« Tagasi

36.nädal 2018

 

Esmaspäev, 3.september.

Selgus, et Keila linna elanike arv on 1.septembri seisuga 10 012. Registriametniku arvutuste kohaselt registreerus 10 000. Keila elanik 24.augustil ja temaks osutus kaitseväelane Gervet Väät.

Koolides algas õppetegevus.

Keila Muusikakooli õppeaasta avaaktusel tutvustati uusi õpetajaid ja anti I klassi õpilastele üle uksekaart. Muusikakooli I klassi võeti üheksale erialale vastu kokku 42 õpilast. Uudne on kandleõpetaja Pille Karrase juhendatavasse pärismuusikaklassi. Direktor Andres Teppo kutsus huvilisi ka kooli jazzbandi. Vaata pilte. Uued õpetajad on viiuliõpetaja Ann-Meeta Tepp ning  löökpilliõpetajad Anni Karu ja USA päritolu Jacob Steuer, kes  on ka Eesti rahvusooperi kontsertmeister.

Lasteaia Vikerkaare kuningriigis algas täna uus (õppe)aasta ja seda tähistati lasteaia hoovis mänguliselt uue valitseja valimisega. Seitsme maa ja mere tagant õnnestus leida neli kandidaati: Aune Muusikamaalt; võimlemise vürstinna Sirje Spordiriigist; naeruprintsess Sille Naljamaalt ja Rõõmuriigi hea tuju saadik Kaia. Iga kandidaat jutustas sellest, mismoodi hakkab tema valitsemise ajal elu kuningriigis toimuma: kas ainult lauldes, ainult võimeldes, ainult naljatades või hoopis nõnda, et kõike tehakse tasakaalukalt natukene ning ilmtingimata hea tujuga. Vahvate kandidaatide lubaduste saatel said lapsed nii laulda, sportida, tantsida kui naerda. Tarkade nõukogu kuulas kõik kandidaadid läbi ja teises voorus esitati lisaküsimusi. Ühiselt valiti Vikerkaare kuningriigi uueks valitsejaks heatujuline Rõõmuriigi saadik Kaia. Aitäh muusikaõpetaja Aunele idee ja ürituse eestvedamise eest. Soojad tänusõnad kõigile organiseerijatele ja osalejatele! Head uut õppeaastat meile kõigile!

Esimese päris koolipäeva hommikul olid Paldiski maanteel. Koolilaste poolt enim kasutatavatel ülekäiguradadel olid kohal Politseinikud ja Keila Noortekeskuse töötajad, et vajadusel julgestada tänava ületamist. Kõik kulges väga rahulikult ja valdav enamus autojuhtidest olid jalakäijate vastu kenad ja viisakad.

Keila linnavalitsuses on tänasest avatud järgnevatel aegadel: E 8.00 – 16.30, T 8.00 – 18.30, (vastuvõtuaeg 14.00 – 18.00), K 8.00 – 16.30, N 8.00 – 16.30 (vastuvõtuaeg 9.00 – 12.00), R 8.00 – 14.00. Ametnike vastuvõtule soovituslik eelregistreerimine ning väljaspool vastuvõtuaega kokkuleppel.

Saabus teade, et Konkurentsiamet kinnitas Utilitase kaugkütteettevõtete Tallinna, Rapla, Keila ja Jõgeva võrgupiirkondades uued soojuse piirhinnad, mis rakenduvad 1. oktoobrist 2018. Soojuse piirhindade korrigeerimine tuleneb muutustest nafta hinnas maailmaturul, mis on toonud kaasa maagaasi ja põlevkiviõli kallinemise, ning puiduhakke hindade muutusest. 1.oktoobrist 2018 rakenduvad uued piirhinnad Keila võrgupiirkonnas 46,08 eurot/MWh (seni 42,87 eurot/MWh).

Arendusnõunik Maret Lepiksaar ja abilinnapea Timo Suslov osalesid Rae Kultuurikeskuses toimunud Harju maakonna arengustrateegia 2035+ koostamise ühisseminaril. Anti ülevaade Harju maakonna strateegia visioonist, eesmärkidest ja tegevussuundadest ning osalejatel oli võimalik küsida küsimusi, esitada täpsustusi ja ettepanekuid. Muu hulgas selgus, et endiselt on päevakorras Saue – Keila raudteelõigu kaherealiseks muutmine, mis tähendab Keilasse, Tuula teele jalakäijate tunneli rajamist.

 

Keila JK võitis kodus Nõmme Kalju FC U21  4:1.

 

Teisipäev, 4.september:

Harju Maakonnaraamatukogus raamatunäitus "Дина Рубина 65".

Linnavalitsus korraldas oma töötajatele vabavara kasutamise koolituse.

Linnavalitsuses oli üldplaneeringu koostamise koosolek.

 

Kolmapäev, 5.september:

AS Keila Vesi  juhatus andis teada AS Keila vesi ja OÜ Varahooldus ühinemisest. Ühinemisel jääb alles AS Keila vesi, Varahooldus lõpetab. Ühinenud ettevõtte ainuaktsionär on keila linn. Tegevust jätkatakse AS Keial Vesi ärinime all, mis on tuntud ja tugev kaubamärk ning see jääb ka edaspidi kasutusse kaubamärgina. Kõik OÜ Varahooldus varad, lepingud, õigused ja kohustused lähevad üle AS-le Keila Vesi. Samuti jäävad jõusse kõik senised kokkulepped ning koostöötingimused. AS Keila vesi loodab, et koostööpartnerid jõuavad aegsasti teha vajalikud muudatused dokumentide ning arvete vormistamisel, sest alates 10.septembrist 2018 ei saa AS Keila vesi enam aktsepteerida arveid ega dokumente, mis on adresseeritud OÜ Varahooldus nimele. OÜ Varahooldus arveid on võimalik tasuda arvel märgitud kontole kuni 10.10.2018. AS Keila vesi üldine e-posti aadress on info@keilavesi.ee , arvete edastamine Arved@keilavesi.ee , haldusteenuste dispetšeri telefoninumber on 502 2148, e-aadress info@keilavesi.ee .

Lasteaia Vikerkaar Sipsiku majas tähistati teadmistepäeva. Ühtlasi võeti lasteaia perre vastu ka uued lapsed. Meie lasteaeda soovis tulla ka pärast suvepuhkust Karlsson. Sipsik ja lapsed kontrollisid, kas Karlssonil on kõik vajalik kaasas. Karlsson ja Sipsik trallitasid lastega ning kordasid ka kõik tähtsad asjad üle, et uus õppeaasta saaks alata. Esimeseks õppetegevuseks sai meil kuke kui tarkusesümboli joonistamine. Selle tegevuse viis läbi maailma parim kukekese joonistaja Karlsson isiklikult. Ametliku osa lõpetas mullipidu!

 

Neljapäev, 6.september:

Keila Linnavalitsuse 42. istung 6.septembril 2018

Linnavalitsus otsustas maksta sotsiaaltoetusi summas 923,67 eurot.

Linnavalitsus volitas sotsiaaltöötajat esindama Keila linna eestkostetava nimel  tema korteriomandist eluruumide üürile andmiseks kohase lepingu sõlmimisel.

Linnavalitsus kinnitas Keila Sotsiaalkeskuse struktuurimuudatused, millega loodi juurde  1 tugiisiku, 2 spetsialisti, 2 sotsiaalhooldaja ja 2 tegevusjuhendaja ametikohta. Sotsiaalkeskuses on nüüdsest lisaks juhataja ametikohale 6 spetsialisti, logopeed, 10 sotsiaalhooldajat, 10 tegevusjuhendajat, 13 tugiisikut, sekretär, bussijuht ning 1,5 abitöölise ja 0,5 perenaise ametikohta.

Linnavalitsus kehtestas Keila Kooli põhimääruse.

Linnavalitsus muutis Ülesõidu tn 1 katastriüksuse (pindala 1658  m²) senist sihtotstarvet ühiskondlike ehitiste maa 50% ja ärimaa 50% ning määras uueks sihtotstarbeks ärimaa 30 % ja elamumaa 70 %. Ning määras projekteerimistingimused Ülesõidu tn 1 kinnistule olemasolevate hoonete lammutamiseks ja 3-korruselise korterelamu-ärihoone ehitusprojekti koostamiseks.  Ülesõidu tn 1 kinnistul asub  viimati  perearstikeskuse kasutuses olnud 1950-ndatel ehitatud hoone ja garaaž, mis on amortiseerunud ja ei ole kasutuses. Projekt tuleb eskiisistaadiumis kooskõlastada Keila Linnavalitsusega ja Muinsuskaitseametiga. Kinnistul võib olla üks korterelamu-ärihoone (orienteeruvalt 26 korteriga), mille põhimahul on kolm maapealset korrust: esimene korrus peamiselt äripindadele, teine ja kolmas korrus peamiselt korteritele. Lisaks võib hoonel olla keldri- või soklikorrus, kuhu on soovitatav paigutada korterite panipaigad. Hoone maapealse osa põhimaht võib olla maksimaalselt 12,5 m kõrgune.  Keila Linnavalitsuse ja Muinsuskaitseameti nõusolekul (otsustatakse eskiisistaadiumis) võib hoonel olla väikses mahus neljas korrus brutopinnaga kuni 100 m². Hoone maapealne kõrgus selles osas võib olla kuni 13,5 m. Hoone 13,5 m kõrgune osa peab olema arhitektuurne aktsent ja kaunistama hoonet. Näiteks võib hoone kõrgeim osa olla arhitektuurne nurgalahenduse element, trepikoda katusele pääsuks või kolmanda korruse mõnede korterite ja/või äripinna kaldkatusealune osa või aatriumi katus.  Krundi suurim ehitusalune pind on 900 m². Hoone suurim brutopind on 3000 m². Hoone põhimaht tuleb paigutada Keskväljak 3//3a ja 5 hoonetega ühele ehitusjoonele. Hoone kõrgus ja arhitektuurne lahendus peavad sobima Keskväljak 3//3a ja 5 hoonetega. Hoone mahuline ja arhitektuurne lahendus peavad sobima ka teiste kesklinna miljööala hoonete mahtudega. Keskväljaku ja Ülesõidu tänava nurgas peab hoonel olema nurgalahendus. Katusetüübiks sobivad viilkatus, kaldkatus ja lamekatus. Katuseterass on lubatud ainult juhul, kui selle projektsioon maapinnal on vähemalt 45 m kaugusel Rohelise tänava elamutest ning hoone ja Rohelise tänava elamute vahel säilitatakse kõrghaljastus. Hoone välisviimistluses soovitatakse kasutada traditsioonilisi ja linnakeskusele omaseid väärikaid  materjale (seintel näiteks fassaadikivi, puitu, tellist, heledaid krohvipindu, klaasi, katustel näiteks katusekivi, valtsplekki) ja vältida imiteerivaid materjale.

Linnavalitsus kinnitas Ülesõidu 1 ja Roheline 5 asuvate kinnistute võõrandamiseks korraldatava enampakkumise läbiviimise ja müügilepingu tingimused. Pakkumised tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud konteineris hiljemalt 2. oktoobril 2018. a kell 10:00 Keila Linnavalitsuse e-posti aadressile klv@keila.ee.  Tähtajaks laekunud pakkumised  avatakse 2. oktoobril 2018. a kell 10:15 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis. Linnavalitsus moodustas enampakkumise läbiviimiseks 3-liikmeline komisjoni, mille esimees on abilinnapea Timo Suslov.

ASi Harju Elekter tütarettevõte AS Harju Elekter Teletehnika avas täna, 6.septembril oma uues tehaseosas pidulikult täisautomaatse lehtmetalli töötlemise liini. Vaata pilte avamiselt. Soome firma Finn-Power Oy poolt tarnitud robotiseeritud tootmisliini käivitamine suurendab tehase võimekust toota paindlikult ühtse voona nii väike- kui suurpartiisid tõstes hüppeliselt tehase tootlikust ning viies tootmise kontsernis targatehase ehk Industry 4.0 tasemele. Lehtmetallkomponentide tootmismahu suurendamise vajadus oli tingitud kasvanud tellimuste efektiivse täitmise tagamisest nii kontserni ettevõtetele kui ka kontserniväliste klientidele. Tehnoloogiliste uuenduste raames soetati veel kõrgtehnoloogiline painutuspink firmalt AMADA ning täisautomaatne presstarvikute paigaldusseade firmalt Haeger, mis liideti kaasaegse juhtimistarkvaraga lehtmetalli töötlemise FMS automaatliiniga. Lisaks renoveeriti 2300 m2 ulatuses tootmishalle, mille käigus suurenesid tütarettevõtte tootmispinnad ligi 9000 m2ni. Investeeringute maksumus kokku oli 3 miljonit eurot.

Noortekeskuses oli Huvimess. Vaata pilte. Kohal olid  Kodutütarde ja noorte kotkaste Keila rühm, Naiskodukaitse, Fusion Keila – kiirbänditöötuba, MTÜ Käsitöösalong Vaarikas Vahukoorega, Eesti käesurumissport, MTÜ VeniVidiVici – Eestisisene õpilasvahetus, Keila Korvpallikool – vabaviskevõistlus, JJStreet, Akrobaatika ja tsirkusekool PartnerAkro, Keerdtrepp tõukkeratta töötuba, Marve Iluklubi Oü – meigi töötuba endale, Keila Mudellennuklubi, Puidu töötuba, Loodus-teadusring, loovusring, saviring, fotoring, käsitöö – ja kunstiring, basskitarriring, kitarriring, trummikool, Spordiklubi Nullgrupp, Näiteringi näidend, Saue Taekwondoklubi, Nõmme/Keila kodutütred, Keila Jalgpalliklubi driblamise võistlus ja teised mängud.

Keilasse jõudis Viktor Nikulini Tsirkus. Etendused on nädalavahetusel.

Linnavalitsus avalikustas plaani koostada eelnõu Vasara ja Piiri tänava ning Paldiski maantee vahelise ala kinnistute koha-aadresside muutmiseks. Mitmed piirkonna katastriüksused ei oma juurdepääsu adresseerimiseks kasutatud liikluspinnalt, aadressipunktid asuvad sama liikluspinna eelnevast numbrist liiga kaugel ja kohati on tegemist ebaloogilise numeratsiooniga. Aadresside korrastamiseks määratakse Vasara piirkonnas praeguse seisuga neli uut liikluspinda – uue nimega tänavat. Kõiki muudatusega hõlmatud aadressi omanikke teavitab vajadusest korrastada seniseid aadresse linnavalitsus personaalselt. Teatega kaasnevad selgitused aadresside muutmisega kaasnevatest muudatustest.  Aadressi muutmisel registreerib linnavalitsus muutuse ühtses aadressiandmete süsteemis ADS, mis on seotud teiste riiklike registritega. Seega aadressi muutmisel ADS süsteemis muutuvad aadressid rahvastikuregistris, kinnistusraamatus, maakatastris, ehitisregistris, äriregistris ja teistes registrites, mis on seotud rahvastikuregistriga. Omanikule nende muutustega rahalist kulu ei teki. Majaomanike või elanike kohustuseks jääb teavitada muutunud aadressist eelkõige oma lepingupartnereid (mobiilioperaatoreid, panku, kindlustus- ja liisingufirmasid, kommunaalteenuseid pakkuvaid firmasid jne), aga ka oma kirjasõpru.

 

Reede, 7.september:

Keila Leht annab teada, et Keilas on taas üle10 000 elaniku. Lehest saab teada, et sel korral oli 10 000. Gervet Väät. Pildil on aga Ott Tomingas, kes oli osutus vastsündinuna 10 000.elanikuks 2011.aasta mais. Nüüd on Ott juba koolipoiss. Keila Lehe esiküljel hulk pilte Harjumaa Muuseumi sünnipäevast - keskajapäevast. Uudistes saame teada, kes keilalastest pälvisid Vabaduse Tammepärja aumärgi, Kiili-Paldiski gaasitrassi ehitusest, soojahinna tõusust, muutustes rahvastikuregistri seaduses, noorkotkaste ja kodutütarde päästelaagrist, heade ideede inkubaatorist ning sellest, et 15.septembril on Keila linnas kaitseliidu linnalahingu õppus. Intervjuu on tantsutreener Johanna-Maria Soonega. Keila Keskkooli IX lend soovib õnne õpetaja Liivia Telgmaale. Tegija on Timo Diener

Abilinnapea Eike Käsi osaleb Põltsamaal Tervislike Linnade Võrgustiku sündmusel.

Harju Maakonnaraamatukogus avanes ehtemeister Keiu Kullese näitus „Lummavad kihelkondlikud ehted".

Kultuurikeskuses avati kunstiringi Sirlett näitus „Sirleti kunstisuvi 2018".

Pildid Miki Lasteaia uue hoone ehituselt.

 

Laupäev, 8.september:

Harju maakonnaraamatukogus  ettelugemishommik lastele. Loetakse Jessica Martinello raamatut "Isegi kollid pesevad hambaid".