendile järgi ja andis dokumendile järeleminekuks volituse sotsiaaltöötajale.

Asjaosalise avaldusele tuginedes lõpetas linnavalitsus ühe hooldekodus viibiva isiku hooldusteenuse lepingu ja otsustas teise kodaniku eest hooldusteenuse eest tasuma hakata.

Linnavalitsus kehtestas päevahoiuteenuse hinnaks erivajadusega lastele teistest KOV-dest 24,6 eurot päev ja Keila linnast lastele 5 eurot päev.

Linnavalitsus vaatas üle eelnõu  detailplaneeringu olemasolul  projekteerimistingimuste kehtestamiseks  Kalda põik 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19 katastriüksustele üksikelamute ehitusprojektide koostamiseks. Loodavat krundid asuvad Keila jõe ja raudtee lähedal, kus vastavalt Keila linna üldplaneeringule kehtib keskuse segahoonestusala juhtotstarve (elamute, äride ja sotsiaalmaade jaoks). Tegemist on ka üldplaneeringu kohase kesklinna miljööväärtusliku alaga. Lisaks olemasolevale ühele paarismajale tekib juurde kaheksa üksikelamu krunti. Seni on alale lubatud rajada paarismajad. Eelnõu avalikustatakse ja saadetakse tutvumiseks lähinaabritele.

Linnavalitsus vaatas üle projekteerimistingimuste eelnõu Keila raudteejaama katastriüksusele raudtee liiklusjuhtimissüsteemi moodulhoone ehitusprojekti koostamiseks. Projekt tuleb koostada vastavalt raudtee seadmeteruumi ja jaamakorraldaja tööruumi tehnilistele nõuetele kaasaegse arhitektuurse lahendusega ning ühtlasi arvestades piirkonnas väljakujunenud ajaloolist miljööd. Katastriüksusel võib olla üks ühekorruseline hoone ehitusaluse pinnaga kuni 100 m2. Hoone hakkab asuma parklatest ida pool. Eelnõu saadetakse kooskõlastamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile.

Linnavalitsus tunnistas riigihankel „Keila linnas, Ülesõidu tänava ja Luha tänava teekatte remont (osa asendamine samaväärsega)" edukaks Verston Ehitus OÜ (11947047) pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast kõige madalama hinnaga pakkumus maksumusega 37 937,57 eurot millele lisandub käibemaks 20%. Hankel osales seitse pakkujat, kellest vastavaks osutus 6 pakkumist. Suurim pakkumine oli ligi 68 000 eurot.

Linnavalitsus väljastas  osalise kasutusloa ehitise laiendamisel Keilas Oja tn 2  asuval kinnistul.

Linnavalitsus koormas Keila linna omandis olev Haapsalu maantee kinnistu Elektrilevi OÜ kasuks isikliku kasutusõigusega  õigusega omada kinnistul maatükiga püsivalt ühendatud elektriehitisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud elektriehitiste ehitamiseks ning elektriehitise kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused raudteerajatiste projekti koostamiseks Keila linnas asuvatele AS Eesti Raudtee kasutuses hoonestusõiguse alusel olevale Eesti Vabariigile kuuluvatele kinnistutele, katastriüksuse aadressiga Keila Raudteejaama  ja Tuula tee 8 // Keila-Tallinn 78,3-78,7km. Projekteeritakse täiendav rööpapaar Keila linnas asuvale Keila-Valingu lõigule vastavalt AS Eesti Raudtee kavandatava tegevuse kirjeldusele, tööle nr. 14-2018 Keila-Valingu II perspektiivse peatee skeemi plaan km 78,395 – 81,080.  Projekti koostamisel tuleb arvestada olemasoleva raudtee ülekäiguga Tuula teel, kus peab säilima jalakäijatele ohutu raudtee ületamise võimalus.

Linnavalitsus kinnitas osaühing Keila Tervisekeskuse ja AS Keila vesi 2018.aasta majandusaasta aruande.

Tänasel (23.mai) Keila Titerallil anti osalejatele välja 161 osalejanumbrit, kirja pandi 493 987 sammu. Lõpuks esinesid Keila Kooli lipuväljajkul Keila Kooli 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5A ja 6.A klassi ning Keila Kooli noorterühma tantsijad, kava panid kokku õpetajad Kaia Kärner ja Aire Toms. Aitähh osalejatele! Vaata suurt pildigaleriid.

Täna panid Terrati töömehed Jaama platsile üles kella. Kell pannakse pidulikult Keila Linnaorkestri saatel käima 1.juunil, vahetult enne Keila päeva avamist. Vaata pilte.

Mõnda aastat Keilas elav kirjanik Toomas Kall esitles täna Harju Maakonnaraamatukogus oma värskeimat raamatut "Paunvere lõpp. Kuidas eesti kirjanikud "Kevadet" kirjutaksid". Raamatus on 69 paroodiat, milles on valdavalt heatahtlikult, kuid peenetundelist humoorikalt jäljendatud "Kevade " ainetel 26 tuntud eesti kirjanikku alates Jaan Krossist ja Lennart Merist kuni Peeter Sauteri ja Jan Kausini. Vanimad tekstid (Holger Pukk, Vaino Vahing, Mati Unt) on kirjutatud juba 1975.aastal, viimased (Mehis Heinsaar, Lauri Sommer, Jan Kaus, Tõnu Õnnepalu jt) tunamullu.Esitlusel luges Kall oma tekste ette ja pidas lühikese kirjandusteadusliku loengu paroodia olemusest ja ajaloost. Loomulikult sai kohtumise lõpul autorilt raamatusse autogrammi. Keilas on Toomas Kalli paroodiaraamatut soetada Rõõmu kaubamajast. Esitlusel oli ka linnapea Enno Fels, kes signeeris kingituseks Hillar Palametsa "Pajatusi Keilast ja kaugemalt". Vaata pilte.

Harju Maakonnaraamatukogu kapis on näitus „Lilled vaasi!", kus on välja pandud 64 vaasi raamatukogu töötajate kodudest. Esindatud on klaasvaasid tehaselt Tarbeklaas, keraamilised vaasid Siimustist, kunstikombinaadilt Ars ja mujalt. On käsitööd ja on eksootikat.

Vikerkaare lasteaias mõlema maja 5-7a lastele esinesid suurepärase kontserdiga Keila Muusikakooli õpilased. Kõlasid kaunid muusikapalad ja lastele tutvustati erinevaid pille. Küsimuse peale, kes soovivad muusikakooli õppima minna, kerkis lausa kätemeri. Suur aitäh tublidele esinejatele, muusikakooli õpetajatele ja kuulajatele. Vaata pilte.

 

Reede, 24.mai:

Keila Lehes: esiküljel vanast kaubaaidast ja mis sest hoonest saab. Kolmandal küljel on 1.juunil toimuva Keila Päeva kava. Uudistes Jaama plati kellast, laulu- ja tantsupeole minejatest, soojatoru rekonstrueerimisest, kriisiaegsest koostööst, noortele sobivast suvetööst kaubanduses, discgolfist, rongiliiklusest, TV10 Olümpiastardist, PartnerAkrost. Erki Fels jätkab reisikirja Aafrikast, sel korral madudest Sambias. Tegija on dr Irja Porkanen.

AS TREF Nord teatas, et alustab linnavalitsuse tellimusel Vaikse tänava (Kruusa tn – Vaikne tn 46 lõigul ) ehitustöödega 29.mail.

SNCO Pruulikojas esineb akustilise kontserdiga Sulliwan.

 

Laupäev, 25.mai:

Harju Maakonnaraamatukogu ettelugemishommikul loetakse Heli Künnapase raamatut "Karupoeg Lukas tahab saada viiuldajaks". 

Ohtu 1 asuva lemmiklooma poe hoovil on suviti igal laupäeval avatud kirbukas.

Kontserdisarjas "Mu süda ärka üles" laulab Keila Miikaeli kirikus Tallinna Kaarli kiriku kontsertkoor. Dirigent: Pärtel Toompere. Solistid: Kristiina Under-sopran, Toomas Bubert-viiul, Piret Aidulo-orel. Kavas: Bach, Rutter, Toi. Sissepääs: Vaba annetus.

 

Pühapäev, 26.mai:

On Euroopa Liidu parlamendi valimiste päev. Valimispäeval algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00. Valimispäeval saab hääletada üksnes elukohajärgses valimisjaoskonnas või kodus. Keilas on valimisjaoskonnad Keila Kultuurikeskuses (5411 0020) ja Harju Maakonnaraamatukogus (tel 5411 0021). Kodus hääletamiseks peab esitama elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 14.00-ni kirjaliku taotluse. Lisaks kirjalikule taotlusele saab hääletamiskasti tellida koju ka jaoskonnakomisjoni telefoninumbril (leiate valijakaardilt) valimispäeval 9.00-14.00.

Kell 11.00 toimub Keila kirikus kuld- ja hõbeleer. Leeriõnnistamisele on oodatud kõik, kel käesoleval aastal täitub 25 või 50 aastat leerist. Registreeruda saab kuni 22. maini (kaasa arvatud) koguduse kantseleis Paldiski mnt. 2. Kantselei avatud: T 10.30-13.30, K 14.00-19.00. Tel: 604 4808.

Keila maleturniir toimub 2109 Harju Elektri söögitoas.

Keila Tervisekeskuses toimub Eesti Muay Thai Liiga hooaja viimane etapp.