« Tagasi

Volikogu juhtimist jätkab Tanel Mõistus

 

Keila Linnavolikogu I istungil 24.oktoobril valiti üksmeelselt Keila Linnavolikogu esimeheks Tanel Mõistus (Reformierakond) ja aseesimeheks Jaan Murdla (Valimisliit Sõbralik Keila). Linnapea Enno Fels esitas linnavalitsuse tagasiastumispalve.

Volikogu laua taha istusid Sotsiaaldemokraatlik Erakonnast Kadri Tomera ja Mati Õunloo, Eesti Keskerakonnast Snezana Usakova, Valimisliidust Sõbralik Keila Anneli Pärlin, Jaan Murdla, Viljar Paalaroos ja Elmet Puhm ning Eesti Reformierakonnast Enno Fels, Timo Suslov, Erki Fels, Tanel Mõistus, volikogu liikme kohast loobunud Inge Angerjase asemel Karl Olaf Loog , Kalle Kask, Mati Krusel, Tarmo Tamkivi, Andrus Loog, Ivar Krustok ja Margus Välja. Istungilt puudus Tanel Suslov.

Eesti Reformierakond ja valimisliit "Sõbralik Keila" on alustanud läbirääkimisi koalitsiooni moodustamiseks.

LInnavolikogu esimehe kandidaadiks seati ainult Tanel Mõistus, kelle poolt hääletasid kõik istungil osalenud 18 linnavolikogu liiget. Tanel Mõistus oli Keila linnapea 3.oktoobrist 2006 kuni  3.septembrini 2012 ja linnavolikogu esimees alates 1.novembrist 2013.

Ainukese linnavolikogu aseesimehe kandidaadina üles seatud Jaan Murdla poolt hääletas 17 linnavolikogu liiget. Jaan Murdla oli volikogu aseesimees ka eelmise volikogu koosseisu ajal.

Istungi lõpetuseks esitas linnapea Enno Fels Keila Linnavalitsuse tagasiastumispalve.

Vaata pilte.

 

Keila Linnavolikogu 2. istung toimub esmaspäeval, 30. oktoobril 2017.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

 1. Keila linnapea valimine
 2. Linnavalitsuse koosseisu suuruse ja struktuuri määramine
 3. Linnavalitsuse koosseisu kinnitamine
 4. Keila linnapea töötasutingimuste kinnitamine
 5. Keila linnapeale tulemustasu määramine
 6. Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmine
 7. Esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse
 8. Esindajate nimetamine Eesti Linnade Liitu
 9. Rahanduskomisjoni esimehe valimine
 10. Keskkonnakomisjoni esimehe valimine
 11. Sotsiaalkomisjoni esimehe valimine
 12. Kultuurikomisjoni esimehe valimine
 13. Revisjonikomisjoni esimehe valimine
 14. Korrakaitsekomisjoni esimehe valimine
 15. Rahanduskomisjoni aseesimehe valimine
 16. Keskkonnakomisjoni aseesimehe valimine
 17. Sotsiaalkomisjoni aseesimehe valimine
 18. Kultuurikomisjoni aseesimehe valimine
 19. Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine
 20. Korrakaitsekomisjoni aseesimehe valimine
 21. Revisjonikomisjoni liikme valimine
 22. Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
 23. Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
 24. Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
 25. Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
 26. Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine