« Tagasi

15.nädal 2019

 

Esmaspäev, 8.aprill:

Saabus teade, et 5.aprillil, päev pärast 83.sünnipäeva lahkus meie seast Keilast pärit tuntud väliseesti aktivist ja ärimees, Harjumaa Muuseumi Teenetemedali Püha Jüri medaljoni esimene kavaler Arne Kalm.

Harju Maakonnaraamatukogus on vaadata märkimisväärselt hea ja rikkalik valik huumori-ja satiiriajakirjas Pikker selle parimatel aastatel ilmunud karikatuuridest. Keskealistele ja veidi vanematele on palju äratundmisrõõmu.

Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide toetuseks saab Sinilillekampaania märke soetada nüüd ka linnavalitsuse infoletist. Anname au!

Keila Koolis on kevadrõõmu värvinädal. Esmaspäeval riietutakse rohelisse, teisipäeval valgesse, kolmapäeval kollasesse, neljapäeval sinisesse ja reede värvilisse.

Täna toimus Keila Kooli Pargimajas kevadlaat. Kuigi söögikraami ei tohtinud sel korral müüa, jätkus laadaplatsile nii kauplejaid kui ostjaid. Kogu pakutav kraam oli lähenevate kevadpühade hõnguline. Lihavõtteteemalised aknakaunistused, kaardid, munakoorte sisse peidetud tärkamist ootav muru, sambla seest välja piiluvad kevadekuulutajad, paberist lilled ja liblikad, õitega ehitud oksad. Lisaks sellele võis leida patsikumme, küünlaid, puidust esemeid ja veel palju muud põnevat. Hinnad oli taskukohased, alates 30 sendist kuni 2 euroni. Kes osta ei tahtnud, sai niisama uudistada ja sõpradele leti taga kaasa elada.

Muusikakooli klassikontsertide sarjas esinesid Leena Laasi viiuliõpilased.

Viljandi laste- ja noorteteater Reky etendas Kultuurikeskuses etendust „Sööbik ja Pisik"

 

Teisipäev, 9.aprill:

Saabus teade, et Keila Kooli poiste- ja lastekoor teenisid ettelaulmisel maksimum 10 punktist 9,5 punkti. See tähendab, et mõlemad koorid on pääsenud laulupeole.

Harju Maakonnaraamatukogus on avatud raamatunäitus "Aeg antud mõelda, aeg antud naerda - Hille Karm".

Täna hommikul toimus Keila Koolis 1.- 12.klasside õpilaste Sudoku võistlus. 80 nutikat noort proovisid lahendada keerulisi matemaatilisi mõistatusi, mis eeldasid nii head matemaatilist vaistu kui loogilist mõtlemist. Esmakordse Sudoku võistluse eestvedajaks oli matemaatikaõpetaja Raili Haugas. Tänu osavõtjate rohkusele ei jää esimene katsetus kindlasti viimaseks korraks.

Sotsiaalkeskuses oli Lauluklubi kokkusaamine. Lauluklubi viis läbi Küllike Pajula.

 

 

 

Kolmapäev, 10.aprill:

10. aprillil 2019. a. toimus Keila Muusikakoolis Loode-Eesti keelpilliõpilaste konkurss, kus Keila Muusikakooli viiuli- ja tśelloõpilased saavutasid väga head tulemused. I klass (viiul) Piibe Paalaroos I koht (õp. Leena Laas, km. Auli Lonks); Linda Taklaja I koht (õp. Ann Meeta Teppo, km. Eva Teppo). II klass (viiul) Mia Rebeka Võsu Diplom (õp. Leena Laas, km. Auli Lonks); II klass (tšello) Deliisa Virunurm II koht (õp. Egmont Välja, km Kairi Vavilov); III klass (tšello) Karlis Suvi II koht (õp. Egmont Välja, km Kairi Vavilov);  IV klass (viiul) Anna Ruth Blowers I koht (õp. Leena Laas, km. Auli Lonks), Naomi Lydia Abigail Blowers I koht (õp. Leena Laas, km. Auli Lonks); IV klass (tšello) Emma Marii Randpere II koht (õp. Egmont Välja, km Kairi Vavilov), Lisandra Liiva III koht (õp. Egmont Välja, km Kairi Vavilov), Eenok Randlepp Diplom (õp. Egmont Välja, km Kairi Vavilov); V klass (viiul) Katarina Atonen II koht (õp. Leena Laas, km. Auli Lonks); VI klass (viiul) Mirtel Lõhmist I koht (õp. Ann Meeta Teppo, km. Eva Teppo); VII klass (viiul) Madleen Kristen Alasi I koht + Grand Prix (õp. Leena Laas, km. Auli Lonks), Hannabel Säär III koht (õp. Ann Meeta Teppo, km. Eva Teppo). Kõige inspireerivam kontsertmeister Auli Lonks.

 

Neljapäev, 11.aprill:

Linnavalitsus lisas 1.maist 2019 Keila Sotsiaalkeskuse koosseisu ühe personalispetsialisti ametikoha. Alates maist on Keila Sotsiaalkeskuses kokku 46 ametikohta.

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse Harjumaa Muuseumi põhimääruse kinnitamise eelnõu.

Linnavalitsus kinnitas isiku võimetust minna oma isikut tõendavat dokumenti vastu võtma ja andis selleks volituse sotsiaaltöötajale. Linnavalitsus maksis sotsiaaltoetusi summas 1995 eurot.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Keskväljak 12 kinnistul asuva Keila Kultuurikeskuse  ventilatsioonisüsteemi ümberehitamiseks.

Linnavalitsus tunnistas riigihankel „Lauaarvutite ostmine" edukaks ORDI AS pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste ning mitte kõrvaldatud ja kvalifitseeritud pakkujate hulgast kõige madalama hinnaga pakkumus maksumusega 24 901,71 eurot millele lisandub käibemaks 20%. Pakkumisel osales kokku kuus pakkumist, millest  kolm osutusid nii vastavaks, kui kvalifitseerituks. Hankega soovib linnavalitsus soetada 39 arvutit lasteaiale Miki, Harjumaa Muuseumile, Keila Kultuurikeskusele, Keila Noortekeskusele, Keila Koolile ja linnavalitsusele.

Linnavalitsus koormas linna omandis olev Kalda põik kinnistu Elektrilevi  OÜ kasuks isikliku kasutusõigusega omada kinnistul maatükiga püsivalt ühendatud elektriehitisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud elektriehitiste ehitamiseks ning elektriehitise kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks.

Linnavalitsus väljastas välireklaami paigaldusluba Kallaste Turismitalu OÜ-le reklaami paigaldamiseks Haapsalu mnt 3 kinnistu piirdeaial. Reklaam on nähtav Haapsalu maanteelt ning see ei ole eksitav ega piira sõidukijuhtide nähtavust. Reklaamipind on ühepoolne PVC 1,0x9,0 m (kokku 9,0 m²), mis näitab turismitalu kontserte korraldavat kaubamärki ning veebiaadressi ja informatsiooni suvekontsertide asukoha kohta. Reklaami eksponeeritakse 22.04.2019–04.09.2019. a. 

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Keila linna heakorraeeskirja muutmise eelnõu. Eesmärk on täpsustada sõnastust õigusselguse tagamiseks. Ettepaneku kohaselt muudetakse kahte punkti. Uues sõnastuses on romusõiduk sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab linna esteetilist väljanägemist või rikub visuaalselt linna puhtust ja heakorda. Paragrahvi 3 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „4) üldkasutataval maa-alal asuva haljasala või muu roheala ja selle rajatiste kahjustamine, puude ja põõsaste raiumine või hävitamine linnavalitsuse kooskõlastuseta;". Senisest sõnastusest võis aru saada, et maaomanik pidi ka oma koduaias tehtavate tööde puhul need kooskõlastama linnavalitsusega. Kolmanda parandusega kohustatakse oma mootorsõidukit tänaval heakorratöid takistavalt parkinud isikut puhastama oma sõiduki ümbrus igasugusest prahist ühe meetri ulatuses.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused raudteerajatise projekti koostamiseks Keila linnas asuvatele AS Eesti Raudtee kasutuses hoonestusõiguse alusel olevatele Eesti Vabariigile kuuluvatele kinnistutele, katastriüksuse aadressiga Keila Raudteejaama ja Keila-Tallinn 78,3 – 78,7 km. Eesti raudtee soovib rajada täiendava rööpapaari Keila linnas asuvale Keila-Valingu lõigule.

Linnavalitsus suunas Keila Linnavolikogusse II lugemisele Keila linna 2019. aasta eelarve I lisaeelarve  kogumahus 5 150 217 eurot.

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse eelnõu ettepanekutest Harjumaa Omavalitsuste Liidule  Harju maakonna arengustrateegia 2035+  tegevuskavva (KOV investeerimisvajaduste loetelu 2019-2022  ja Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse esitatavad tegevused. Linnavalitsus teeb ettepaneku lisada loetelusse Keila lauluväljaku, Keila Kooli juurdeehituse, võimla ja jalgpalli sisehalli, rajamise, täiendava raudtee ülesõidu rajamise ja lõunapoolse ümbersõidu eelprojekti, Keila linnuse varemete konserveerimise, kirikumüüri rekonstrueerimise, jõeäärse puhkepiirkonna väljaehitamise ettepanekud.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse 26. mail 2019  Euroopa Parlamendi valimiseks Keila linna haldusterritooriumil jaoskonnakomisjonide moodustamise ja liikmete nimetamise eelnõu.

Vaimulikuna tuntud Roland Tõnisson esitles täna Harju Maakonnaraamatukogus oma värskelt ilmunud raamatut "Teisel liinil", mille kirjutamiseks on autor saanud inspiratsioonil Soomes trammijuhina töötades. Autor kasutas võimalust ja tutvustas kohaletulnuile ka oma varem ilmunud raamatuid. Meeleolu loomiseks musitseeris Andrus Hämäläinen. Vaata pilte.

Saabus teade, et Keila Kooli noortekoor sai ettelaulmisel 10 palli süsteemis 7,7 punkti ja see on segakooride kategoorias väga tubli tulemus. Keila Kooli mudilaskoor sai 10 palli süsteemis 9,6 punkti. Kõik nad pääsevad laulupeole.

Kultuurikeskuses oli etendus „Stiiliharjutused". Laval olid Jan kaus, Indrek Koff, Toomas Täht ja Eva Koldits.  „Stiiliharjutused" asetab kirjanikud keset teatrit ja näitlejad keset kirjandust.  Tulemus on ühtaegu moodsalt fragmentaarne ja traditsiooniliselt tekstikeskne – selles saavad kokku teatrietendus, kirjandusõhtu, stand-up, bändiproov ja lõpuks muidugi ka ELU ISE.

Sotsiaalkeskuses linastus Ave Taaveti dokumentaalfilm "Monument vanaemale". Filmi uurib märtsiküüditamise tähendust noorema põlvkonna jaoks. Mida see tähendab, kui keegi sinu esivanematest on olnud Siberisse saadetud? Kuidas kulgeb taaskohtumine paikadega, kus ta on elanud? Kuidas jätta materiaalne jälg inimese või koha mälestuseks? Jälgime noore kunstniku Katarina (sünd 1990) teekonda, kes on otsustanud Siberisse püstitada kaks mälestussammast oma vanavanavanaemale, kes suri 1949. a ja tema sealsele kodukülale, mis praeguseks on kaardiltki kadunud.  Linastus on osa rühmituse SLED kunstiprogrammist "Siberi lapsepõlv", mille näitusteosa toimub 16 raudteejaamas üle Eesti, et mälestada 70 aasta möödumist märtsiküüditamisest.

Vahetusõpilased Keila Koolist sõitsid Neuwegenisse Hollandis.

 

Reede, 12.aprill:

Keila Lehes: esiküljel planeeritavast elamukvartalist Jõe ja Tehase tänava vahelisel alal.Uudistes Raivo Adlase ja AX-teatri uuest lavastusest, Vasalemma silla ehitusest, karjääripäevast Keila Koolis, korvpallist, jalgpalliväravatest hooandjas, Partner Akro unistusest, trialist ja kakust linnakuuse otsas. Abilinnapea Timo Suslov vastab Keila lehe küsimustele suvistest ehitustöödest. Ilmub viimane osa Ado Köögardali raamatust "Keila Kihelkonnalood". Sel korral on juttu Rootsi ajast. Allar Viivik on kirjutanud meenutuse, kuidas tema selle raamatu omanikuks sai. Keila Leht avaldab järelhüüde Keilast pärit aktivistile ja ärimehele Arne Kalmule. Tegija on Toomas Kall.

Muusikakooli klassikontsertide sarjas esinevad kell17.30 Diana Gromova klaveriõpilased.

Toidupank korraldab 12. Ja 13-aprillil toidukogumise kampaania Keila Selveris.

Harju Maakonnaraamatukogus on avatud raamatunäitus "Raamat mitmes kuues" - tuntud muinasjuttude erinevad trükid".

Suri Keila Linnavolikogu esimees aastate 1993 - 2006, Keila linna teenetemärgi nr 3 kavaler Rein Siim (8.veebruar 1949 – 12.aprill 2019).

Saku II liiga teises poolfinaalis pidi Keila meeskond täna Jõhvis vastu võtma valusa kaotuse koduväljakul mänginud KK HITO/BC Karjamaalt 65:80. Keila alustas kohtumist agressiivse üle-välja pressinguga, mis sundis kodumeeskonda eksima. Intensiivsust hoiti üleval ka rünnakul - palliga tulid kiirelt üle ja järjest otsiti teravust. Võitluslik avapoolaeg lõppes Keila 39:37 juhtimisel. Punkt punkti mängu järel mindi otsustavale veerandajale vastu seisult 50:50. HITO sai neljanda veerandi alguses kaitse pidama ning asus kuus minutit enne normaalaja lõppu ette 57:51. Keila tuli hiljem Kevin Sepiku korvide järel kahe punkti kaugusele, kuid vastased vastasid 2+1 rünnakuga, realiseerisid vabavisked ning skoorisid ka järgmisel rünnakul. Keila ei saanudki enda mängu enam korralikult tööle ja HITO võttis kodusaalis võidu. Viimane veerandaeg kuulus idavirulastele 30:15.  Suur tänu kõigile häälekatele Keila fännidele, kes täna Jõhvi kaasa sõitsid ja meeskonna mänguvaimu turgutada aitasid! :) Homses pronksikohtumises kell 12:30 kohtub Keila Korvpallikool Rae Koss/Hansaviimistlusega.

 

Laupäev, 13.aprill:                                                                   

Harju Maakonnaraamatukogu Ettelugemishommikul loetakse Merike Krämeri ramatut „Värviline Jänku-Jorma".

Tervisekeskuses on Keila Rahvaliiga etapp lauatennises.

Saku II liiga finaalturniiri pronksimatšis alistas Rae Koss/Hansaviimistlus Keila Korvpallikooli tulemusega 83:60.

 

Pühapäev, 14.aprill:

Laulu eri: Esiliiga B sarjast kohtuvad Keila jalgpallistaadionil Keila JK vs Pärnu JK.  Kõigil on võimalus esitada oma valitud soovilaul, mis lisati staadionil kõlanud muusika play-listi. Pärnu JK vastu sai viimati mängitud 3 aastat tagasi II-liigas. Nüüd on olukord teine ja panused kõrgemad.  Enne mängu on Keila JK 7.kohal.

AX-Teater valmistub esietenduseks. Keila Kooli aatriumis toimub Raivo Adlase lavastatud Ain Kalmuse „Juudas" kinnine läbimäng. Esietendus toimub 19.aprillil. Vaata pilte.

Kultuurikeskuses on pensionäride Ühenduse Kevadpidu.

Keila Muusikakoolis annavad kontserdi Gloria Ilves (viiul) ja Lea leiten (klaver). Kavas C.Saint-Saens / E. Ysaye, J.Brahms, A.Shor, S.Prokofiev.