« Tagasi

Kutse Keila Linnavolikogu 8. istungile

 

Keila Linnavolikogu 8. istung toimub teisipäeval, 27. märtsil 2018.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Keila linna põhimääruse muutmine
  3. Keila linna üldplaneeringu algatamine
  4. Linnavara otsustuskorras võõrandamine
  5. Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend" muutmine
  6. Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine
  7. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
  8. Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine
  9. Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

 

Tanel Mõistus

Keila Linnavolikogu esimees