« Tagasi

28.ja 29.nädal 2018.a.

28.nädal 2018

Esmaspäev, 9.juuli:

Harju Maakonnaraamatukogus on 3.juulist avatud Tiina Kaljuste keraamikanäitus "Ainsus ja mitmus".

Täna käis linnapea Enno Felsi juures viisakusvisiidil Keila Miikaeli koguduse õpetajaks nimetatud Arnd Matthias Burghardt koos abikaasa Annega. Neid saatis ja tutvustas linnapeale senine Keila kirikuõpetaja Marek Roots, kes asub teenima abiõpetajana EELK Tartu Pauluse kogudust.Vaa

Haart Ehitus teatas, et Miki lasteaia vanade hoonete lammutustööd ja raadamine on teostatud, objektilt on veel ära vedada paar koormat jäätmeid. Teisipäevast alustati vundamendisüvendi kaevet ja järgmisel nädalal taldmike ehitusega.

 

Teisipäev, 10.juuli:

Keila Keskväljakul oli teisipäeval ja kolmapäeval doonoritelk.Pildid.

AS Keila Vesi andis teada, et suunab sügisel õppima veekäitlusoperaatori ametit Järvamaa Kutsehariduskeskusesse riiklikku õppegruppi. Õppevorm on töökohapõhine.

 

Kolmapäev, 11.juuli:

Linnapea Enno Fels osales „superministeeriumis" haldusreformi läbiviimist läbi selle erinevate külgede kokku võtvat artiklikogumiku esitluse. Koos sellega toimus ka huvitav mõttevahetus mõnede autorite ning valdkonda juhtinud ministrite osavõtul. Vaata ülekannet.

Keskväljakul oli Doonoritelk. Pelikan Dona ja Keila inimesed näitasid Keila doonoritelkides musklit – kahel telgipäeval külastas meid 340 inimest, verd loovutas 281 doonorit ning 26 inimest loovutas verd esimest korda elus. Meie verevarud said 126 liitrise tõhusa täienduse. Tuhat tänu kõigile Keila doonoritele! Telgituur jätkub juba 24. ja 25. juulil Eestimaa südames Paides.

„Kirsipesa" korraldas koduõuel Haapsalu maantee 30 hoovil duo Randvere-Samuel-Randvere kontserdi. Duo Randvere-Samuel-Randvere on kooslus, kus kohtuvad klassikaline klaver, pop-laulja hääl, vahetu improvisatsioon ning siiras rõõm muusikast. Heledate õhtute kontserdi kavas on lüürilised Eesti autorite palad esinejate enda seades. Kõrvuti kõlavad nii kõigile tuntud laulud, kui ka teosed, mida teavad ainult Johan ja Evelin. Pildid.

Saabus teade, et Ensto Ensek sõlmis juulis Norra ettevõte Avinoriga hankelepingu, mille raames tarnib Ensto Ensek esimeses etapis 1000 elektriautode laadimisjaama kümnetele Norra lennujaamadele. Sõlmitud leping kehtib kolm aastat ning ostja huvi korral saab lepingut pikendada. Ensto pakub ostjale võimalust soetada ka Ensto tarkvara lahendus, mille abil saab klient laadimisjaamu monitoorida ning korraldada muuhulgas tarbijatelt teenustasude kogumise. Kokku hakkab vähemalt 3% Norra Avinor lennujaamade parkimiskohtadest omama uusi Ensto laadimisjaamu. Tehase juhi Kaarel Suuki sõnul on elektriautode laadimisjaamad osa Ensto strateegilistest toodetest, mis keskenduvad nutika linna kontseptsioonile, kus linna taristu toimib asjade interneti põhimõttel. "Me ei tooda lihtsalt laadimisjaama - Ensto pakub juurde pilvepõhist teenust, kus vastutame seadme korrasoleku eest ning teostame ennetavat hooldust," viitas Kaarel Suuk. Tema sõnul oli Ensto grupp üks esimesi suuri rahvusvahelisi elektriala ettevõtteid, kes hakkas elektriautode laadimislahendusi välja töötama ja valmistama.

 

Neljapäev, 12.juuli:

Harju KEK teatas, et Valdmäe Tööstuspargi teise valminud hoone ruumide üleandmised käivad täies hoos ja esimesed üürnikud on juba sisse kolinud.

 

Reede, 13.juuli:

Linnavalitsus otsustas koormata Keila linna omandis olev Kalda tänav kinnistu Telia Eesti AS kasuks isikliku kasutusõigusega. Kasutusõiguse sisu on õigus omada Kalda tänav kinnistul maatükiga püsivalt ühendatud sideehitisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud sideehitiste ehitamiseks, kasutamiseks, korrashoiuks, ümberehitamiseks ja lammutamiseks.

 

Laupäev, 14.juuli:

Nädalavahetusel toimub Keilas Euroopa vibulaskejooksu karikavõistlus I etapp. Osalevad Eesti, Venemaa, Prantsusmaa ja Saksa sportlased. 2018 aastal toimub Euroopa vibulaskejooksu karikasarjas 2 etappi. Laupäeval olid kavas sprindid. Vaata pilte.

 

Pühapäev, 15.juuli:

Keila terviseradadel toimuvatel vibujooksu Euroopa karikavõistluste etapil olid kavas põhidistantsi võistlused. 

 

29.nädal 2018

Esmaspäev, 16.juuli:

Valminud on Ülejõe tee uue jalgtee asendis skeem. Töö käib jalakäijate silla eskiisiga.

 

Teisipäev, 17.juuli:

Täna pani Eesti pressifotoveteran Peeter Langovits Harju Maakonnaraamatukogus üles tagasihoidliku koguse oma meeletust fotokogust. Enamik pilte on 80-ndate lõpust- 90-ndate algusest, kui Peeter oli Eesti Teadeteagentuuri fotoosakonna juht ja pääses sageli ligi sündmustele, kuhu teisi pildistajaid ei lubatud.  Fotonäituste seeria "Tagasivaade - muutuste aeg" koosneb kümnest sarjast ja ca 600-st fotost, mis toovad vaatajani sada erinevat teemat Eestile olulistest sündmustest ja isikutest ajast, mil vabaduseihaluses asusime uut Eestis üles ehitama. Kõik lisatud tekstid on kirjutanud fotode autor. Paljud fotolood, mida näitusel saab vaadata, on ilmunud ka Postimehe rubriigis "Tagasivaade". "Loodan, et see subjektiivne läbilõige aitab paremini mõista seda keerulist aega, mis eelnes Eesti taasiseseisvumisele ning tollaseid püüdlusi, mis muutmisprotsessis samm-sammult ja erinevate jõudude koostöös meid ühise eesmärgini viisid," kirjutab Langovits näituse tutvustuses. Üle 30-aastase staažiga pressifotograafi Peeter Langovitsi meenutused olid pühendatud Postimehe 160, Eesti Vabariik 100 ja Soome Vabariigi 100.aastapäevadele ning olnud osaka Rahvusraamatukogu 100.juubeliaastast. Keilas on sel korral vaadata muu hulgas teemad Soome 100, Poliitika, SOS Lasteküla, Paldiski. See näitus on avatud septembri lõpuni. Loodetavasti tuleb näitusele ka järg. Augustis (kuupäev on täpsustamisel) tuleb ka huviliste kohtumine Peeter Langovitsiga.

Vaata pilte.

 

Neljapäev, 19.juuli:

Neljapäev ja reedel (19-20.07.18) suletakse liiklusele Ülesõidu tänava lõik Koidu tänavast Aukamäe tänavani. Kavas on Ülesõidu tänavale kõnniteede ehituseks vajalik teekatte freesimine ja asfalteerimine. Lisaks pannakse sadeveetoru. Freesimistehnika ja asfalteerimistehnika viibimine objektil ei võimalda liiklust läbi lasta. (Hilisem täpsustus: liikluse sulgemise luba on antud välja kuni 21.juulini k.a.) Kui algne plaan oli suunata liiklust ümber ehitatavat Koidu tänavat, siis täna see võimalik ei ole. Väljas on juba nädal aega temperatuur ca 30c ja sama temperatuuri lubab kuni nädala lõpuni, see aga omakorda muudab värske asfaldi elastseks ja võivad tekkida jäävad kahjustused. Lisaks käib Koidu tn-l killustikaluse ehitus ja kivide paigaldus e. sealt liikluse läbi laskmine on ka ohtlik. Ümbersõiduks palun kasutada marsruuti Koidu - Linnamäe tee – Ringtee.

Keila JK esindusmeeskonnal oli kodumäng Tartu JK Welcoga ja kaotati 1:2. Vaata parimaid hetki.

 

Reede, 20.juuli:

Keila Linnavalitsuse istung 20.juulil 2018.

Keila Linnavalitsus määras projekteerimistingimused raudteerajatise projekti koostamiseks Keila linnas olevale AS Eesti Raudtee kasutuses hoonestusõiguse alusel olevale Eesti Vabariigile kuuluvale kinnistule, katastriüksuse aadressiga Keila Raudteejaama (katastritunnus. Projekteerida lubatakse Tallinn-Paldiski-Riisipere II etapi kapitaalremonttöödega seoses järgmised tööd: raudtee pealisehituse kapitaalremont, mis sisaldab olemasoleva raudtee eemaldamist, ballastprisma väljavahetamist, uute liiprite ja rööbaste paigaldamist ja pöörmete vahetamist.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa mobiilsidemasti ehitamiseks Ehitajate tee 13 kinnistule,  maasoojuspuuraukude rajamiseks Kanarbiku tänav 31 kinnistul, ärihoone ehitamiseks Uus-Paldiski tee 3 asuval kinnistul ning  Vaikne tn 1 kinnistul asuva hoone lammutamiseks ja uue kahe korteriga elamu püstitamiseks. Ehitusloa sai 5-korrusega 33-korteriga elamu Paldiski mnt 28 asuval kinnistul.

Kasutusluba väljastati  mänguväljakule (tenniseväljak)  Vasara tänav T1 asuval kinnistul ja mänguväljakule (skatepark) Jõe 2b kinnistul.

Linnavalitsus kinnitas Keila Kooli arengukava 2018-2022. Kava avalikustatakse Keila Kooli veebilehel ja Keila linna veebilehel.

Linnavalitsus otsustas isikule hoolduse seadmise ja selle eest hooldajatoetuse maksmise üle, andis välja volituse eestkostja ülesannete täitmiseks ning maksta sotsiaaltoetusi summas 335,00 eurot.

Linnavalitsus tunnistas nõuetele vastavate pakkumuste puudumise tõttu Keilas Haapsalu maanteel Rõõmu kaubamaja lähedal; Haapsalu maanteel Keila Baptisti Koguduse hoone kõrval; Uus tänaval Keila bussi- ja rongijaama juures; Paldiski maanteel Keila Tervisekeskuse juures; Piiri tänaval Grossi poe juures; Haapsalu mnt 2 kinnistul Tallinna Kristlik Nelipühi Kogudus "Ülestõus" kiriku lähedal; Keskväljakul Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Keila Miikaeli Koguduse kiriku esisel platsil asuvate reklaamikandja aluste rajatiste ja katastriüksuste eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse andmine nurjunuks ning anda need kasutusse otsustuskorras.

Lõpetuseks lubas linnavalitsus linnapea Enno Felsi puhkusele 1. augustist 13. augustini 2018 ja kinnitas  linnapea  asendajaks sel ajal abilinnapea Timo Suslovi.

 

Laupäev, 21.juuli:

Terviseradadel on Keila lahtised meistrivõistlused discgolfis.