« Tagasi

4.nädal 2018

 

Esmaspäev, 22.jaanuar:

Harju Maakonnaraamatukogus on avatud raamatunäitus "Elu ja armastus - 140 aastat A. H. Tammsaare sünnist".

Muusikakooli saalis esinesid Tallinna Muusikakeskkooli noored pianistid Jana Potštarjova (V klass), Tähe-Lee liiv (VIII kl)  ja Sofia Khvichia (IXkl). Kavas oli Chopin, Bach, Scarlatti, Steiner.

Keila Kultuurikeskuses oli Kinõhtu. Kavas AJ Annila „Igitee". Peaosatäitja on filmidest „Mehe töö" ja „Puhastus" tuntud ja kõrgelt hinnatud Tommi Korpela. Tema kõrval astub üles maailma nimega Taani täht Sidse Babett Knudsen („Võimu kants", „Inferno") ning sellised Soome tippnäitlejad nagu Ville Virtanen, Sampo Sarkola ja Irina Björklund. Olulistes kõrvalosades näeb mitmeid armastatud Eesti näitlejaid nagu Hendrik Toompere, Harriet Toompere ning Hendrik Toompere jr, Indrek Taalmaa, Nero Urke ja Raimo Pass. „Igitee" jäi viimaseks filmiks Eesti teatri- ja filmilegendile Lembit Ulfsakile. Filmi kunstnik on Kalju Kivi ja kostüümikunstnik Eugen Tamberg. Monteerija on Tambet Tasuja ning arvutiefektid teostas Frost FX. Film põhineb soome kirjaniku Antti Tuuri samanimelisel menuromaanil, mille aluseks on soomlaste tõestisündinud lood.

 

Teisipäev, 23.jaanuar:

Keila linna kultuuripreemia määramise komisjon, mis koosneb kultuurikomisjoni liikmetest, otsustas teha Keila Linnavalitsusele ettepaneku määrata 1500 euro suurune Keila linna kultuuripreemia 2018. aastal Targo Kaldojale Keila jalgpallikogukonna kasvatamise eest ja Aire Tomsile rahvakultuuripärandi hoidmise ja levitamise eest läbi rahvatantsu.

  

Kultuurikomisjoni koosoleku päevakorras oli veel Keila linna eelarvest noorte väljaspool Keila linna toimuva huvitegevuse toetamise kord, Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine ja kohalalgatatud küsimused.

Sotsiaalkomisjoni koosoleku päevakorras oli Keila Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 10 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas" muutmise eelnõu.

ERR-i arvamusportaal teatas, et üle saja eri vanuses ning eri soost ja rahvusest Eesti elaniku otsustas võtta vastu ERRi arvamusrubriigi väljakutse ja panna täpselt 100-sõnalises lühivormis kirja oma mõtted ja tunded seoses juubeliaastat tähistava kodumaaga. Võitja avalikustatakse vabariigi aastapäeva nädalal.  Kokku laekus toimetusele tähtajaks 137 võistlustööd. 92 neist olid naistelt ja tütarlastelt, 45 meestelt ja poistelt. Silmatorkavalt palju oli osalejate hulgas kooliõpilasi. Eriti aktiivse osalusega paistsid silma Keila kool, Pärnu Vanalinna Põhikool, Sillamäe Eesti Põhikool, Tallinna humanitaargümnaasium ja Viimsi Keskkool, kus sajasõnalisi töid Eestile oli kirjutatud kollektiivselt.

Väärikate Ülikoolis esines professor Igor Gräzin eestluse teemal.

Kultuurikeskuses on avatud Ülle Linnuste pastellide ja akvarellide näitus „Õitsemisrõõm".

Kiilis Harjumaa koolidevahelised Meistrivõistlused võrkpallis saavutasid Keila Kooli 7.-9. klassi noormehed 11. meeskonna seas väga kõrge 4. koha. Keila Kooli võistkond saavutas ühtlasi 1. koha Eesti Koolispordi Liidu poolt loodud kategoorias " Parim litsentsita mängijatega võistkond. Keila Kooli koosseisu kuulusid: Mike Maurice Kirschinger 8A, Kren-Sören leibenau 8A, Sten Strelkov 8C, Markus Nigul 8C, Andreas Kelder 8E, Marek Henrik Laanela 9A, Kristen Kasemets 9A, Juss-Joosep Jaagu 9C ja Oliver Tuuling 9C. Kaasas oli õpetaja Rauno Neuhaus.

Keila Poksiklubi teatas, et Tallinna MV saavutasid Jaan-Erik Muru ja Sven Sarapuu esimese koha alistades oma vastased finaalis. Sten Saksonil ja Jaak Martin Oissarel tuli leppida seekord aga turniiri kolmanda kohaga. Nüüd valmistuvad noored juba usinasti Eesti meistrivõistlustel üles astuma, mis saavad alguse 22.veebruaril.

Vikerkaare lasteaia Pipi rühm võtab osa Huvitava Bioloogia Kooli projektist "Looduskeskkonna-alased katsed lasteaias". Selle raames avaldatakse igakuiselt (väljaarvatud kolmel suvekuul) ühe põneva loodusteemalise katse läbiviimiseks vajalikud materjalid. Iga eksperimendi juurde kuulub juhendmaterjal, millest lasteaiaõpetajad leiavad detailsed juhised katse läbiviimiseks ning lastele täitmiseks mõeldud töölehed. Katseid ise läbi tehes suureneb laste vaimustus looduses toimuvatest nähtustest. Läbi vahetu kogemuse ja eakohase selgituse õpivad nad meid ümbritsevas looduses toimuvaid protsesse paremini tundma. Selle kuu teemaks on "Janune seller". See katse õpetab lastele, kuidas taimed vett joovad. Katse viiakse läbi sellerivarte ning toiduvärvidega. Toiduvärvidega värvitud vett juues muudavad sellerid oma värvi ning näitavad sellega ilmekalt, kuidas vesi taimes liigub. Vaata pilte.

 

Kolmapäev, 24.jaanuar:

Tänase Äripäeva lisas "Tööstus" on rubriigis Kogemus pikk lugu Ensto Ensekist. Sisekommunikatsioonis hakati kasutama reatöötajatest vabatahtlikke - uudistekirjutajaid.

Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosolek päevakorras oli Tuula tee, Raba tn, Ülesõidu tn ning Ringtee vahelise ala detailplaneering (informatiivne), Pargi 30 detailplaneering (informatiivne) ja Kaevetööde eeskiri (II lugemine).

 

Neljapäev, 25.jaanuar:

"Keilas ei ole kavas lõpetada venekeelse põhihariduse andmist," kummutas linnapea Enno Fels venekeelse elanikkonna seas leviva kuulujutu, kui tutvustas Keila Ühisgümnaasiumi õpetajatele Keila üldhariduskoolide ühendamisplaani ja vastas õpetajate küsimustele. Lähiajal on kavas tutvustada ühendamispaani ka kooli hoolekogu ja lastevanemate koosolekul. Eelmisel reedel kuulati Linnavalitsuse istungil informatsiooni Keila Ühisgümnaasiumi ja Keila Kooli ühendamise võimalikkusest ja otstarbekusest. Ühendamisplaani kohaselt on mõte luua Keilasse kakskeelne kool - senistel Keila Ühisgümnaasiumi õpilastel võimaldatakse jätkata venekeelse põhihariduse omandamist oma senises koolihoones, samas oleks lihtsamalt kasutatavad ka Põhjamaja võimalused.

AS Harju Elekter teatas, et nende Eesti tütarettevõte AS Harju Elekter Elektrotehnika allkirjastas 18.01.2018 lepingu Soome suurima elektrivõrguga Caruna Oy neile madalpingeliste liitumis- ja arvestikappide tarnimiseks 2+1+1 aasta jooksul. Lepingu orienteeriv maht on Caruna hinnangul vähemalt 5 miljonit eurot. Harju Elekter Grupil on Caruna Grupiga juba kehtivad lepingud alajaamade tarnimiseks, tänu millele on Kontserni Eesti ja Soome tehastes kasvanud alajaamade tootmine aastaga 1000 alajaamalt 3000 alajaamani aastas. Tellimusmahu tõrgeteta täitmiseks suurendati möödunud aasta jooksul ühtlasi ASi Harju Elekter Elektrotehnika tootmisvõimsusi, siirdades tütarettevõtte tegevuse uutesse tootmishallidesse Keila Tööstuspargis.

Kultuurikeskus teatas, et Komöödiateatri 25. Ja 26.jaanuariks Keilasse planeeritud etendused jäävad näitleja haigestumise tõttu ära ja toimuvad 20. Ja 21.veebruaril. kehtivad vastavalt 25. Ja 26.jaanuari piletid.

Kodumängus võitis Keila Korvpallikooli meeskond KK Paulus/Pärnu Mets meeskonna 88:76.

Rahanduskomisjoni koosoleku päevakorras oli Keila linna eelarvest noorte väljaspool Keila linna toimuva huvitegevuse toetamise kord.

Harju Maakonnaraamatukogus on raamatunäitus "Raamatud ilmumisaastaga 1918". 2. veebruaril 1919. aastal avati Keila Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi pritsimajas Keila Rahvahariduse Seltsi Raamatukogu.

Linnavalitsus kuulutas välja konkursi linnaarhitekti leidmiseks.

 

Reede, 26.jaanuar:

Keila Lehe esiküljel kultuuripreemia laureaatidest. Uudistes 2018.aasta suurematest töödest Keilas, kultuurkapitali aastapreemiatest, kooliõpilaste 100-sõnalistest mõtetest ERR-i konkursil, vanemakoolitustest, 100-aastase Kaitseliidu näitusest muuseumis, segaolmejäätmete veoteenuse hindadest, Haapsalu KHK-st Keilas ja soovitustest liiklemisel talvisel maanteel. Pikemalt kirjutab Agu Veetamm Dubaist. Keelenõuandes "peale" ja "pärast". Tegija on Rutt Enok.

Keila Linnavalitsuse 11.istung 26.jaanuaril.

Keila Linnavalitsus kinnitas Keila Kooli struktuuri muudatused 1.jaanuarist 2018. Juurde loodi 0,6 õpiabi rühma õpetaja kohta. Olemasolevatele lisati 1 psühholoogi, 2 abiõpetaja, 4,5 õpetaja ametikohta. Likvideeriti 0,1 arhivaari ja 2 logopeedi ametikohta. Nõnda kinnitas linnavalitsus Keila Kooli struktuur ja töötajate koosseisu 1.jaanuarist 2018, kus lisaks direktorile, haldusosakonna juhatajale  ja 3,55 õppejuhi ametikohale  on 105,5 õpetaja, 2 eripedagoogi, 6 õpiabi rühma õpetaja, 4 abiõpetaja, 3 sotsiaalpedagoogi, 2,5 huvijuhi, õppetöö korraldaja, 2 haridustehnoloogi, 3 psühholoogi, HEV koordinaator/tugikeskuse juhi, raamatukogu juhataja, 1,5 raamatukoguhoidja, 4 ringijuhi, personalitöötaja, 2 juhiabi, 2,25 administraatori, tehniku, 2 majahoidja ja valvuri ametikoht. Kokku on koolis 22 erineva nimetusega  ametit ja 151,3 ametikohta.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 8. veebruarist 2018 Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus maksis sotsiaaltoetusi summas  512,50 eurot.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke lihthanke menetluse „Keila Lasteaia Miki ehitushanke konsultatsiooni ja ehituse omanikujärelevalve teenus" ja moodustas selle läbiviimiseks komisjoni.

Vastavalt omaniku soovile muutis linnavalitsus Haapsalu mnt 21 katastriüksuse sihtotstarve vastavalt ehitusregistri andmetele elamumaast  ärimaaks.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa olmekanalisatsiooni-, külmavee- ja sadeveekanalisatsiooni torustiku ehitamiseks Jaama tn 8 kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni tänavatorustikuga.

Linnavalitsus otsustas mitte väljastada kasutusluba Kalda põik tänavale ehitatud kaugküttetorustikule kuna kaugküttetorustik ei vastanud projektile. Utilitas Eesti AS on keeldunud teostatud tööde kooskõlastamisest alguses 08.01.2018 ja teist korda 19.01.2017. Selgus, et hulk eelisoleeritud sulgarmatuure on tänaseks välja ehitamata ja Kalda põik 12 tõusupõlv ei vasta projektile ja tuleb uuesti paigaldada. 

Linnavalitsus kuulutas  välja Keila linna teenetemärgi kandidaatide esitamise. Ettepanekuid teenetemärgi andmise kohta võib esitada igaüks. Linnavalitsusele hiljemalt 26. märtsil 2018 esitatav avaldus ettepanekuga  peab sisaldama Keila linna teenetemärgi kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta ja teenete kirjeldust.

Keila Tervisekeskuses oli Doonoripäev.

Keila kooliõpilaste netiraadio „Raadio Hugo" teeb öösaate.

Linnapea Enno Fels tegi venekeelse avalduse seoses kuulujutuga, nagu Keilas kavatsetaks kaotada venekeelne põhihariduse andmine.

„В связи с планами городского правительства объединить русскоязычную школу с Кейла Кооль распространяется информация провокационного характера, в частности, идет речь о том, будто предполагается прекратить в городе Кейла обучение на русском языке. Уверяю, что это неправда. Объединение школ стоит на повестке дня достаточно давно, цель объединения – укрепление и оптимизация руководства и предоставление дополнительных возможностей для развития русскоязычного образования в составе Кейла Кооль. Образование на русском языке сохранится. Город, обсуждая возможности объединения, ставит целью повысить качество образования и расширить возможности. Каждый ребенок (независимо от того, на каком языке он говорит – эстонском или русском) должен иметь возможность получить в школе максимально качественное образование, которое поможет стать успешным в дальнейшей жизни. Полагаю, что это наша общая цель – и города, и родителей.

Я встречался с работниками русской школы, планирую продолжить встречи с родителями, чтобы разъяснить сложившееся положение. Думаю, что нам не стоит руководствоваться сиюминутными эмоциями, надо выбирать путь развития.

При желании со мной можно связаться по телефону 522 88 34.

С уважением,

мэр города Энно Фельс"

 

 

Laupäev, 27.jaanuar:

Harju Maakonnaraamatukogu Ettelugemishommikul loetakse Epp Petrone raamatut "Võlusõnad".

Kultuurikeskuses on Pensionäride Ühenduse aastakoosolek.