« Tagasi

37.nädal 2018

 

 

Teisipäev, 11.september:

Täna tutvustas Keila Sotsiaalkeskus oma uue hooaja plaane. Aga kõigepealt kõneles teemal "Vanadus algab homme" avatud uste päeva külaline Tiina Tambaum, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur ja Haridusteaduste instituudis.Huvilised said vaadata ka Taimi PItsi erakordset tikandide näitust. Vaata pilte.

Harju maakonnaraamatukogu lastetoas on Vikerkaare lasteaia Sipsiku maja Naksitrallide rühma näitus „Meie aasta lasteaias".

Keila Koolis algas lastevanemate koosolekute jada.

Terviseradadel oli Keila Seeriajooksu sügisetapi I jooks. Sügise esimesel etapil ületas Oliver Grauen kehtivat lühikese raja rekordit 6 sekundiga ja Joonas Mattias Lauril jäi pika distantsi rekordist 1 sekund puudu.
Kehtivad rajarekordid: 
Lapsed ja naised, 1 ring Rekord joostud
Tankimäe standard 1,2km Oliver Grauen 4:18,0 2018 S
Hüppemäe 1,2km Oliver Grauen 4:09,1 2016 S
Singel 1,4km Marten Kelement 5:47,4 2017 K
Tankimäe pikk 2km Oliver Grauen 7:29,4 2018 K

Mehed, 2 ringi Rekord joostud
Tankimäe standard 1,2km Oliver Kulbas 8:48,4 2018 K
Hüppemäe 1,2km Steven Linkov 8:31,5 2016 K
Singel 1,4km Taavi Kala 11:21,8 2017 K
Tankimäe pikk 2km Taavi Kala 14:47,5 2017 K

 

 

Kolmapäev, 12.september:

Harju Maakonnaraamatukogus on Pille-Riin Lilleoru maalinäitus „Unes".

Keilasse jõudis omaaegse Harju rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee aegne ehitisprojektide arhiiv. Nüüd ootab ees saabunud enam, kui 900 toimiku läbivaatuse ja arhiveerimise töö, mille käigus võrreldakse saabunud kaustu olemasoleva linnavalitsuse arhiiviga. Kui mõne hoone kohta on kaks toimikut, annab linnavalitsus ühe toimiku kinnistu omanikule.

Noortekeskuses oli algklasside õpilastele mõeldud Loodus-ja teadusringi avatud tund.Neljapäev, 13.september:

43.Keila Linnavalitsuse istung

Linnavalitsus kehtestas Keila Noortekeskuses tasuliste teenuste hinnad.  Spordisaali üürimine maksab 13 eurot tund, köögi ja 2.korruse toa, saali ja 1.korruse mänguderuum üürimine noorteüritusteks maksa 16 eurot tund. Ringitöös osalemine maksab sõltuvalt vahendite maksumusest  5-50 eurot kuus. Tasulistel üritustel osalemis hind on sõltuvalt ürituse maksumusest 1-20 eurot, noortelaagris osalemine 1-100 eurot päev ning savipõletusahju kasutamine 20 eurot kord.

Linnavalitsus kinnitas isiku võimetust minna ise oma isikut tõendavale dokumendile järgi ja andis selleks volituse sotsiaaltöötajale.

Sotsiaaltoetusi maksti summas 182.91 eurot. Linnavalitsus otsustas ka hooldajatoetuse maksmise üle.              

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse üheksa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise eelnõu. Linnavalitsus teeb ettepaneku taotleda munitsipaalomandisse Ühendustee (transpordimaa),  Loopealse, Sooserva (mõlemad jäätmehoidla), Niidu tänav, Niidu tn 7 (mõlemad transpordimaa), Kruusa tn 23a, Kruusa tn

Linnavalitsus otsustas koormata tähtajatult  Keila linna omandis olevad 78 JA 850 ruutmeetri suurused Piiri tänav transpordimaa kinnistud  Aktsiaselts Keila Vesi kasuks isikliku kasutusõigusega, mille sisu on veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku väljaehitamine, omamine, remontimine, hooldamine, asendamine, kasutamine, kasutusse andmine ja muul viisil ekspluateerimine veevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse osutamise eesmärgil.

Linnavalitsus koormas kümneks aastaks Keila linna omandis oleva Ehitajate tee 13 asuva 15 ruutmeetrilise kinnistu osa  Elisa Eesti AS kasuks isikliku kasutusõigusega omamaks seal maatükiga püsivalt ühendatud elektriehitisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud elektriehitiste ehitamiseks ning elektriehitise kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks.

Linnavalitsus kooskõlastas ja suunas avalikustamisele Keila Linnavolikogu eelnõu, mille jõustumisel tekiks Keila linna juurde uued tänavad (juriidilise termini kohaselt liikluspinnad) Vasara põik,  Lühike tänav, Mäe tänav ja Piiri põik. Korralduse on vajalik Vasara tänava piirkonna aadresside korrastamiseks ruumiandmete seadusele kohaseks.

 

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud hankemenetluse Keila linnatänavate aastaringne hooldamine" e-menetlusena ja moodustas hanke läbiviimiseks komisjoni.

Linnavalitsus väljastas ehitusload kahe korteriga elamute  püstitamiseks Keilas Kalda põik 9 ja 11 kinnistutel.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava kinnitamise eelnõu.

Linnavalitsus saatis volikogu menetlusse eelnõu, mille küsitakse tagatist projekti "Keila linnas tänavavalgustuse rekonstrueerimine"  omafinantseeringuks  mitte rohkem kui 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat) eurot perioodil 2019. aasta kuni 2020. aasta. Taotletava projekti prognoositav kogumaksumus on kuni 650 000 eurot. Projekti rahastatakse Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) poolt eraldatavatest rahalistest vahenditest kuni 65% ulatuses projekti maksumusest ja selle eesmärk on Keila tänavavalgustussüsteemi uuendamine, muutes seda energiasäästlikumaks. Projekti piirkonnad on Keila Keskväljaku piirkond, Loode-Keila piirkond ning Mudaaugu piirkond. Projekti kuuluks säästlike LED-valgustite ja valguspostide uuendamine, toite- ja juhtimiskaabelduse ning juhtimis- ja toitekilpide uuendamine. Esialgne orienteeruv tegevusplaan oleks hiljemalt 2019 aasta suvel projekteerimise -ja ehitushanke läbiviimine ning objekti järelevalve hanke läbiviimine, 2019 aasta II poolaasta kuni 2020 kevad valgustuspuntide renoveerimine Keskväljakul ja Loode-Keilas ,  2020 I poolaastal  valgustuspunktide renoveerimine Mudaaugu piirkonnas. Projekti planeeritav lõpp oleks 2020 31.august.

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava kinnitamise eelnõu.  Arutluse all on Keila linna eelarvestrateegia 2018-2021 "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025" ning  "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025" tegevuskava aastateks 2018-2021.

Terviseradadel oli Keila Seeriajooksu sügisetapi II jooks.

Linnavalitsuse pressiesindaja Valdur Vacht osales Lääne-Harju omavalitsuste kommunikatsioonitöötajate väljasõidul Kagu-Eestisse. Kogemuste vahetamiseks. ülastati Tartu linna ja valla, Võru linna ja Jõgeva valla kolleege.

Keila Muusikakooli toimunud kontserdil esinesid Valle-Rasmus Roots (tšello) ja Sten Lassmann (klaver). Kavas: Rahmaninov Sonaat tšellole ja klaverile g-moll, op. 19, Šostakovitš Sonaat tšellole ja klaverile d-moll, op. 40, Prokofjev Sonaat tšellole ja klaverile C-duur, op. 119.

 

Reede, 14.september:

Keila Lehes: esiküljel noortekeskuse huvimessist. Uudistes Harju Elekter Elektrotehnika uuest lehtmetalli töötlemise liinist, Barsbütteli Sommerfestist, riigikaitselaagrist ja Jamboreest, lasterikastest peredest, rongiliiklusest ja külla saabuvast Kerava meeskoorist. Pikemalt aadresside muutumisest Vasara –Piiri-Paldiski maantee vahelisel alal ja vastupanuvõitluse päevast Harjumaa Muuseumis. Tegija on Gervet Väät.

Keila piirkonna väärikate ülikool alustas kuuendat hooaega. Keila linn soovib tudengitele head kooliaasta algust!

Noortetoas Mõte Kuubis oli reisijuttude õhtu. Rääkis Madle, kes elas kaks aastat Armeenias.

Tervisekeskuses oli Doonoripäev.

 

Laupäev, 15.september:

Keilas oli Kaitseliidu õppus. Tegevused toimusid  peamiselt Lõuna-Keilas, liikumine toimus jõe poole TERKO territooriumile. Kella 9-st alates on antud luba kasutada ka immitatsioonivahendeid. Linnavalitsuses on õppuse juhtstaap. Õppustel oli ligikaudu 250 osalejat. Ründajad on Kaitseliidu Keila malevkonna võitlejad, kellel on abiks Kalevi pataljon ja ka Keila noorkotkad. Kaitsjate rolli täidab Kaitseliidu Tallinna malev. Kaitseliit tänab Keila linna elanikke mõistva suhtumise eest ja vabandab võimalike ebamugavuste põhjustamise pärast!. Vaata pilte.

Erakool Lätte lapsevanemad korraldasid koolimaja hoovil õunamahla pressimise. Valminud mahla müügist saadud raha läheb kooli õppevahendite soetamiseks. Õunad on Keila elanike ja kooli lapsevanemate vabatahtlik annetus.

Naiskodukaitse Keila jaoskond korraldas hommikusele värskendavale matkatiirule kodulinnas ja selle ümbruses. Kuna 15.september on Maailmakoristuse päev siis toimus seekordne Keila Käbi koos plogginguga. ENSTO paarkümmend töötajat koristasid Keila jäe äärset Keilaga piirnevalt Harku valla alalt maanteesilla läheduses. Lions Keila klubi koristas Keila - Tuula kergliikustee äärset. Vaata pilte.

Harju Maakonnaraamatukogu ettelugemishommikul lastele loeti  Rasa Dmuchovskiene raamatut "Väike sipelgas Miksmiks".

Alates laupäevast, 15. septembrist muutus remontööde tõttu Elroni Läänesuuna rongide puhkepäevade sõiduplaan.

 

Pühapäev, 16.september: