« Tagasi

9.nädal 2018

 

Esmaspäev, 26.veebruar:

Harju KEKi tööstusküla ettevõtete ühise kvaliteedijuhtide ümarlaua võõrustaja oli Ensto Ensek AS. Eelmise aasta lõpus Glamoxi eestvedamisel toimunud kvaliteedijuhtide ümarlaud on saanud hoo sisse ning loodetavasti saab sellest järjepidev traditsioon. 

Harju Maakonnaraamatukogus on raamatunäitus "Nõialood".

Sotsiaalkeskuses oli Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine ja kohtumine näitleja Andrus Vaarikuga.

Oli Keila Kooli hoolekogu koosolek.

 

Teisipäev, 27.veebruar:

27. veebruaril toimunud Eesti Linnade Liidu üldkoosolekul loodi uus üleriigiline omavalitsuste liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL). Liidu liikmeteks on hetkel 72 kohalikku omavalitsust. Eesti Linnade ja Valdade Liitu kuuluvates omavalitsustes elab 98 protsenti Eesti elanikkonnast. Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu valis juhatuse esimeheks Tallinna linnapea Taavi Aas'a. Liidu volikogu valis juhatuse aseesimeesteks Pipi-Liis Siemanni ja Mihkel Juhkami. ELVL-i juhatuse liikmeteks valiti lisaks Taavi Aasale Võru linnapea Anti Allas, Kastre vallavanem Priit Lomp, Narva linnapea Tarmo Tammiste, Põlva vallavanem Georg Pelisaar, Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann, Riigikogu liige Anneli Ott, Rakvere volikogu esimees Mihkel Juhkami, Antsla abivallavanem Kurmet Müürsepp, Pärnu abilinnapea Siim Suursild, Valga vallavanem Margus Lepik, Tartu linnapea Urmas Klaas, Rae vallavanem Mart Võrklaev. Liidu ülesanne on esindada ja kaitsta oma liikmete ühishuve ning aidata kaasa kohaliku omavalitsuse üldisele arengule. Oma osalemisest uues liidus on märku andnud ka keila Linnavolikogu. Seni kuulus Keila Eesti Linnade Liitu.

 

Toimus Keila Linnavolikogu 7.istung.

Linnavolikogu andis linnavalitsusele loa läbi viia riigihanked, mille tulemusel sõlmitakse lepingud tähtajaga üle ühe eelarveaasta ja võtta seoses nendega rahalisi kohustusi. Linnavalitsusel lubati korraldada lihthankemenetlus Keila lasteaia Miki ehitushanke konsultatsiooni ja ehituse omanikujärelevalve teenuse tellimiseks lepingu tähtajaga kuni 1,5 aastat, avatud hankemenetlus Keila lasteaia Miki ehitamiseks lepingu tähtajaga kuni 1,5 aastat, lihthankemenetlus Keila lasteaia Miki köögiseadmete ostmiseks lepingu tähtajaga kuni 1 aasta, avatud hankemenetlus Keila lasteaia Miki mööbli ostmiseks lepingu tähtajaga kuni 1 aasta ning lihthankemenetlus Keila lasteaia Miki mänguväljaku rajamiseks lepingu tähtajaga kuni 1 aasta. Linnavalitsus saab korraldada ka avatud hankemenetluse Keila Keskpargi rekonstrueerimiseks lepingu tähtajaga kuni 3 aastat, avatud hankemenetluse Keila linna üldplaneeringu koostamiseks tähtajaga kuni 3 aastat, avatud hankemenetlus heakorrateenuse tellimiseks Keila linna objektidele lepingu tähtajaga kuni 3 aastat ja avatud hankemenetlus Keila linnatänavate aastaringseks hooldamiseks lepingu tähtajaga kuni 3,5 aastat.

Linnavolikogu tunnistas osavõtjate puudumise tõttu kinnistu asukohaga Ülesõidu 1 eelläbirääkimistega pakkumisel võõrandamine nurjunuks ja pakkumise menetluse lõppenuks. Keila Linnavalitsusel anti ülesanne korraldada nimetatud kinnistu müük otsustuskorras.

Linnavolikogu volitas Keila linnavalitsust Keila linna ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste ülesannete täitmisega seotud andmekogude asutamiseks ja nimetatud andmekogude põhimääruste kinnitamiseks. Keila linnavalitsus soovib esmalt kasutusele võtta Keila linna haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO, mille arendaja Piksel OÜ sõlmib Keila Linnavalitsus vastava lepingu. ARNO on andmekogu, mille kaudu hakkab toimuma lasteaeda vastuvõtmise ja lahkumise avalduste menetlemine ning lasteaiakoha määramine Keila linnas elavatele lastele. ARNO on kavas liidestada Eesti hariduse infosüsteemiga EHIS, mis võimaldab ARNO kaudu esitada EHIS-sse andmeid ja neid sealt saada lasteaedade rühmade haldamiseks. See lisab muuhulgas võimaluse pidada kohatasude arvestust ja soodustuse taotluseid. Hiljem võib ARNO kaudu hakata menetlema ka näiteks huvitegevusetoetuse taotlusi, kultuuritegevuse toetuse taotlusi jms.

Linnavolikogu kinnitas Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaan. Komisjonil on kavas esitada aruanne Keila linna 2017. aasta majandusaasta aruande kohta 2018.aasta mais. Keila linna arengukava ja tegevuskava täitmine 2017.aastal on kavas septembris 2018. Oktoobris tegeletakse Keila Ühisgümnaasiumi eelarve kasutamisega 2017.aastal.

Keila Suusarja etapil toimus eraldistart (1,2/9/15 km). Ligi 20kraadise külma tõttu oli osalejaid vähe.

 

Kolmapäev, 28.veebruar.

Harju Elektri eelmise aasta puhaskasum oli 29,1 miljonit eurot, kuid ilma erakorraliste tuludeta kasvas puhaskasum 33,2 protsenti 4,3 miljonit euroni, teatas Harju Elekter börsile. Harju Elekter Grupi müügitulu kasvas mullu lausa 67,8 protsenti ehk 102,7 miljoni euroni.Kontserni juhatus teeb nõukoguga kooskõlastatud ettepaneku maksta aktsionäridele dividendideks kogu mitte-erakorraline puhaskasum ehk 4,3 miljonit eurot, mis teeb 0,24 eurot aktsia kohta. Loe börsiteadet.

Vikerkaare lasteaia juhataja Pärje Ülaverel on täna viimane tööpäev Keilas, sest alates homsest, 1.märtsist on ta Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ekspert. Viimane tööpäev kujunes Pärjele väga emotsionaalseks, kui teda käisid ära saatmas lasteaia kasvandikud, töötajad ja linnavalitsuse inimesed. Kõigil oli kurb, aga samas soovisid Pärjele edu tulevikus. Vikerkaare lasteaia direktori kohusetäitjaks saab õppealajuhataja Silja Laanemaa. Linnavalitsus kuulutab lähiajal välja konkursi lasteaia juhataja ametikoha täitmiseks. Vaata pilte.

Kultuurikeskuses sai üles uus näitus. MTÜ Vanaajamaja eestvedamisel on kolm aastat (2014–2016) toimunud vanade majade pildistamise konkurss. Siia näitusele on koondatud nende aastate kaunimad ja põnevamad fotod. Konkursi eesmärgiks on olnud traditsioonilise külamiljöö, ajalooliste ehitusdetailide ja Eesti maaarhitektuuri mitmekesisuse jäädvustamine. On otsitud neid väärtusi, mida tasub meeles pidada ja ka kaasajal ehituses kasutada. Meie vanad majad on omaette väärtus ja sobivad hästi meie külamaastikule.

Tervisekeskuses oli doonoripäev.

 

Neljapäev, 1.märts:

Keila linna elanike arv  seisuga 1.märts 2018 on 9930. See on täpselt sama, mis 1.veebruaril.  Elanike registri statistikat: veebruaris registreeris ennast Keila elanikuks 35 inimest ja Keilast mujale samuti 35 inimest. Sündis 6 last, suri 7 inimest.

Harju Maakonnaraamatukogus toimunud beebiballile oli kutsutud need 18 tüdrukut ja 28 poissi, kes sündisid Keilasse eelmise aasta viimase nelja kuu jooksul. Esinesid Miki lasteaia lapsed. Tervitasid linnapea Enno Fels, Kaja Hõimoja Harju maakonnaraamatukogust ja Anneli Pärlin Hiirekese perekeskusest. Iga laps sai hambalusika, Kingituse Hiirekeselt, raamatu ja tunnistuse Keila elanikuks sündimise kohta. Vaata pilte.

Viktor Treimuth avas Harju Maakonnaraamatukogu riiulitel oma pudelite näituse.Vaata pilte.

Hiirekese Perekeskus ootas Teadusseiklusesse 1-3.klassi õpilasi, ka neid, kes varem pole teadusega tegelenud! Keila Koolist tuli tundi läbi viima Margot.

Vikerkaare lasteaia Sipsiku majas oli vahva sünnipäevapidu. 54.sünnipäeva külalisteks olid Mullimeister OÜ sõbralikud tüdrukud, kes korraldasid ülitoreda ja lapsi tegevusse haarava poroloonipeo. Aktiivset tegutsemist jätkus terveks tunniks, kus sai ehitada, lammutada, visata, hüpata ja isegi suusatada lõbusa muusika saatel niipalju kui kellelgi vähegi jaksu oli. Mängupeole järgnes pidulik osa sünnipäeva laulude, õnnitluste ja ühise tordisöömisega. Sipsiku maja sünnipäeva puhul joonistati kõigis rühmades sel nädalal ka Sipsikuid ning vahva näitus on vaatamiseks üles seatud trepikotta. Vaata pilte.

 

Reede, 2.märts:

Keila Lehes on Eesti Vabariigi 100.aastapäeva tähistamisest juttu lausa neljal küljel. Esiküljel EV 100 aktusest Keila Kultuurikeskuses. Teisel küljel Jaanus Grossi jooksuteekonnast Tallinnast Haapsallu. Kolmandal küljel EV 100 aktusest sõpruslinnas Keravas. Viiendal küljel kirjutab Eesti sünnipäeva tähistamisest Keila Koolis, Kairi Kondimäe EV 100 kolmiküritusest Rukkililles, lisaks veel Keila ühisgümnaasiumi õpilaste osalemisest ajalooviktoriinil "Eesti 100". Uudistes veel sarikapeost Valdmäe tööstuspargis, Harju Elektri majandustulemustest, Keila Jalgpalliklubi algavast hooajast, Linnade ja Valdade Liidu loomisest ja Keila Muusikakooli õpilaste edust konkurssidel. Piirkonnapolitseinik Madis Märdin jagab soovitusi vara kaitsmiseks. Keelenõuandes komast ja sõnast "kui". Tegija on Mari Lepik.

Keila linnavalitsuse juhid käisid täna Paldiskis. Linnapea Enno Fels, abilinnapead Eike Käsi ja Timo Suslov ning linnasekretär Maris Mäger olid suhteid loomas Lääne-Harju vallavalitsuses. Sõbralikus õhkkonnas uuriti teineteise lähiaja plaane. Pikemalt oli kõneks haldusreform ja haridusvaldkond. Kokkuleppeid ja otsuseid ei tehtud. Koostöö jätkub. Enne naasmist astuti läbi ka Keilale linna allasutuse Harjumaa Muuseumi filiaalis Amandus Adamsoni ateljeemuuseumis. Vaata pilte.

Keila Linnavalitsuse 15. istung 2.märtsil 2018

Linnavalitsus määras Silja Laanemaa Keila Lasteaed Vikerkaar direktori kohusetäitjaks alates 1. märtsist 2018 kuni uue direktori ametisse kinnitamiseni. Senine direktor Pärje Ülavere läks tänasest tööle Haridus- ja Teadusministeeriumisse välishindamisosakonna eksperdi ametikohale.

Linnavalitsus lõi Keila Lasteaed Vikerkaar struktuuris ja töötajate koosseisu juurde 1,0 asendusõpetaja ametikoha ja likvideeris 1,0 koristaja ametikohta. Majandusjuhataja ametikoht nimetati  ümber toitlustusjuhi ametikohaks ja abitöölise ametikoht majaperenaise ametikohaks. Kokku on Vikerkaare  lasteaias  18 rühma pidamiseks 77,05 ametikohta.

Linnavalitsus kinnitas isiku võimetust minna oma isikuttõendavat dokumenti vastu võtma ja andis selleks volituse sotsiaaltöötajale.

Linnavalitsus volitas sotsiaaltöötajat esindama Keila linna eestkostel oleva isikut tema  vara üürile andmise toimingutes.

Linnavalitsus otsustas hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramine üle.

Linnavalitsus andis Pargi 30-3/304 sotsiaaleluruumi ( 25,7 m2) üürile 15. märtsist 2018 kuni 31. detsembrini 2018 üürimääraga 1,70 eurot ruutmeetri kohta.

Linnavalitsus tegi otsuse rahastada Keila linna eelarvest Keila linna kolme lapse koolieelse eralapsehoiuteenuse kasutamist vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus lõpetas Pae 8-15 eluruumi tähtajatuna sõlmitud üürilepingu 12. veebruaril 2018.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa üksikelamu  püstitamiseks Raba tn 82 asuval kinnistul ja kasutusloa ehitise laiendamisel Piiri tn 12a asuval kinnistul, üksikelamule Nooruse tn 8 asuval kinnistul ning ridaelamule Kalda põik 22, 24, 26, 28, 30, 32 ja 34.

Linnavalitsus jagas Haapsalu mnt 13 (pindala 1442 m², sihtotstarve elamumaa 100 %) kaheks eraldi elamumaa  aadressiga Haapsalu mnt 13 ja Haapsalu mnt 13a.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud hankemenetluse Koidu tänava remondiks ja Ülesõidu tänava kõnnitee ehituseks e-menetlusena ja määras  hankemenetlusega seotud toimingute läbiviimiseks komisjoni.

Talviste ilmastikuolude tõttu muutus varem Keilas toimuma pidanud mängu toimumiskoht ja aeg. Keila JK esimene Esiliiga kohtumine viiakse läbi reedel kell 18:00 EJL jalgpallihallis.

 

Laupäev, 3.märts:

Harju Maakonnaraamatukogus on Ettelugemishommik lastele. Loeme Reeli Reinausi raamatut "Suusi ja kadunud uni".

Keila Suusaraja etapp. Kavas sprint sX100 m edasipääsudega.

Terviseradade discgolfi talverajal toimuvad Keila lahtised meistrivõistlused.

 

 

Pühapäev, 4.märts:

Tervisekeskuses on Suur korvpalli pühapäev, tervisekeskuses kohtuvad Keila KK ja EHTON.

Terviseradadel on Keila Suusarja viimane etapp, Keila meistrivõistlused. Kavas ühisstart (2/15/30 km).