« Tagasi

46.nädal 2017

 

Esmaspäev, 13.november:

13.-19. novembrini toimuv Põhjamaade raamatukogunädal kutsus lapsi, noori ja täiskasvanuid seiklema saarelt saarele 2017. aasta teemaga "Põhjala saared".  Põhjamaade raamatukogunädala aasta teema ühendab ettelugemiseks valitud raamatuid ning iseloomustab ka nädala jooksul toimuvaid sündmusi ja tegevusi. Seoses Soome riigi 100. juubeliga pööratakse Põhjamaade raamatukogunädalal tähelepanu soome kirjandusele - just seetõttu on sel aastal ette lugemiseks valitud raamatud soome autoritelt. Raamatukogunädala selleaastase illustratsiooni autoriks on Regina-Lukk Toompere. Harju Maakonnaraamatukogu alustas nädalat varahommikuse ettelugemisega. Avati raamatuväljapanekud "Põhjala saared" ja "Suomi/Finland 100".

Eesti Politsei 99. sünnipäeval pälvis Politsei- ja Piirivalveameti teenetemärgi Annika Tuulemäe Keilast. Tunnustus anti üle Kadrioru Kunstimuuseumis toimunud tseremoonial.

Enste Ensek korraldas Keilas ja Tallinnas kolm päeva kestnud tarnijatepäeva. Ettevõtmise kulminatsiooniks oli Tallinnas Kultuurikatlas toimunud dialoogikonverents, millest võttis osa enam kui 100 suurtarnija esindajat ligi 70 erinevast ettevõttest üle maailma. Kokku on Enstol mitu tuhat tarnijat üle maailma.

 

Teisipäev, 14.november:

Sotsiaalkeskuses oli töötuba „Kas ma olen õnnelik, kui olen terve või olen terve, kui olen õnnelik?" Töötoa viis läbi Kaja Kahu, nõustaja (Tervisekliinik) - psühholoogiline nõustamine, rakenduslik kinesioloogia.  Töötoas oli fookuses vaimne ja füüsiline tervis ning nendevaheline seos. Kuidas rakenduslik kinesioloogia on abiks keha, vaimu ja hinge tasakaalu loomisel? Emotsioonide osa tervenemisel. Iga inimene on unikaalne ja kuidas just sinu keha annab vastuseid sinu alateadvuse kohta. Lihastest. Viie elemendi õpetus, meridiaanid, organid – seos emotsioonidega. Demonstratsioon, praktilised harjutused.

Kultuurikeskuses oli laval Hendrik Normann monokomöödiaga „Kraaniga hunt Bangkokist".

Täna olid Keilas, peamiselt Allika tänava piirkonnas tuntud teleseriaali võtted.

Keila Koolis oli hoolekogu koosolek.

Linnavalitsuses oli kohtumine AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi esindajaga, kes hakkavad tegelema Lõuna-Keila sadevee probleemidega ning lahendusi otsima. Linn on tegevustega juba alustanud. Ka täna kõrvaldati paralleelselt Ringtee tänavaga kulgevalt magistraalkraavilt kolm kopratammi.

 

Kolmapäev, 15.november:

Lääne-Harju konstaablijaoskonnas toimus ümarlaud Keila linna naabrivalve sektorivanematele. Päevakorras keskenduti elukeskkonnas valitseda võivatele riskidele ning saadi teada, kuidas neist hoiduda. Ülevaate piirkonnas toimuvatest õigusrikkumistest, muu hulgas nendest, mis Keila puhul ka üleriigilise meediakünnise ületanud, andis Keila linna piirkonnapolitseinik koos taustakommentaaridega.

Keila Kooli 8.-9. klassi poisid võitsid kulla Harjumaa koolidevahelistel meistrivõistlustel korvpallis. Mängud toimusid Jüris.

Keila Koolis oli koolitusloeng lapsevanematele teemal  „Mida külvad seda lõikad" - väärtuskasvatusest kodus. Koolituse viis läbi psühholoog Kristi Raava.

Muusikakoolis andis kontserdi klaveriduo Tiiu Sisask ja Maila Laidna. Kavas oli Mozart, Schubert, Rahmaninov.

Noortetoas Mõte Kuubis oli projekti Facility to Facilitate lõpetamine. Keilas olid koos noored Bulgaariast, Hispaaniast, Ungarist, Rumeeniast, Tšehhist, Itaaliast, Küproselt., vastuvõtjad Keilast. Korraldas MTÜ Risti-Rästi, toetas SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist.

Harju Maakonnaraamatukogus on raamatunäitus "Soome kunst meie kogus".

 

Neljapäev, 16.november:

Keila KK kohtus kodumängus  KK Saare Slaidersiga. B-divisjoni B-alagrupi liidrite heitluse võitsid külalised 61:72. Hooaja esimene kaotus!  Nagu ikka, algas mäng veidi rabedalt, kuid Keila haaras juhtohjad - esimese veerandaja lõpetas Rannase sireenivise kolmese tagant, mis tegi seisuks 16:11. Ka teisel veerandajal tehti vähe skoori ja poolajapausile mindi Keila minimaalses 25:24 eduseisus. Kolmandal veerandajal hakkasid püssid juba rohkem paukuma ja kuigi Keila hoidis mõnekorvilist edu, ei suudetud otsustavalt eest ära minna. Enne viimast ja otsustavat kümmet minutit seis 46:42 Keila kasuks. Viimasel perioodil lasti alustuseks vastasel kohe kiiresti seis viigistada ja seejärel möödagi minna. Viimane kord juhtis Keila veel mängu seisul 51:50. Sellele järgnes vastase 0:10 vahespurt, millest Keila enam ei toibunudki. Üritati veel järele tulla (58:64), kuid külalised olid vabaviskejoonel kindlad ja vormistasid 61:72 võidu. Seni oli Keila lasknud endale visata keskmiselt 46 punkti mängus, seega 72 on selgelt palju, eriti veel 30 punkti viimasel veerandajal. Ka viskeprotsendid ei ole kiita. Aga pikk hooaeg on veel ees ja selline kaotus hoiab jalad kenasti maa peal. Keila parimad: Vähk 21 p + 8 lp, Tihane 10 p, Tambre 6 p + 13 lp, Tamme 5 p + 7 lp + 5 rs, Mägi 9 p + 4 lp.

Kultuurikeskuses andis kontserdi Inseneride Meeskoor.

 

Reede, 17.november:

Keila Lehes: saame teada, et 2018.aasta Keila Kalender läks trükki, kaanel Kertu Lepiksaare pilt. Lehe esiküljel rehvivahetuse hooajast. Uudistes peatselt algavast elanike tagasiostmise kampaaniast, 10.detsembrist muutuvatest rongisõidu hindadest, Kalev Open ujumisvõistlusest, Ensto Enseki tarnijate päevast, turvalise bussisõidu koolitusest Keila Koolis ja tantsutoast. Lisaks tunnustustest: Annika Tuulemäe sai politsei- ja piirivalveameti teenetemärgi, Vikerkaare lasteaed Harju tervisenõukogu tunnuskirja, noored pianistid võitsid auhinnalisi kohti Loode-Eesti regiooni konkursil. Heli Nurger ja linnarhitekt Kaire Koitne avaldavad arvamust inimmõõtmelise linna üle. Tegija on Ronald Rozin.

 

Keila Linnavalitsuse 3. Istung.

Linnavalitsus väljastas volituse eestkostetava esindamiseks ja pangakontode käsutamiseks.

Seadis isikule hoolduse ja määras hooldajatoetuse ja tunnistas teisele isikule suunatud hooldajatoetuse maksmise korralduse kehtetuks.

Linnavalitsus otsustas maksta sotsiaaltoetusi summas 512 eurot.

Linnavalitsus kinnitas Keila Lasteaed Vikerkaar rühmade täituvuse ülemised piirnormid. Võttes arvesse Keila Lasteaed Vikerkaar  hoolekogu ettepanekut võib aiarühmades Metsluiged , Lotte ja Krõllid olla kuni 24 last ning Sinilinnu ja Poku sõimerühmas kuni 16 last.

Linnavalitsus saatis volikogu menetlusse  Pargi 30 kinnistule ning lähialale detailplaneeringu algatamise eelnõu. Detailplaneeringu eesmärk oleks rajada piirkonda sobivad kaasaegsed korterelamud. Selleks tuleb jagada Pargi 30 kinnistust krundid ja määrata neile maakasutustingimused ning ehitusõiguse ulatus viie kuni 5 korruselise korterelamu rajamiseks.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused  Paldiski mnt 28 asuvale 2461 m2 suurusele elamumaa kinnistule kortermaja projekteerimiseks.  Kinnistu on hoonestamata, seal on säilinud vanast majast vaid  vundamendi serva, kuid seal kasvavad üksikud suured puud ja põõsad. Hoone võib olla nelja kuni viie maapealse korrusega (arvestades asukohta, mis on suhteliselt tiheda liiklusega tänava ääres ja kinnistu maapinna ca 1m hoovi suunas langevat reljeefi,  võiks 1 korrusel olla tehnilised- ja abiruumid ning parkimiskohad, korterid võiks paikneda 2-5 korruseni ja viimane 5 korrus võiks olla tagasiastega nagu on kõrvalmajal, et kujuneks harmooniline tänavaruum).

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Haapsalu mnt 20 asuval kinnistul asuva 1956.aastast pärit amortiseerunud eramu lammutamiseks.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Aukamäe tn 21 kinnistul asuva ridaelamu ümberehitamiseks  ja  Linnamäe tee 10 kinnistul asuva tootmis- ja laohoone laiendamiseks.

Linnavalitsus teeb Keva OÜ initsiatiivil Harku Vallavolikogule ettepanek Harku valla ja Keila linna vahelise halduspiiri muutmiseks T-11 Tallinna ringtee, Ülejõe tee ja raudtee Keila-Tallinn vahelisel alal. Keva OÜ-le kuulub Keila linnas katastriüksus Ülejõe tee 2 , Harku vallas Mõisa katastriüksus ja Mõisapõllu katastriüksused, mis jäävad riigimaantee T-11 Tallinna ringtee, Keila linna tänava, Ülejõe tee ja raudtee Keila-Tallinn 78,7-83,1 km vahelisele alale. Katastriüksused on Harku valla territooriumist ära lõigatud riigimaanteega ja Saue vallast raudteega. Maakorralduslikult ja ehitusplaneerimise seisukohast on otstarbekas liita Mõisa ja Mõisapõllu katastriüksused Keila linnaga. Maade kuulumine ühe omavalitsuse halduspiiridesse lihtsustab maade kasutusotstarbe planeerimist ja asjaajamist.

Linnavalitsus määras koha-aadressi  Tuula tee 7 ( maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa) ja Tuulapargi ( üldkasutatav maa).

Keila Linnavalitsus teeb Keila Linnavolikogule ettepaneku võtta vastu Keila linna 2017. aasta III lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2017. aastaks kinnitatud eelarve  maht 41 081 euro võrra. Linna eelarve põhitegevuse tulud 110 000 eurot, põhitegevuse kulud 2 070 eurot, investeerimistegevus kogusummas - 88 800  eurot ja likviidsed varud suurenevad 238 071 euro võrra.

Linnavalitsus saatis volikogu menetlusse Keila linna 2018. aasta eelarve projekti, kus on planeeritud omatulusid 11,1 miljonit eurot, mis on 5,6 protsendipunkti rohkem kui 2017. aastal.

Linnavalitsus kinnitas Keila linnale kuuluva Põhjakaare tn 3 (end. aadress Piiri tn 16) asuva kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused ja kuulutas enampakkumise võitjaks aktsiaselts ESPAK, pakkumise hinnaga 928 000 eurot.

Linnavalitsus teeb volikogule ettepaneku müüa eelläbirääkimistega pakkumise korras Ülesõidu tn 1 asuv kinnistu (pindala 1658 m2, katastritunnus 29601:001:0137, registriosa nr 12803702, sihtotstarve - Ühiskondlike ehitiste maa 50%, Ärimaa 50%) alghinnaga 135 000 eurot.

Volikogu menetlusse läks eelnõu, millega määrataks audiitoriks Keila linna 2017-2018. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks Grant Thornton Baltic OÜ.

Linnavalitsus otsustas lõpetada poolte kokkuleppel alates 1. detsembrist 2017 Keila Perearstikeskuse OÜ-ga Keila Linnavalitsuse sõlmitud tähtajatu üürilepingu Keilas Ülesõidu 1 asuvate mitteeluruumide, üldpinnaga 306,75 m2. Perearstikeskus on otsustanud kolida 24.novembril uude asukohta Keskväljak 12 hoones.

Linnavalitsus otsustas viia 17. novembrist 2017 kuni 31. detsembrini 2017 läbi Keila linna rahvastikuregistrijärgseks elanikuks registreerimise kampaania. Kampaanias osalevad kõik täisealised isikud, kes seisuga 1. jaanuar 2017 on rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud. Kõigile täisealistele isikutele, kes kampaania jooksul registreerivad end väljastpoolt Keila linna omavalitsusüksust Keila linna rahvastikuregistrijärgseks elanikuks ning kes on samas rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud seisuga 1. jaanuar 2018,  ja kelle elukoht enne kampaania algust ei ole 1 kuu jooksul olnud Keila linn, makstakse nende poolt elukohateatele lisatud kontole 100 eurot. Kõigi täisealiste isikute vahel, kes seisuga 1. jaanuar 2018 on rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud, loositakse välja 12 auhinda, sh 2  auhinda, milleks on kolmepäevane  puhkusepakett 2-le inimesele Läti kuurortlinnas Siguldas, mis on ühtlasi Keila linna sõpruslinn, ning transport bussiga Keilast sihtkohta ja tagas ning 10 auhinnaraha a´ 300 eurot. Loe kampaaniast juurde siit.

Linnavalitsus nimetas Keila linna esindajaks osaühing Keila Tervisekeskus 17. novembril 2017 toimuval üldkoosolekul Keila linnasekretär Maris Mäger ja Keila linna esindajaks Osaühing Varahooldus üldkoosolekul linnapea Enno Fels.

Kultuurikeskuses on sarja Meelelahutuslikud mälumängud Kultuurikeskuses III etapp-Kultuur. Küsimused koostas Allar Viivik,  Külaline on filmiasjatundja ja -kriitik Tristan Priimägi.

 

 

Laupäev, 18.november:

Ettelugemishommikul Harju Maakonnaraamatukogus on kavas lugeda  Peep Ehasalu raamatut "Hambad ja haldjad".

Tervisekeskuses toimub sportakrobaatika paarisvõistlus. Keila linnast, klubist Partner Akro  astuvad võistlustulle 4 kolmikut ja 4 paari.

Kultuurikeskuses on Huvitavate Kohtumiste Klubi – teema „Jaapan".

 

Pühapäev, 19.november:

Keila Aiandus- ja Mesindusseltsi liikmed tähistavad pidulikule koosviibimisele oma majas seltsi kuuekümnendat aastapäeva.