« Tagasi

Keila Linnavolikogu 2.istung

Keila Linnavolikogu 2. istung toimub esmaspäeval, 30. oktoobril 2017.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

 

Keila linnapea valimine

Keila Linnavolikogu valis Keila linnapeaks tagasi Enno Felsi. Tema poolt hääletasid kõik 14 hääletuses osalenud linnavolikogu liiget. 

 

Linnavalitsuse koosseisu suuruse ja struktuuri määramine

Volikogu kinnitas Keila Linnavalitsuse liikmete arvuks 6 liiget ning Keila  Linnavalitsuse struktuuri  linnapea ja 5 linnavalitsuse liiget.

 

Linnavalitsuse koosseisu kinnitamine

Volikogu kinnitas linnavalitsuse koosseisus linnapea Enno Fels ning linnavalitsuse liikmed Timo Suslov, Avo Reiska, Inge Angerjas, Anneli Pärlin ja Elmet Puhm. 

Timo Suslovi asendusliige Keila Linnavolikogus on Märt Jamnes, Anneli Pärlini asendusliige on Oksana Jõe ning Elmet Puhmi asendusliige Merle Liivand.

 

Keila linnapea töötasutingimuste kinnitamine

Volikogu määras Keila linnapea  Enno Felsi ametipalgaks alates 30. oktoobrist 2017  3000 eurot kuus. Linnapea puhkusele minek toimub Keila Linnavalitsuse korralduse alusel. Linnapeal võimaldatakse ametiülesannete täitmiseks kasutada ametiautot ja mobiiltelefoni.

 

Keila linnapeale tulemustasu määramine

Volikogu määras Keila linnapeale Enno Felsile  senise töö eest ühekordse tulemustasu 1 kuu ametipalga ulatuses.

 

Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmine.

Volikogu otsustas Keila Linnavolikogu ja komisjonide tööst osavõtu eest maksta alates 1.jaanuarist 2018  linnavolikogu liikmetele ja linnavolikogu alatiste komisjonide liikmetele, kes ei ole volikogu liikmed,  tasu järgmiselt: linnavolikogu esimees: 900 kalendrikuus.;            linnavolikogu aseesimees: 450 kalendrikuus; linnavolikogu alatise komisjoni esimees:150 komisjonide toimumise kuudel lisaks volikogu liikme tasule; linnavolikogu alatise komisjoni aseesimees: 75 komisjoni toimumise kuudel lisaks volikogu liikme tasule; linnavolikogu liige:300 eurot kalendrikuus istungist osavõtu korral; linnavolikogu alatise komisjoni liige: 30 eurot kalendrikuus komisjoni koosolekust osavõtu korral.

 

Esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse

Volikogu nimetas linnavolikogu volituste ajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse järgmised Keila linna esindajad ja nende asendajad: Keila Linnavolikogu liikmena Tanel Mõistus, tema asendaja Jaan Murdla; Keila Linnavalitsuse liikmena  Enno Fels, tema asendaja Timo Suslov.

 

Esindajate nimetamine Eesti Linnade Liitu

Volikogu nimetas linnavolikogu volituste ajaks Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule-Linnade Päevale järgmised Keila linna esindajad ja nende asendajad: Keila Linnavolikogu liikmena Tanel Mõistus, tema asendajana Jaan Murdla; Keila Linnavalitsuse liikmena Enno Fels, tema asendaja  Timo Suslov ning linnavolikogu volituste ajaks Eesti Linnade Liidu volikokku Keila linna esindaja Enno Fels ja tema asendaja Timo Suslov.

 

 

Rahanduskomisjoni esimehe valimine  

Keila Linnavolikogu valis rahanduskomisjoni esimeheks Andrus Loogi ja aseesimeheks Mati Õunloo.

 

Keskkonnakomisjoni esimehe valimine  

Linnavolikogu valis Keskkonnakomisjoni esimeheks Viljar Paalaroosi ja aseesimeheks Mati Õunloo.

 

Sotsiaalkomisjoni esimehe valimine

Linnavolikogu valis sotsiaalkomisjoni esimeheks Kalle Kase ja aseesimeheks Kadri Tomera.

 

Kultuurikomisjoni esimehe valimine

Linnavolikogu valis kultuurikomisjoni esimeheks Erki Felsi ja aseesimeheks Kadri Tomera.

 

Revisjonikomisjoni esimehe valimine

Linnavolikogu valis revisjonikomisjoni esimeheks Snezana Usakova.

 

Korrakaitsekomisjoni esimehe valimine

Linnavolikogu valis korrakaitsekomisjoni esimeheks Tarmo Tamkivi ja aseesimeheks Mati Õunloo.

 

Revisjonikomisjoni liikme valimine

Linnavolikogu valis Revisjonikomisjoni liikmeteks Margus Välja ja Viljar Paalaroosi.

 

Komisjonide kinnitamiste eelnõud võttis esitaja tagasi.