« Tagasi

28. ja 29.nädal

 

Esmaspäev, 10.juuli:

Keila Keskväljakul on doonoritelk. Esimesel päeval oli doonoritelgis 107 külastust, neist said annetada 82 inimest. Esimest korda annetas verd 11 inimest. Vaata pilte.

Tänasest on Paldiski maanteega külgneva kergliiklustee äärde paigaldatud 12 uut pargipinki.

Täna alustati Sipsiku lasteaia ebavajalikuks osutunud korstna ja kuuri lammutusega. Kurg ei ole seal juba mitu aastat pesitsenud.

Fotojahi juunipildi konkursi võitis Triine Tamm.

 

Teisipäev, 11.juuli:

Väärikate Ülikooli rahvas käis Keila iseseisvuse säilimise puhul linnavalitsust õnnitlemas. Loengut ei peetud. Räägiti muljeid pool aastat kestnud haldusreformi keeristest Keila linna ümber ja peeti hea sõnaga meeles neid, kes olid aktiivsemad arvamusavaldajad ja seeläbi ka Vabariigi Valitsusele Keila linna seisukoha tutvustajad. Eriline tänu läks linnarahvale, kellest niivõrd suur osa tuli rahvaküsitlusele oma seisukohta avaldama. Jutust tuli välja, et Keila linna iseseisva omavalitsuse staatuse säilimist peaks tähistama ka peoga linnarahvale.

Eelmisel nädalal tõi keegi tundmatuks jäänud linnakodanik linnavalitsuse infoletti pudeli vahuveini  ja ütles, et see on linnavalitsejatele eduka võitluse eest Keila linna iseseisvuse nimel.

Lauluväljakul oli Komöödiateatri etendus „Elagu eurotoetused". Komöödiateatri suvetuuril mängivad Anne Paluver, Hannes Võrno, Peeter Kaljumäe ja Raivo Mets, kujunduse tegi Riina Vanhanen.

 

Kolmapäev, 12.juuli:

Kergejõustikuklubi TIPP Pärnus C-vanuseklassi Eesti meistrivõistlused kergejõustikus: Berit Israel sai pronksmedali kuulitõukes tulemusega 10.91 ning poiste teatejooksuvõistkond sai samuti pronksmedali 4x100 m jooksus.Võistkonnas jooksid Ander Bauman,Marc Mäger, Kristo Mägi ja Ken-Martti Piibar. Kristo Mägi saavutas ka 100m jooksus tubli neljanda koha.

Doonoritelkidel läks Keilas väga hästi: kolme päevaga külastas telke 294 doonorit, neist 230 tegid eduka vereloovutuse, 24 inimest annetas verd esmakordselt! Suur-suur aitäh kõikidele abistajatele!

Keila JK võitis  JK Sillamäe Kalev U21 3:1.

 

Neljapäev, 13.juuli:

Keila linna aumärgi kavaler Hillar Palamets tähistas oma Keila kodus külaliste vastuvõtuga 90.sünnipäeva.

MTÜ Ringkäigud Keilas korraldatud orhideeretkelt: nägime kindlalt 11 liiki: rohekas ja kahelehine käokeel; harilik käoraamat; suur käopõll; pruunikas pesajuur (äraõitsenud); soo-neiuvaip; kärbesõis; kahkjaspunane, vööthuul-, balti ja russowi sõrmkäpp. Kahe liigi puhul polnud kindel, kas määrasime õigesti: lõhnav käoraamat ja täpiline sõrmkäpp.

 

Pühapäev, 16.juuli:

Keila JK kaotas koduväljakul JK Tallinna Kalev U21-le 0:2.

MTÜ Ringkäigud Keilas korraldas taas orhideeretke.

 

Kolmapäev, 19.juuli:

Linnavalitsus kuulutas välja, et meil on, mida tähistada! Linnarahva ühtehoidev vastasseis sundliitmisele säilitas Keilale iseseisvuse. „Tähistame Keila jäämist ja Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist üheskoos 17. augustil algusega kell 18.00 linnavalitsuse esisel väljakul," kõlas sotsiaalmeedias aktiivset poolehoidu leidnud üleskutses.

 

Neljapäev, 20.juuli:

Tammiku tee mängumaal oli Allan Vainola ja Unenäopüüdjate kontsert. Vaata pilte.

Seoses katlamaja renoveerimisega oli AS Utilitas Eesti sunnitud tööpäeva kestel katkestama soojusvarustuse Keila linna keskküttepiirkonnas.

 

Reede, 21.juuli:

Linnavalitsus otsustas suunata kodaniku  SA PJV Hooldusravi ööpäevaringsele üldhooldusteenusele alates 05.07.2017 ja teenuse eest ka tasuda vastavalt arvetele. Linnavalitsus maksis sotsiaaltoetusi kokku 455,61 eurot.

 

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused  Jaama 10  asuvale 5020 m2 suurusele ühiskondlike ehitiste maal olemasolevate amortiseerunud hoonete lammutamiseks ja uue lasteaiahoone projekti koostamiseks. Ehitisregistri andmetel asub kinnistul 2 korruseline Miki lasteaia hoone ehitusaluse pinnaga 309 m2 , 1 korruseline kõrvalhoone ehitusaluse pinnaga 98 m2, majandushoone ehitusaluse pinnaga 138 m2, kelder ehitusaluse pinnaga 30 m2, kuur ehitusaluse pinnaga 13 m2 ja varjualune ehitusaluse pinnaga 18 m2 ning rajatistena väliskanalisatsioonitrass ja mänguväljak.

Keila Linnavalitsus on otsustanud, et Miki lasteaia vanu hooneid ei ole enam otstarbekas ümber ehitada, sest ei ole võimalik saavutada vastavust kaasaegsetele nõuetele. Tänaseks on õigusaktidega muudetud lasteasutuste hoonetele esitatavad nõuded oluliselt rangemaks sh välisvalguse, ventilatsiooni, tuleohutuse, hoonete energiatõhususe jm osas, mille täitmine vanemate hoonete juures on vägagi komplitseeritud. Eeldatavalt on kõik nimetatud hooned on vaja likvideerida ja nende asemele projekteerida uus kaasaegsetele nõuetele vastav 9 rühmaga lasteaed.

 Jaama 10 kinnistu asub ka Keila kesklinna miljööväärtuslikul alal, mille kohta on koostatud 1997. aasta detsembris kunstiajaloolase Silvi Lindmaa Pihlaku poolt ,,Keila keskosa arhitektuursed väärtushinnangud, arhitektuuriajaloolised eritingimused raudteejaama ümbrusele", kuid selles töös ei ole Jaama 10 kinnistul asuvaid hooneid eraldi käsitletud. Jaama 10 kinnistul asuv tänane Miki lasteaia põhihoone on ehitatud Johan Tähe poolt 20. sajandi alguses ühepereelamuks, mis 1944. aastal õigusvastaselt natsionaliseeriti ja seejärel rekonstrueeriti ning võeti kasutusele lasteaiana. Alates 1948. aastast tänaseni asub hoones Miki lasteaed, mis on Keila linna vanim lasteaed ja oma väga hea asukoha tõttu on kohalike elanike seas populaarne. Lasteaia krunt asub ajaloomälestise Keila kalmistu kõrval, kuid ei ole tähistatud kaitsevööndina. Nimetatud kinnistu on moodustunud mitmest omaaegse kinnistu osast, mida omandireformi käigus õigusjärgsetele omanikele ei tagastatud. Vanades lasteaia hoonetes on korduvalt tehtud kapitaalremonti ja ümberehitusi ning juba 80-ndatel aastatel oli plaanis majad lammutada ning nende asemele uus hoone ehitada, kuid siis ei eraldatud selleks vahendeid. Miki lasteaia hooned on amortiseerunud ja ei vasta tänapäevastele nõuetele ning edaspidi ei ole nii vanu maju enam otstarbekas ümber ehitada, kuna nõuetele vastavat tulemust ei ole võimalik optimaalsete kulutustega saavutada.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud hankemenetluse „Keila Miki lasteaia projekteerimistööd" e-menetlusena ja moodustas selle läbiviimiseks komisjoni.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Raba 82 asuvale 725 m2 suurusele elamumaa kinnistule üksikelamule ehitusprojekti koostamiseks. Raba 82 kinnistu on hoonestamata.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke lihthanke menetluse Ülesõidu tänava katte remondiks e-menetlusena, kuna eeldatav tehingu väärtus jääb alla avatud hanke piirmäära ning moodustas komisjoni.

Linnavalitsus nõustus  litsentsi väljastamisega OÜ-le Makrokapital ohtlike jäätmete veoks, kogumiseks ja käitlemiseks Tehase 5 asuval kinnistul.