« Tagasi

Kutse Keila Linnavolikogu 6. istungile

 

Keila Linnavolikogu 6. istung toimub teisipäeval, 30. jaanuaril 2018.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1.    Linnapea aruanne

2.     Õiguskord Keila linnas 2017. aastal

3.     Keila Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 10 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas" muutmine

4.     Keila linna eelarvest noorte väljaspool Keila linna toimuva huvitegevuse toetamise kord

5.     Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine

6.     Kaevetööde eeskiri (II lugemine)

7.     Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine 

 

Tanel Mõistus

Keila Linnavolikogu esimees