« Tagasi

Keila Linnavolikogu 9.istung

Keila Linnavolikogu 9. istung toimub teisipäeval, 24. aprill 2018.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Linnavalitsus võttis viienda punkti Keila linna eelarvest noorte väljaspool Keila linna toimuva huvitegevuse toetamise kord (II lugemine) menetlusest tagasi. Kuues punkt kuulutati kinniseks. Volikogu kinnitas päevakorra 5-punktilisena.

Päevakorras.

1.            Linnapea aruanne

2.            Keila linna põhimääruse muutmine (II lugemine)

Keila Linnavolikogu muutis Keila linna põhimääruse muutmise eelnõud 24-s punktis. Muu hulgas märgiti lisaks linnavalitsuse hoonele Keila Keskväljakul asuv lipuväljak kohaks, kus on Keila lipp alaliselt heisatud. Ülejäänud parandused olid kas redaktsioonilised või tingitud KOKS-i muudatustest.

3.            Keila linna 2018. aasta eelarve I lisaeelarve (I lugemine)

Keila Linnavalitsus on teinud Keila Linnavolikogule ettepaneku võtta vastu Keila linna 2017. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2018. aastaks kinnitatud eelarve 5 011 853 euro võrra. Vastavalt määruse eelnõu lisa I kohaselt suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 4 799 633 eurot, põhitegevuse kulud 4 557 447 eurot, suureneb investeerimistegevus kogusummas -1 708 423 eurot. Likviidsete varade muutus -1 466 237  eurot.

4.            Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine (II lugemine)

Volikogu võttis vastu koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamise korra. Volikogu kehtestas lapsevanema poolt kaetava osa määraks alates 1.septembrist 2018.a 95 eurot kuus, kui ühe lapsevanema ja lapse elukoht rahvastikuregistri järgi jooksva aasta 1.jaanuari seisuga on Keila linn. Kui lapse mõlema vanema elukoht või üksikvanema, hooldaja või eestkostja elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1.jaanuari seisuga Keila linn, on lapsevanema poolt kaetava osa määr 70 eurot. Teistest omavalitsustest Keilas käivate laste omaosaluse määr on 95 eurot. Samad määrad rakendatakse ka eralasteaias Rukkilill käivate laste puhul. Käesoleva aasta alguse seisuga oli Keila linna kahes munitsipaallasteaias ja eralasteaias Rukkilill kokku 667 last, nendest Keila elanike registris olid 527 lapse mõlemad vanemad, üks vanem oli Keila elanike registris 140-l lapsel.

5.            Keila linna eelarvest noorte väljaspool Keila linna toimuva huvitegevuse toetamise kord (II lugemine) - Linnavalitsus võttis eelnõu tagasi,

6.            Keila linna teenetemärgi andmise otsustamine

Keila Linnavolikogu otsustas anda Keila linna Teenetemärgi nr 33 Enno Felsile väärika panuse eest Keila linna arengusse 25 aasta vältel. Enno Felsile teenetemärgi andmise poolt hääletas 15-st hääletuses osalenud linnavolikogu liikmest 14.

Enno Fels on Keila linna juhtimises osalenud järjepidevalt 25 aastat. 1993. aastal valiti ta esimest korda Keila Linnavolikogusse. 2004. aastal asus ta tööle abilinnapeana. Keila linnapea on Enno Fels alates 4. septembrist 2012. 2017.aastal toimunud Keila Linnavolikogu valimistel kogus Enno Fels  rohkem toetushääli, kui kunagi keegi Keilas on kogunud - 732.

2017. aastal oli Eesti Vabariigi Valitsusel kavas ühendada Keila linn loodava Lääne-Harju vallaga. Täites Keila Linnavolikogu antud ülesannet, oli Keila linnapea Enno Fels  linna omavalitsusliku staatuse säilimise teemal mitte ainult peamine kõneisik, vaid ka kõigi teiste tegevuste peamine koordinaator ja korraldaja. Ta tegi seda mitte ainult volikogu  ja rahvaküsitlusest selgunult linnakodanike tahet ellu viies, vaid ka iseenda veendumuse kohaselt.

Enno Fels on sündinud 6. septembril 1954 Järvamaal Sõrandu külas. 1973. aastal lõpetas ta Paide 1. Keskkooli ja 1981 Tallinna Polütehnilise Instituudi elektriinseneri erialal. 1981-1986 töötas ta Keila Teraviljasaaduste Eksperimentaalkombinaadis tehnikaosakonna inseneri, energeetiku ja peaenergeetiku kohusetäitjana.  1986-2004 töötas Enno Fels Harju Kommunaalettevõtete Kombinaadis, hilisemates vormides Harjumaa Elamu- ja Kommunaalmajanduse Tootmiskoondises, Harko OÜ-s ja Cleanaway Keila OÜ-s. Töökohad: energeetik, tehnikaosakonna juhataja, peainsener, juhatuse liige ( juhataja).

2004 mai-2006 oli ta Keila abilinnapea. Põhilised tegevusvaldkonnad: kommunaalmajandus, linnaplaneerimine, ehitus, maakorraldus, teede korrashoid jms.

2006. aasta maist oktoobrini oli ta Tallinna Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakonna juhataja.

2006. a oktoobris kutsuti Enno Fels tagasi tööle Keila Linnavalitsusesse. Ta töötas abilinnapeana kuni septembrini 2012, mil ta valiti Keila linnapeaks.

Enno Fels on abielus, tal on 2 täiskasvanud last. Keilas elab alates aastast 1981.