« Tagasi

41.nädal

 

Esmaspäev, 8.oktoober:

Vikerkaare Lasteaia saalis võttis orkester "Nissi Trollid" Tõnu Sal-Salleri juhendamisel suuremate rühmade lastega ette põneva teekonna kontserdiga "Trollid kutsuvad loomaaeda". Lapsed olid loomi tutvustavast ja muusikaelamusi pakkuvast kontserdist vaimustatud ning kuulasid huviga

Keila Muusikakoolis andis kontserdi trio koosseisus Mari Poll (viiul), Henry-David Varema (tšello) ja Mihkel Poll (klaver). Kavas L. van Beethoven Trio nr 1 Es-duur, op. 1 nr 1 ja F. Schubert Trio nr 1 B-duu, op. 99.

Kinobuss näitas ka Keilas üles võetud uut mängufilmi „Võta või jäta". Režissöör: Liina Trishkina-Vanhatalo, tootja Allfilm. Osades Reimo Sagor, Nora Altrov, Emily Viikman, Liis Lass, Adeele Sepp, Epp Eespäev, Andres Mähar, Egon Nuter, Mait Malmsten. Film valmis Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

 

Teisipäev, 9.oktoober:

Esmakordselt Korteriühistute suurfoorumil välja antud nutika korteriühistu eripreemia pälvis Keila KÜ Niidu 5 "...tervikrenoveeritud kortermaja, kus on soojustatud fassaad, ehitatud välja uus küttesüsteem, soojustagastusega ventilatsioonisüsteem ja veel palju muud. Eriliselt jäi aga kandidaadi puhul silma, et rajati kõik uued automaatikad ja kõik süsteemid on tehniliselt kaugloetavad..."

Linnavalitsuse saalis toimus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse korraldusel A3 Digi- ja Personaliakadeemia avaseminar. Kõigepealt  tutvustas HEAK-i tegevust Eduard Laur, Harju Ettevõtlus- Ja Arenduskeskusese ettevõtluskonsultant. Avaloengu pidas prof. Jüri Riive. Personaliakadeemia avaloengu pidas Hanna Jõgi Personalidisian OÜ-st.

Miki lasteaia ajutistes ruumes Pae tänaval  toimus evakuatsiooniõppus.

Keila Koolis olid külas inglise keele õpetajad Slovakkia Antona Gümnaasiumist. Külalised tutvusid koolimajaga ja külastasid tunde. Kohtumisel kooli direktori Mait Tõitojaga arutati edasiste koostöövõimaluste üle. Loodava koolidevahelise projekti üks eesmärkidest on kaasata programmi suur hulk õpetajaid ja õpilasi, et aidata kaasa rahvusvahelisele õpikogukonna loomisele.

Keila Kooli Pargimajas on käimas leivanädal. Viie päeva jooksul pööratakse suuremat tähelepanu kõigele sellele, mis seotud leivaga. Räägitakse leiva ajaloost ja selle tähtsusest meie toidulaual, uuritakse, millisest viljast tehakse leiba ja kuidas ise kodus leiba küpsetada, osaletakse Harjumaa Muuseumi leivaprogrammis, valmistatakse nii tiku- kui tavalisi võileibu ja loomulikult peetakse maha üks teadmiste lahing - leivateemaline viktoriin. Leivanädal kestab 12.oktoobrini.

 

Kolmapäev, 10.oktoober:

Keila linna ja ENSTO koostöös saab Paldiski maanteelt lauluväljakule viiv kõnnitee uued valgustid. Kolm valgustit saab ka Pargi tänava nurgal asuv mänguväljak. ENSTO annab valgustid ja 6-meetrised metallpostid, linna poolt on projekti, kaabli ja töö eest tasumine. Kokku 11 valguspunkti. Töö teeb Elidor Elektritööde OÜ. Vaata pilte.

Kristofer Piht ja Markkus Seppik valiti aasta vanemate poiste U19 koondise koduse EM valikturniiri koosseisu. Turniirist võtab lisaks meile osa ka Taani, Soome ja Itaalia. Esimene mäng algab Eesti jaoks juba täna, 10. oktoobril kell 15, kui kohtume Itaaliaga. Martin Uusla, Sven Reintak ja Ralf Friedemann osalevad kolmapäevast reedeni Lõuna-Eestis toimuval Eesti U18 II koondise treeningkogunemisel.

Noortetoas Mõte Kuubis toimus filmiõhtu „Lõpeta kiusamine".  Vaadati empaatiat arendavaid filme ja arutati samal teemal, et kiusamist ennetada ja üksteist paremini mõista.

10.oktoobril alustas Keila Kooli mälumängusari.  I voor toimus auditooriumis. 4.-6. klasside teema "Mängud ja mänguasjad", 7.-9. klasside teema "Eesti filmid", 10.-12. klasside teema "Hullud teadlased ja nende leiutised". Igast klassist osaleb 4-liikmeline võistkond. Küsimused koostavd ja viivad läbi õpilasesinduse liikmed.

 

Neljapäev, 11.oktoober:

Keila Linnavalitsuse 46.istung 11.oktoobril 2018

Korrastamaks Vasara tänava piirkonna aadresse moodustas Keila Linnavalitsus neli liikluspinda, mis said aadressiks Vasara põik, Kirsi tänav, Mäe tänav ja Liiva tänav. Osa senisest Vasara tänavast jäi Vasara tänavaks. Vasara põik algab Vasara 10 eest ja viib Paldiski maantee 42 aatriumhoone juurde. Mäe tänav on endine Vasara tänava lõunapoolne liin ja kulgeb alates Piiri tänavast garaažide vahelt kuni Paldiski maanteeni.  Kirsi tänav läheb praeguse Vasara 12 ja Paldiski maantee 28 c vahelt ning pöörab Paldiski maantee 32 juures Paldiski maanteele. Praegu veel täies ulatuses välja ehitamata Liiva tänav kulgeb Piiri tänav 3 ja 3b vahelt noortekeskuse kõrvalt uue Mäe tänavani. Pärast uute kohanimede määramisest teavitamist 21.septembri Keila Lehes  laekusid linnavalitsusse ettepanekud järgmiste nimedega: Liiva, Kallaku, Serva, Veere, Looga, Sile ja Kirsi tänav. Kaalumiseks esitati ka Keila linnaga seotud ajalooliste isikute nimed Johann Tähe, Jakob Kukk, Philipp von Scheiding ja Bernhard Rägastik. Pakuti ka 19.-20.sajandil eksisteerinud kohanimedest Keilas inspiratsiooni saanuna Juurika, Suurekivi, Kuusiku ja Alttrahteri tänavat ning  Keilaga seotud ansamblid, kelle mälestus võiks olla ka tn nimega jäädvustatud Polyphon/Consilium ja Lüürikud. Kohanimede määramise komisjon otsustas esitada linnavalitsusele kinnitamiseks järgmised nimed Vasara põik - kuna tegemist on samanimeliselt peatänavalt kõrvale keerava väiksema tupik tänavaga, Kirsi tänav- tulles vastu elanike soovile ja tahtele, Liiva tänav- on sobilik jätkamaks teema nimedega (Pae tänav, Mäe tänav) ning Mäe tänav- korrektne ja ilus eestikeelne tänavanimi, samas kaudne viide piirkonnas tegutsenud geoloogiakeskusele. Senine Vasara tänava põhjapoolsem liin otsustati jätta endise nimega. Peale Maa-ametis uute tänavate - liikluspindade registreerimist saab määrata hoonetele uued koha-aadressid. Siis muudetakse kinnistute aadressid aadressiandmete süsteemis (ADS), mis on seotud teiste riiklike registritega. Muutes aadressi ADS süsteemis jõuavad uued andmed kohe ka rahvastikuregistrisse, kinnistusraamatusse, maakatastrisse, ehitisregistrisse, äriregistrisse ja teistesse registritesse, mis on seotud rahvastikuregistriga, kaasa arvatud Omnivasse. Linnavalitsus saadab vastava teavituse kõigile aadressmuudatustega seotud kinnistute omanikele.  Aadresside korrastamise vajadus tuleneb ruumiandmete seadusest. Kohalik omavalitsus peab ruumiandmete seaduse kohaselt tagama koha-aadresside määramise ja nõuetele vastavuse. Selleks teeb omavalitsus aadressitoiminguid. Aadressitoimingud on koha-aadressi määramine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine ning koha-aadressiga seotud aadressiandmete muutmine. Koha-aadresside määramise, aadressiandmete töötlemise ja aadressiteenuste osutamise põhimõtted sätestab Vabariigi Valitsuse 08.10.2015 määrus nr 103 "Aadressiandmete süsteem".  Aadressiandmete süsteemi eesmärk on tagada aadressiobjektide selge ja arusaadav määratlemine nii nende asukohas kui ka andmekogudes ja registrites. Koha-aadress peab tagama, et aadressi omav objekt oleks kergelt leitav. Näiteks on nõue, et aadresskohale ligipääs on samanimelise liikluspinnalt – näiteks on praegu Vasara tänava mõnele majale ligipääs hoopis Paldiski maanteelt, sarnaseid Ruumiandmete seadusele  mittevastavaid aadresskohti on piirkonnas veelgi.

Keila Linnavalitsus kinnitas Keila Lasteaed Miki ja Keila Lasteaed Vikerkaar hoolekogude koosseisud  2018/2019.õppeaastaks. Keila Lasteaed Miki hoolekogusse kuuluvad 2018/2019. Õppeaastal lapsevanemate esindajad Kertu Lepiksaar, Silver Siim, Kaja Kisel, Kaia Vainola, Kairit Jaanverk, Sille Salep ja Eva Veeber, õpetajate esindajad Niina Jürjan  ja Kirsti Meremaa-Kalju ning Keila linna esindaja Margus Välja. Keila Lasteaed Vikerkaar hoolekogus on 2018/2019. Õppeaastal lapsevanemate esindajad Julija Abram,       Birge Kanne, Darja Voog, Tõnis Lindsalu, Hannes Kalmus, Rain Rauk, Kristo Künnapas, Viktoria Sakerman-Jaksina, Aivo Pruul, Tuuli Eesoja, Gerli Hollas, Airi Jürimets, Rena Kivilo, Marju Rajaste, Merilis Roosalu, Gethe Kooli, Eva-Liisa Niit ja Birgit Malm, õpetajate esindajad Aune Seppel ja Monika Kalmus ning Keila linna esindaja Elmet Puhm.

Linnavalitsus kinnitas Keila Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseisus lapsevanemate esindajad Oksana Post, Emilia Jatškaja, Veera Poutonen, Natalja Seliverstova, Marina Jekimenko, Jelena Strelko ja Jelena Piispanen, vilistlaste esindaja Arina Alektorova, õpetajate esindajad Jana Denissova ja Svetlana Suldenko ning Keila linna esindaja Snežana Ušakova.

Linnavalitsus otsustas alates 1. oktoobrist 2018 rahastada veel ühe Lee  OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus otsustas maksta sotsiaaltoetusi summas 178,00 eurot.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Jõe tänavale ehitatud kanalisatsiooni– ja veetorustikule ning Ülesõidu ja Aukamäe tänavale ehitatud veetorustikule.

Kasutusloa sai ka üksikelamud Barsbütteli 38 ja Niine 10 ning ridaelamu Aukamäe 21 asuval kinnistul.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Uus tn 6  kinnistul asuva elamu laiendamiseks. Ehitusluba on taotletud olemasolevale lammutatud elamu vundamendile uue  suurema elamu ehitamiseks. Projekteeritud elamu on ühe maapealse korrusega, alles jääb ka olemasolev kelder. Elamu kandvad seinad ehitatakse väikeplokkidest, Fassaadi viimistlemisel kasutatakse vahelduvalt hallides toonides  heledat ja tumedamat  ning kitsamat ja laiemat püstlaudist. Katus on kahepoolse kaldega viilkatus, mis kaetakse grafiithalli valtsprofiilplekiga.  Elamuga sama katuse alla on kavandatud auto varjualune. Eluruumi pind on ca 107 m², Elamu on kahe-toaline, lisanduvad kabinet, köök ja saunakompleks. Elamusse on kavandatud maaküte.

Linnavalitsus kiitis heaks Kruusa 27 kinnistule üksikelamu ehituseks projekteerimistingimuste määramise eelnõu, mis avalikustatakse Keila linna veebilehel 19.10.-04.11.2018 ja mille kohta küsitakse arvamust naabermaaomanikelt. Peale avalikustamist ja arvamuste saamist määrab linnavalitsus projekteerimistingimused.

 Linnavalitsus lubas  Mironof Show OÜ-l paigaldada tänavavalgustuspostidele kaabeltõmmitsatega ca 20 reklaami. Reklaamipind on A3-formaadis (420x297 mm) veekindlale vineerile paigaldatud veekindel reklaamposter. Reklaam annab informatsiooni Keilas toimuva tsirkuseetenduse koha ja aja kohta. Reklaami võib eksponeerida 22.10.2018–28.10.2018. a. 

Linnavalitsus muutis Keila linnas asuva katastriüksuse  Kalda põik 9 uueks lähiaadressiks Kalda põik 13 ja Kalda põik 11 lähiaadressiks Kalda põik 15.

Linnavalitsus otsustas riigihankele "Keilas Pargi 37 eluhoone projekteerimis- ja ehitustööd" laekunud pakkumused tagasi lükata ja hankemenetluse lõpetada. Hanke alusdokumentide alusel on hankijal õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse. Käesoleva riigihanke eeldatavaks maksumuseks oli 278 000 eurot ilma käibemaksuta. Hankele laekus kaks pakkumust, millest  AS EVIKO ja EVIKO Ehitus OÜ esitatud ühispakkumus oli maksumusega 409 000 eurot ilma käibemaksuta ja  Reparo Ehitus Osaühing pakkumus maksumusega 420 786 eurot ilma käibemaksuta. Linnavalitsus valmistab ette uut hanget.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud hankemenetluse Keila lasteaed Miki mänguväljaku projekteerimiseks ja ehitamiseks e-menetlusena ning määras riigihanke eest vastutavaks isikuks abilinnapea Timo Suslov, kes hakkab ka riigihanke avatud hankemenetlusega seotud toimingute läbiviimiseks moodustatud komisjoni juhtima.

Linnavalitsus kinnitas heakorrakonkursi „Kodud Kauniks" tulemused. Väikeelamute grupis võitis Koidu 134 Sopsu-Tooma 19 ja Tuula 12 ees. Ettevõtete-asutuste arvestuses võitis Paldiski mnt 32A (Pubi Legends)  Keki- 1 ärihoone ja Ülejõe tee 2A ärihoone ees. Kortermajade grupi võitja on Niidu 5. Eripreemia „Kauneim terrass" määrati Hommiku 3 terrassile. „Kaunima kodutänav" eripreemia saab Aukamäe tänava eest arendaja Kalle Välk ja Kauneima avatud eesaia eest Sopsu-Tooma 19. Võitjad saavad auhinnaks maja seinale kinnitatava auplaadi. Lisaks on auhindade hulgas Keila lipp, aiatarbelised kinkekaardid.

Täna Kuusalus toimunud Harjumaa koolidevahelistel MV korvpallis 10-12 klassile krooniti meistriteks Keila Kooli korvpallurid. Mängisid; Kristen Kasemets, Juss-Joosep Jaagu, Herman Nikolajev, Margus Pahv, Roland Tamkivi, Kevin Sepik, Marek Uusoja ja Hannes Hiie. Poistega oli kaasas õpetaja  Tauno Hausenberg

Legends Classic Dineris toimunud mängu küsimused pani kokku Gaute Kivistik. I osa võitis MALK, teine oli Mälujahutaja ja kolmas Must Ilves. I sai 16.5. II 13.5 ja III 12.5 p. 22/25st võimalikust punktist. 25 p võis saada õnnega pooleks, kui küsimus Gautele osutus valituks ja kui Gaute selle parimaks valis. Osales 13 võistkonda kokku 48 mängijaga. Mängu korraldab Kultuuriguru ja järgmist mängu kavandatatakse 8.novembril. Vaata pilte.

Reformierakonna esinaine, Eestist valitud Euroopa Parlamendi senine liige Kaja Kallas käis täna Keilas. Visiit algas Keila Päästekomandost, kus ameti peadirektor Kuno Tammearu tutvustas Päästeameti tegemisi ja ees seisvaid peamiseid ülesandeid. Kohtumisel koolis oli mitmel korral jutuks õpetajate kutsetunnistuse teema. Abituuriumile peetud loengus pühendus Kaja Kallas digitaliseerumisele. Visiidi lõpetas ENSTO külastus, ettevõtet tutvustas tehase juht Kaare Suuk. Keila linna poolt saatis Kaja Kallast abilinnapea Timo Suslov. Vaata pilte.

Väärikate Ülikoolil on täna külas Statistikaameti spetsialist Mihkel Servinski.

Õpilasaktiivi eestvedamisel loodi Keila algkooli juurde helkurihekk ehk helkuripuu. Õpilastele räägiti helkuri vajadusest ja kasulikkusest.  Kellel veel ei ole helkurit, siis palun tule ja võta endale puu küljest üks äge helkur! Helkurid helgivad Pargimaja helkuripuudel.

 

Reede, 12.oktoober:

Keila Lehes: esiküljel tutvustab leht Paldiski maanteele kavandatavat Männipargi maja. Uudistes õpetajate päevast, Mnemofriigist, uuest jäätmejaamast, Porikuust, Vikerkaare orienteerumismatkast, uutest valgustitest Männiku pargis, uue üldplaneeringu koostamisest, teenustest erivajadustega inimestele, Lätte kooli rukkivõtust ning orhidee- ja pärandkultuuriretkest. Tegija on Karoline Säde.

Novembrisse planeeritud Keila visioonikonverentsi eel avaldus keila linna Facebooki lehel küsitlus „Kes on Keila?". Vastata saab: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2imoSyW5zs7J7WB-sWoJ540Jpzd_0GX-DwVbXb0IzP38NyA/viewform

Keila Baptisti Koguduses algas ALFA kursus.

Toimus avatava Arvo Pärdi keskuse pressitutvustus. Kokkuleppel avaldame pildid 13.oktoobri hilisõhtul. Arvo Pärdi Keskus on helilooja Arvo Pärdi isikuarhiiv ning info- ja muusikakeskus. Selle asutasid 2010. aastal helilooja ja tema perekond sooviga luua võimalused Arvo Pärdi loomingulise pärandi säilitamiseks ja mõtestamiseks tema emakeelses keskkonnas, Eestis. Keskuse süda on arhiiv,  mis sisaldab helilooja loominguga seotud infot ja dokumente nii füüsilisel kui ka digitaalsel kujul. Kõige väärtuslikum vara arhiivis on Arvo Pärdi käsikirjad: teoste visandid, partituurid ja päeviku vormis noodivihikud. Mitmekesise arhiivimaterjali hulka kuuluvad veel tuhanded fotod, salvestused erinevatel helikandjatel, kirjavahetus, filmid ning teised helilooja elu, loomingut ja selle retseptsiooni puudutavad säilikud.  Vaata pilte.

Arvo Pärdi Keskuse tegevuse teljeks on muusika ning seepärast on uues hoones loodud võimalusi kuulata muusikat mitmel pool majas. Siin asub ka 150-kohaline metsavaatega saal kontsertideks ja salvestusteks. Keskuses toimuma hakkavad loengud, vestlusõhtud ja haridusprogrammid ei piirdu Arvo Pärdi loominguga, vaid haaravad laiemat kultuuri- ja mõtteloo konteksti. Majas asub ka raamatukogu, mille tuuma moodustavad Arvo ja Nora Pärdi isiklikud, peamiselt teoloogilise sisuga raamatud. Peale selle leiab raamatukogust Arvo Pärdi teoste trükipartituurid, valiku muusikaalast teaduskirjandust ning audio- ja videosalvestisi. Arvo Pärdi Keskus tegutses seni arhiiviks kohandatud eramajas ning esimestel aastatel oli peamiseks ülesandeks arhiivi ülesehitamine ja korrastamine ning digiarhiivi infosüsteemi loomine. Selleks et avada arhiiv uurijatele ning alustada haridus- ja kontserditegevusega, tekkis vajadus hoone järele, mis võimaldaks avalikkuse ligipääsu. Sobivaima lahenduse leidmiseks kuulutati 2013. aastal välja rahvusvaheline arhitektuurivõistlus, mille võitsid Fuensanta Nieto ja Enrique Sobejano arhitektuuribüroost Nieto Sobejano Arquitectos. Uue keskusehoone ehitus algas 2017. aasta märtsis. Arvo Pärdi Keskus avab külastajatele uksed 17. oktoobril 2018.

 

Laupäev, 13.oktoober:

Harju maakonnaraamatukogus on Ettelugemishommik. Loetakse Chris Riddelli raamatut „Elas kord muinasjutt".

Muusikakoolis annab kontserdi TMKK 8.klassi õpilane Theodor Teppo. Kavas J.S.Bach, F.Liszt, F.Chopin, A.Pärt.

Naiskodukaitse Keila jaoskond kutsub külla. Räägime ja näitame milline organisatsioon on Naiskodukaitse, milliseid võimalusi ja väljakutseid see pakub ning mida huvitavat on teoksil Keila jaoskonnas.Külalisi oodatakse Aia 35.

Laulasmaal toimus Arvo Pärdi keskuse pidulik avamine.

Keila Kooli 9b klassi matkahuvilised õpilased tegid õpetaja Siivi Holmbergi (piltide autor) eestvedamisel reedel ja laupäeval 2-päevase matka Kõrvemaal. Loodus ja pärandikoolitajast ellujäämisõpetaja Erki Vaikre juhendamisel mindi Simisalu loodusmajast pikki unustatud metsavahe- ja sooradu ööbimispaika Kollassaare soosaarel. Vahepeal peatuti „Tõest ja õigusest" tuttavatel soosaartel, mis on tänaseks inimeste poolt maha jäetud. Päeva retk oli 18 kilomeetrit. Teisel päeval oli hommikusöögi järel pikem vestlusring ümbruskonna pärandist ja ajaloost ning lõunaks jõuti soometsade kaudu tagasi Simisallu. Matkaseltskond pälvis õpetaja Holmberg kiituse.

 

Pühapäev, 14.oktoober:

Käsitöösalongis Vaarikas vahukoorega oli Vaarika salongiõhtu - Jaan Pehk. Laulud.