« Tagasi

48.nädal 2018

Esmaspäev, 26.november:

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu tunnustuskonkursil kuulutati välja laureaadid viies kategoorias.Silmapaistvate nominendina sai ettevõtlusõppe edendamise eest tänukirja Maret Lepiksaar /Keila.Ettevõtlusõppe mentoriks kuulutati Ander Hindremäe, kel on samuti Keila taust.

Tänasel kodanikupäeval käis Keila piirkonna väärikate ülikoolis rääkimas Marten Lauri Siseministeeriumist. Teemaks oli "Kellele läheb Keilas korda kodanikuühiskonna arengukava?" Marten tõstatas ka küsimuse: mida saaks (riik) teha, et elu Keilas oleks veel aktiivsem? Toodi välja, et põlvkondade vahelist lõimumist peaks rohkem olema. Väärikad leidsid, et noortel oleks neile väga palju õpetada.

Naiskodukaitse Keila jaoskond, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste Keila rühmad kutsusid ühinema üle riigi toimuva Keila linna helkurkõnniga, mida Harjumaal korraldas Põhja prefektuur. Helkuripõõsas tekkis Keskväljaku ja Luha tänava nurgale. Helkuritega toetas Keila linn. Ennetusüritusel osales Põhja prefektuuri territooriumil - Tallinn/Harjumaa – kokku 936 kõndijat, neist abipolitseinikke 48 ja politseiametnikke 43 ning seda 43 erinevas kohas! Kokku jagati laiali 7206 helkurit. Vaata pilte.

Keila Leht sai valmis 2019.aasta Keila linna kalendrid. Kalendrid tulevad müüki pühapäeval, 2.detsembri advendilaadal (lett on kultuurikeskuses) ja järgmisest nädalast Rõõmu kaubamajas, Jaama ja Keila poes. Kalendri fotod on teinud Keila linnaaednik Inge Angerjas ja pressiesindaja Valdur Vacht.

Kultuurikeskuse filmiõhtul oli kavas uus  mängufilm „Õigus õnnele", mis on lavastaja Toomas Kirsi ja stsenaristi Eleonora Bergi teine ühine kinofilm. Filmi helilooja Toomas Lunge kirjutatud tunnuslugu "Mitme nulliga?" esitab Anne Veski, kel on ka filmis täita oluline roll. Filmi peaosas on Eva Püssa, tema kõrval Guido Kangur ning Carmen Mikiver. Kõrvalosades Andres Dvinjaninov, Kärt Anton, Getter Jaani, Kärt Kross-Merilo, Kersti Tombak, Margus Jaanovits, Andres Oja, Kaisa Selde, Marle Talvik jt.

Vanemallohvitseride pruulikojas SNCO Pruul valmis koostöös Keila linnavalitsusega Keila linna 80.aastapäeva lõpetuseks AK4 – Keila linna eripruul.

                                                                                                                          

Teisipäev, 27.november:

Keila Koolis tähistati täna aktustega Keila hariduse 327.aastapäeva. Peeti kõnesid, austati õpetajaid, kes on keilalasi õpetanud ümmargune arv aastaid ning kingiti koolile raamatuid või lauamänge. Tänukirjaga tunnustati  töötajaid, kes on Keila Koolis töötanud 5 aastat: Birgit Erlemann, Siivi Holmberg, Marju Käo, Karl-Henri Käämer,  Aileriin Lelov, Pille-Riin Noor,  Ursula Paavel, Annika Ruven, Reet Saard ja Kadri Tomera. Hõbedase märgi ning tänukirjaga tunnustati töötjaid, kes on koolis töötanud 10 aastat:  Ingrid Kivi, Olga Seppa ja Kadri Toomi. Sinise ja valge emailiga märgi ning tänukirjaga tunnustati töötajaid, kes on koolis töötanud 30 ja enam  aastat: Urve Leomar  30 aastat, Einard Mändla  40 aastat, Galina Žukova  40 aastat ning Tiina Veisalu  50 aastat. Keila Kooli kõige sõbralikuma kolleegi tiitli pävis Heli Uustal. Vaata pilte.

Noortetoas Mõte Kuubis oli Põlvkondade-vaheline mälumäng. Osales 5 võistkonda ja paar vabatahtlikku üksiküritajat - viimased soovisid mitte üldarvestusse sekkuda. "Enim komme" = (loe: punkte! Punkte võistkonnale arvestati kommides, mida õigete vastuste puhul jagati) kogunud seeniorid olid võistkond Aavi Reedesed Daamid (Aavi Terasmaa, Kai Ruutsoo, Helle-Liis Allik, Tiiu Nurmoja) ning juunioritest A-Rühm (Richard Nurmela, Ander Bauman, Rasmus Alexander Vaher, Mari Meigas ja Mia Virunurm). Peale mõninga kergemat laadi protesti, möödus õhtu mõnusate selgituste, kogemuste, meenutuste ja naeru saatel. Küsimused koostasid ja mängu juhtisid Tiiu Jalakas ja Aare Lepiksaar.

Harju Elekter teatas, et pikendas Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Caruna 2016. aastal sõlmitud alajamaade tarnelepingu pikendamist kahe jätkuaasta võrra aastani 2020. Lepingu orienteeruv maht järgneva kahe aasta peale on kokku 24 miljonit eurot, teatas Harju Elekter börsile. Lisaks tavapärasele toodangule on ainuüksi Caruna Grupile valmistatud üle 1000 komplektalajaama aastas ning see on tõstnud alajaamade aastatoodangu siinsetes tehastes enam kui 4000 alajaamani.                                                           

Keila Linnavolikogu 15. Istung.

Istungi alguses luges volikogu esimees Tanel Mõistus ette Keila linna valimiskomisjoni otsuse Tanel Suslovi linnavolikogu liikme volituste peatumisest kuni 30.juunini 2019 ja tema asemele asendusliikme Kaspar Kuusi määramisest.

Linnavolikogu muutis Aktsiaseltsi Keila vesi põhikirja nelja punkti. Otsustati, et  selts osutab teenuseid ja teeb töid peamiselt Keila linna territooriumil peamiselt tema ainuaktsionäriks olevale Keila linnale. Tegevusalade loetelu täiendati haljastus- ja heakorratööde, kinnisvara haldamise ja hooldusega, teede ja tänavavalgustuse hoolduse ja korrashoiu, jäätmemajanduse valdkonna teenuste osutamise ning elektri- ja gaasipaigaldise käidu korraldamisega. Peeti vajalikuks suurendada ettevõtte nõukogu võimalikku suurust kuni 7 liikmeni. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa enamus nõukogu liikmetest.

Abilinnapea Timo Suslov tutvustas Keila linna üldplaneeringu koostamise käiku.

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2018. aasta II lisaeelarve, mille tulemusel suurenes 2018. aastaks kinnitatud eelarve  maht 837 572 euro võrra. Linna eelarve põhitegevuse tulud suurenevad 837 572 eurot, põhitegevuse kulud 419 840 eurot, investeerimistegevus kogusummas 1 896 475 eurot ja likviidsed varad 509 207 euro võrra.

Linnavalitsus delegeeris Maakorraldusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Keila Linnavalitsusele kui täitevorganile ja Keila linnavalitsusele, kui ametiasutusele.

Sotsiaalkeskuses oli kohtumine koguduse õpetaja Arnd Matthias Burghardtiga temal „Lahkuja lein. Hingehoid".

 

Kolmapäev, 28.november:

Keila Muusikakoolis saalis oli Ühisnädala raames esinduslik Keila visioonikonverents 2035. Sündmuse lõpuks jäi kõlama lööklause „Terve Elu Keskkond!".  Moderaator oli Maiko Kesküla. Pärast linnapea Enno Felsi tervitust kõneles Keila ühistegevuse ajaloost, tänapäevast ja võimalikest tulevikuvisioonidest Heli Nurger. Ensto Enseki tehase juht Kaarel Suuk kõneles kogukonnatundest ettevõttes, töö korraldusest, väärtustest, vabatahtlikust tegevusest ettevõttes, kogukonda panustamisest ning suvistest töökohtadest  noortele. Abilinnapea Timo Suslov rääkis Keila linna üldplaneeringust. Tartu Ülikooli majandusteaduskond, turunduse õppetooli juht Andres Kuusik tegi kokkuvõtte küsitluse „Kes on Keila?" vastustest. Selgub, et Keila on mitte väga mehelik ega väga naiselik (paar?), noor aga küps 20-40 aastane, tore ja hooliv, mitte ülearu aktiivne, kuid sportlik, kellele meeldib jalutada looduses, mängida discgolfi, ta on intelligentne spetsialist – aednik, kontoritöötaja, arhitekt, keskastme juht, ettevõtja.

Pikemalt kirjutab küsitluses Keila Leht. Vaata pilte. Koosloomena selgus, millises väärtusruumis soovime elada Keilas aastal 2035 ja mis on Keila märk. Sündmuse lõpetas üllatusesinejana trummar Siim Koppel. Ettekannete materjalid leiad SIIT.

Harju Elekter andis teada, et TalTechis avati koostöös Harju Elektri ja Siemensiga uus õppe- ja teadustöö energeetikalabor.

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Keila linnas asuva Põllu tn 3a (29601:005:0073; 0,141 ha; (E)) kinnistu müügiks. Enampakkumise alghind on 21 660.-, tagatisraha 2 160.- eurot. Keila linnavalitsuse andmetel peaks olema tegemist hoopiski Allika 7 hoonestamata kinnistuga. Järgmiseks hommikuks oli Maa-ameti lehel viga parandatud.

Kultuurikeskuses oli Comedy Estonia esituses etendus „Stand-Up On Siin".

Sotsiaalkeskuses esinesid ansamblid „Vitraaž" ja „Vanaisad".

 

Neljapäev, 29-november:

Harjumaa Aasta Tegijate hulgas on mitu Keila inimest.„Eesti kaunis kodu 2018" laureaat oli ühiskondlike hoonete ja ettevõtete kategoorias Scottish House pubi, eramute kategooria nominendid oli Marianne ja Margu Metsanurme kodu.Harju Tervisetegijad on samuti Keilast - AS Harju Elekter käimisüritus Energialaks ja trialiklubi Panter MC eestvedaja Tõnis Ross . Nomineeritud olid veel Särav Kodanikuühendusena MTÜ Hiirekese Perekeskus / Mängutuba, Võimekas Kodanikuühendusena MTÜ Käsitöösalong Vaarikas Vahukoorega, Aasta Tegu kategoorias Harju Elektri käimisüritus Energialaks ja Keila Kooli õpilaste korraldatud Kogukonnapäev. Aasta Sädeinimese niminent oli ka Tõnis Ross. Nominente ja laureaate käis õnnitlemas ka Keila linna esindus abilinnapea Eike Käsi isikus. Abilinnapea Timo Suslov oli HEAK-i nõukogu esimehena üks autasude kätteandjatest. Austamissündmus oli täna Kose Kultuurikeskuses. Korraldas Harjumaa Omavalitsuste Liit. Vaata pilte.

Riigikontroll avaldas pressiteate linnade-valdade omavalitsuste poolt väljaannete auditi tulemused, kus süüdistati mitmeid omavalitsusi oma lehtede kasutamises valimiseelses poliitpropagandas. Keila lehte polnud auditis põhjust kordagi nimetada.

Keila raudteejaama ümbrus on sel aastal üks nominent maastikuarhitektide liidu aastapreemiale. Oma toetushääle saab anda Delfi Moodsa Kodu veebilehel.  Keila raudteejaama ümbruse maastikuarhitektuuri auotird on Heiki Kalberg ja Merle Karro-Kalberg (AB Artes Terrae), teede insenerid: Indrek Oden ja Kristel Liblik (Roadplan), tellija Keila Linnavalitsus ning ehitaja Lemminkäinen Eesti.

Keila Linnavalitsuse istung 29.novembril 2018

Sotsiaalvaldkond: Linnavalitsus andis 3 kinnitust isiku võimetusest ise minna oma isikuttõendava dokumendi järgi ja andis volituse dokumendi kätte saamiseks sotsiaaltöötajale. Linnavalitsus tegi otsuse hooldajatoestuse maksmise kohta ja kolmele isikule otsustati järelhooldeteenuse osutamine. Sotsiaaltoetusi maksti summas  823,18 eurot.

Linnavalitsus kinnitas 2019. aastaks Keila linna koolieelsete lasteasutuste majanduskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta järgnevalt, mis on Keila Lasteaed Mikis 522 eurot kuus ja Keila Lasteaed Vikerkaares 262 eurot kuus.

Linnavalitsus kinnitas 1. jaanuarist 2019 kuni 31. maini 2019 ja 1. septembrist 2019 kuni 31. detsembrini 2019 Keila Muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumuseks ühe õpilase kohta 253 eurot kuus. Keila Muusikakoolis käib EHIS-e andmetel 10.novembri 2018.a. seisuga 195 õpilast, neist 146 on Keila linna lapsed ja 49 õpilast on väljastpoolt Keila linna - Lääne-Harju vallast 30 last,  Saue vallast 13 last, Harku vallast 6 last.

Linnavalitsus kinnitas 2019. aastaks Keila linna munitsipaalkoolide ühe õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse Keila Koolis 90 eurot kuus ja Keila Ühisgümnaasiumis 103 eurot kuus. Keila Ühisgümnaasiumis õpib 10.11.2018 seisuga 209 õpilast neist 69 Keila linna last ning 140 õpilast on väljastpoolt Keila linna. Keila Koolis õpib 10.11.2018 seisuga 1568 õpilast kellest 1205 on Keila linna elanikud ja 363 õpilast on väljastpoolt Keila linna.

Linnavalitsus kiitis heaks ja saatis kooskõlastamiseks ametkondadele projekteerimistingimused raudteerajatise projekti koostamiseks Keila linnas asuvatele AS Eesti Raudtee kasutuses hoonestusõiguse alusel olevatele Eesti Vabariigile kuuluvatele kinnistutele, katastriüksuse aadressiga Keila Raudteejaama ja Keila-Tallinn 78,3 – 78,7 km. Eesmärk on jaamast ida suunas täiendava rööbastee ehitamine, milleks laiendatakse raudtee muldkeha ja rajatakse uus sild üle Keila jõe. Uus raudteesild üle Keila jõe rajatakse eraldiseisvana olemasolevast sillast põhja poole kuni 10 m kaugusele olemasolevast raudtee teljest. Projekti koosseisus tuleb teostada mürauuring ja keskkonnamõjude eelhinnang. Projekti koostamisel tuleb arvestada olemasolevate teedega, sh Tuula tee raudteega eraldatud osade ühendamisega Keila jõe äärse kallasraja kaudu.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused sidekanalisatsiooni projekti koostamiseks Kullerkupu tänava ja Kanarbiku tänava kinnistule ning sidekanalisatsiooni projekti koostamiseks Paldiski mnt 21 kinnistul.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Piiri, Põhja ja Põhjakaare tänavale ehitatud veetorustikule.

Linnavalitsus tunnistas riigihankel "Miki lasteaia köögitehnika ostmine" edukaks Metos Aktsiaselts pakkumuse maksumusega 56 313,87 eurot, millele lisandub käibemaks 20%, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes käibemaksuta. Kvalifitseerituks ja ka tingimustele vastavaks osutus lisaks Metos Aktsiaseltsile ka Bestmarki Suurköökide Aktsiaselts pakkumine.

Linnavalitsus otsustas kanda bilansist täielikult välja 12 lootusetuks peetavat nõuet summas 2271,34 eurot.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse I lugemisel Keila linna 2019.aasta eelarvet. Esitatud Keila linna 2019. aasta eelarve projektis on planeeritud tulusid 12,9 miljonit eurot, mis on 2,7 protsenti rohkem kui 2018. aastal. Eelarve tulud sisaldavad endas ka kavandatavaid toetuseid ( v.a. Toetusfond) summas 552 300 eurot. Tavapäraselt on eelnõu osa ka Keila linna 2019. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad . Linnavalitsus ettepaneku kohaselt on 2019.aastal sünnitoetus 400 eurot lapse kohta, eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus 50 eurot lapse kohta kuus, erivajadusega  lapse kooli- ja koolieelse lasteasutuse transpordi toetus  kuni 160 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö, suure pere toetus  50 eurot lapse kohta aastas, lastega pere toetus  kuni 150 eurot lapse kohta aastas, koolitranspordi toetus kuni 40 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö, laste huviringi- ja laagritoetus  kuni 150 eurot aastas, toitlustustoetus kuni 70 eurot kuus, ravimitoetus  kuni 50  eurot kvartalis,  muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetus  kuni 300 eurot aastas tingimusel, et ühekordse väljamakse maksimumsuurus ei ületa 150 eurot, koolieelse eralasteasutuse toetus kuni 144 eurot ühe lapse kohta kuus, juubelitoetus 35 eurot juubilari kohta, esmakordselt kooli mineva lapse toetus  100 eurot lapse kohta ning matusetoetus 230 eurot.

 

Reede, 30.november:

Keila Lehes on avaldatud Jõulukuu ürituste kalender. Esilehel VagaMamast. Uudistes põgus pilk visioonikonverentsile "Keila 2035", pikemalt samal teemal järgmises Keila lehes. Saame teada, et Harju Elekter pikendas oma suurlepingut Soomes. Selveris tulevad toidukogumispäevad. Noortevolikogu avatud koosolek toimub 11.detsembril. U14 korvpallurid said Euroopa Noorteliigast 3 võitu ja Swimclubil oli aegade edukaim Eesti Meistrivõistlus. 11 Keila Kooli õpilast osalesid Erasmus+ noortevahetuses Slovakkias. Ringkäigud Keilas põikab Karjakülla, Eduard Vilde jälgedele. Tegija on Kärt Seppel.

Ajalehes Äripäev avaldatud Eesti edukamate ettevõtete nimekirjas on auväärsel 2.kohal ja Harjumaa esimene Harju Elekter AS

Rakvere Spordihoones algab kuni 16-aastaste tütarlaste Eesti karikavõistluste I finaalturniiriga, mis peetakse kaheksa võistkonna osalusel. Medalite eest heitlevad Keila Võrkpallikool, koduvõistkond Rakvere Spordikool, Spordiklubi Tats Kiili I, Viljandi Spordikool I, Kohila Võrkpalliklubi/Kohila Vineer, Võru Spordikool, Tartu Spordiselts Kalev I ja Selver Tallinn Spordikool I.

Käsitöösalingis Vaarikas Vahukoorega on Vaarika salongiõhtu – Marek Sadam.

 

Laupäev, 1.detsember:

Harjumaa Muuseumis on Andresepäeva laat. Pildid. Segakoor Keila annab Andresepäeva laada lõpetuseks kontserdi.

Harju Maakonnaraamatukogus avatakse Eesti Keraamikute Liidu aastanäitus 100 taldrikut. Vaata pilte.

Harju Maakonnaraamatukogu Ettelugemishommikul loetakse Ulf Starki raamatut Võidumees.

 

Pühapäev, 2.detsember:

I advent.

I Advendi jumalateenistused algavad nii Keila Miikaeli kirikus kui Baptistikirikus kell 11.

Väärikate Ülikoolil oli loengu asemel kirikukontsert.Pärast õpetaja Arnd Matthias Burghardt ja linnapea Enno Felsi tervitust musitseerisid Pille Metsson (orel) ning tema õpilased Aivar Uuk (laul) ja Erik Rajamäe (orel).  Vaata pilte.

Kultuurikeskuses on animafilm kogu perele „Talvelugu". Kell 11 – 16 on Kultuurikeskuse ees avatud Advendilaat. Pildid.

Kell 16 kuulutavad linnapea Enno Fels ja Keila Miikaeli kiriku õpetaja Matthias Burghardt välja jõulurahu ja süütavad advendiküünla. Soovijad saavad advendituld kaasa võtta. Vaata pilte.