« Tagasi

Kutse Keila LInnavolikogu istungile

 

Keila Linnavolikogu 10. istung toimub teisipäeval, 29. mail 2018.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Keila linna konsolideerimisgrupi 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  3. Keila linna 2018. aasta majandusaasta I lisaeelarve
  4. Keila linna arengukava aastateks 2013 – 2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine
  5. Puuetega inimeste eluruumi füüsilise kohandamine teenuse taotlemise ja määramise kord
  6. Omafinantseeringu tagamine
  7. Osaühingu Varahooldus osa müük Aktsiaseltsile Keila Vesi
  8. Osaühingu Keila Tervisekeskus Keila Hariduse Sihtasutusele kuuluva osa ostmine
  9. Keila linn, Vesiveski I kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
  10. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Linnavolikogu esimees Tanel Mõistus