« Tagasi

43.nädal 2018

Esmaspäev, 22.oktoober:

Täna algas Keskpargi rekonstrueerimine. Eeldatav valmimine on 2020.aasta suve lõpus. Projekti leiad: http://www.keila.ee/haljastus?fbclid=IwAR1VyG0ZnedqVa3ftjgnE5hFb2GOT_m66OjWDznoIwlU4jsmIiGE5NKVmEQ

Stricto Projekt OÜ sai valmis Ülejõe jalgtee ja jalgteesilla projekti. Projekti paberversiooni tõi linnavalitsusse kohale ja tutvustas abilinnapea Timo Suslovile  arhitekt Andreas Papp. Ehitusega loodab linn alustada järgmisel aastal.

Keila Koolis oli kogemusseminar „Sotsiaalsete oskuste arendamise võimalused koolis".  Algussõnavõtud olid direktor Mait Tõitojalt ja õppealajuhataja Kaja Peetriselt. „Sotsiaalsete oskuste tunnid Keila Koolis" kõneles sotsiaalpedagoog Tiina Tampuu, pärast mida oli vestlusring „Kiusamisest vabaks", „Kiusamisvaba Kool"  - edulood ja murekohad. Peale lõunat rääkis külaliskoolitaja Tiina Rumm teemal  „VEPA" – võimalus sotsiaalsete oskuste õppimiseks.

Väärikate Ülikoolis rääkis Andres Tarand  aktuaalsetest teemadest Rooma klubi töös

Harju Maakonnaraamatukogu kutsus üles: Tule ja täienda oma koduraamatukogu! 22.-25. oktoobril jagati  tasuta ära raamatukogus kasutatud raamatuid.

Toimus Vikerkaare lasteaia hoolekogu koosolek.

 

Teisipäev, 23.oktoober:

Heakorrakonkursi „Kodud Kauniks" võitjad said täna Harju Maakonnaraamatukogus kätte auhinnad. Väikeelamute grupis võitis Koidu 134 Sopsu-Tooma 19 ja Tuula 12 ees. Ettevõtete-asutuste arvestuses võitis Paldiski mnt 32A (Pubi Legends) Keki- 1 ärihoone ja Ülejõe tee 2A ärihoone ees. Kortermajade grupi võitja on Niidu 5. Eripreemia „Kauneim terrass" määrati Hommiku 3 terrassile. „Kaunima kodutänav" eripreemia sai Aukamäe tänava eest arendaja Kalle Välk ja Kauneima avatud eesaia eest Sopsu-Tooma 19. Võitjad said auhinnaks maja seinale kinnitatava auplaadi. Lisaks oli auhindade hulgas Keila lipp, aiatarbelised kinkekaardid. Musitseerisid Paulina Andrejeva ja Karl Aleksander Atonen Keila Muusikakoolist. Vaata pilte.

Selgus, et aasta põllumees on Jaan Metsamaa Kumnast. Osa tema majandada olevast maast asub ka Keila linna territooriumil, jõe luhal. Õnnitlused Jaanile suure tunnustuse puhul!

Kultuurikeskuses oli  kolm päeva koolivaheaja loovuslaager.

Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni päevakorras oli Keila linna 2018. aasta eelarve II lisaeelarve, Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila linnas ning Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele.

Keila Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosoleku päevakorras oli Keila linna 2018. aasta eelarve II lisaeelarve ning koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila linnas.

 

Kolmapäev, 24.oktoober:

Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosolek päevakorras oli Keila linna 2018 aasta eelarve II lisaeelarve, hädaolukorra seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine, maade munitsipaalomandisse taotlemine ning üldplaneeringu tutvustus. Korrakaitsekomisjon piirdus II lisaeelarvega.

Abilinnapea Eike Käsi ja Sotsiaalnõunik Piia Peterson olid sotsiaaltöö kongressil.

MTÜ TOETUS tutvustas Keila Sotsiaalkeskuses erinevaid teraapiad. Evelin Ergma tutvustab pereteraapia võimalusi ja savivälja teraapiaprotsessi.Anu Ehrpais ja Grete Kooser viivad läbi teoreetilis-praktilise koolituse Meelerahu teemal.

 

Neljapäev, 25.oktoober:

Täna asetasid Miki lasteaia 6-aastased koolieelikute rühma lapsed Revo Villiko ja Johanna Kukk ning Keila linnapea Enno Fels lasteaia uue hoone lõunapoolse trepi mademesse nurgakivi kapsli. Hoone lõunapoolses otsas toimunud sündmuse tunnistajaks oli kutsutud lasteaia koolieelikud õpetajatega, Keila linna esindajad, ehitaja esindajad, naabrid ning teised huvilised. Hoonet ehitab Haart Ehitus OÜ, projektijuht Marek Tiik. Hoone on projekteerinud OÜ Esplan projektijuht Kermo Mägi  ja arhitekt Vilve Enno. Sündmus algas Keila Miki lasteaia hümniga lasteaia koolieelikute rühma ettekandes. Aktis on loetletud üles fakte Miki lasteaia ja tema hoone ajaloost. kirjeldatud lühidalt olukorda tänases Eestis ja Keilas ning üles loetletud kõik Miki lasteaia tänased töötajad. Aktile kirjutasid alla Revo, Johanna ja Enno. Kapslisse pandi lisaks aktile homne, 26. oktoobri 2018 Keila Leht nr 39/513, Lasteaia projekti põhijoonis ja mälupulgal terve projekt,  pilt vanast hoonest, mille tagaküljel on praeguse Miki lasteaia laste ja töötajate nimed, kes on tegutsenud Jaama tänava hoones, Miki lasteaia lipp, Keila linna lipu miniatuur ja märk Keila linna vapi kujutisega, lasteaia keraamikaringis valmistatud meene lasteaia talismani Hiirekese kujutisega, mälupulk 19. juunil 2018 tehtud viimaste piltidega siinsamas asunud Miki lasteaia endisest hoonest ja hüvastijätusündmusest 25. mail 2018.a. Kapsli katsid betooniga linnapea Enno Fels, Revo Villiko, Johanna Kukk, linna poolt ehitust kureeriv abilinnapea Timo Suslov ning Lasteaia direktor Lenne Nõu, kes lõikas ka tordi lahti. Vaata pilte.

Linnavalitsus kinnitas Keila Kooli hoolekogu 2018/2019.õppeaastaks koosseisus õpilaste esindajad Henry Heinleht ja Katariina Loog,  1.klasside esindaja Veljo Reinik, 2.klasside esindaja River Tomera, 3.klasside esindaja  Viljar Paalaroos, 4.klasside esindaja Peteri Grauen, 5.klasside esindaja Merike Meier, 6.klasside esindaja Sirje Pulk, 7.klasside esindaja Märt Mathisen, 8.klasside esindaja Kaja Kisel,    9.klasside esindaja Anneli Pärlin, 10.klasside esindaja Lea Pisa, 11. klasside esindaja Andrus Loog, 12.klasside esindaja Tiit Parik, õppenõukogu esindaja I kooliastmes Mirjam Pärtel,  õppenõukogu esindaja II-III kooliastmes Karin Tümanok, õppenõukogu esindaja IV kooliastmes Raili Haugas, vilistlaste esindaja  Karmo Tihane, kooli toetava organisatsiooni esindaja (AS Harju Elekter) Kaarel Allikmäe ning linnavalitsuse esindaja Eike Käsi.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 1. novembrist 2018 kahe Lee  OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Keila linna 2018. aasta kaasava eelarve objekti realiseerimise tulemusena rajatud välitreeningseadmete kompleksile Ehitajate tee 13 asuval kinnistul. Keila Treeningvahendid on paigaldatud jalgpallistaadioni aia kõrvale  ca 75 meetri pikkusele ja 3 meetri laiusele alale. Seadmed on paigaldatud kohapeal valatud betoonist postvundamentidele. Paigaldati üks  kahest elemendist koosnev 2D välitreeningkompleks ja  kolm kolmest elemendist koosnevat  3D välitreeningkompleksi. Ehitas Tiptiptap  OÜ.

Linnavalitsus tegi majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistusel  ülesandeks võtta oma valdusse ja raamatupidamisteenistusel linnavarana arvele võtta katastriüksused Kalda põik T2 (1323  m², transpordimaa 100%, 1350 €), Roheline tänav (2925 m², transpordimaa, 2980 €), Raba tänav T4 (3448 m², transpordimaa 100%, 1760 €), Ülejõe tee T1 (4587 m², transpordimaa, 2340 €), Vasara tn 8a (1831 m², üldkasutatav maa 100%, 930 €), Piiri tn 8 (992 m², üldkasutatav maa 100%, 510 €), Nurmenuku põik T1 (1779 m², transpordimaa 100%, 910 €), Pae tänav  (270 m², transpordimaa 100%, 280 €), Vasara tn 6a (4866 m², üldkasutatav maa 100%, 2480 €), Kullerkupu tn 17 (5411 m², üldkasutatav maa 100%, 2760 €), Nurmenuku tänav T1 (2818 m², transpordimaa 100%, 1440 €), Vasara tänav T1 ( 22465 m², transpordimaa 100%, 11460 €) ning Vasara tänav T2 (11195 m², transpordimaa 100%, 5710 €).

Linnavalitsus kiitis heaks eelnõu 11.oktoobril sel aastal loodud Mäe tänava ääres asuvate kinnistute lähiaadresside muutmisest ja saadab eelnõu tutvumiseks kinnistute omanikele. Senise Vasara tn 2 uus aadress saab olema Mäe tn 2, Vasara tn 4 uus aadress Mäe tn 4, Vasara tn 6  uus aadress Mäe tn 6, Vasara tn 6a uus aadress Mäe tn 8, Vasara tn 16 uus aadress Mäe tn 10, Vasara tn 12 uus aadress Mäe tn 12, Paldiski mnt 28 uus aadress Mäe tn 9, Paldiski mnt 28f uus aadress Mäe tn 7, Paldiski mnt 28b uus aadress Mäe tn 5, Piiri tn 5a uus aadress Mäe tn 3 ning Piiri tn 7 uus aadress saab olema Mäe tn 1.

Seoses renoveerimis- ja rekonstrueerimistöödega tegi  linnavalitsus raamatupidamisliku korrektuuri kandes muutes Geoloogide tänava, Koidu tänava, Ülesõidu tänava kõnnitee osa, Haapsalu maantee (jaama – Metsa tn), Kultuurikeskuse fassaadi ja Ühisgümnaasiumihoone ehitustarindi ja välisviimistluse bilansilist maksumust.

Keila Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosoleku päevakorras oli Keila linna 2018. aasta eelarve II lisaeelarve, Keila linna kaasav eelarve, Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila linnas ning linnavara enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine, linnavara võõrandamine ja omandi üleandmine.

Sotsiaalkeskuses inimesed käisid ekskursioonil Eesti Televisioonis.

 

Reede, 26.oktoober:

Keila Lehe esiküljel ülevaade Keila kaunimatest kodudest. Uudistes neljapäevasest nurgakivipanekust Miki lasteaia uuele hoonele. Saame teada, et aasta põllumehe tiitel tuli peaaegu Keilasse ja miikaeli kiriku torni tugipiilarid vajavad uuendmist. On uudis Keskpargi uundamisest ja Mati Kruseli arvamuslugu Ülesõidu 1 kinnistu müügist. Rubriigi Ringkäigud Keilas on juttu Keila vanimatest reeperitest. Juttu on veel naiskodukaitsest, tuleohutusest, D-vitamiinist rongide talvisest sõiduplaanist.

Abilinnapea Timo Suslov kohtus AS Eesti Gaas esindajatega, et arutada Keila linna gasifitseerimise võimalust. Gaasiettevõtte eeluuringute põhjal  gaasitrassist huvitatuid ettevõtteid Keilas leidub.

 

Laupäev, 27.oktoober:

Harju maakonnaraamatukogu Ettelugemishommikul loetakse Ilmar Tomuski raamatut Hundi sõbrad.

Seoses näitusega „Harjumaa rahvariided läbi aja" ning ettevalmistuseks järgmise aasta tantsupeole toimub Harjumaa Muuseumis 27. oktoobril 2018 rahvarõivastega seotud käsitöömeistrite laat.  Lisaks laadale on võimalik ka meistritelt oma rahvarõivaste asjus nõu küsida. Põhiline osa laadast keskendub rahvarõivastega seotud käsitööle, kuid veidi leiab laadalt ka muud käsitööd. Külastajatele sissepääs muuseumipiletiga.

Lõpusirge on kohal, kui Keila Jalgpalliklubi esindusmeeskonnal on jäänud selle hooaja 3 viimast liigamängu. Meie rõõmuks on kõik kolm kohtumist kodumängud, mis tähendab et saame mängida oma toetajate ees. Hetkel on 5 punkti kaugusel koht üleminekumängule pääsuks ning meie jaoks on saadaval veel 9 punkti. Seega eesmärk saab olla vaid üks- selleks on võit! Keila JK kohtub kell 13.00 algavas mängus  FC Elvaga.

 

Pühapäev, 28.oktoober:

Olybet Naisteliiga II divisjoni esimeses kodumängus võõrustab Keila Korvpallikool Luunja naiskonda.

Kossuliiga hooaega väärt 31-punktilise võiduga alustanud Keila KK mängib juba sel pühapäeval taas koduseinte vahel, kui Keila Tervisekeskuses võõrustatakse kl 16.30 meeskonda Wildix / Esecom. Möödunud aastal C-divisjonis madistanud vastane on ridu täiendanud ning katsub sel korral õnne B-divisjonis, kus seni on tabelisse saadud kaotus Hausers/UCRent käest.

Kultuurikeskuses on tsirkuseetendus „Koerte teater".