« Tagasi

Euroopa Parlamendi valimistest

26. mail 2019 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised

Hääletamise võimalused ja tähtajad Euroopa Parlamendi valimistel:

  1. E-hääletamine: 16.05.  9.00 – 22.05. 18.00;
  2. eelhääletamine maakonnakeskuste valimisjaoskondades ( asukohad https://www.valimised.ee/et/riigikogu-valimised-2019/maakonnakeskuste-valimisjaoskonnad): 16.05.-19.05., iga päev  12.00-20.00;
  3. eelhääletamine ja hääletamine valimispäeval Keila linna valimisjaoskondades (valimisjaoskond nr 1- Keila Kultuurikeskus, Keskväljak 12, valimisjaoskond nr 2- Harju Maakonnaraamatukogu, Ehitajate tee 1) 20.05-22.05 12.00-20.00; 26.05. 9.00-20.00.

NB! Valimiste kaardirakenduses on avalik vaade, mille kaudu on võimalik vaadata, kus asuvad valija elukohajärgsed hääletamisruumid, kui sisestate otsingu reale enda elukoha aadressi. Avalik vaade asub https://valimised.rahvastikuregister.ee/.

NB! Eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning haiglates ja ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes, samuti hääletamist valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikusregistrisse kantud Keila linna täpsusega, korraldab jaoskonnakomisjon nr 1.

Kodus hääletamine

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma kodus. Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval.

Kodus hääletada saab vaid juhul, kui selleks on eelnevalt esitatud taotlus (kirjalikult või telefoni teel). Kirjalikke taotlusi võtab vastu Keila Linnavalitsus. Eelhääletamise päevadel ja valimispäeval võtavad taotlusi vastu ka jaoskonnakomisjonid. Taotlust saab esitada hiljemalt 26. mail kella 14.00-ni. Valija võib esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile, seda ainult valimispäeval kella 9.00–14.00. Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

1) valija nime;

2) valija isikukoodi;

3) valija aadressi;

4) valija sidevahendi numbrit;

5) kodus hääletamise põhjust.

Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta selle esitajat taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Asukohas hääletamine

Kui väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletada sooviv valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma asukohas. Valija asukohas hääletamist on võimalik läbi viia ainult 20. maist kuni 22. maini nende jaoskonnakomisjonide poolt, kes korraldavad  eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Hääletamist valija asukohas võib korraldada eeltoodud päevadel ajavahemikus kella 9.00–20.00.

Oma asukohas hääletada saab vaid juhul, kui valija on enne esitanud kirjaliku taotluse Keila linnavalitsusele või lähimale väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamist korraldavale jaoskonnakomisjonile. Taotlust saab esitada kuni eelhääletamise viimase päeva, see on 22. mai, kella 14.00-ni. Jaoskonnakomisjon registreerib kõik valijate taotlused ja kannab valijate nimed väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletavate valijate nimekirja.

Taotluses tuleb märkida oma asukohas hääletamise taotlemise põhjus, näiteks:

1) terviseseisund;

2) kõrge iga;

3) rasked teeolud;

4) transpordivõimaluste puudumine;

5) muud põhjused, mis takistavad valijat asukohast lahkumast.

Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta selle esitajat taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Valimiste üldinfo https://www.valimised.ee/et

Keila linna valimiskomisjoni esimees, linnasekretär Maris Mäger, tel. 5244708,  maris.mager@keila.ee

Euroopa Parlamendi 2019 valimiste hääletamissedelite ülelugemine toimub esmapäeval, 27. mail 2019, kell 10.00 Keila Linnavalitsuses aadressil Keskväljak 11, Keila linn.