« Tagasi

40.nädal 2018

 

Esmaspäev, 1.oktoober:

Keila linna ametlik elanike arv on 1.oktoobri seisuga 10 008. Kuuga tuli Keilasse tuli elama 31 inimest, lahkus 40. Sündis 10 last, suri 5 inimest.

Keila Sotsiaalkeskuses kogukonnas elamise teenuse infopäev, et tutvustada Pargi 37 kavandatavat Pargi Kodu. Pargi Kodus hakkavad elama 10 Keila linna elanikku, kellel on diagnoositud vaimupuue. Vaimupuudega inimene ei ole ohtlik, tal ei esine psühhootilisi seisundeid ning ka agressiivne käitumine ei ole vaimupuudega inimesele omane. Praegu elavad need inimesed oma kodudes, koos oma perega või lähedastega. Mitmed töötavad Keila Sotsiaalkeskuse töökeskuses, mitmed korteriühistute juures, 2 inimest õpivad kutsekoolis. Infopäevale olid tulnud nii Pargi kodusse elamukohta taotlevate inimeste perede liikmed, kui ka tulevased naabrid, kes avaldasid protesti Pargi Kodu loomise vastu. Naabrite küsimustele vastasid projektiga tegelenud sotsiaaltöötajad. Linnavalitsus möönis, et naabritele oleks saanud Pargi Kodu puudutavat informatsiooni varem ja rohkem jagada.

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ ( http://hol.ee/harju-maakonna-arengustrateegia-403  ) avalik väljapanek on 01.10.2018-15.10.2018. Kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kuni 15.10.2018 aadressil Harjumaa Omavalitsuste Liit, Sirge 2, 10618 Tallinn või e-posti aadressil info@hol.ee

Rahvusvahelise Muusikapäeva puhul muusikakooli saalis toimus 20. Keila Muusikakooli ja Tabasalu Muusikakooli ühine kontsert. Keila Kooli päeva alustuseks tegid koolikaaslastele muusikalise üllatuse Keila Muusikakooli õpilased Kaspar Marcus Paukson klarnetil, Ergo Haavasalu viiulil ja nüüd juba Tallinna Muusikakeskkooli õpilane Theodor Teppo klaveril. Vaata pilte.

Harjumaa Muuseumis algas kaks nädalat kestev leivanädal. Harjumaa Muuseum on leivanädalaid korraldanud alates 2009. aastast ja selle aja jooksul on tunnis osalenud 4450 huvilist. Leivanädalate eestvedajaks on muuseumisõber ning elukutseline pagar Tiina Vikat . Tegevused on suunatud eelkõige eelkooliealistele lastele ning I kooliastme õpilastele, kuid tundidest on osa võtnud ka vanemad õpilased.

Täna läks kogu Waldorfkooli Läte pere Jõeparki, et mängida Draakonimängu: on aaret otsivad külaelanikud, keda takistavad põrguvalitsejad ja-kutsikad ning on külaelanikke aitavad rüütlid ja inglid. Draakonimäng on Lättekooli igaaastane traditsioon, millega tähistatakse Miikaeli aega. Pildid.

Harju Maakonnaraamatukogus on avatud näitus „Paekivi ilu hoieldes". Vaadata on geoloog Helle Perensi ja tema tütre Beata Vessarti loodud fotolõuendite ja tekstiilist tarbe- ja dekoratiivesemete kollektsioon, mille keskmes on meie kauni paekivi mustrite, värvide, struktuuride ja tekstuuride „ladestumine uute kihtidena".  Aastatega kogutud lõigatud ja lihvitud paepalad asuvad Helle Perensi kogus.

Vikerkaare lasteaia Pääsupesa rühma lapsed osalesid leivanädala raames Eesti Vabaõhumuuseumis õppetegevuses "Leivategemise lugu". Muuseumitöötaja tutvustas lastele, et teekond leivapätsi valmimiseni on pikk ning töömahukas. Kui tahad suve lõpul kuldselt rukkipõllult saaki lõigata, peab viljaterad juba eelmisel sügisel maha külvama. Õpiti selgeks koodiga rehepeks, vilja tuulamine, prooviti käsikivil jahu jahvatamist ning koos maitsti ka musta leiba. Lastele pakkus rõõmu üllatusena saabunud vankrisõit hobusega. Vaata pilte.

Noortekeskus tähistas oma 16.sünnipäeva koristustalgutega. Talgud lõpetas tordisöömine.

Siseminister Andres Anvelt kutsub üles esitama kandidaate kodanikupäeva aumärgile. "26. novembril tähistame kodanikupäeva, mis on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ning selleks pürgijatele. Sel puhul soovime üheskoos tunnustada neid, kelle ühiskondlik aktiivsus on teistelegi eeskujuks. Need on sädeinimesed, kelle teod loovad meie ümber soojust ja helgust – nii sügisesel ajal kui aastaringselt," kirjutab Anvelt kirjas omavalitsustele.  Kandidaate saab esitada igaüks kodulehe kaudu: www.siseministeerium.ee/kodanikupaev. Soovi korral võib ettepaneku saata paberkandjal aadressile Pikk 61, 15065, Tallinn või e-posti teel press@siseministeerium.ee. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 28. oktoober 2018.  Ettepaneku tegemisel tuleb kirjeldada kandidaadi panust kohalikul või ühiskondlikul tasandil. Kõik ettepanekud vaatab läbi Siseministeeriumi juurde loodud komisjon, kuhu kuuluvad ka vabaühenduste esindajad ja varasem kodanikupäeva aumärgi laureaat. Et komisjon saaks teha kaalutletud otsuse, on oluline lisada oma ettepanekule põhjalik põhjendus. https://www.siseministeerium.ee/et/kodanikupaev

Keila Kooli majas toimus Keila Kodutütarde ja Noorte Kotkaste infotund lapsevanematele.

Keila Kultuurikeskuses oli Viljandi laste- ja noorteteatri etendus „Hans ja Grete" ja õhtul Vana Baskini teatri etendus „Ööökuninganna".

Väärikate Ülikoolis oli kohtumine dr Arvo Haugiga.

Linnavalitsuses oli kokkusaamine aktiivsete noortega, et taasasutada Noortevolikogu.

 

Teisipäev, 2.oktoober:

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) uueks juhatuse liikmeks valitud Hannes Ojangu alustas tööd uuel ametipostil alates tänasest, 2. oktoobrist. Valimiskomisjon valis 58 kandidaadi seast välja Hannes Ojangu kui mitmekülgsete teadmistega inimese ettevõtluses. HEAK nõukogu esimees Timo Suslov: „Arvan, et Hannes Ojangu juhtimisel on võimalik HEAK tegevusvaldkondi veelgi tõhusamalt edasi arendada, miks mitte ka laiendada. Meil on väga hea meel, et Hannes Ojangu on valmis HEAKi meeskonnaga liituma ja selle arengule oma panuse andma". Hannes Ojangu on töötanud pikaajaliselt pangandussektoris ettevõtete panganduse suunal, kus juhtis nii ettevõtetele suunatud pangateenuste väärtuspakkumiste kujundamist kui ka segmendipõhiste teenidusmudelite kujundamist. Lisaks sellele on Ojangu panustanud tehnoloogiapõhise ettevõtluse edendamisele töötades 10 aastat Tehnopolis. Ojangu võtab enda ametiajal eesmärgiks parendada Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse positsiooni arendusinstitutsioonide seas. Ojangu: „Soovin HEAKi positsiooni paremini välja tuua. Selleks tuleb korrastada kogu ettevõtluse tugistruktuuride tervikpilti ning välja tuua HEAKi roll selles pildis". Ojangu ütleb, et selleks on kõige olulisem, et HEAKi tegevuste tulemusena tekiks jätkusuutlik väärtus Harju ettevõtetele ja kogukondadele.

Kaubandus-tööstuskoda avalikustas konkurentsivõimelisemad ettevõtete konkursi nominendid, kelle hulgas on tööstuse ja energeetika sektoris nimetatud ka Harju Elekter AS.

Harju maakonnaraamatukogus on sarjast „Minu kogu" avatud näitus „Tiiu prossid".

Käsitöösalongis Vaarikas Vahukoorega on tänasest müügil uued (Keila motiiviga) tooted. Nimelt käsitööna valminud teesõela komplektid. Autor on Kristi Elme.

Sotsiaalkeskuses alustas tegevus suhtlusklubi „Ma kuulan Sind"  psühholoog Monika Loit-Kilgase juhendamisel. Suhtlusklubi hakkab koos käima kaks korda kuus - 1. ja 3. Teisipäeval.

Lasteaia Miki Ülase majas oli evakuatsiooniõppus.

Kultuurikeskuses on vaadata Remo Savisaare fotonäitus „Imelised linnud".

 

Kolmapäev, 3.oktoober:

Saabus teade, et Keskkonna Investeeringute Keskus on meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" tegevuste "Jäätmete ringlussevõtu toetamine" ning „Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine" raames rahuldanud Keila linna taotluse Regionaalarengu Fondist toetuse saamiseks projektile „Keila linna jäätmejaama rajamine" summas 113 015, 00 eurot. Projekti kogumaksumus on 154 015,00 eurot. Projekti eesmärk on rajada Keilasse inventariga sisustatud jäätmejaam, mille kaudu suurendatakse jäätmete taaskasutust ning edendatakse keskkonnanõuetekohast jäätmekäitlust. Jaama rajamisega Keila reoveepuhastusjaama vahetusse lähedusse on linn juba alustanud.

Keila Sotsiaalkeskuses avati uus hooaeg Pirjo Levandi ja kitarrist Madis Arvisto kontserdiga. Kavas eesti, argentiina ja prantsuse heliloojate looming. Kontsert oli kuulajatele tasuta. Vaata pilte.

Keila Muusikakoolis on koos Eesti Muusikakoolide Liidu Loode-Eesti regiooni koolide esindajad.

Abilinnapea Eike Käsi juures toimus Keila kultuuriasutuste juhtide koosolek.

 

Neljapäev, 4.oktoober:

Täna hommikune teema linnavalitsuses: remonditööd raudteel. Eesti Raudtee esindajad tutvustasid abilinnapea Timo Suslovi juures 2020-2022 plaanitavaid töid raudteesilla piirkonnas. Plaanitakse uut silda vanast sillast põhja poole, et rajada olemasoleva tee kõrvale teine tee. Praegune jalakäijate sild suletakse ja jalakäijate läbipääs korraldatakse silla alla rajatava kallasrajaga.

2019.aastal on kavas ehitada uus perroon ja uuendada jaama juhtimissüsteem, mille hulka kuulub ka ülesõidu rekonstrueerimine.

Selgus, et Haridusministeeriumi konkursi Aasta Õpetaja 2018.aasta elutööpreemia kandidaat on ka Keila Kooli õpetaja Mairoos Kala. Aasta Õpetaja 2018. aasta finalist klassijuhataja kategoorias on Karin Tümanok Keila Koolist.

Harju Maakonnaraamatukogus täna toimunud beebiballile olid kutsutud selle aasta mais, juunis, juulis ja augustis Keila linna sündinud 29 tüdrukut ja 28 poissi koos vanematega. Vanemaid tervitasid lastaia Rukkilill lapsed, linnapea Enno Fels, abilinnapea Eike Käsi, Hiirekese Perekeskuse juht Anneli Pärlin ning raamatukogu poolt Kaja Hõimoja.Vaata pilte.

Konkursi Keila Kaunis Kodu komisjon koostas linnavalitsusele ettepaneku võitjate osas. 

 

Reede, 5.oktoober:

Keila Lehes: esiküljel Keila Korvpallikooli meeskonna edukast EYBL U20 turniirist Rumeenias. Keila Leht tänab õpetajaid. Pikem usutlus on Keila Miikaeli koguduse uue õpetaja Arndt Matthias Burghardtiga. uudistes HEAKi uuest juhist, konkurentsivõimelisest Harju Elektrist, maakonna arengustrateegia väljapanekust, õhuväe allohvitseride pruulikojast ja ühisveevärgi toetustest eraisikutele. Tegija on Sergei Usanov jun. Keila Lehe vahel on "Porikuu festivali" poster.

Õpetajate päev.

Keila Kultuurikeskuses toimunud aktusel pälvisid Keila linnavalitsuse tänukirja

Keila Koolist Marge Asik, Elle Amor , Piret Põldme, Triinu Raissar,  Arvo Liivamägi, Helen Tuga, Kaia Kärner, Evelin Süvari-Hein,  Ulvi Talvar, Leelo Tamkivi, Leelo Talistu, Kadi Härma, Raili Haugas, Anneli Vallaste ja Brita Rikkolas. Keila Ühisgümnaasiumist said tänukirja Nadežda Lisovskaja, Jana Denissova ja Larissa Kanger. Keila Muusikakoolist said tänukirja Pille Parm, Erika Uus ja Marika Pabbo ning Waldorfkoolist  Läte Irina Kalviste. Lasteaed Vikerkaarest said tänukirja Külli Haavasalu, Herly Talvet, Kaidi Kink, Anu Tammik, Heli Mõistlik, Lilia Jakovleva, Eha Aasoja, Kaire Källo, Svetlana Balta, Malle Künnapas ja Silja Murel, Lastaiast Miki Malle Klamp, Sirje Rannamets, Maarja Kahl, Kirsti Meresmaa-Kalju, Niina Jürjan ja Anneli Aljas-Uutma.  Tiitli „Miki lasteaia Ülase maja süda ja hing 2018" said lasteaia töötajate ettepanekul Hilja Kärner ja Rita Radik. Lasteaiast Rukkilill sai linnavalitsuse tänukirja Ande Veermets ja Elle Paju.  Alates 1987.aastast Keila lasteaedade lapsi toitnud  ja nüüd Rukkilille lasteaias töötavale  kokale Marija Sterljadnikova´le  anti üle Keila linna I järgu Teenistusmärk.

Keila Koolis olid õpilastest asendusõpetajad vaid algklassidel.

 

Tänasest on Tervisekeskusel uus e-maili domeen. Meie üldaadress on nüüdsest tervisekeskus@keilasport.ee.

Harju Maakonnaraamatukogus oli Diana Selli, Eva Bergi ja Matti Pärki keraamikanäituse avamine. Autorioriluulet loeb Aita Kivi.

 

Laupäev, 6.oktoober:

Vikerkaare lasteaed korraldab Terviseradadel orienteerumismatka Liikudes Olümpiale – 2018. Start on avatud 11.00 – 13.30.

Harju maakonnaraamatukogu Ettelugemishommikul loetakse Mihhail Stalnuhhini raamatut „Võlukaev ehk padrikulood".

Vanamõisas avatakse „Porikuu festival".

Keila jalgpallistaadionil kohtuvad Keila JK vs Tartu FC Santos.

Harju Elektri saalis toimuvad Harjumaa meistrivõistlused males.