« Tagasi

23.nädal 2018

 

Esmaspäev, 4.juuni:

Selgus, et Keila linna elanike arv on 1.juuni seisuga 9967, ehk kuuga -4.

Arendusnõunik Maret lepiksaar ja linnapea Enno Fels olid Haapsalus arutlemas kohalike omavalitsuste ja arendusorganisatsioonide võimalustest Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundamisel. Ülevaate Loode-Eesti kui turismisihtkoha tutvustamise senisest tegevusest ja tulevikuplaanidest andis Ede Teinbas, Lääne-Harju Koostöökogu meetmejuht. MTÜ Läänemaa Turismi tegevustes ja töökorraldusest rääkis Annika Mändla, MTÜ Läänemaa Turismi juhataja. Põneva ülevaate teiste Eesti turismisihtkohtade turundamise mudelitest tegi Karmen Paju, SA Põhja-Eesti Turismi juhataja. Kohaliku omavalitsuse rollist ja kasust turismi panustamisel jagas kogemusi Urmas Sukles, Haapsalu linnapea.

Kultuurinõunik Jaanus Väljamäe kohtus Harjumaa Spordiliidu  juhatuse liikmena riigi spordijuhtidega, et üle vaadata maakondlikku sporditegevust. Ujumisõpe oli üks olulisem teema.

Komisjon käis vastu võtmas lasteaia Miki ajutisteks ruumideks rajatud konteinerhoonet Pae ja Posti tänava nurgal. Vaata pilte.

Harju Maakonnaraamatukogu galeriis  on  juunis Viktoria Vaderi näitus "Maailma hingeline tajumine".  Kogu suve on väljas kunstiring Sirleti maalinäitus "Mulle meeldib maalida!"

Keila JK II võitis koduväljakul Kernu JK 3:0.

3.- 4.juunil toimus Hiiumaal Käinas XIII Rudolf Tobiase nim klaveriõpilaste konkurss. 24-st muusikakoolist üle Eesti oli kohale tulnud 58 noort pianisti. Keila Muusikakoolist osales 9 õpilast. I vanuserühmas (33 osalejat) pälvis Emanuel Teppo (õp Eva Teppo) II preemia ja eripreemia R. Tobiase teose parima esituse eest. II vanuserühmas (18 osalejat) võitus Hanna-Liis Aunver (õp Eva Teppo) I preemia ja eripreemia R. Tobiase teose parima esituse eest. Helina Kukk  (õp Diana Gromova) sai III preemia ja eripreemia kohustusliku pala parima esituse eest. Diplomid kogu kava väga hea esituse eest said Anett Arvisto  (õp Eva Teppo), Helis Laasma  (õp Pille Parm) ja Grete Sakteos  (õp Diana Gromova).

 

Teisipäev, 5.juuni:

Allkirjastati Miki lasteaia ehitusleping. Ehitaja on Haart Ehitus OÜ, valmimisaeg 31.05.2019. Lepingu hind on 3 222 736,73. Projekt: Esplan OÜ Arhitekt Vilve Enno. Miki lasteaia vanad hooned on nii amortiseerunud, et Päästeamet on tunnistanud need ohtlikeks.  Lasteaed ei vasta tänapäevastele nõuetele ning sellises olukorras ümberehitustega  nii vanu maju enam otstarbekas rekonstrueerida, kuna tuleohutuse ja energiasäästu nõuetele vastavat tulemust ei ole võimalik mõistlike kulutustega saavutada. Lasteaia põhihoone ei ole rajatud lasteaiana (algselt ühepereelamu), on mitmeid kordi ümber ehitatud ja ei vasta Päästeameti nõuetele. Lasteaia hoone rekonstrueerimine ei ole mõistlik, kuna lasteaia hoonele kehtivaid nõudeid ei ole võimalik kõnealustes ruumides tagada ja rekonstrueerimine eeldaks hoone kandekonstruktsioonide ning plaanilahenduse suuremahulist muutmist. Lasteaia tegevuse jätkamine kõnealuses hoones ei ole võimalik. Ehitisealune pind  1497,4 m², kasulik pind 2514,3 m²,  hoone maht  15 183 m³.  Rajatakse 9 rühma 203 lapsele 30 töötajale. Projekti eesmärgiks on saavutada hoone energiatõhususe klass B.

Keila Kooli oli kogukonnapäev. Õpilased külastasid linna ettevõtteid-asutusi. Külastatavate organisatsioonide nimekirjas olid Mõte Kuubis, Draka, Bufab Baltic, Ensto Ensek, Bennet Puit OÜ, Glamox HE, Harmet OÜ, Keila Teraapiakeskus, Harju Elekter, Keila Vesi reoveepuhastusjaam, Lääne-Harju politsei, Keila Miikaeli kirik , Keila leht, Harjumaa Muuseum, Keila Muusikakool, Keila Sotsiaalkeskus, Harju Maakonnaraamatukogu, Keila Noortekeskus, Käsitöösalong Vaarikas Vahukoorega, Keila Tervisekeskus OÜ, Keila Ehituspood, Hiirekese Perekeskus, Keila Päästekomando, Keila Lasteaed Vikerkaar , Keila Tarbijateühistu, Keila linnavalitsus.

Toimusid Harjumaa Muuseumi nõukogu ja lasteaia Miki hoolekogu koosolekud.

Saabusid 9 pinki Jõepargi tarbeks.

Noortekeskuses oli pinksiturniir.

 

Kolmapäev, 6.juuni:

Linnavalitsuses olid vestlused allasutuste juhtide konkursil kandideerijatega.  Ühisgümnaasiumi direktoriks kandideerijaid kutsuti vestlusele 2, Noortekeskuse juhataja ja lasteaia Vikerkaar juhiks on jäänud kandideerima üks inimene.

Keila Lehe nõukogu koosolekul valiti esimeheks Keiu Valge.

Lasteaed Miki alustas kolimist ajutistesse ruumidesse Sipsiku lasteaia kõrval rajatud moodulhoonesse.

EAS andis Keila Baptistikogudusele teada, et Rahandusministeeriumi juurde riigihalduse ministri käskkirjaga moodustatud regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni 17.05.2018. a koosoleku otsusega nr 84 (allkirjastatud 04.06.2018. a kell 15.41) otsustati rahuldada regionaalsete investeeringutoetuste programmi esitatud projekti EU52237 „Lootuse Küla Keila keskuse soojustus- ja fassaaditööd" taotlus tingimusel, kui esitate hiljemalt 17.08.2018. a-ks ehituloa. Peale ehitusloa esitamist sõlmib EAS Teiega toetuslepingu. Tegemist on rahastusega Jaama 5 a hoone fassaadi tarbeks.

Keilas on nüüd kuus tuvi rohkem. Simson von Seakyl (kunstnik Aivar Simson) tõi. Kolm ja poolsada kilo kaaluvad liiklustakistused pandi linna tellimusel Jaama platsile ja Tervisekeskuse juurde.

Keila Võrkpallikooli u-14 ja U-16 neiud asusid teele Soome, maailma suurimale võrkpalliturniirile Power Cup. Power Cupil osaleb ligi 9000 mängijat, kes moodustavad 841 võistkonda, kel vaja pidada 4500 mängu, mis toimuvad 251 väliväljakul. Natuke veel numbritest: lisaks väljastatakse kuni 100000 einet ja vabatahtlike on paari tuhande inimese ringis. Rakenduses on ka kohalikud koolid, kus võistlejad on kenasti ära majutatud.

Algkoolis oli lemmikloomapäev.

Selgusid harjumaa kaunimad kodud. Ühiskondlike hoonete kategoorias tunnustati Keila linnas asuvat ajaveetmiskohta Scottish House. Kiriku kõrval asuvas vaikses tänavas olev pilkupüüdev šotipärane hoone tekitab esmapilgul vastakaid tundeid. Niivõrd erilisena mõjudes, võib hetkeks uskudagi, et põlispuude varjust välja astudes näed silmapiiril Šoti mägismaa nõmmesid. Nimele vääriliselt on taotluslikult seda stiili aetud lõpuni, olles julgustavaks eeskujuks nii mõnelegi tagasihoidlikuma loomuga ettevõtjale. Nimetatud kõrghaljastus ning kõrvalkrundile rajatud laste mänguplats teevad selle sobilikuks vaba aja veetmise paigaks ka peredele, leidis komisjon.

Kolmapäeval – neljapäeval olid Keila Muusikakooli sisseastumiskatsed.

 

Neljapäev, 7.juuni:

Linnavalitsus kiitis heaks riigihankel "Keila Lasteaia Miki uue hoone ehitamine"  pakkumuste tagatiste tagastamised.

Linnavalitsus lõpetas Linnuse 9-1 asuva 2-toalise 54 m2 suuruse üldpinnaga eluruumi üürilepingu alates 1. juulist 2018. Linnavalitsus otsustas hüvitada üürnikule üürilepingu lõppemisel nimetatud eluruumis  teostatud tööde ja paigaldatud seadmete maksumuse summas 3 500 eurot.

Linnavalitsus otsustas anda Keila linna omandis olevad rajatised ja katastriüksused kasutusse eelläbirääkimistega pakkumisel reklaamikandjate paigaldamiseks kampaaniareklaami eksponeerimiseks -  reklaamipiilarite paigaldamiseks. Viieks aastaks kasutusse antavad maa-alad asuvad Haapsalu maanteel Rõõmu kaubamaja lähedal: Haapsalu mnt 57a kinnistu kõrval bussipeatuse lähedal haljasala nurgas; Haapsalu maanteel Keila Baptisti Koguduse hoone kõrval: Haapsalu mnt 10 kinnistu kõrval bussipeatuse lähedal; Uus tänaval Keila bussi- ja rongijaama juures: Ohtu tee ja Uus tn nurgal Uus tn 17a kinnistu kõrval haljasalal; Paldiski maanteel Keila Tervisekeskuse juures: Paldiski mnt ja Ehitajate tee nurgal Paldiski mnt 17 kinnistu kõrval haljasalal; Piiri tänaval Grossi poe juures: Piiri tn ja Põhja tn nurgal Piiri tn 5 kinnistu kõrval haljasalal; Haapsalu mnt 2 kinnistul Tallinna Kristlik Nelipühi Kogudus "Ülestõus" kiriku lähedal: Paldiski mnt ja Jaama tn nurgal haljasalal; Keskväljakul Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Keila Miikaeli Koguduse kiriku esisel platsil kolmnurkse haljasala linnavalitsuse poolses nurgas. Maa-alad antakse kasutusse tasu eest, mille suurus selgub pakkumistega. Iga loetletud maa-ala kasutusse andmise tasu alghind on 85 eurot kuus (ilma käibemaksuta).

Keila linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikustamisele Haapsalu mnt 25 ja 27 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu, millega on nimetatud kinnistud kavandatud liita üheks krundiks ja määratud sellele ehitusõigus, maakasutus- ja ehitustingimused kahe korterelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu avalikustamine toimub ajavahemikul 29.06-13.07.2018.

2904 m² suuruse krundi kasutamise sihtotstarve 100% korterelamute maa, suurim hoonete arv 2, suurim ehitusalune pind 790 m² (täisehitus max 27%); suurim hoonestuskõrgus 13 m (max 4 korrust), suurim suletud brutopind 2400 m², suurim korterite arv 28; sõiduautode parkimiskohtade arv 28. Projekteeritava ja naaberhoonestuse ühe siduva elemendina tuleb kasutada soovitavalt puitfassaadi. Fassaadide viimistlusmaterjalina võib kasutada veel kivi, tellist, puitu, vineeri, krohvi, metalli, Cor-Ten terast, klaasi ja komposiitplaati. Katusekalded on 15-45° (väheses mahus 0°). Soovitatavad katusekattematerjalid: kivikatus (mitte laineline) , plekk-katus (valtsplekk, valtsplekk profiiliga plekk-katus), PVC, SBS (ainult 0º katuse osadel). Tänavapoolne hoone projekteeritakse linnavalitsuse soovituse kohaselt olemasoleva (endise muusikakooli) hoone piirides: sama kaugusega tänavaäärsest kinnistu piirist, maksimaalselt kolme korrusega, suurima kõrgusega 9,5 m (arvestades tänava kõnnitee pinnast), kaldkatusega ja sarnase aknajaotisega. Juurde võib lisada vintskappe ja uukaknaid. Hoovipoolne fassaad võib olla kaasaegne ja vabamas vormis. Hoovipoolne elamu peab olema põhimahus kolmekorruseline ja osalises mahus (max 20% ehitisealusest pinnast) võib olla neljakorruseline. Neljas korrus peab olema katusekorrus. Hoone ida- ja läänepoolsetele fassaadidele võib kavandada terrassid ja rõdud. Piirdeaiaks lubatakse madalat paekivimüüritist koos hekiga, haljaspiiret (pöetud või vabakujuline hekk), puitlippaeda või muud hoonete arhitektuuriga sobivat piirdelahendust. Metallvõrkpiirded on lubatud kasutada kinnistute piiride vahel, kuid mitte teede ääres. Piirdeaedade kõrgus max 1,5 meetrit. Kinnistule peab jääma rekreatsiooniala nt mänguväljaku, istepinkide, kõnniteede, lehtla ja istutatava kõrghaljastusega. Väärtuslik kõrghaljastust säilitatakse maksimaalselt (paplid soovitav raiuda), krundi piirile projekteeritakse juurdeistutused jätkuna Haapsalu mnt äärsele alleele. Olemasoleva ajaloolise hoone pärandi meeles pidamiseks on planeeritud ülevaade anda Haapsalu mnt sissepääsu kõrvale paigaldataval infotahvlil.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Paldiski mnt 21 kinnistusisese gaasitorustiku ja LNG jaama ehitamise projekti koostamiseks.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks Jõe  tn 80 ja 82 kinnistute liitumiseks ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni tänavatorustikuga, olemasoleva hoone lammutamiseks ja uue üksikelamu püstitamiseks Pargi tn 27 asuval kinnistul, üksikelamu  püstitamiseks Kruusa tn 25 asuval kinnistul ning kaugküttetorustiku ehitamiseks Haapsalu maantee,  Haapsalu mnt 10, Haapsalu mnt 8, Jaama tn 10, Jaama tn 5, Jaama tn 8, Jaama tn 9, Jaama tänav ja Vaikne tn 1a kinnistutel.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 11. juunist 2018 OÜ Ridiradiralla teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus otsustas viia 11.juunist 2018 kuni 10. septembrini 2018 läbi Keila linna heakorrakonkurss „Kodud Kauniks" ning kinnitas heakorrakonkursi „Kodud Kauniks" juhendi ja hindelehtede vormid. Samaga kinnitas linnavalitsus heakorrakonkursi „Kodud Kauniks" läbiviimiseks konkursikomisjoni koosseisus: esimees – Timo Suslov, liikmed – Siiri Hunt,  Inge Angerjas, Valdur Vacht, Marju Vipper, Sven Andrejev, Uno Paas, Imbi Grünberg. Lisaks tehakse ettepanek konkursikomisjoni tööst osa võtta Viljar Paalaroos`ile, Tiiu Ellerile, Margus Nigolile. Väikeelamute puhul hinnatakse elamute välisilmet ja sobivust ümbrusega, piirkonna miljöö säilitamist,  kõrvalhoonete välisilmet ja nende sobivust elumajaga,  territooriumi üldist kujundust, haljastust ja heakorda (muru, lilled, puud, põõsad), arhitektuursete väikevormide (piirded, väravad, trepid, kaminad, istenurgad) olemasolu ja sobivust aeda, lipualuste, -vardahoidjate paiknemist (ja kasutust riiklikel pühadel), majanumbri ja postkasti paiknemist ning seisukorda,  puu- ja köögiviljaaia ning marjakultuuride hooldust,  krundi funktsionaalset kasutamist (ilu-, tarbeaed, majandushoov), territooriumi lähima ümbruse korrashoidu (aiatagused kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni).

Korterelamud vaadatakse elamute üldist välisilmet, territooriumi üldist korrashoidu (sh prügikonteinerite ümbrust, parkimiskorraldust), haljastuse olemasolu (muru, puude, põõsaste ja lillede paiknemist), mänguväljakute olemasolu ja sobivust, trepikodade, tuulekodade, välistreppide korrashoidu, lipuvardahoidja(te) paiknemist ja kasutamist riiklikel pühadel, infosiltide (majanumber, teadetetahvlid trepikojas) paigutust ja seisukorda (sh informatiivsus), territooriumi lähima ümbruse korrashoidu (kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni).

Ettevõtted, asutused (sh kauplused) kategoorias hinnatakse hoonete välisilmet ja sobivust ümbrusesse, -  territooriumi üldist korrashoidu (sh prügikonteinerite ümbrust, parkimiskorraldust), haljastuse olemasolu (muru, puude, põõsaste ja lillede paiknemist), reklaami paigutust ja korrashoidu, piirete ja arhitektuursete väikevormide sobivust  ja korrashoidu, territooriumi lähima ümbruse korrastatust (kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni), lipuvardahoidjate, lipuväljaku olemasolu, korrashoidu (ja kasutust riiklikel pühadel), infosiltide (majanumbrite) paigutust ja seisukorda.

Linnapea Enno Felsi ettepanekul otsustas linnavalitsus anda Keila linna tänukirjad ja rahalised preemiad Keila linna registrijärgsetest elanikest gümnaasiumi 2018. aastal kuldmedaliga lõpetajatele. Tänukirja ja 350 euro suuruse preemia pälvivad Keila Kooli kuldmedaliga lõpetav Adriann Väljaots, Karl Reimand, kes lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi kuldmedaliga ning Krete Berol, kes lõpetas Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kuldmedaliga. Keila linna tänukirja ja 250 euro suuruse rahalised preemia pälvivad hõbemedaliga lõpetanud Kaisa Madleen Kaisla ( Keila Kool) ja Elizabeth Heinmäe (Jakob Westholmi Gümnaasium). Tänukirjad antakse üle esmaspäeval, 11.juunil korraldatud sündmusel.       

Võimlemisklubi Sistrum lõpetas hooaja piknikuga  Keila-Joal.

Keila Muusikakoolis on eelmisest nädalast orel, elektriorel. Täna andsid Pille Metsson ja tema õpilased Aivar Uuk (praegu Muusikaakadeemia II kursuse üliõpilane) ja Erik Rajamäe (Keila Muusikakool) sellel 25 aastat vanal Ahlborn elektriorelil Muusikakooli saali esimese täispika kontserdi. Aivari sõnul on Keila Mihkli kirikus asuv orel kahtlemata uhkema kõlaga, kuid ka Ahlborn on küllalt hea instrument. "Pealegi saab nüüd soojas harjutada," lisas Aivar. Varem asus see elektriorel Keila Uusapostlikus kirikus, instrumendi ostu tarvis eraldati raha Keila linna I lisaeelarvega. Samuti said väikesed akordioniõpilased uue harjutuspilli Weltmeister.

Toimus Miki lasteaia uue hoone esimene ehituskoosolek.

Keila Väärikate Ülikool lõpetas pidulikult oma viienda õppeaasta. Alguses kuulati Keila Muusikakooli saalis kontserti, mille andsid Pille Metsson ja ta õpilased Aivar Uuk ja Erik Rajamäe. Pärast mindi Keila Kooli sööklasse, kus ülikooli juht Mairoos Kala tänas koostööpartnereid ja loengute pidajaid. Vaata pilte.

Kümmekond väikelapse ema korraldasid Pargi tänava mänguväljakul koristustalgud.

Koolides olid õppeaasta lõpuaktused.

Linnapea Enno Fels osales Tegus Rahvas arengustrateegia koosolekul.

Lasteaeda Vikerkaar aeda pannakse mõned uued mänguvahendid.

 

Reede, 8.juuni:

Keila Lehes: esiküljel Keila Korvpallikooli 8.hooajast (pilt Korvpallikooli leheküljelt Facebookis). Uudistes Miki lasteaia ehituslepingust, jõusaalist terviseradadele, kogukonnapäevast Keila Koolis, Miikaeli koguduse õpetaja kandidaatidest, Muusikakooli 41.lennust, ujumisvõistlustest Keilas, klaveriõpilaste võistlusest Käinas. Abilinnapea Timo Suslov annab usutluses aru suvistest töödest. Tiiu Jalakas kirjutab kuust Madridis. Rubriigis "Jäta meelde" saab teada, kuidas kirjutada kaksikpealkirju. Tegija on Jan Uuspõld.

Toimus Keila kooli tantsuklasside kevadkontsert Tantsulust.

Keila JK kohtub võõrsil JK Tallinna Kalev U21-ga.

Linnapea Enno Fels sõitis Leetu, sõpruslinna Birštonase kuurordipäevadele.

 

Laupäev, 9.juuni:

Keila läbib Saue valla rattaretk.

Selle nädala lõpust kuni 19.juunini osaleb Keila JK U-13 poiste treeningutel väliseestlasest 12aastane jalgpallur Michael Andro Džsouza, kelle püsiv elukoht on Ameerika, Atlanta, kuid ta tuleb juunis tädile Kiisale külla. Ta saab natuke aru eesti keelest, kuid ei räägi seda. Michael  Androl on pikk jalgpalli mängimise ja võistlemise kogemus - 9 aastat, ründaja, kaitses mitu aastat, aasta väravavaht ja viimane aasta jälle ründaja.

Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum sai talvise üleskutse tulemusel annetustena 8 jalgratast, lasi need korda teha ja nüüdsest  saab neid piirkonnas liikumiseks laenutada.

 

Pühapäev, 10.juuni:

Muusikakooli saalis on kavas lühiooperi „Susannal on saladus!" ettekanne. Ermanno Wolf-Ferrari (1876–1948) lühiooperi „Susanna Saladus" (Il segreto di Susanna) avamäng on üsna sageli orkestrite mängukavas. Meil ei ole orkestrit, aga on terve ooper. Lavastaja on Eesti publikule juba tuttav Thomas Wiedenhofer, kes nooruses ise samas ooperis Krahv Gili osa laulnud. Muusikaline juht - Toomas Kaldaru. Krahvinna Susanna - Heidi Laakso, Janari Jorro, teenija Sante - Aule Urb, pianis  Auli Lonks. Krahv Gil kahtlustab oma abikaasat abielu reetmises. Ta tahab naist teolt tabada ja satubki pattulangemise tunnistajaks. Selgub, et Susanna saladus on hoopis midagi mõistatuslikumat…

Tervisekeskuses on Keila Lahtised Meistrivõistlused lauatennises.

On kalmistupüha Korvi kalmistul