« Tagasi

39.nädal 2018

 

Esmaspäev, 24.september:

Lasteaialapsed käisid pea kõik ilusat ilma nautides sügist otsimas.  Vaata pilte, kuidas Vikerkaare lapsed Jõepargis käisid.

Saabus teade, et Sloveenias Kobaridis äsja toimunud Euroopa meistrivõistlustel tiibvarjude täpsusmaandumises sai Eesti võistkonnast parima tulemuse Keila noormees Sergei Usanov Jr., saavutades 4. koha. 111 võistleja konkurentsis on see meie noorsportlase kohta märkimisväärne saavutus. Ka tema isa, samuti Keilas elav Sergei Usanov seenior tuli 11.kohale. Meeskondlikult tuli Eesti 26 maa hulgas 11.kohale, olnuks linnade arvestus, oleks Keila ilmselt võitnud. Nö puhta töö tegid võõrustajad sloveenlased, veel olid väga tugevad tšehhid ja serblased. Teised meie lähinaabritest riigid, kellega oleme seni harjunud mõõtu võtma (Valgevene, Poola, Leedu jt), jäid paremuses üsna keskpaika või tahapoole. Kokku osales võistlejaid 24. riigist, paljud väga tugevad tegijad ka väljastpoolt Euroopat, teatas Eesti Lennuspordi Föderatsioon oma FB lehel.

Saabus teade, et 23.septembril pälvis Keila Muusikakooli kandleõpetaja Pille Karras Eesti Muusikakoolide Liidu Tänupreemia. Sündmuse  muusikalise poole eest kandsid hoolt Keilaga seotud Sten Heinoja ja Theodor Sink.

 

Teisipäev, 25.september:

Keila Linnavolikogu 13. Istung.

Keila Linnavolikogu võttis vastu  Keila linna eelarvestrateegia 2019-2022 "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025" ning  "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025" tegevuskava aastateks 2019-2022.  Arengukava leiab SIIT . Järgnevatel aastatel on Keila linnal tegevustes kaks olulist prioriteeti:

-Olemasolevate teenuste mahu säilitamine – tagada vahendite olemasolu teenuste osutamiseks elanikkonnale vähemalt 2017. aasta mahus ja olla konkurentsivõimeline töötasupoliitikas ja viia ellu koalitsioonilepingus kavandatut.  

-Täiendavate perioodi 2014-2020  Euroopa Liidu  toetuste maksimaalne kaasamine tegevuste ja investeeringute finantseerimiseks, samaaegselt kavandatu elluviimine omavahendite arvelt.

Koostatud prognooside põhjal suurenevad Keila linna konsolideerimisgrupi tulud järgnevatel aastatel ca 400 000 -600 000 eurot aastas. Tulude  suurenemine tugineb eelkõige tulumaksu laekumisele seoses töötajate palgakasvuga ja mõju avaldab ka tulumaksu eraldamise protsendi riigipoolne suurendamine. Oluline  on ka kulude pidev jälgimine, tagamaks nende kasvu inflatsiooniga võrreldaval määral või väiksemas ulatuses. Täiendavast laekumisest oluline osa kasutatakse olemasolevate tegevuste hinnatõusu finantseerimiseks.

Keila Linnavolikogu otsustas tagada projekti "Keila linnas tänavavalgustuse rekonstrueerimine" omafinantseering projekti käibemaksuga maksumusest, kuid mitte rohkem kui 250 000 eurot perioodil 2019. aasta kuni 2020. aasta. Projekti eesmärk on Keila Keskväljaku piirkonna, Loode-Keila piirkonna ja Mudaaugu piirkonna tänavavalgustussüsteemi energiasäästlikumaks uuendamine.  Uued valgustid saab ka Haapsalu maantee ja suurem osa Paldiski maanteest, Pargi, Kruusa, Kooli  ja mitmed teised tänavad. Energiasääst on kavas saavutada ökonoomsemate LED-valgustite kasutamise ja valgustuse paindliku juhtimise abil. See tähendaks valgustite ja valguspostide, toite- ja juhtimiskaabelduse ning juhtimis- ja toitekilpide uuendamine. Projekti tegevustega saavutatakse märkimisväärne elektrienergia kokkuhoid üle 30% hinnanguliselt aastas.

Linnavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse  maaüksused Ühendustee (TERKO ja Oja tänava vaheline ala, transpordimaa),  Loopealse (Keila luhal asuv jäätmehoidla maa),  Sooserva (reoveepuhasti piirkonnas asuv  jäätmehoidla maa), Niidu tänav (transpordimaa), Niidu tn 7 (transpordimaa), Kruusa tn 23a (üldkasutatav maa), Kruusa tn 23b ( üldkasutatav maa), endise tankipolügoni kagunurgas asuv Parkmetsa (üldkasutatav maa) ning Tuula tee ääres asuv Tuulasoo (üldkasutatav maa).

Linnavolikogu kinnitas Keila Linnavolikogu korrakaitsekomisjon koosseisus: esimees Tarmo Tamkivi, aseesimees Tanel Suslov ning liikmed Meelis Aab, Andrus Loog, Toivo Lumiste, Annika Koppel, Märt Jamnes, Priit Orusalu, Jaak Sirp ja Evely Sagor.

Kultuurikeskuses oli PREM Productioni esietendus: „Oma jope" – stand-up Show. Ekstaatiline trio Jan Uuspõld, Rene Puura ja Mairo Marjamaa on pärast menukat tuuri Eestis taas laval uue võistluskavaga OMA JOPE. Laval astuvad OMA JOPE tiitli jahil võistlustulle Jan Uuspõllu värvikamad karakterid läbiaegade. Jah, nende hulgast ei puudu ka Zorro, rullnokk Pets ja Sakari Mäkelä. Publik otsustab, kes nendest võistluse võidab ja saab kõigi omade jopede jopeks. Publiku tungival nõudmisel on laval ka kuulsusrikas Sõõrumaa kampsun ja esmakordselt esitletakse aastaaruannet rahaviiruse levikust Eestis. Trio koosseisus Jan Uuspõld, Mairo Marjamaa ja Rene Puura ei ole tavapärane ansambel lauljast, saksofonistist ja klahvpillimängijast, vaid  fantastiline kolmik, kes päästab teid sügispimedusest parima huumoriga. Täiesti uutmoodi stand-up show pakub üllatavaid ja vaimukaid eksperimente pillide ja teada-tuntud lugudega, muidugi Jani nalju oma tuntud headuses.

Võimlemisõpetaja Sille eestvedamisel tundsid Vikerkaare lasteaia Pääsupesa rühma lapsed rõõmu uuest jooksutrendist plogging. Plogging sai alguse 2016. aasta paiku Rootsist ning tulenebki rootsikeelsetest sõnadest plocka upp (võta üles) ning jogga (sörkima). Tegu on harrastusega, kus inimene läheb õue jooksutiiru tegema ning teekonna jooksul korjab üles ka prügi, mida marsruudil näeb. Korjatu kogub endaga kaasa võetud kotti või hoiab näpus, kuniks leiud mõnda jooksutee äärde jäävasse prügikasti poetada saab. Lapsed jaotati nelja gruppi, millest igaühes oli ka õpetaja. Osalejad said kätte töökindad ning meeskonnale anti prügikott. Läbi räägiti, mida on ohutu maast korjata ja mille puhul pidada nõu tiimi juhiga. Liikumist alustati erinevaid radu pidi ning kokkulepitud ajal kohtuti taas lauluväljakul. Kokku sai kogutud päris suur hulk prügi ning lapsed tundsid ploggingust rõõmu. Eriti oluliseks peeti seda, et saadi panustada puhtama Männiku ja lauluväljaku ümbrusesse. Pildid.

Keila Ühisgümnaasiumi 5. ja 6.klass osaleb Maanteeamet ja Politsei-ja Piirivalveameti korraldatud kampaanias PEATU, VAATA JA VEENDU!, mille eesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel. Hommikul värviti hoiatavad tekstid mitme Keila linna ülekäiguraja ette, kus õpilased rohkem tänavat ületavad. Pildid.

15 Keila Kooli gümnasisti käisid Tallinnas, Kaarli kirikus kohtumas paavst Franciscusega.

 

Kolmapäev, 26.september:

Linnavalitsuses oli Keila Kriisikomisjoni kokkusaamine, kus tutvustati valminud Keila linna riskianalüüsi. Analüüsis on toodud välja kolm suurimat ohtu Keilale. Esimesena on nimetatud kulu süttimine linna piirialal, kus on suured kuluväljad ja tanklad. Rasked tagajärjed võivad olla ka kütuseveoki kokkupõrkel  teise veokiga linna territooriumil. Oht võib olla ka marust, orkaanist tugevast  vihmasajust, sest nii Keila jõgi, kui linna kanalisatsioonivõrk on tundlikud üleujutustele. Jutuks on sademete hulk üle 30 mm/h või 50mm vähem, kui 12 tunniga.

Noortekeskuses oli Loodus- ja teadusringi avatud tund.

Eesti Külaliikumine Kodukant viib Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi hanget "Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine".  Keila ja Keila Sotsiaalkeskus on üks partner, kes otsib abivajajaid eakaid ja puuetega inimesi ja neile vabatahtlikke abistajaid.

 

Neljapäev, 27.september:

Keila Linnavalitsuse 45.istung.

Linnavalitsus otsustas lõpetada Pargi 30-3/301 Keila linnas asuva sotsiaaleluruumi üürilepingu 30. septembrist 2018 ja anda sotsiaaleluruum Pargi 30-3/201 suurusega 19,5 m2  üürile 1. oktoobrist 2018 kuni 31. detsembrini 2018 üürimääraga 1,20 eurot ruutmeetri kohta. Linnavalitsus otsustas rahastada SA-s Haraka Kodu intervallhoiuteenusel viibiva kodaniku ööpäevaringset hoiuteenust 590 euro ulatuses ühes kalendrikuus alates 1.10.2018 ning sõlmida SA-ga Haraka Kodu, leping alates  1.10.2018 kuni 31.12. 2019. Linnavalitsus suunas kodaniku OP Eakatekodu OÜ  Loksa Eakate Kodusse ööpäevaringsele üldhooldusteenusele alates 4.10.2018 ja rahastada teenuse saamise eest vastavalt esitatud arvetele. Vastav leping sõlmitakse alates 4.10.2018.

Linnavalitsus rahastab Lee  OÜ-s ja  OÜ-s Viimsi Mängutuba teenusel viibiva kolme Keila linna lapse  lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus otsustas anda välja Keila linna I  järgu teenistusmärk pikaajaliselt linna heaks või linna teenistustes töötanud Marija Sterljadnikova´le Keila Alushariduse OÜ Rukkilille Lasteaiast. Marija alustas kokana laste toitlustamist juba 1987 aastal Keila linna 3. lasteaias, seejärel Keila linna 4. lasteaias (tänase nimega „Vikerkaar") ning hetkel töötab Marija Rukkilille Lasteaias, kus ta on tubli ja kohusetundliku kokana lastele maitsvaid sööke valmistanud juba kümme aastat.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Keskväljak 12a kinnistule (suurus 411 m2, sihtotstarbega 100% ärimaa)  hoone laiendamise projekti koostamiseks. Kinnistul asub ehitisregistri andmetel 1978. aastast teenindus-eluhoone, mille ehitisealune pind on 208 m2, korruste arv on 2, kõrgus 9,5 m. Kinnistu omanik on ja hoones tegutseb Keila Perearstikeskuse OÜ. Projekteerimistingimuste taotleja soovis tingimusi olemasolevale hoonele kolmanda korruse pealeehitamiseks ja laienduseks lääne suunas  lifti rajamiseks. Hoone soovitud kõrgus on max 12 m. Keila linna üldplaneeringu kohaselt on piirkonna maakasutuse juhtfunktsiooniks keskuse segahoonestusala, kus võivad olla elamu, äri- ja sotsiaalmaad.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Luha tn 10 asuvale  584 m2 suurusele elamumaa kinnistul olemasolevate amortiseerunud ehitiste lammutamiseks ja uuele üksikelamule ehitusprojekti koostamiseks. Ehitisregistri andmetel on Luha tn 10 kinnistul kaev ja 1966. aastast elamu ehitusaluse pinnaga 60 m² ning majandushoone ehitusaluse pinnaga 21 m², mõlemad ühekorruselised. Keila linna üldplaneeringu kohaselt on piirkonna maakasutuse juhtfunktsiooniks väikeelamumaa, kus parkimine tuleb lahendada elamukruntide maa-alal.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamu laiendamisel Tamme tn 2b asuval kinnistul.

Linnavalitsus kehtestas projekteerimistingimused tänavavalgustuse taristu renoveerimise  projekti koostamiseks. Projekti eesmärk on tänavavalgustuse taristu parimal ja mõistlikul viisil uuendamine, muutes seda oluliselt energiasäästlikumaks, energiasäästu abil kasvuhoonegaaside emissiooni vähenemine, lampide asendamine LED tehnoloogial põhinevate lampide vastu, valgustite ja valguspostide uuendamine, toite- ja juhtimiskaabelduse, juhtimis- ja toitekilpide uuendamine, vajadusel juhtimistarkvara soetamine. Lähtuda tuleb varasemalt Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatud valguspunktide asukohast ja arvust.

Keila Koolis oli tavapärasest rohkem, vähemalt 150 õppealajuhatajat. Toimus X Üleriigiline Õppealajuhatajate Koostööpäev "Harjumaa Hariduskohvik". Ennelõunal räägiti peamiselt päevakajalistel haridusteemadel. Pärastlõunal olid töötoad, näiteks Eesti koolist väljast, fotode töötlemisest arvutis, õpetaja mainest, kriisidest koolis, õpijõudlusest, andekast noorest gümnaasiumis, kaasavast koolist, emotsioonide juhtimisest, koolisisestest koostöövestlustest. Töötoad jätkuvad lähiümbruse koolides,. Reedel oldi Rae valla Järveküla koolis. Vaata pilte Keila Koolist.

Harju Elekter tutvustab oma tooteid ja tegevusi sel nädalal Tampere Alihankina messil.

Äripäeva müügi- ja ekspordiveebi bestsales.ee korraldatud konkursil Müügitegu 2018 on üks kandidaat ka Harju Elekter Elektrotehnika AS. Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmisega tegeleva ettevõtte 2017.aasa müügikäive oli 37 059 000 eurot, müügikäibe kasv võrreldes aastaga 2016 oli 2,052 korda ja ärikasum 2017.aastal 1 522 000 eurot. Ettevõttes on  215 töötajat.

Näitust "Lummavad kihelkondlikud ehted" sai Harju Maakonnaraamatukogus vaadata 27. septembrini. Samal päeval kell 14.15 pidas ehtemeister Keiu Kulles loengu "Hõbe Eestimaa põuest".

Keila Korvpallikooli meeskond alustas EYBLi U20 turniiri Rumeenias Cluj-Napocas neljapäeva hilisõhtul 64:57 võiduga Poola klubi King BC Szczecini üle. Mäng algas väga raskelt. Keila jäi taha 3:21, ent raskes seisus suudeti end kokku võtta - kiirustamise asemel mängiti rünnkul kiirelt, kuid distsiplineeritult ning kaitses keerati sitkust ja võitlusvaimu kõvasti juurde. Poolajal oldi veel taga 28:34, ent kolmandal veerandajal saadi ette ning viimasel veerandajal suudeti edu kasvatada ja hoida. Conrad Sengbusch tõi Keila parimana 16 punkti, Kevin Sepik lisas 14 ja Margus Pahv 10 silma. Roland Tamkivi kontosse kanti 9 punkti ja 11 lauapalli. Märkimist väärivad ka Kristen Kasemetsa ja Mart Maide 5 vaheltlõiget.  Mängud toimuvad 9500 pealtvaatajat mahutavas hallis, kus aasta tagasi peeti meeste EMi alagrupiturniir. Seega saavad poisid kogeda tõeliselt suure areeni tunnet.

 

Reede, 28.september:

Keila Lehes: esiküljel peatselt avatavast Arvo Pärdi keskusest. Uudistes Matthias Burghardi ametisse seadmisest, Muusikakoolide Liidu tänupreemia sai Pille Karras, Keila lahingu 74.aastapäevast, Sergei Usanov (juunior) 4.kohast Euroopa Meistrivõistlustel, naiskodukaitsjate käigust Pedassaarele ja meelelahutuslikust mälumängust. Piirkonnapolitseinik Annika Koppel meenutab helkuri vajalikkust. Sotsiaalkeskuse juhataja Riina Sippol kirjutab nõrgematest hoolimisest. Tegija on Heli Iljašenko.

Keila Koolis on õpilasesinduse presidendi valimised.

Noortetoas Mõte Kuubis räägiti reisijutte Austraaliast.

Waldorfkoolis Läte alustas uut hooaega Keila Tantsutuba. Sel korral tantsiti Vallo Rajasaare ja folklooriansambel Kiitsharakad saatel 19.ja 20.sajandivahetuse seltskonnatantse.Laupäev, 29.september:

Harju Maakonnaraamatukogu Ettelugemishommikul loetakse Agnieszka Stelmaszyki "Kartmatu vanaema Adeele kosmosereis".

Keila Muusikakooli Klaveriõhtul esinevad Sten Lassmann ja Mihkel Poll. Kavas Sergei Prokofiev Klaverikontsert nr 2 g-moll, op. 16 ja Artur Lemba klaverikontsert nr 1 G-duur, op, 2.

 

Pühapäev, 30.september:

Kell 11 algaval Jumalateenistusel toimub Keila Miikaeli koguduse uue õpetaja Matthias Burghardt'i introduktsiooniteenistus. Matthias Burghardt´i seab ametisse piiskop Tiit Salumäe, assisteerivad õpetajad Peeter Krall ja Jaan Jaani. Orelil mängib Aivar Uuk. Jumalateenistusel tähistatakse ka pühapäevakooli aasta algust. Pärast jumalateenistust on kõik oodatud vastuvõtule. Arnd Matthias Burghardt sündis Saksamaal Ingelheimis. 11. mail 1970. aastal. Tema teoloogiaõpingud möödusid Marburgi ja Kieli ülikoolides. Koguduse õpetajaks ordineeriti Burghardt 2000. aastal. Ta on töötanud pastorina nii Saksamaa kui ka Läti luterlikes kogudustes. 2006. aastast tegutseb Matthias Burghardt Eestis. Ta on olnud Tallinna Saksa Lunastaja koguduse õpetaja ning Nõmme Rahu koguduse  abiõpetaja. 24. juunil 2018 valiti Arnd Matthias Burghardt Keila Miikaeli koguduse õpetajaks.