« Tagasi

31.nädal

Esmaspäev, 31.juuli:

OÜ KV Infra ehitusjuht andis täna Keila linnavalitsusele teada, et objektil: „Keila linnas asuva Ringtee tn projekteerimine ja ehitamine", on ehitustööd lõppenud. Nüüd on aeg kutsuda kokku tööde vastuvõtukomisjon.

 

Teisipäev, 1.august:

Keila linna elanike arv on 1.august 2017 seisuga elanike registris 9794, ehk kümne võrra rohkem, kui 1.juulil. Elanike registri andmed juuli kohta: Keilasse tuli juulis elama 37 isikut, lahkus mujale 33. Suri 6 inimest ja sündis 13 last.

Alates 1.augustist hakkavad pärast suvepausi taas sõitma Keila linnaliinid. Vaata sõiduplaani.

Harju Maakonnaraamatukogu galeriis on augustis näitus "PILDID MAALIMISRÕÕMUST". Maalide autor Kaire Koitne.

 

Kolmapäev, 2.august:

Jaama juurde on paigaldatud katusega jalgrattaparkla. Ehitustööd päris lõppenud pole, aga arvestades jalgrattakohtade arvu, siis võib öelda, et tellijal (Keila linn) ja projekteerijal on perspektiivitunnet olnud.

Keila JK Duubelmeeskond alustas IV Liiga sügisringi! Vastaseks FC TransferWise võites 6:1.

 

Neljapäev, 3.august:

Esimene ost uuenenud Keila turult tehti juba enne turu avamist - kell 8.15. Noorem mees ostis kilo maasikaid. Uue turu algus on ettevaatlik. Varahommikul oli avatud üks lett, kus muu hulgas pakutakse ka Raja talu maasikaid ja Lehola kandi kapsast (siinkirjutaja nägi, kuidas kapsad kohale toodi). Kella 9 ajal jõudis oma kartuli ja meega kohale ka Keila-Joa lähedal asuva talu pererahvas. Oodatakse ka M.V.Voolu kalatelki. Õhtul on siin ka Harju OTT kaubakohtumine. Nüüd on kord ostjate käes! Vaata pilte.

Keila Tervisekeskuse uuenduskuuri läbinud suur bassein avati külastajatele.

 

Reede, 4.august:

Ilmus suvepuhkuselt naasnud Keila leht. Esilehel kuulutab Keila Leht 6. juuli Keila linna iseseisvuse taaskinnitamise päevaks. Teisel küljel rõõmustab linnapea Enno Fels Keila nime säilimise üle omavalitsuste loetelus ja kutsub 17.augusti õhtul linnavalitsuse ette tähistama Keila linna iseseisvuse säilimist. Uudistes asendusbussidest, Ringtee tänava kapitaalremondi lõppemisest, Miki lasteaiale uue hoone kavandamise põhjustest, laste liiklemisest tänaval, kergejõustikust, Digimaast, äikesest, takistustega maastikujooksu võistlusest, Kirsipesa uuest elust. Lisaks saame teada, et Keila Tervisekeskuse ujula avatakse külastajatele täna, 3.augustil. Tegija on Egon Mõek.

Linnavalitsus määras isikule hoolduse ja otsustas hooldajatoetuse maksmise üle. Ühe teise isiku surma tõttu lõpetas linnavalitsus isiku hoolduse ja lõpetas selle eest hooldajatoetuse maksmise.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa ridaelamute püstitamiseks Kalda põik 2, 4, 6, 8, 10, 12 ja Kalda põik 14, 16, 18, ja 20. Ridaelamute ehitusprojekti koostas Arhitektuuribüroo Korrus OÜ. Ridaelamute kandvad seinad on väikeplokkidest, vahe- ja katuslaed raudbetoonpaneelidest. Fassaad viimistletakse kombineeritult valge krohvi ja tumepruuni puitvoodriga. Lamekatus kaetakse rullmaterjaliga. Ridaelamu boksis on I korrusel avatud köögiga elutuba ja abiruumid, II korrusel 4 tuba ja vannituba. Iga boksi juurde kuulub eraldiseisev panipaik. Juurdepääs projekteeritud ridaelamutele ja perspektiivsetele Kalda põigu ning Keila jõe  vahelisele alale projekteeritud paarismajadele on projekteeritud Kalda põigust, mis on kvartalisisene tänav laiusega 5,5 m ja liikluskorralduse järgi õueala. Lääne poole sõiduteed on ette nähtud kõnnitee, mis ridaelamute vahelt ühendatakse Kalda tänava kõnniteega. Keila linna ja Kalda KV OÜ vahelisel kokkuleppel väljastatakse ehitusload kahele rida- ja perspektiivsetele paariselamutele alles pärast Kalda KV OÜ poolt tehnovõrkude välja ehitamist ja Kalda põik tänavale tee projektis sõidutee ristlõikes ette nähtud killustikaluse rajamist ja projekteeritud liiklusmärkide paigaldamist. Ehitusloa taotleja on esitanud trasside üleandmise-vastuvõtmise aktid. Ehitusprojekt on kooskõlastatud trasside valdajatega ning ehitusprojekti on heaks kiitnud Päästeameti Põhja Päästekeskus .

Linnavalitsus väljastas reklaami paigaldusloa Eesti Reformierakonna Keila PKO-le kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Eesti Reformierakonna reklaamimiseks Keskväljak 6 kinnistule.

Keila Linnavalitsuse korraldatud  lihthankes  „Keila linna Ülesõidu tänava katte remont" kvalifitseerusid pakkujad: Osaühing Viamer Grupp, Altos Teed OÜ, Nordecon AS ja Aktsiaselts TREF Nord. Kõik need pakkumised vastavad kõikidele lihthanke teates esitatud tingimustele.  Riigihankel „Keila linna Ülesõidu tänava katte remont" tunnistati edukaks Osaühing Viamer Grupp pakkumus kogusummas 64 088,90 (+käibemaks) kui kõige madalama hinnaga pakkumus. Linnavalitsus kavatseb töö teostamiseks raha küsida  2017. aasta augustis toimuval volikogu istungil.

Keila linna Kriisikomisjoni põhimääruse paragrahvi 2 lõike 4 teksti uus sõnastus on: " Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse liikmed, linnasekretär, linnavalitsuse  pressiesindaja, linnavalitsuse linnaaednik-keskkonnanõunik, linnavalitsuse järelevalvespetsialist, OÜ Varahooldus juhataja, AS Keila Vesi juhataja, AS Entek esindaja, AS Utilitas Keila osakonna esindaja ning Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri, Põhja Päästekeskuse ja Kaitseliidu Harju Maleva Keila Malevkonna esindajad.". Komisjoni esimees on Enno Fels, Keila linnapea, aseesimees- Timo Suslov, Keila abilinnapea. Komisjoni liikmed on Maie Tomingas, Keila Linnavalitsuse liige; Elmet Puhm, Keila Linnavalitsuse liige;  Priit Orusalu, Keila Linnavalitsuse liige; Margus Välja, Keila Linnavalitsuse liige; Maris Mäger, Keila linnasekretär; Valdur Vacht, Keila Linnavalitsuse pressiesindaja; Inge Angerjas, Keila Linnavalitsuse linnaaednik-keskkonnanõunik; Uno Paas, Keila Linnavalitsuse järelevalvespetsialist; Harri Keba, AS Keila Vesi juhataja; Algis Viin, OÜ Varahooldus juhataja;  Mart Meriküll, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri Lääne-Harju Politseijaoskond Keila konstaablijaoskonna juht, piirkonnavanem; Peeter Salu, Entek AS juhataja asetäitja; Ragnar Neudorf, Päästeameti Põhja päästekeskuse Keila päästekomando pealik; Priit Luure, Kaitseliidu Harju Maleva Keila Malevkonna esindaja ja Dmitri Opmann, AS Utilitas Eesti Keila osakonna juhataja.

Linnavalitsus kooskõlastas füüsilisest isikust ettevõtja Juri Stantšitš taotluse avada Haapsalu mnt 31 asuva „Kala ja Liha Pood" kõrval müügikoha hooajaline laiendus kuni 1. oktoobrini 2017.

Linnavalitsus lubas Keila linnapea Enno Fels puhkusele 7. augustist 2017 kuni 17. augustini 2017.

Linnavalitsuse esindus osales Eesti Linnade Liidu suvemängudel Udu puhketalus, korraldas Jõgeva vallavalitsus.

 

Laupäev, 5.august:

Keila Aiandus-Mesinduse Selts sai 60-aastaseks. Sel puhul istutas linnapea Enno Fels Seltsi õuele Ohtu teel pihlaka.

Keila JK kaotas turniiritabeli kaasliidrile Nõmme Kalju U21-le 0:1.

 

Pühapäev, 6.august:

Ohtu kalmistul oli kalmistupüha.

Vaata Keila Lehe kalendri fotojahile juulis laekunud pilte.