« Tagasi

39.nädal

 

Esmaspäev, 25.september:

Esmaspäeval, 25. septembril 2017 peeti Narvas XX Eesti muuseumide festival, mille teemaks oli „Muuseumikogude kasutamine" Festivali raames toimus traditsiooniline Eesti muuseumide näituste konkurss. Näitusi hinnanud 6-liikmeline komisjon otsustas välja anda kaks preemiat. Esikoha pälvis Harjumaa muuseumi näitus „Pakrilaste kallisvara", mille puhul tõsteti esile sisu ja vormistuse terviklikkust, muuseumi kogude esitamist, suurt uurimuslikku eeltööd, mitmekülgset materjali esitust, nauditavat kujundust ja läbimõeldud hariduslikku tegevust. Käesoleval aastal osales konkursil kuus näitust, millest viis olid osa Narva Muuseumi planeeritud näituste programmist: Okupatsioonide muuseumi näitus „Kuidas Narva Eestiga jäi", TLÜ arheoloogia teaduskogu ja TÜ Kunstimuuseumi näitus „Rooma mündiaarded ja Eesti", Narva Muuseumi näitus „Lapsepõlve mälestused", EKL ja Eesti Mälu Instituudi SA näitus „Vee piiril" ning Eesti Maalikunstnike Liidu näitus „Emotsioon" (viimane – Narva Muuseumi Kunstigaleriis). Üks spetsiaalselt konkursile esitatud näitus on Harjumaa muuseumi „Pakrilaste kallisvara".

Keskväljakul on 13a hoones tänasest avatud noorte kooskäimise koht "Mõte Kuubis". Noortetuba Mõte kuubis, on koht eneseteostuseks 15 + vanuses noortele, kellel on palju häid mõtteid ja ideid ning teotahe nende elluviimiseks. Noortetuba korraldab Keila Noortekeskus. Vaata pilte.

Vikerkaare ja Sipsiku maja õpetaja abidele ja assistentidele toimub nelja esmaspäeva lõuna ajal koolitus "Pedagoogika ja psühholoogia pädevuskursus tööks õpetaja abina (assistendina) lasteaias". Pädevuskursuse teemad on järgmised: koolieelse hariduse põhimõtted, seadusandlus; laste kasvu ja arengu toetamine; turvalise kasvu- ja õpikeskkonna loomine ja tagamine; kuulamisoskus ja lastele arusaadav suhtlemine; erivajadustega laste märkamine, toetamine; õpetaja-abi (assistendi) isiklik areng (eneseanalüüs, meeskonnatöö); suhtlemine laste ja lastevanematega; koostöö lapsevanemaga; meeskonnatöö.

Lauluväljaku juures toimus Vikerkaare lasteaia matk "Tere sügis!" Lapsed otsisid puudele ja põõsastele peidetud vahtralehti, seadsid tähtedest kokku sõna ja said teada millised puu-või köögiviljad nad on. Õpetajate abiga valmisid langevarju all erinevad söögid puu-ja köögiviljadest. Liikumismängu "Süda rõõmustab" mängides näitasid lapsed oma teadmisi tervislikust toitumisest. Pildid.

Jalgpallistaadionil pidasid sõprusmängu jalgpallis kaks Keila sportlikku ettevõtet - Glamox ja ENSTO. 2:1 võitis Glamox. Vaata pilte.

 

Teisipäev, 26.september:

Keila Koolis oli Ettevõtlusõpe ning ettevõtlikkuse programmi avasündmus.

Ringkäigud Keilas korraldas ritsikaretke. Keila terviseradade heinarohketes paikades kuulati putukate hääli ja üritati neid ühekoos ära määrata.

 

Kolmapäev, 27.september:

Kultuurikeskuses oli esietendus - "HOMME ON TÄNA! 2.0" - Tõnis Niinemetsa Power-Up Comedy.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogul asutati OÜ Digimaa.

Keila JK kaotas koduväljakul  Viimsi JK-le 2:3.

Sipsiku maja Naksitrallid ja Sipsikud käisid väljasõidul Viru rabas. Ilm ja raba loodus olid imelised. Lapsed said uusi teadmisi, nautida liikumist eriilmelisel maastikul, einestada värskes õhus ning nautida lihtsalt vabalt olemist. Pikk ettevõetud teekond "tasus end kuhjaga" ära! Pildid.

Vikerkaare lasteaia saali taga koridoris oli sügisandide ja kompositsioonide "Nunnunäitus". Pildid.

Varahooldus paigaldas Keila pargialdele esimesed koera väljaheidete kogumiseks mõeldud urnid.

 

Neljapäev, 28.september:

Noortetoas Mõte Kuubis oli täna koos hulk Keila linna elust huvitatud noori, et arutada Keila linna probleemide üle ja mida noored ise saaks teha oma linna heaks. Palju juttu oli sellestki, et need noored võiks moodustada Keila linna Noorteparlamendi. Kokkusaamise lõpuks tulid kohale ka mitmed linnajuhid, et noorte tõstatatud probleeme kommenteerida ja vastata küsimustele. Vaata pilte.

Raamatunäitus "Salapäraseid fantastilisi olendeid üle maailma".

IV liiga - Põhja/Lääne piirkonnas võidutses Keila JK duubelmeeskond kodusel kunstmurul. Tallinna Majandusmagistri Jalgpalliseltsile lõid vastuseta väravad Karl Randmäe ja Kristo Käver.

Neljapäeval ja reedel olid Keila Koolis jooksudepäev.

 

Reede, 29.september:

Keila Lehes: esiküljel reportaaž esimeselt Meelelahutuslikult mälumängul. Viiendal küljel on trükitud kõik esimesel mängul esitatud Hillar Palametsa küsimused. Uudistes saame teada, mis tuleb uksed sulgenud Itaalia restorani Gusto asemele (pildil), Keila lahingute aastapäeva tähistamisest, kergejõustikuhooajast, Väärikate ülikooli viiendast õppeaastast, Huvitavate kohtumiste klubist, Ühisgümnaasiumi projektist "Peatu, vaata, veendu!", Harjumaa Muuseumi võidust XX Eesti muuseumide festivalil, korvpallist, kontserdisarjast "Trompetikõla Eestimaal". Kolmandal küljel jätkab Keila Leht valimiste teemat. Valija meelespeas on jutu elektroonilisest hääletamisest. Kandideerivad nimekirjade esindajad vastavad küsimusele "Mida teeksite tervishoiu ja arstiabi parandamiseks Keila linnas?" Tegija on Tarvi Ojala.

Linnavalitsus kinnitas Keila linna huvihariduse ja huvitegevuse kava ajavahemikuks 1.09.2017 kuni 31.12.2018. Tegemist on Eesti riigi poolsete täiendava huvitegevuse toetuse saamiseks vajaliku dokumendiga. Lisaks olemasolevatele huvitegevusringidele kavatsetakse eraldada Keilale  toetust toimetulekuraskustega perede lastele tehnikaalaste huvitegevuste võimaldamiseks, näiteringile ja noorte sportlaste toetusfondile. 

Linnavalitsus seadis isikule hoolduse ja määras hooldajatoetuse. Linnavalitsus tegi otsuse maksta sotsiaaltoetusi summas 807,81 eurot.

Linnavalitsus otsustas koormata Keila linna omandis olev Piiri tänav kinnistu 79 ruutmeetri suurune osa Elektrilevi OÜ kasuks. Isikliku kasutusõiguse sisu on õigus omada Piiri tänav kinnistul maatükiga püsivalt ühendatud elektriehitisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud elektriehitiste ehitamiseks ning elektriehitise kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks.

Linnavalitsus jagas Kanarbiku tn 1 kinnistu ( pindala 1983 m², sihtotstarve elamumaa 100 %) kaheks eraldi maaüksuseks ja määras moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Kanarbiku tn 1, asukoht Harju maakond, Keila linn, elamumaa (001; E) 100 % ja Kullerkupu tn 17, asukoht Harju maakond, Keila linn, elamumaa (001; E) 100 %.

Linnavalitsus liitis Vaikne 2b ja Pargi 3a kinnistud ja määras uueks kohaaadressiks Vaikne 2b sihtotstarbega 100% elamumaa.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemide moderniseerimise projekti koostamiseks Keila linnas olevatele AS Eesti Raudtee kinnistutele        Keila-Tallinn 78,3-78,7km, Keila raudteejaam, Keila-Paldiski 0,7-1,5 km, Keila-Paldiski 1,5-4,9 km ja Vasalemma-Keila 75,8-76,8 km. Projekteerida tuleb raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemide moderniseerimine vastavalt AS Eesti Raudtee  poolt koostatud Liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimise projekti tööde mahule, ms on välja antud 18.09.2017.  AS Eesti Raudtee planeerib ajavahemikus 2018 – 2021 Lääne-Harju avalike raudteeliinide liiklusjuhtimise süsteemi ja sinna juurde kuuluvate abi ning alamsüsteemide moderniseerimist (uue püstitamine/ vana lammutamine). Uuendamisele kuulub elektritsentralisatsioon, tarkvararakendus (nt dispetšeritsentralisatsioon, telemaatikarakendus jm), rongiraadiosidevõrk, jaamavahe poolautomaat- või kombineeritud blokeering (KTB), raudteeületuskoht, ülesõidukoha automaatne foorisignalisatsioon ja raudteejaam.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa üksikelamu  püstitamiseks Kanarbiku tn 25 ja Aukamäe tn 26 asuval kinnistul.

Linnavalitsus väljastas  Loomaarst OÜle loa paigaldada 1.oktoobrist 2017 kuni 1.oktoober 2019 Luha 13a kinnistul asuva garaaži otsaseinale ühepoolne 2,0x5,0 suurusele PVC kangale trükitud reklaam, mis näitab loomakliiniku logo ja informatsiooni Keilas tegutseva loomaarsti kohta sh loomade tasuta kiipimise võimalust.  Reklaam vabastati esimeseks 6 kuuks reklaamimaksust, sest kliinikus kiibitakse lemmikloomi tasuta. Arvestades loomakliiniku teenuste olulisust on järgneval perioodil on selle reklaami maks 20 eurot/kuus.

Linnavalitsus kinnitas heakorrakonkursi „Kodud Kauniks" tulemused. Võttes arvesse konkursikomisjoni poolt 15. septembril 2017.a tehtud ettepanekut kinnitas Keila Linnavalitsus väikeelamute grupis võitjaks Toominga tn.5 ja II koha saajaks Barsbütteli 4. Kortermajade grupi võitja on Keskväljak 6, ettevõtete ja asutuste grupis võitja – Pubi Schottish House Tuula tee 2A, OÜ Vana Villem Kõrtsid. Ettevõtete ja asutuste grupi II koha võitis Pubi „Legend" Paldiski mnt.32A. Eripreemia „Rahvusromantiline aed" pälvis Kalda tn.4, eripreemia „Stiilipuhta aia rajamise ja hoidmise eest" Kullerkupu 3 ja eripreemia „Energiasäästlik kortermaja" Vasara tn.6 korteriühistu. Linnavalitsus otsustas tunnustada ja ära märkida ühiskondliku objektina Kuuse pargi  ning tunnustada hea tulemuse saavutamise eest tööde teostajaid järgmiselt:  OÜ Kivisilla; AS Terrat; OÜ Varahooldus; Keha 3 OÜ, OÜ Hansa Haljastus. Linnavalitsus premeerida konkursi võitjaid järgmiselt: võitja väikeelamute grupis – auplaat; raamat ja aiatarbeline kinkekaart 150 EUR väärtuses; II koht väikeelamute grupis - raamat ja aiatarbeline kinkekaart 100 EUR väärtuses; võitja korterelamute grupis – auplaat; raamat ja  aiatarbeline kinkekaart 150 EUR väärtuses; võitja ettevõtete ja asutuste grupis – auplaat, raamat ja aiatarbeline kinkekaart 150 EUR väärtuses; II koht ettevõtete ja asutuste grupis – raamat ja aiatarbeline kinkekaart 100 EUR väärtuses; tunnustus eripreemia grupis– raamat ja aiatarbeline kinkekaart 100 EUR väärtuses ning väikeelamute finaali objektid - raamat ja aiatarbeline kinkekaart 100 EUR väärtuses. Vaata pilte.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond korraldas söögikohas Legend kohtumise valimistel osalevate kandidaatidega. Arutleti Keilale oluliste teemadel. Igal täistunnil paneeldiskussioon. Kohtumisel osaleb ka Riigikogu esimees Eiki Nestor.

 

Laupäev, 30.september:

Kell 11.00-14.00 toimub Keila Terviseradadel orienteerumismatk "Liikudes Olümpiale - 2017".  Orienteerumisrajale on võimalik startida kell 11.00-13.20. Orienteerumisraja läbinutele on mandaadis üllatus. Discgolfirada on sündmuse ajal mängimiseks suletud.

Naiskodukaitse Keila jaoskond, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste Keila rühm , Kaitseliidu Keila kompanii kutsuvad osalema rännakul ja rahvamatkal. RÄNNAK on neile kes tahavad oma võimeid proovile panna ning saada teada mida kujutab endast üksuse liikumine reaalses ohuolukorras. Kogunemine rännakule 8.30-9.00. Rännaku pikkus 10 km, varustus- seljakott alates 10 kg ., veepudel, snäkk. RAHVAMATK ootab osalema kõiki , rada on läbitav lapsevankriga, kaasa võib võtta ka sõbralikud koerad. Kogunemine rahvamatkale 9.30-10.00. Rahvamatka pikkus u 6 km. Varustus- mugavad riided ja jalanõud, veepudel, soovi korral snäkk.

Harju Maakonnaraamatukogus on Ettelugemishommik. Loeme Rosario Garcia Gili raamatut "Hele ja roosa kummitus"

 

Pühapäev, 1.oktoober:

Terviseradadel toimub discgolfivõistlus  „Ketas kätte"  etapp.

Keila Kooli lauatennisesaalis toimub Rahvaliiga karikavõistluse esimene etapp. Võistlus toimub Keila Koolis, Ehitajate tee 1. Algus 10.00. Võisteldakse kuuel laual ja maksimaalne võistlejate arv on 48.