« Tagasi

13.nädal 2018

 

Esmaspäev, 26.märts:

Elisa Eesti AS küsib Keila linnavalitsuse arvamust Ehitajate tee 13 kinnistuosale kuni 30m kõrguse raadiosidemasti ja selle juurde kuuluva seadmekonteineri projekteerimiseks ja väljaehitamiseks. Sidemasti ümbritsetakse piirdeaia. Vajaminev pind on ligikaudu 100 m2 , kuid võib erineda vastavalt kasutatavatele sidemasti tüübile, seadmetel ning paigutamise võimalustele. Jutuks on olnud nn torumast.

Harjumaa Muuseumis algas lihavõttenädala haridusprogramm. Pildid.

Kahe nädala jooksul majas praktikandina Eveli Besterman, kes õpib Tallinna Majanduskoolis juristi abiks.

 

Teisipäev, 27.märts:

Keila Linnavolikogu 8.istung:

Keila Linnavolikogu luges esimest korda Keila linna põhimääruse muutmise eelnõud.  Muudatused on kavas 24-s punktis. Muu hulgas märgitakse kohad, kus on Keila lipp alaliselt heisatud. Ülejäänud parandused olid kas redaktsioonilised või tingitud KOKS-i muudatustest. Eelnõu suunati II lugemisele.

Keila Linnavolikogu otsustas algatada Keila linna üldplaneeringu koostamise ning üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise. Keila linna haldusterritooriumi planeerimisel kajastatakse asustuse suunamise, liiklusskeemide, puhkeotstarbeliste tegevuste ja muu seesuguse sidumine naabervaldadega eraldi joonistel. Seni kehtiv Keila linna üldplaneering on kehtestatud 2002.aastal ja on suures osas realiseerunud. Jäänud on üksikud looduslikus seisus  või kasutusest väljunud piirkonnad, kuhu saab üldplaneeringukohaselt elamu- või tootmiskrunte juurde rajada (nt Mudaaugu ja Raba tänava piirkonda elamuid,  Tööstuse tänava äärde tootmiskrunte). Tallinn-Paldiski maanteest põhjasuunas on linn suurendanud oma territooriumi Keila jõeni, kus asub suur hoonestamata ja metsata ala (osaliselt looduslikus seisus ja osaliselt põllumajanduslikus kasutuses). Sellele alale tuleks leida sobiv kasutusotstarve kaaludes linna ehitusvajadusi ja looduskeskkonna iseärasusi (kevadised üleujutused). Üle tuleb vaadata kõik kasutuseta seisvad alad ja määrata neile otstarve kas ehituslikust või ehituskeskkonda tasakaalustavast rohevõrgustiku kontekstist lähtudes.

Linnavolikogu jagas Keila linnale kuuluva Linnamäe tee kinnistu  kaheks kinnistuks: Linnamäe tee pindalaga 30820 m2 ja Eha tn 68, pindala 744 m2. Linnavolikogu võõrandas otsustuskorras Eha 68 kinnistu Norman Vilipusele  hinnaga 3800 eurot.

Linnavolikogu muutis oma määrust „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend". Senised määrad kehtivad 2015. aastast. Põhipalgaastmestiku maksimummääradeks on 1. taseme teenistusgrupi palgaastme puhul senise 1900 EUR asemel 2300 EUR ning 2. taseme teenistusgrupi palgaastme puhul senise 2400 EUR asemel 2900 EUR. Samuti on muudetud mõlema taseme juures teenistusgrupi palgaastme osas põhipalgaastmestiku alammäära, lähtuvalt reaalsest olukorrast.

Volikogu suunas eelnõu Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine II lugemisele. Eesmärk on siduda vanemate poolt kaetav osa lahti riigi poolt kehtestatud miinimumpalgast ja muuta Keila elanikele odavamaks.

Volikogu otsustas, et alates 1.septembris tasutakse 1.-6. klassi  õpilaste koolilõuna tegeliku maksumuse ja riigieelarvelise koolilõuna maksumuse vahe linna eelarvest,  7.-12.klassi õpilaste puhul tasub vahe lapsevanem või eestkostja.

Linnavolikogu otsustas jätkata teise kohaliku omavalitsuse munitsipaalomandis olevate üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemist, nagu see on seni seaduse alusel toimunud, kuni seaduses sätestatud regulatsiooni muutmiseni.

Volikogu kinnitas Keila Linnavolikogu kultuurikomisjon koosseisus esimees Erki Fels, aseesimees Ivar Krustok ning liikmed Margus Välja, Karl Olaf Loog, Merle Liivand, Mairoos Kala, Kertu Lepiksaar, Katrin Sassi, Henry Heinleht ja Keiu Valge.

Toimus Miki lasteaia eestvedamisel Keila Lasteaedade Teatripäev. Festivalil esinesid kõikide Keila lasteaiamajade esindajad. Rukkilille lasteaia Lepatriinu rühm esitas "Jussikese 7 sõpra", Miki lasteaia Ülase maja Krõlli rühm "Kuidas konn Eurovisioonil käis", Vikerkaare lasteaed Sipsiku maja Naksitralli rühm "Hunt ja 7 kitsetalle", Vikerkaare lasteaia Muumi rühm "Piibeleheneitsi" ja Miki lasteaia Jaama tänava Lepatriinu rühm kava "Jaanipäev". Vaata pilte.

Arboristid alustasid Jõe ja Tähe tänaval puude hoolduslõikusega, tänavatel algas kevadine löökaukude remont.

Kultuurikeskuses oli Peeter Oja stand-up etenduse „Eestlased – erilised inimesed" esiettekanne.

Aastast 1994 Keilas alustanud kantseleikaupade äri Branta pakkus täna keskpäeval torti. Äri antakse üle "Knopka" kaubamärgi all tegutsevale OÜ-le Charlot. Pildid.

 

Kolmapäev, 28.märts:

Loetud päevadega kadus linnapildist veel üks kolemaja - aastaid, et mitte öelda aastakümneid tühjana seisnud Jaama 9. Lisatud pilt aastast 2004.

Keila Kooli Pargimajas oli kevadlaat.

 

Neljapäev, 29.märts:

Ülestõusmispühade tõttu ilmub selle nädala Keila Leht juba neljapäeval, 29.märtsil. Esiküljel paastuaja lõpust, õigemini Harju OTT kaubapäevast Keilas. Uudistes kergitavad Kultuurikeskuse juhataja Katrin Sassi ja projekti "Keila Tähed2" projektijuht Margus Minn saladuseloori Keila Päeva kavalt. Juttu on veel Miki lasteaia uue hoone projektist, muusikakonkurssidest, "Seltsimees lapse" linastusest Keilas, ohutusest raudteel, lauatennisest, Mattis Hiie Baltimaade meistritiitli võitmisest, Uuskasutuspäevast ja külaskäigust Soome sõprade juurde. Anne Siniveer kirjutab teatripäeva puhul teatrist, Marek Roots kirjutas pühademõtiskluse. Tegija on Joel Siim.

Keila Linnavalitsuse istung 29.märtsil 2018, kus Linnavalitsus väljastas ehitusload üksikelamu  püstitamiseks Nurmenuku põik 4  ja Ülase tn 4 asuval kinnistul. 

Linnavalitsus võttis teadmiseks info, mille kohaselt on linnavalitsusele esitatud 4 tähtaegset ning nõuetekohast ettepanekut Keila linna teenetemärgi andmiseks, mis esitatakse volikogule otsuse tegemiseks. Kandidaatide nimed avalikustamisele ei kuulu.

Tervisekeskuses oli doonoripäev.

Kultuurikeskuses oli konkursi Harjumaa Laululaps Keila eelvoor.

Toimus Naiskodukaitse Keila jaoskonna juhatuse avalik koosolek, kuhu kõik said tulla uudistama kuidas jaoskond töötab, koguma infot ürituste/koolituste/ õppuste kohta.

Keila Korvpallikooli esindusmeeskond võõrustab Eesti meistrivõistluste / Saku II liiga veerandfinaalmängus koduväljakul 1/4 finaalis Rakvere Tarva meeskonda.

Harju Maakonnaraamatukogus on raamatunäitus "Autoriraamatud". Enamus raamatuid valmib nii, et kirjanik kirjutab jutu ja kunstnik joonistab pildid. Meie näitusel on raamatud, mille autor on nii teksti kui ka illustratsioonide looja.

Keila tervisekeskuses toimuvad U-20 tütarlaste Eesti Meistrivõistluste A-klassi 4.finaalgrupi turniir. Keila Võrkpallikool osales B ja C vanusegrupi tüdrukutega.

 

Reede, 30.märts:

Vaikne Reede.

 

Laupäev, 31.märts:

Harju Maakonnaraamatukogus on Ettelugemishommik lastele. Loetakse Aime Paeveeru raamatut "Põrsapere lood".

Kalju Kajaku ja Mart Kaljase mälestusturniir kiirmales toimub 31. märtsil kell 11 Harju Elektri saalis.

 

Pühapäev, 1.aprill:

Kultuurikeskuses toimub suur juubelikontsert "Laulame Eestimaale!" ja samanimelise  „Margarita ja lapsed laulustuudio" CD ja lauluraamatu esitlus. Kontsert on pühendatud EV 100, laulustuudio 30 ja Keila linna 80.aastapäevale.     

Tervisekeskuses on kaheksandikfinaali korduskohtumine! Kossuliiga B-divisjoni võidu eest on heitlema jäänud veel 16 parimat. 25. märtsil jäi Keila KK võõrsil Rublale alla seisuga 76:79. Paari võitja selgub kahe mängu kokkuvõttes, punktide summaarse liitmise teel. See tähendab, et Keila läheb pühapäevasele mängule vastu miinus kolme pealt ja vajab edasipääsuks vähemalt neljapunktilist võitu. Selleks kulub ära kuues mees - kodupublik!