« Tagasi

25.nädal 2018

 

Esmaspäev, 18.juuni:

Miki lasteaia lapsed on täna esimest päeva oma uutes, ajutistes ruumes Pae tänaval.

Harjumaa Muuseumis algas lastelaager "Suveseiklus". Jalgpallistaadionil algas jalgpallilaager.

Kultuurikeskuses I korrusel on kuni augusti lõpuni Sirje Rannametsa keraamika näitus „Kapist välja".

Jõe tänava asfaldiplatsil sai pea-aegu valmis uus skatepark.

Saabus uudis, et Keila Korvpallikooli poiss Sten Strelkov aitas Eesti U15 vanuseklassi rahvuskoondisel võita sellel nädalalõpul Kopenhaagenis toimunud rahvusvahelise korvpalliturniiri.

 

Teisipäev, 19.juuni:

Keila linn pälvis 100tamme pargi rajamise eest Riigikantselei tänukirja. Heiki Lootilt võtiis tänukirja vastu arendusnõunik Maret Lepiksaar.

Käesoleval nädalal on Keila artikkel eestikeelse Vikipeedia nädala artikkel. Väga suures osas Keila linna artikli koostanud Ivo Kruusamägi soovitab ka teistel panustada Keilaga seotud artiklite täiendamisse, et Keilaga seotu pälviks tähelepanu ka tulevikus. 

Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosolek toimus Harjumaa Muuseumis. Päevakorras Noortetoa Kuup tulevik (ettekandja Jaanus Väljamäe) ja tutvumine Harjumaa Muuseumi tegevusega.

Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolek päevakorras oli Keila Linnavolikogu 28. märtsi 2017 määruse nr 7 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks" muutmine.

 

Kolmapäev, 20.juuni:

Keila Muusikakooli saalis Waldorfkooli Läte II lennu lõpuaktus. Põhikooli lõputunnistuse sai 13 õpilast, neist Grete Kiisküla lõpetas kiitusega. Klassiõpetaja oli Keijo Kanarbik. Vaata pilte.

On loodud Keila linna kanal videote jagamise keskkonnas Youtube.   Esimesena laeti üles Keilasse 100tamme pargi rajamise video, veidi hiljem ka mõned 2010 toimunud videokonkursi videod.

Tänasest järgmise 11 nädala kestel on Keila linnavalitsuses praktikal Meril Topper, Tallinna Majanduskooli õigusassistentide I kursuse õpilane.

Lasteaia juhataja Lenne Nõu andis ehitajale Haart Ehitus OÜ-le lammutustööde alustamiseks, üle lasteaia  võtmed. Ehituse tähtaeg on 31.mai 2019.

Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosolek päevakorras oli Keila linna ja Harku valla vahelise halduspiiri korrigeerimise ettepaneku tegemine ning nõusoleku ja volituse andmine (Uus-Paldiski tee ja Rõõmu tänava kinnistud).

Eesti Masinatööstuse Liidu delegatsioon (Kersti Vatter, Marti Jeltsov, Tõnis Raamets, Priit Lind, Kristjan Tabri, Veljo Konnimois, Triin Ploompuu) käis 20.06 külas  Alvar Sassil AS Harju Elekter Teletehnika's. Harju Elekter hakkab peatselt oma 50ndat sünnipäeva tähistama ja hea meel oli näha börsiettevõtte tõsiselt põnevaid arenguid ja ambitsioone. Juba õige pea hakkab sealt väga huvitavaid uudiseid tulema...

 

Neljapäev, 21.juuni:

Algas Miki lasteaia vanade hoonete lammutus, et teha ruumi uuele. Viimased pildid majast on tehtud eile-üleeile. Uus hoone peaks valmima 31. maiks 2019. aastal. Vaata pilte.

Oli Keila Kooli 9.klassi lõpuaktus. Tunnistuse said 104 põhikooli lõpetajat. Toimus ka mittestasionaarse õppe 9.kl ja 12.kl lõpuaktus. Vaata pilte põhikooli lõpuaktuselt.

Linnavalitsus volitas Keila Linnavalitsust ametiasutusena täitma Keila linna eestkostel oleva isiku eestkostja ülesandeid kohtu poolt määratud ulatuses ja volitas sotsiaaltöötajat võtma välja isikuttõendavat dokumendi kodaniku eest, kes ei ole ise võimeline sellele järgi minema. Linnavalitsus lõpetas isiku hoolduse seoses  hooldatava elukoha muutumisega. Linnavalitsus maksis sotsiaaltoetusi summas 371.77 eurot.

Sotsiaalmaja kodukorra korduva rikkumise tõttu lõpetas linnavalitsus isikule eluruumi tagamise teenuse osutamine ja sellega seonduva üürilepingu. Linnavalitsus andis sotsiaaleluruum aadressil Pargi 30-3/304 suurusega 25,7 m2 üürile  25. juunist 2018 kuni 31. detsembrini 2018 üürimääraga 1,70 eurot ruutmeetri kohta.

Keila Linnavalitsus lõi Keila Kooli direktori taotlust arvesse võttes juurde  kommunikatsioonijuhi ametikoha ning lisas kaks abiõpetaja  ja õppealajuhataja ametikohta. Nüüdsest on Keila Koolil 6 abiõpetaja ja 4,55 õppejuhi ametikohta. Õpetajate ametikohti on 110.  Kokku on Keila Koolis 159,8 ametikohta.

Linnavalitsus otsustas tähtajatult koormata Keila linna omandis olev Jaama tänava, Haapsalu maantee ning Jaama 10  kinnistu osad AS Utilitas Eesti kasuks isikliku kasutusõigusega  omada  kinnistul maatükiga püsivalt ühendatud kaugküttevõrku ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud kaugküttevõrgu ehitamiseks ning kaugküttevõrgu kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks.

Linnavalitsus muutis lasteaia Miki Ülase maja pidamiseks Keila linna ja SOS Lasteküla Eesti Ühing vahel 6. mail 2010. a sõlmitud üürilepingut pikendades seda kuni 31. maini 2019.aastal. Üürihind 1,6 eurot ruutmeetri eest, st  1 814,72 kalendrikuus.

Linnavalitsus andis välja ehitusloa üksikelamu  püstitamiseks Kruusa tn 27 asuval kinnistul ja kasutusloa  jäätmejaama platsi ja reoveepuhasti komposti ladustusplatsile Uus-Paldiski mnt 2 asuval kinnistul.

Linnavalitsus võttis vastu ja suunas  13.07-27.07.2018 avalikule väljapanekule  Keskväljak 8 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu, millega on kinnistule määratud ehitusõigus, maakasutus- ja ehitustingimused äri-eluhoone ehitamiseks. Keskväljak 8 asuvale  1100 m² suuruse  krundi kasutamise sihtotstarve 70% korterelamu maa, 30% ärimaa, suurim ehitusalune pind I korrusel 340 m², alates II korrusest 400 m²; suurim hoonestuskõrgus 11,5 m (abs 47,1 m); korruseid maksimaalselt 3 maapealset ja 1 maa-alune; I korrus on äripindade jaoks (kuni 2 äripinda), II ja III korrus on korteritele (max 12 korterit); sõiduautode parkimiskohti kuni 14 (1 koht korteri/äripinna kohta). Hoone välisviimistluses tahetakse, et kasutataks traditsioonilisi materjale: heledaid krohvipindu, fassaadikivi, klaasi, tellist jm linnakeskusele omaseid väärikaid materjale. Katusekatteks valtsprofiiliga plekk või tellisega sobiv katusekivi. Rõdude tüüp – „prantsuse" rõdud, rõdupiirded terasest või klaasist. Kinnistul asuv  põlispuu (künnapuu) tuleb säilitada.

Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosoleku päevakorras oli Keila Linnavolikogu 28. märtsi 2017 määruse nr 7 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks" muutmine, nõusoleku ja volituse andmine (Uus-Paldiski tee ja Rõõmu tänava kinnistud) ning ühendamise heakskiitmine ning ülesande andmine linnavalitsusele (AS Keila Vesi ja OÜ Varahooldus).

Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) volikogu otsustas 20.06.2018 koosolekul mitte toetada Harjumaal täielikult tasuta ühistransporti majandus- ja taristuministri määruses välja pakutaval kujul. Samas toetati Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kava võimaldada avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol osadele sõitjagruppidele tasuta sõitu. Otsuse argumendid põhinesid HOL juhatuse poolt juba 09.05.2018 tasuta ühistranspordi ja sõidusoodustuste kohta esitatud seisukohal. Volikogu tuli kokku tasuta ühistransporti toetava Maardu linna initsiatiivil, kes soovis 11 maakonna eeskujul ka Harjumaal majandus- ja taristuministri 30.04.2018 määrusse nr 24 välja pakutud kujul täielikult tasuta ühistranspordi kehtestamist. Hääletusel toetas otsust 19 ja vastu oli 5 volikogu liiget. Erapooletuks jäi 1 volikogu liige.

Draamateater kuulutas välja, et nende suvelavastuse „Isamaa pääsukesed"  planeeritud etendused on välja müüdud ja kuulutati välja lisaetendused 21. ja 31. augustil Keila kultuurikeskuses. 23.juuniks oli alles jäänud loetud piletid.

Omniva andis teada, et perioodil 2.07-31.08.18 on Keila postkontor avatud E-R 10.00-18.00 ja L,P suletud. Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida teenuse osutamiseks kirjakandja tasuta koju või kontorisse. Kirjakandjat saab tööle/koju tellida Omniva kliendiinfo telefonilt 661 6616. Tellimusi võetakse vastu E–R kell 9–20 ja L-P 9-15.

Eesti100aaret.ee rakenduses on ühe Eesti aardena märgitud Keila Miikaeli kirik. Rakendus kutsub üles külastama Eesti väärtpaiku. Vaata lähemalt.

Tallinna ringteel Valingu teeristis toimus liiklusõnnetus, mille üks osaline oli Keila komando päästeauto. Märkimisväärselt keegi vigastada ei saanud, kuid remont vajavad lisaks päästeautole veel kaks veokit.

 

Reede, 22.juuni:

Keila Lehes: esiküljel rahvariiete näitusest Harjumaa Muuseumis. Kolmandal küljel Keila Lehe tegijate muljed Draamateatri etendusest "Isamaa pääsukesed" Keila Kultuurikeskuses. Uudistes kolmest uuest linnaasutuse juhist, Keila - Lehola kergtee ehitusest, moodulmajade tehase ehitusest, Atlantast Keilasse jalgpallitrenni tulnud poisist, lisapuhkusest hooldajale, Keila linna siseliinidest ja linnavalitsuse tööaegadest suvel ning võidutule saabumisest. Intervjuu annab Keila jaanitulel esinev ansambel Jupiter. Keila Leht õpetab võõrnimede poolitamist. Tegija on Aivo Link, kes ühteaegu professionaalse ja vabatahtliku päästjana annab soovituse, kuidas kontrollida jaanituleks sobilikku pinnaseniiskust: "Löö prooviks labidas mulda. Kui näed, et tikutoosi jagu ülemist mulda on niiske, siis võib ka jaanituld teha."

Linnavalitsuses on täna pühadeeelselt lühendatud tööpäev. Uksed olid avatud kuni 11.30-ni.

Kultuurikeskuses oli  Keila Ühisgümnaasiumi lõpuaktus (pildid)  ja Keila Kooli 61.lennu lõpuaktus. Vaata pilte.

Lauluväljakul oli Keila Jaanituli 2018. Toitlustaja Hole in One. Esines ansambel Jupiter, mille koosseisu suurem enamus on Keilast pärit . Peamiselt pulmades ja muudel erapidudel esinev ansambel Jupiter esitab tuntud lugusid erinevatest ajastutest ning hääletati pulmad.ee foorumi külastajate poolt Aasta Tegija 2017 tiitliga. Õhtut juhtis ja mänge viis läbi Kaidu Tiirik. Jaanitule süütas abilinnapea Timo Suslov. Vaata pilte.

 

Laupäev, 23.juuni:

Võidupüha.

Võidupüha paraad ja Harjumaa Maakaitsepäev toimuvad Tallinna lauluväljakul.

Presidendi poolt süüdatud Võidutuld jagatakse Harju maakonna omavalitsustele Jüriööpargis.  Keilasse, Vabadussõja ausambaks ehitatud algkooli juurde jõuab võidutuli  23.juunil kell 16.30. Sealt saab kaasa võetud küünalde-tõrvikute-laternatega võidutuld ka oma jaanitule süütamiseks kaasa võtta.

 

Pühapäev, 24.juuni:

Pärast Jaanipäeva jumalateenistust valitakse koguduse nõukogu koosolekul Keila Miikaeli koguduse uus õpetaja. Koosolekut juhatab praost Jüri Vallsalu. Urmas Viilma loal kandideerivad  Paldiski Nikolai koguduse õpetaja Merle Prass-Siim (sündinud 17.10.1983), Võnnu Jakobi koguduse õpetaja Urmas Paju (sündinud 07.02.1972) ja Tallinna Saksa Lunastaja koguduse õpetaja Arnd Matthias Burghardt (sündinud 11.05.1970). Peapiiskopi nõusolekul pidas Urmas Paju oma proovijutluse 27. mai jumalateenistusel. Arnd Matthias Burghardt  10. juuni  ja Merle Prass-Siim 17. juuni jumalateenistusel. Pilt 3.maist 2008, kui senine Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots pühitseti Keila Miikaeli koguduse õpetajaks. 2018. aasta märtsis valiti ta EELK Tartu Pauluse koguduse abiõpetajaks.