« Tagasi

12.nädal

Esmaspäev, 19.märts:

Tänasest on Keila linnavalitsuse arendusnõunik Maret Lepiksaar .

Swedbank on juba seitse aastat järjest viinud läbi Eestis ainulaadse tööstusettevõtete uuringut. Täna tutvustas Swedbank uuringu tulemusi pressikonverentsil AS Harju Elekter tootmishoones. Eesti majanduse ja tööstuse käeskäigust räägivad Swedbanki ettevõtetepanganduse juht Liisi Himma, tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe ja Harju Elektri juhatuse esimees Andres Allikmäe.

Noortekeskuses oli Prantsuse Kultuuriõhtu. Viisid läbi vabatahtlikud Prantsusmaalt Cécile Dreumont ja Paola Gaffiero.

Algasid Keila Kooli Meistrivõistlused korvpallis. Veidi pilte.

Hiirekese Perekeskuses ootas ämmaemand ja imetamise nõustaja Ülle Lember huvilisi loengusse IMIKU JA VÄIKELAPSE UNI – une areng ja muutused. Teemad: lapse ööpäevane une vajadus, öised ärkamised ja uinumise õppimine, Une faasid ja tsüklid, une seos toidu ja toitmisviisiga, öine toitmine, ema unevajadused, magamise korraldamine ning turvalised ööd.

Ühisgümnaasiumis oli noorematele klassidele õppemäng „Valgusfoori päev".

 

Teisipäev, 20.märts:

Oli Sotsiaaltööpäev. Keila sotsiaaltöötajad käisid sel puhul uuenenud Maarjamäe lossis,

Lääne-Harju Politseijaoskonnast saabus teade, et alates 4. aprillist avatakse uus dokumendi väljastuskoht Keila konstaablijaoskonnas (Keskväljak 8a). Dokumente hakatakse väljastama kahel päeval nädalas – kolmapäeval ja neljapäeval kell 10.00 – 16.00 (lõunapaus 12.30 -13.00). Keilasse on võimalik tellida nii isikut tõendavaid dokumente kui ka relvalube. Alates 16.03.2018 saab teenindusse pöördunud kliendile pakkuda väljastuskohaks Keila konstaablijaoskonda tingimusel, et ta saab dokumendi kätte alates 4. aprillist. 26.03.2018 lisatakse Keila väljastuskoha valik politsei e-teenindusse.

Keila Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni ja kultuurikomisjoni koosoleku päevakorras olid Keila linna põhimääruse muutmine, Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine, Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord. Kultuurikomisjon rääkis lisaks ka teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemisest.

 

Kolmapäev, 21.märts:

Täna käisid Vikerkaare lasteaia lapsed matkal, mis kandis nime „Tervitame kevadet". Nooremad rühmad otsisid loodusest kevade märke lasteaia lähiümbruses, Keila Keskpargis või lauluväljaku läheduses, vanemad lapsed aga käisid Jõe pargis. Matkal olles hoiti meeled valla, sest märgata tuli erinevaid kevade-märke. Peab tõdema, et ka talvest on lastel raske lahti lasta, eriti, kui ta selliseid kauneid päevi pakub, nagu tänane ilm! Kevad hiilib lähemale aga sellegipoolest, ikka vaikselt ja märkamatult, on kirjas lasteaia FB lehel.Pildid.

8.46 teatati rongi ja kaubiku kokkupõrkest Saue raudteeülesõidul. Kaubiku juht sai kokkupõrke tagajärjel vigastada. Rong sai taas liikvele tund hiljem, kella 10 paiku saadi ka kaubik raudteelt ära. Elron teatas kell 10.18, et läänesuuna liiklus on seoses liiklusõnnetusega Sauel häiritud. Pildid õnnetuspaigalt.

Harju Maakonnaraamatukogus avatus raamatunäitus "25 kauneimat eesti raamatut 2017".

Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosoleku  päevakorras oli Keila linna põhimääruse muutmise ja Keila linna üldplaneeringu algatamise eelnõud. Ka korrakaitsekomisjon rääkis Keila linna põhimääruse muutmisest.

Keila Koolis oli maakondlik inimeseõpetuse teemapäev "Turvalisus".

 

Neljapäev, 22.märts:

Täna oli Keilas elava rahvakirjaniku Erik Tohvri, kodanikunimega Hans-Erik Laansalu 85.sünnipäev. Palju õnne !

Täna andsid OÜ Esplan projektijuht Kermo Mägi ja arhitekt Vilve Enno linnavalitsusele üle Keila lasteaia Miki uue hoone projekti. Linnavalitsuse soov on, et lasteaed alustaks 2019 / 2020 õppeaastat juba uues hoones.Pildid.

Olybet naisteliiga poolfinaalis kohtusid Keila Korvpallikool ja OSK.

Keila Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosolekul räägiti Keila linna üldplaneeringu algatamisest, Keila linna põhimääruse muutmisest, linnavara otsustuskorras võõrandamisest, Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend" muutmisest, koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamisest, koolilõuna toetuse kasutamise tingimustest ja korrast, teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemisest ning Ühisgümnaasiumi majanduslikust olukorrast.

 

Reede, 23.märts:

Keila Lehes: esiküljel pargi (auto) ja reisi (rongiga teemal. Uudistes Keila Linnaorkestri kulddiplomist, naabervalla vapivalikust, ID-kaartide väljastamisest Keilas, Swedbanki tööstusuuringust, muusikutest ja ujumisest. Kolmandal küljel pikem usutlus tiitli kultuurisõber 2017 pälvinud Kristjan Rahuga. Viiendal küljel meenutatakse teksti ja 14 küsimusega mälumängusarja. Tegija on Hans-Erik Laansalu.

Keila Linnavalitsuse istung 23.märtsil 2018

 Keila Linnavalitsus andis välja kinnituse isiku võimetuse kohta minna oma isikuttõendava dokumendi järgi  ja andis selleks volituse sotsiaaltöötajale ning otsustas maksta sotsiaaltoetusi summas 768,05 eurot.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke lihthankemenetluse hankelepingu sõlmimiseks Keila Ühisgümnaasiumi fassaadi renoveerimiseks e-menetlusena. Linnavalitsus korraldab ka riigihanke avatud hankemenetluse Keila Lasteaia Miki uue hoone ehitamiseks e-menetlusena. Linnavalitsus määras mõlema riigihanke eest vastutavaks isikuks abilinnapea Timo Suslovi ja moodustas riigihangete toimingute läbiviimiseks komisjoni.

Keila Linnavalitsus väljastas osakasutusloa Kalda põik kinnistule, Kalda põik T1 kinnistule, Kalda tänava kinnistule, Kalda tn 9 kinnistule, Kalda tänav T2 kinnistule, Kalda tänav T1 kinnistule ja Tuula tee kinnistule ehitatud asfaltkattega kõnni- ja sõiduteele. Eritingimustena on seatud nõue ehitada välja detailplaneeringus ette nähtud ja eraldi kallasraja põhiprojektiga lahendatud kõnniteed enne Tuula tee 5 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu II etappi. Sõidutee ja kõnnitee vaheline murukate tuleb asendada geotekstiilalusel graniitkillustikuga. Tuula tee 5 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu I etapi haljastustööd tuleb lõpetada hiljemalt 24.05.2018, seal hulgas Kalda tn äärne ala, kus tuleb likvideerida puude kännud ja juured ning taastada haljastus kasvumullaga. Välisvalgustusel tuleb paigaldada puuduv valgustiga post ning välisvalgustus tuleb üle anda Osaühingule Varahooldus hiljemalt 24.05.2018.

Linnavalitsus jagas  Tallinna mnt 8 (pindala 2014 m², sihtotstarve elamumaa 100 %) kaheks eraldi elamumaa üksuseks ja määras moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid Tallinna mnt 8 ja Tallinna mnt 8a.

Linnavalitsus lubas Keila linnapea Enno Fels puhkusele 28. märtsist  13. aprillini 2018.

 

Laupäev, 24.märts:

Harju Maakonnaraamatukogu ettelugemishommikul loetakse Anna Eespere raamatut "Öösöödik Pogi".

Noortekeskuses on Uuskasutuspäev.

 

Pühapäev, 25.märts:

Keskpäeval kogunevad Keila jaama juures asuva mälestuskivi juurde represseeritud.