« Tagasi

Kutse Keila Linnavolikogu istungile

 

Keila Linnavolikogu 14. istung toimub teisipäeval, 30. oktoobril 2018.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Keila linna 2018. aasta eelarve II lisaeelarve
  3. Keila linna kaasav eelarve
  4. Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila linnas
  5. Linnavara enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine, linnavara võõrandamine ja omandi üleandmine
  6. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele
  7. Hädaolukorra seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
  8. Maade munitsipaalomandisse taotlemine

 

Tanel Mõistus

Keila Linnavolikogu esimees